Cepan

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Cepan krem
 • Forma farmaceutyczna:
 • krem
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Cepan krem
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 tuba 35 g, 5909990239320, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 02393
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Cepan, krem

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować

dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz

punkt 4.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

Co to jest Cepan i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cepan

Jak stosować Cepan

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Cepan

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Cepan i w jakim celu się go stosuje

Cepan ma postać kremu do stosowania miejscowego na skórę. Zawiera cztery substancje czynne:

wyciąg etanolowy z cebuli, wyciąg z rumianku, heparynę sodową i alantoinę.

Lek powoduje uelastycznienie blizny, jej spłaszczenie i zblednięcie. Zastosowanie leku Cepan

odpowiednio wcześnie zapobiega powstawaniu blizn.

Cepan zapobiega tworzeniu się przerosłych blizn. Ponadto wzmaga pęcznienie, zmiękczenie

i rozluźnienie tkanki bliznowatej, wpływając korzystnie na strukturę kolagenu. Lek bardzo łatwo

przenika w głąb blizny.

Krem przyspiesza regenerację tkanki, zmniejszając reakcję zapalną, a także znosi uczucie napięcia

i świądu.

Wskazania do stosowania leku Cepan:

miejscowe leczenie blizn i bliznowców (keloidów) po oparzeniach i zabiegach chirurgicznych;

leczenie przykurczy;

leczenie blizn powiek;

leczenie blizn po czyrakach, owrzodzeniach i trądziku.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cepan

Kiedy nie stosować leku Cepan

Leku nie należy stosować, jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z

pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli w miejscu stosowania kremu Cepan wystąpią jakiekolwiek objawy nadwrażliwości (takie jak

zaczerwienienie, uczucie swędzenia), należy przerwać stosowanie leku i zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

Stosując Cepan w leczeniu blizn powiek, należy zachować ostrożność, aby nie dostał się do oczu.

Cepan a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie stwierdzono oddziaływania leku Cepan z innymi lekami stosowanymi miejscowo na skórę.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania leku u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie stwierdzono wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn oraz na

sprawność psychofizyczną.

Lek zawiera alkohol cetostearylowy, metylu parahydroksybenzoesan, propylu

parahydroksybenzoesan

Ze względu na zawartość alkoholu cetostearylowego lek może powodować miejscową reakcję

skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Lek zawiera metylu parahydroksybenzoesan oraz propylu parahydroksybenzoesan i może

powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

3.

Jak stosować Cepan

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano

w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

Cepan należy stosować po całkowitym wyleczeniu rany.

Zalecane dawkowanie

Dorośli i dzieci:

o ile lekarz nie zaleci inaczej, krem Cepan należy nakładać na bliznę cienką warstwą, lekko masując,

2 lub 3 razy na dobę.

W leczeniu starych i stwardniałych blizn oraz w przykurczach zaleca się niewielką ilość kremu

nałożyć na jałowy gazik i przyłożyć na bliznę na 30 do 60 minut.

W zależności od wieku blizny leczenie trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Skutki leczenia zależą od regularnego stosowania leku. Leczenie należy rozpoczynać możliwie jak

najwcześniej po pojawieniu się blizny. Stosowanie kremu pozwala często uniknąć ponownej operacji

lub przeszczepu.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cepan

W przypadku miejscowego stosowania leku przedawkowanie jest praktycznie niemożliwe.

W razie przypadkowego przyjęcia leku doustnie należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Cepan

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Na początku leczenia może wystąpić zaczerwienienie i pieczenie skóry. Objawy te występują rzadko.

Jeśli wystąpią, należy ograniczyć stosowanie leku aż do ich ustąpienia. Jeżeli ograniczenie stosowania

leku nie spowoduje ustąpienia podrażnienia skóry, należy odstawić lek i skontaktować się z lekarzem.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}

e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać Cepan

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Cepan można stosować w ciągu 6 miesięcy od daty pierwszego użycia leku, nie przekraczając terminu

ważności umieszczonego na opakowaniu.

W tym okienku należy wpisać datę pierwszego użycia leku:

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Cepan

Substancjami czynnymi leku są: wyciąg etanolowy z cebuli, wyciąg z rumianku, heparyna sodowa

i alantoina.

100 g kremu zawiera:

wyciąg etanolowy z cebuli (Alii cepae extractum fluidum)

20,0 g

wyciąg z rumianku (Chamomillae extractum) 5,0 g

heparyna sodowa (Heparinum natricum)

5000,0 IU

alantoina (Allantoinum)

1,0 g

Pozostałe substancje pomocnicze to: mieszanina alkoholu cetostearylowego i sodu

laurylosiarczanu; parafina ciekła; wazelina biała; samo emulgująca mieszanina mono

i diglicerydów wysoko nasyconych kwasów tłuszczowych i potasu stearynianu; glicerol; metylu

parahydroksybenzoesan; propylu parahydroksybenzoesan; woda oczyszczona.

Jak wygląda Cepan i co zawiera opakowanie

Lek ma postać kremu żółtawego koloru.

Opakowanie: tuba aluminiowa, wewnątrz lakierowana, zamknięta membraną z zakrętką PE,

zawierająca 35 g kremu, umieszczona w tekturowym pudełku wraz z ulotką.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne „UNIA” Spółdzielnia Pracy

ul. Chłodna 56/60, 00-872 Warszawa

tel.: 22 620 90 81 wew. 190, faks: 22 654 92 40

e-mail: unia@uniapharm.pl

Treść ulotki leku Cepan jest dostępna w systemie Ulotka Audio pod ogólnopolskim, bezpłatnym

numerem telefonu: 800 706 848.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: