CEBIONmulti

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • CEBIONmulti krople doustne, roztwór
 • Forma farmaceutyczna:
 • krople doustne, roztwór
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • CEBIONmulti krople doustne, roztwór
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 op. 10 ml, 5909990806515, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 08065
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Cebionmulti

krople doustne, roztwór

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Cebionmulti i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cebionmulti

Jak stosować lek Cebionmulti

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Cebionmulti

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Cebionmulti i w jakim celu się go stosuje

Cebionmulti jest lekiem złożonym zawiarającym 9 substancji niezbędnych dla prawidłowego

funcjonowania organizmu człowieka, które za wyjątkiem wit. D, nie są wytwarzane w ustroju.

Związki te muszą być dostarczane z pożywieniem w celu zapewnienia odpowiednich ich ilości do

przebiegu różnych przemian metabolicznych.

Funkcje zawartych w leku składników to m.in. udział bezpośredni lub pośredni w procesach

oksydoredukcyjnych (witaminy E, C, B

, nikotynamid), warunkowanie procesu widzenia

(witamina A i B

), ułatwienie mineralizacji kości oraz regulacja stężenia wapnia i fosforanów we

krwi (witamina D

), udział w metabolizmie węglowodanów (wit. B

, dekspantenol), udział w

metabolizmie białek (wit. B

, dekspantenol), udział w metabolizmie tłuszczów oraz w procesach

powstawania i wykorzystywania energii (wit. B

, wit. PP, dekspantenol). Witaminy zawarte w

leku Cebionmulti przyjmowane zgodnie z zalecanym dawkowaniem znajdują się w wystarczających

ilościach do wyrównania niedoboru tych substancji oraz przeciwdziałania objawom niedoboru w

przypadku niedostatecznej podaży lub braku witamin w pożywieniu. Substancje czynne zawarte

w leku, w przewodzie pokarmowym podlegają takim samym mechanizmom wchłaniania jak

witaminy zawarte w diecie.

Wskazania do stosowania leku Cebionmulti:

Lek Cebionmulti stosuje się w celu zapobiegania niedoborom witamin lub uzupełnienia

istniejących niedoborów, np. w trakcie i po długotrwałych schorzeniach, szczególnie

infekcjach przebiegających z podwyższoną temperaturą ciała; w okresie szybkiego wzrostu i

rozwoju organizmu; w okresie intensywnego wysiłku fizycznego, jak również podczas

stosowania diety eliminacyjnej.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cebionmulti

Kiedy nie stosować leku Cebionmulti:

jeśli pacjent ma uczulenie na którykolwiek ze składników leku (wymienionych w punkcie 6),

jeśli u pacjenta występuje hiperkalcemia (podwyższony poziom wapnia we krwi).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Cebionmulti należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Przed zastosowaniem leku Cebionmulti u pacjentów z kamicą nerkową - również w

wywiadzie - oraz w przypadku sarkoidozy należy porozumieć się z lekarzem.

Cebionmulti a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

W przypadku równoczesnego przyjmowania leków zawierających tiazydy i witaminę D

zwiększa się ryzyko hiperkalcemii w efekcie zwiększonego zwrotnego wchłaniania jonów

wapnia do krwi. W przypadku zwiększonego stężenia wapnia we krwi i jednoczesnego

przyjmowania nasercowych glikozydów mogą wystąpić zaburzenia rytmu serca.

Witamina B

w dziennych dawkach powyżej 5 mg może obniżyć działanie L-Dopa (leku stosowanego

w chorobie Parkinsona).

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

W okresie ciąży lub przed planowanym zajściem w ciążę nie należy bez konsultacji z lekarzem

stosować dodatkowych leków zawierających witaminę A.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na sprawność psychofizyczną oraz nie upośledza zdolności prowadzenia pojazdów

mechanicznych i obsługi maszyn będących w ruchu.

3.

Jak stosować Cebionmulti

Lek stosuje się doustnie

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, zazwyczaj stosowana dawka leku to:

niemowlęta 3 do 5 kropli na dobę,

dzieci w wieku 1 - 6 lat 6 do 7 kropli na dobę,

dzieci w wieku 7-14 lat 8 do 9 kropli na dobę.

Niemowlętom i małym dzieciom należy podawać lek z łyżką mleka, herbaty, zupy,

rozdrobnionego pokarmu lub na kostce cukru. Starsze dzieci powinny przyjmować lek w

postaci nierozcieńczonej lub z niewielką ilością płynu podczas lub po posiłkach.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cebionmulti

Objawy przedawkowania opisane są w punkcie 4. Możliwe działania niepożądane.

Nawet w razie przyjęcia dawek wyższych niż zalecane nie powinno dojść do ostrego zatrucia. W

przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Cebionmulti

Należy kontynuować stosowanie leku nie zwiększając następnej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Nie należy spodziewać się działań niepożądanych podczas stosowania w zaleconych dawkach.

Jednakże, podobnie jak w przypadku jakiegokolwiek produktu leczniczego reakcje nadwrażliwości

mogą się pojawić, szczególnie u pacjentów z alergią.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu } e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. Jak przechowywać lek Cebionmulti

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w lodówce (2˚C – 8˚C).

Po pierwszym otwarciu opakowania nie stosować dłużej niż 3 miesiące.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: Termin

ważności.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Cebionmulti

1 ml roztworu (ok. 30 kropli) zawiera:

2,75 mg retynolu palmitynianu (co odp. 5000 j.m. wit. A),

25 μg cholekalcyferolu (co odp. 1000 j.m. wit. D

4 mg tokoferolu octanu (wit. E),

100 mg kwasu askorbowego (wit. C),

- 2 mg tiaminy chlorowodorku (wit. B

800 μg ryboflawiny sodu fosforanu (wit. B

4 mg pirydoksyny chlorowodorku (wit. B

30 mg nikotynamidu (niacyna),

10 mg dekspantenolu.

Pozostałe składniki to:

kwas cytrynowy, sodu wodorotlenek, tokoferol, glicerol, makrogologlicerolu rycynooleinian, disodu

wodorofosforan dwuwodny, butylohydroksyanizol, sacharyna sodowa, woda oczyszczona, aromat

brzoskwiniowy, olejek pomarańczowy.

Podmiot odpowiedzialny

Merck Selbstmedikation GmbH

Frankfurter Str. 250

64293 Darmstadt

Niemcy

Wytwórca

Merck Sp. z o.o

ul. Jutrzenki 137

02-231 Warszawa

Merck KGaA

Frankfurter Str. 250

64239 Darmstadt, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego.

Merck Sp. z o.o.

ul. Jutrzenki 137

02-231 Warszawa

Tel. +48 (22) 53-59-700

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 26.09.2014