Carzap

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Carzap 8 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 8 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Carzap 8 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 7 tabl., 5909990937004, Rp; 14 tabl., 5909990937073, Rp; 28 tabl., 5909990937080, Rp; 30 tabl., 5909990937097, Rp; 56 tabl., 5909990937103, Rp; 70 tabl., 5909990937127, Rp; 90 tabl., 5909990937134, Rp; 98 tabl., 5909990937141, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 19636
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Carzap, 8 mg, tabletki

Carzap, 16 mg, tabletki

Carzap, 32 mg, tabletki

Candesartanum cilexetili

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Carzap i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Carzap

Jak stosować lek Carzap

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Carzap

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Carzap i w jakim celu się go stosuje

Nazwa leku to Carzap. Substancją czynną leku jest kandesartan cyleksetylu. Należy on do grupy

leków nazwanych antagonistami receptora angiotensyny II. Powoduje on rozluźnianie i rozszerzanie

naczyń krwionośnych. Pomaga to obniżyć ciśnienie krwi. Lek ten ułatwia również sercu pompowanie

krwi do wszystkich części ciała.

Lek Carzap jest stosowany:

w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia) u dorosłych pacjentów oraz u dzieci i

młodzieży w wieku od 6 do 18 lat,

u dorosłych pacjentów w leczeniu niewydolności serca ze zmniejszoną czynnością mięśnia

sercowego, gdy inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE) (ang. Angiotensin Converting

Enzyme Inhibitors, ACEI) nie mogą być stosowane lub jako uzupełnienie terapii inhibitorami

ACE, gdy objawy niewydolności serca utrzymują się pomimo leczenia, a nie można zastosować

leków z grupy antagonistów receptora mineralokortykoidowego (ang. Mineralocorticoid

Receptor Antagonist, MRA). (Inhibitory ACE oraz MRA są lekami stosowanymi w leczeniu

niewydolności serca).

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Carzap

Kiedy nie stosować leku Carzap

Jeśli pacjent ma uczulenie na kandesartan cyleksetylu lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Jeśli pacjentka jest w ciąży powyżej 3. miesiąca (lepiej jest również unikać stosowania leku

Carzap we wczesnym okresie ciąży - patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”).

Jeśli pacjent ma ciężką chorobę wątroby lub niedrożność dróg żółciowych (utrudnienie odpływu

żółci z pęcherzyka żółciowego).

Jeśli pacjent to dziecko w wieku poniżej 1. roku życia.

Jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym

ciśnienie krwi zawierającym aliskiren.

W przypadku wątpliwości, czy którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta, należy

skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Carzap.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Carzap należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

Jeśli pacjent ma zaburzenia serca, wątroby lub nerek lub jest poddawany dializoterapii.

Jeśli u pacjenta przeprowadzano niedawno zabieg przeszczepienia nerki.

Jeśli u pacjenta występują wymioty lub ostatnio występowały nasilone wymioty lub biegunka.

Jeśli u pacjenta występuje choroba nadnerczy nazwana zespołem Conna (hiperaldosteronizm

pierwotny).

Jeśli u pacjenta występuje niskie ciśnienie krwi.

Jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpił udar.

Należy poinformować swojego lekarza o podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży. Nie zaleca się

stosowania leku Carzap we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3. miesiącu

ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku (patrz punkt

„Ciąża").

Jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków stosowanych w leczeniu wysokiego

ciśnienia krwi:

inhibitor ACE (np. enalapryl, lizynopryl, ramipryl), zwłaszcza jeśli pacjent ma zaburzenia

czynności nerek związane z cukrzycą.

aliskiren.

Jeśli pacjent przyjmuje inhibitor ACE jednocześnie z lekiem należącym do grupy leków znanych

jako antagoniści receptorów mineralokortykoidowych (MRA). Te leki są stosowane w leczeniu

niewydolności serca (patrz „Lek Carzap a inne leki”)

Lekarz prowadzący może monitorować czynność nerek, ciśnienie krwi oraz stężenie elektrolitów

(np. potasu) we krwi w regularnych odstępach czasu.

Patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku Carzap”.

Jeżeli jakikolwiek spośród powyższych warunków dotyczy pacjenta, lekarz może zalecić częstsze

kontrole i wykonywanie badań.

Jeśli pacjent będzie poddawany zabiegowi chirurgicznemu, powinien poinformować lekarza lub

stomatologa o przyjmowaniu leku Carzap. Jest to spowodowane tym, iż lek Carzap,

w skojarzeniu z niektórymi środkami znieczulającymi, może powodować nadmierne obniżenie

ciśnienia tętniczego.

Dzieci i młodzież

Przeprowadzono badania dotyczące stosowania kandesartanu cyleksetylu u dzieci. W celu uzyskania

dalszych informacji, należy zwrócić się do lekarza prowadzącego. Leku Carzap nie wolno podawać

dzieciom poniżej 1 roku życia ze względu na potencjalne ryzyko dla rozwoju nerek.

Lek Carzap a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Lek Carzap może wpływać na działanie innych leków, a inne leki mogą wywierać wpływ na lek

Carzap. Jeśli pacjent stosuje niektóre leki, lekarz może okresowo zalecić przeprowadzenie badań

krwi.

Szczególnie należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje którykolwiek z następujących leków:

inne leki obniżające ciśnienie tętnicze, w tym beta-adrenolityki, diazoksyd oraz inhibitory ACE,

takie jak enalapryl, captopryl, lizynopryl lub ramipryl;

niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak: ibuprofen, naproksen, diklofenak,

celekoksyb lub etorykoksyb (leki łagodzące ból i stan zapalny);

kwas acetylosalicylowy (w dawce większej niż 3 g na dobę), (lek łagodzący ból i stan zapalny);

suplementy potasu, substytuty soli zawierające potas (leki zwiększające stężenie potasu we krwi);

heparynę (lek rozrzedzający krew);

kotrimoksazol (antybiotyk) znany także jako trimetoprim/sulfametoksazol;

leki moczopędne (diuretyki);

lit (lek stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych).

Lekarz prowadzący być może będzie musiał zmienić dawkę i (lub) zastosować inne środki

ostrożności:

Jeśli pacjent przyjmuje inhibitor ACE lub aliskiren (patrz także informacje pod nagłówkiem

„Kiedy nie stosować leku Carzap” oraz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Jeśli pacjent przyjmuje inhibitor ACE jednocześnie z pewnymi lekami stosowanymi w leczeniu

niewydolności serca, znanymi jako antagoniści receptorów mineralokortykoidowych (MRA)

(na przykład spironolakton, eplerenon).

Carzap z jedzeniem, piciem i alkoholem

Podczas stosowania leku Carzap należy skonsultować się z lekarzem, jeśli planowane jest spożycie

alkoholu. Alkohol może powodować omdlenie lub zawroty głowy.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ciąża

Jeśli pacjentka przypuszcza że może być w ciąży (lub gdy planuje mieć dziecko) powinna poradzić się

lekarza. Lekarz zazwyczaj zaleci przerwanie stosowania leku Carzap przed planowaną ciążą lub

natychmiast po potwierdzeniu ciąży oraz zaleci przyjmowanie innego leku zamiast leku Carzap. Nie

zaleca się stosowania leku Carzap we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3. miesiącu

ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku.

Karmienie piersią

Należy poinformować lekarza o karmieniu piersią lub zamiarze karmienia piersią. Nie zaleca się

stosowania leku Carzap podczas karmienia piersią, zwłaszcza w przypadku karmienia piersią

noworodka lub wcześniaka. Lekarz może zalecić stosowanie innego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas stosowania leku Carzap niektórzy pacjenci mogą odczuwać zmęczenie i zawroty głowy. Jeśli

wystąpią takie objawy, nie należy prowadzić pojazdów, używać narzędzi ani obsługiwać maszyn.

Lek Carzap zawiera laktozę

Lek Carzap zawiera laktozę, która jest rodzajem cukru. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta

nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem

leku Carzap.

3.

Jak stosować lek Carzap

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości

należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

.

Ważne jest, aby przyjmować lek Carzap codziennie.

Lek Carzap można przyjmować w trakcie posiłków lub niezależnie od posiłków.

Tabletkę należy połykać popijając wodą.

Tabletki należy przyjmować codziennie o zbliżonej porze. Pomoże to pacjentowi pamiętać o

przyjęciu dawki.

Wysokie ciśnienie krwi:

Zalecana dawka leku Carzap to 8 mg raz na dobę. Lekarz może zwiększyć dawkę do 16 mg raz

na dobę, a następnie do 32 mg raz na dobę, w zależności od reakcji na leczenie.

Lekarz może zalecić mniejszą dawkę początkową w przypadku niektórych pacjentów, np.

pacjentów z zaburzeniami dotyczącymi wątroby, nerek, pacjentów, którzy utracili dużą ilość

płynów, np. z powodu wymiotów, biegunki lub stosowania leków moczopędnych.

U pacjentów rasy czarnej reakcja na leczenie może być słabsza, jeśli Carzap stosowany jest w

monoterapii. Konieczne wówczas może być zastosowanie większych dawek.

Stosowanie u dzieci i młodzieży z wysokim ciśnieniem krwi

Dzieci w wieku od 6 do 18 lat:

Zalecana dawka początkowa to 4 mg raz na dobę.

Pacjenci o masie ciała <50 kg: u pacjentów, u których ciśnienie krwi nie jest odpowiednio

kontrolowane, lekarz prowadzący może zdecydować o zwiększeniu dawki do maksymalnie 8 mg raz

na dobę.

Pacjenci o masie ciała ≥50 kg: u pacjentów, u których ciśnienie krwi nie jest odpowiednio

kontrolowane, lekarz prowadzący może zdecydować o zwiększeniu dawki do 8 mg raz na dobę,

a następnie do 16 mg raz na dobę.

Niewydolność serca u dorosłych:

Zalecana dawka początkowa leku Carzap to 4 mg raz na dobę. Lekarz może zwiększyć dawkę przez

jej podwojenie, w odstępach co najmniej 2-tygodniowych, do 32 mg raz na dobę. Lek Carzap może

być przyjmowany z innymi lekami stosowanymi w leczeniu niewydolności serca, a lekarz zadecyduje,

jakie leczenie jest najbardziej odpowiednie dla pacjenta.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Carzap

W przypadku zastosowania większej dawki leku Carzap niż zalecana przez lekarza, należy

natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Carzap

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć kolejną

dawkę o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Carzap

W przypadku przerwania stosowania leku Carzap, ciśnienie tętnicze może ponownie się zwiększyć.

Dlatego nie należy przerywać stosowania leku Carzap bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty

.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ważne jest, aby pacjent wiedział o możliwości ich wystąpienia.

Należy natychmiast przerwać stosownie leku Carzap i zwrócić się o pomoc medyczną, jeśli

u pacjenta wystąpi którakolwiek z poniższych reakcji alergicznych:

trudności z

oddychaniem, z obrzękiem lub bez obrzęku twarzy, warg, języka i (lub) gardła

obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, który może powodować trudności w połykaniu

silne swędzenie skóry (z wypukłymi wykwitami)

Lek Carzap może powodować zmniejszenie liczby krwinek białych. Odporność na zakażenia może

być zmniejszona i może wystąpić zmęczenie, zakażenie lub gorączka. Jeśli wystąpią takie objawy,

należy skontaktować się z lekarzem. Lekarz może zalecić okresowe badania krwi, aby sprawdzić czy

lek Carzap wpływa na skład krwi (agranulocytoza).

Inne możliwe działania niepożądane to:

Często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 osób)

Zawroty głowy/uczucie wirowania

Ból głowy

Zakażenie dróg oddechowych

Niskie ciśnienie tętnicze. Może to powodować omdlenia lub zawroty głowy

Zmiany w wynikach badań krwi:

Zwiększenie stężenia potasu we krwi szczególnie, jeśli u pacjenta występują zaburzenia

dotyczące nerek lub niewydolność serca. W przypadku znacznego zwiększenia stężenia może

wystąpić zmęczenie, osłabienie, nieregularna czynność serca lub odczucie mrowienia.

Wpływ na czynność nerek, szczególnie w przypadku istniejących zaburzeń dotyczących nerek

lub niewydolności serca. W bardzo rzadkich przypadkach może wystąpić niewydolność nerek.

Bardzo rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 osób)

Obrzęk twarzy, warg, języka i(lub) gardła

Zmniejszenie ilości krwinek czerwonych lub białych. Może wystąpić zmęczenie, zakażenie lub

gorączka

Wysypka skórna, pokrzywka

Świąd

Ból pleców, ból stawów i mięśni

Zmiany w czynności wątroby, w tym zapalenie wątroby. Może wystąpić zmęczenie, zażółcenie

skóry i oczu oraz objawy grypopodobne

Nudności

Kaszel

Zmiany w wynikach badań krwi:

Zmniejszenie stężenia sodu we krwi. W przypadku znacznego zmniejszenia stężenia może

wystąpić osłabienie, brak energii lub kurcze mięśni.

U dzieci leczonych z powodu wysokiego ciśnienia krwi, działania niepożądane wydają się podobne do

tych występujących u dorosłych, jednak występują częściej. Bardzo częstym działaniem

niepożądanym występującym u dzieci a nie zgłaszanym u osób dorosłych jest ból gardła, dodatkowo

takie działania niepożądane jak: katar, gorączka i przyspieszone bicie serca u dzieci występują często,

a u dorosłych nie były zgłaszane.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu lub przedstawicielowi

podmiotu odpowiedzialnego w Polsce.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Carzap

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa

.

Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Carzap

Substancją czynną leku jest kandesartan cyleksetylu.

Carzap, 8 mg, tabletki: każda tabletka zawiera 8 mg kandesartanu cyleksetylu.

Carzap, 16 mg, tabletki: każda tabletka zawiera 16 mg kandesartanu cyleksetylu.

Carzap, 32 mg, tabletki: każda tabletka zawiera 32 mg kandesartanu cyleksetylu.

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, hydroksypropyloceluloza (E 463),

kroskarmeloza sodowa (E 468), magnezu stearynian (E 572), trietylu cytrynian (E 1505).

Jak wygląda lek Carzap i co zawiera opakowanie

Carzap, 8 mg to okrągłe, obustronnie wypukłe, białe lub prawie białe tabletki z linią podziału na

jednej stronie i wytłoczeniem C/8 na tej samej stronie. Średnica tabletki ok. 8 mm.

Carzap, 16 mg to okrągłe, obustronnie wypukłe, białe lub prawie białe tabletki z linią podziału na

jednej stronie i wytłoczeniem C/16 na tej samej stronie. Średnica tabletki ok. 8 mm.

Carzap, 32 mg to okrągłe, obustronnie wypukłe, białe lub prawie białe tabletki z linią podziału na

jednej stronie i wytłoczeniem C/32 na tej samej stronie. Średnica tabletki ok. 10,5 mm.

Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Wielkości opakowań: 7, 14, 28, 30, 56, 70, 90, 98 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Zentiva k.s., U kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37 Praga 10, Republika Czeska

Wytwórca

Siegfried Malta Ltd., HHF070 Hal Far Industrial Estate, P.O. box 14, Hal Far BBG 3000, Malta

Zentiva k.s. U kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37 Praga, Reublika Czeska

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach

członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela

podmiotu odpowiedzialnego w Polsce

Zentiva Polska Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

tel.: +48 22 375 92 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: