Cardiopirin

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Cardiopirin 75 mg tabletki dojelitowe
 • Dawkowanie:
 • 75 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki dojelitowe
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Cardiopirin 75 mg tabletki dojelitowe
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 10 tabl. w blistrze, 5909991037734, OTC; 10 tabl. w pojemniku, 5909991037840, OTC; 20 tabl., 5909991037741, OTC; 28 tabl., 5909991037758, OTC; 30 tabl. w blistrze, 5909991037765, OTC; 30 tabl. w pojemniku, 5909991037857, OTC; 50 tabl. w blistrze, 5909991037772, OTC; 50 tabl. w pojemniku, 5909991037864, OTC; 56 tabl., 5909991037789, OTC; 60 tabl., 5909991037796, OTC; 90 tabl., 5909991037802, OTC; 100 tabl. w blistrze, 5909991037833, OTC; 100 tabl. w pojemniku, 5909991037871, OTC; 500 tabl., 5909991037888, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 20895
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Cardiopirin, 75 mg, tabletki dojelitowe

Cardiopirin, 100 mg, tabletki dojelitowe

Acidum acetylsalicylicum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza

lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

- Jeśli nie nastapiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

Co to jest Cardiopirin i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cardiopirin

Jak stosować Cardiopirin

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Cardiopirin

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Cardiopirin i w jakim celu się go stosuje

Cardiopirin zawiera kwas acetylosalicylowy, który w małych dawkach należy do grupy leków

nazywanych lekami przeciwpłytkowymi. Płytki krwi to niewielkie komórki krwi, które są przyczyną

powstawania zakrzepu krwi i które biorą udział w zakrzepicy. Kiedy zakrzep formuje się w tętnicy,

zatrzymuje przepływ krwi i zmniejsza zaopatrzenie tkanek w tlen. Jeśli ma to miejsce w naczyniach

serca, może dojść do zawału serca lub ataku dusznicy bolesnej, a w mózgu może wywołać udar.

Cardiopirin stosuje się, aby zmniejszyć ryzyko tworzenia się zakrzepów krwi i następnie zapobiec:

zawałom serca;

udarom;

problemom sercowo-naczyniowym u pacjentów ze stabilną lub niestabilną dusznicą bolesną (ból

w klatce piersiowej).

Cardiopirin stosuje się również w zapobieganiu tworzenia się zakrzepów krwi po niektórych

zabiegach na sercu w celu poszerzenia lub odblokowania naczyń krwionośnych.

Ten lek nie jest zalecany w nagłych przypadkach. Może być stosowany tylko jako leczenie

zapobiegawcze.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cardiopirin

Kiedy nie stosować leku Cardiopirin:

jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

jeśli u pacjenta występuje lub kiedykolwiek występowało owrzodzenie żołądka lub

dwunastnicy, lub inny rodzaj krwawienia tak jak udar mózgu;

jeśli pacjent miał kiedykolwiek problem z krzepnięciem krwi;

jeśli pacjent ma ciężką chorobę nerek lub wątroby;

jeśli pacjentka jest w trzech ostatnich miesiącach ciąży, nie można wówczas stosować dawek

większych niż 100 mg na dobę (patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”);

jeśli pacjent przyjmuje lek o nazwie metotreksat (np. stosowany w leczeniu raka lub

reumatoidalnego zapalenia stawów) w dawkach większych niż 15 mg na tydzień.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Cardiopirin należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli:

występują choroby nerek, wątroby lub serca;

występują lub kiedykolwiek występowały choroby żołądka lub jelita cienkiego;

pacjent ma wysokie ciśnienie tętnicze;

pacjent ma astmę oskrzelową, uczulenie na inne leki, zwłaszcza inne salicylany lub

niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), katar sienny, polipy nosa lub inne przewlekłe

choroby układu oddechowego, kwas acetylosalicylowy może wywołać napad astmy

oskrzelowej;

pacjent miał kiedykolwiek dnę moczanową;

pacjentka ma obfite krwawienia miesiączkowe.

Pacjent musi natychmiast zwrócić się do lekarza, jeśli objawy nasilają się lub jeśli u pacjenta wystąpią

ciężkie albo niespodziewane objawy niepożądane, np. nietypowe krwawienia, ciężkie reakcje skórne

lub inne objawy silnej alergii (patrz punkt „Możliwe działania niepożądane”).

Należy poinformować lekarza o planowanych zabiegach (nawet drobnych, jak usunięcie zęba),

ponieważ kwas acetylosalicylowy „rozrzedza” krew i ryzyko krwawienia może być zwiększone.

Dzieci i młodzież

Kwas acetylosalicylowy może spowodować zespół Reye’a u dzieci. Zespół Reye’a jest bardzo rzadką

chorobą dotykającą mózg i wątrobę, która może zagrażać życiu. Dlatego, leku Cardiopirin nie należy

podawać dzieciom poniżej 16 lat, chyba że zaleci tak lekarz.

Pacjent powinien zadbać, aby nie doprowadzić do stanu odwodnienia (objawia się uczuciem

pragnienia oraz suchością w ustach), ponieważ jednoczesne stosowanie kwasu acetylosalicylowego

może pogorszyć czynność nerek.

Lek ten nie jest odpowiedni do stosowania jako lek przeciwbólowy lub przeciwgorączkowy.

Jeśli którekolwiek z powyższych ostrzeżeń dotyczy pacjenta lub jeśli pacjent ma wątpliwości, należy

skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Inne leki i Cardiopirin

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub

ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Wpływ na leczenie może mieć stosowanie kwasu acetylosalicylowego jednocześnie z innymi lekami:

„rozrzedzającymi” krew lub zapobiegającymi tworzeniu się zakrzepów (np. warfaryna,

heparyna, klopidogrel);

zapobiegającymi odrzuceniu przeszczepionych narządów (cyklosporyna, takrolimus);

na nadciśnienie (np. leki moczopędne i inhibitory ACE);

regulującymi pracę serca (digoksyna);

stosowanymi w leczeniu choroby afektywnej dwubiegunowej (sole litu);

przeciwbólowymi i przeciwzapalnymi (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne, takie jak

ibuprofen lub steroidy);

na dnę moczanową (np. probenecyd);

na padaczkę (walproinian, fenytoina);

na jaskrę (acetazolamid);

na raka lub reumatoidalne zapalenie stawów (metotreksat w dawkach < 15 mg/tydzień);

na cukrzycę (np. glibenklamid);

na depresję (selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), takie jak sertralina

lub paroksetyna);

hormonalnej terapii zastępczej, gdy nadnercza lub przysadka uległy zniszczeniu albo zostały

usunięte, lub stosowanymi w leczeniu stanów zapalnych, w tym chorób reumatycznych i

zapalenia jelit (kortykosteroidy).

Cardiopirin z jedzeniem, piciem i alkoholem

Tabletki dojelitowe można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku. Picie alkoholu może zwiększać

ryzyko krwawień z przewodu pokarmowego i wydłużać czas krwawienia.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy

planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

U pacjentek w ciąży nie należy stosować kwasu acetylosalicylowego, chyba że zaleci to lekarz.

Pacjentka podczas ostatnich trzech miesięcy ciąży nie powinna przyjmować leku Cardiopirin, chyba

że zaleci jej to lekarz, wówczas dawka dobowa nie powinna przekraczać 100 mg (patrz punkt „Kiedy

nie stosować leku Cardiopirin”). Przyjmowanie leku regularnie lub w dużych dawkach w późnej ciąży

może powodować ciężkie powikłania u matki lub dziecka.

Kobiety karmiące piersią nie powinny przyjmować kwasu acetylosalicylowego, chyba że zaleci to

lekarz.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Cardiopirin nie powinien wywierać wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania

maszyn.

3. Jak stosować lek Cardiopirin

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza

lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli

Zapobieganie zawałowi mięśnia sercowego:

Zalecana dawka to 75 – 150 mg raz na dobę.

Zapobieganie udarom mózgu:

Zalecana dawka to 75 – 300 mg raz na dobę.

Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym u pacjentów ze stabilną lub niestabilną dławicą

piersiową (ból w klatce piersiowej):

Zalecana dawka to 75 – 150 mg raz na dobę.

Zapobieganie tworzeniu się zakrzepów po niektórych zabiegach chirurgicznych serca:

Zalecana dawka to 75 – 150 mg raz na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku

Tak jak u pacjentów dorosłych. Ogólnie kwas acetylosalicylowy należy stosować z ostrożnością u

pacjentów w podeszłym wieku, którzy są bardziej podatni na wystąpienie działań niepożądanych.

Leczenie powinno być regularnie kontrolowane.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Kwasu acetylosalicylowego nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat, chyba że

został przepisany przez lekarza (patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Sposób podawania

Do stosowania doustnego.

Tabletki należy połykać w całości, popijając wystarczającą ilością płynu (1/2 szklanki wody). Tabletki

mają kwasoodporną otoczkę zapobiegającą drażniącemu działaniu na jelita, dlatego nie należy ich

kruszyć, łamać ani żuć.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cardiopirin

Jeśli pacjent (lub ktokolwiek inny) przypadkowo przyjmie zbyt wiele tabletek, należy natychmiast

poinformować o tym lekarza lub niezwłocznie skontaktować się z najbliższym szpitalnym oddziałem

ratunkowym. Należy pokazać lekarzowi niezużyty lek lub puste opakowanie po leku.

Objawy przedawkowania mogą obejmować dzwonienie w uszach, problemy ze słuchem, ból głowy,

zawroty głowy, dezorientację, nudności, wymioty i ból brzucha. Poważne przedawkowanie może

charakteryzować się przyspieszonym oddychaniem (hiperwentylacja), gorączką, nadmiernym

poceniem się, drgawkami, omamami, niskim stężeniem glukozy we krwi, śpiączką i wstrząsem.

Pominięcie zastosowania leku Cardiopirin

Jeśli pacjent zapomniał przyjąć dawkę leku, powinien poczekać do czasu przyjęcia kolejnej dawki,

a następnie kontynuować leczenie wg ustalonego schematu dawkowania.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku Cardiopirin.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli pacjent zauważy którykolwiek z następujących poważnych działań niepożądanych, należy

przerwać stosowanie leku Cardiopirin i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

nagły świszczący oddech, obrzęk ust, twarzy lub ciała, wysypka, zmęczenie lub trudności

w połykaniu (ciężkie reakcje alergiczne) (rzadko);

zaczerwienienie skóry z pęcherzami lub łuszczeniem się, które może być związane z wysoką

gorączką i bólem stawów. Mogą to być objawy rumienia wielopostaciowego, zespołu Stevensa-

Johnsona lub zespołu Lyella (rzadko);

nietypowe krwawienia, takie jak kaszel z odkrztuszaniem krwi, krwawe wymioty lub krew w

moczu, lub smoliste stolce (częstość nieznana);

owrzodzenia w jamie ustnej, gorączka i zakażenia (agranulocytoza - znacznie obniżona liczba

białych krwinek) (rzadko).

Przedstawione poniżej możliwe działania niepożądane sklasyfikowano według częstości ich

występowania w następujący sposób:

Często występujące działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów):

niestrawność;

zwiększona skłonność do krwawień.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

pokrzywka;

wyciek z nosa;

trudności w oddychaniu.

Rzadko występujące działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

ciężkie krwawienie z żołądka lub jelit, krwawienie w obrębie mózgu, zmiany liczby krwinek we

krwi;

nudności i wymioty;

skurcz dolnych dróg oddechowych, napad astmy oskrzelowej;

zapalenie naczyń krwionośnych;

siniaki z purpurowymi plamami (krwawienie w obrębie skóry);

ciężkie reakcje alergiczne, takie jak: wysypka w formie rumienia wielopostaciowego i jego

zagrażająca życiu postać: zespół Stevensa-Johnsona oraz zespół Lyella;

reakcje nadwrażliwości, takie jak obrzęk np. ust, twarzy lub ciała, albo wstrząs;

nieprawidłowe, obfite lub przedłużające się krwawienia miesiączkowe.

Częstość nieznana występujących działań niepożądanych (częstość nie może być określona na

podstawie dostępnych danych):

dzwonienie w uszach (szumy uszne) lub osłabienie słuchu;

ból głowy;

zawroty głowy;

owrzodzenie żołądka lub dwunastnicy i perforacja;

przedłużony czas krwawienia;

zaburzenie czynności nerek;

zaburzenie czynności wątroby;

wysokie stężenie kwasu moczowego we krwi.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.

Jak przechowywać Cardiopirin

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym i dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

Pojemnik: Przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku w celu ochrony przed wilgocią.

Blister: Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym lub

pojemniku lub blistrze po symbolu EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Cardiopirin

Substancją czynną leku jest kwas acetylosalicylowy. Każda tabletka dojelitowa zawiera 75 mg

lub 100 mg kwasu acetylosalicylowego.

Pozostałe składniki to:

rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna

bezwodna, kwas stearynowy;

otoczka tabletki: kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), polisorbat 80, sodu

laurylosiarczan, trietylu cytrynian, talk.

Jak wygląda lek Cardiopirin i co zawiera opakowanie

Cardiopirin, 75 mg, tabletki dojelitowe: owalne, białe, obustronnie wypukłe tabletki o wymiarach 9,2

x 5,2 mm.

Cardiopirin, 100 mg, tabletki dojelitowe: okrągłe, białe, obustronnie wypukłe tabletki o średnicy 7,2

Wielkości opakowań:

Blistry: 10, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 tabletek dojelitowych.

Pojemniki na tabletki: 10, 30, 50, 100, 500 tabletek dojelitowych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

170 00 Praga 7

Republika Czeska

Wytwórca

Actavis Limited

BLB 016, Bulebel Industrial Estate

Zejtun ZTN 3000

Malta

Balkanpharma - Dupnitsa AD

3 Samokovsko Shosse Str.

2600 Dupnitsa

Bułgaria

ICN Polfa Rzeszów S.A.

ul. Przemysłowa 2

35-959 Rzeszów

Polska

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego

Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Szwecja

Esteprin

Bułgaria

Cardiopirin 75 mg, 100 mg cтoмaшнo-ycтoйчива тaблетĸа

Czechy

Vasopirin 75 mg, 100 mg

Estonia

Vasopirin 75 mg, 100 mg

Grecja

Vasopirin 75 mg, 100 mg γαστροανθεκτικό δισκίο

Węgry

Vasopirin 75 mg, 100 mg gyomornedv-ellenállό tabletta

Litwa

Provapirin 75 mg, 100 mg skrandyje neirios tabletės

Łotwa

Vasopirin 75 mg, 100 mg zarnās škīstošās tabletes

Polska

Cardiopirin

Rumunia

Vasopirin 75 mg, 100 mg comprimate gastrorezistente

Słowacja

Vasopirin 75 mg, 100 mg

Słowenia

Provapirin 100 mg gastrorezistentne tablete

Data ostatniej aktualizacji ulotki: luty 2016