Calperos 1000

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Calperos 1000 400 mg Ca2+ kapsułki twarde
 • Dawkowanie:
 • 400 mg Ca2+
 • Forma farmaceutyczna:
 • kapsułki twarde
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Calperos 1000 400 mg Ca2+ kapsułki twarde
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 30 kaps., 5909990695027, OTC; 100 kaps., 5909990695010, OTC; 100 kaps. w blistrach, 5909990211982, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 06950
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

CALPEROS 500

Calcii carbonas

200 mg jonów wapnia, kapsułki twarde

CALPEROS 1000

Calcii carbonas

400 mg jonów wapnia, kapsułki twarde

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub

według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja należy zwrócić się do farmaceuty..

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe

objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi,

farmaceucie lub pielegniarce. Patrz punkt 4.

Jeśli po upływie 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy

skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek CALPEROS i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku CALPEROS

Jak stosować lek CALPEROS

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek CALPEROS

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek CALPEROS i w jakim celu się go stosuje

CALPEROS 500 i CALPEROS 1000 zawierają węglan wapnia, który jest dla organizmu

źródłem wapnia zjonizowanego.

Wapń jest pierwiastkiem biorącym udział w tworzeniu i mineralizacji tkanki kostnej na

przestrzeni całego życia człowieka. Warunkuje prawidłowe przewodnictwo nerwowe

i kurczliwość mięśni poprzecznie prążkowanych. Utrzymuje równowagę elektrolitową

organizmu, wpływa również na sprawność pracy mięśnia sercowego. Uczestniczy w procesie

krzepnięcia krwi. Wpływa na aktywność szeregu enzymów, pełni też rolę przekaźnika, dzięki

któremu bodźce chemiczne, fizyczne lub hormonalne ulegają przekształceniu w określony

efekt biologiczny. Dzięki właściwości zmniejszania przepuszczalności ścian naczyń

krwionośnych wapń działa przeciwzapalnie, przeciwobrzękowo i przeciwalergicznie.

Węglan wapnia zawarty w preparatach CALPEROS pomaga pokryć dzienne zapotrzebowanie

na wapń, zmniejsza utratę wapnia z układu kostnego u kobiet w okresie około-

i postmenopauzalnym oraz u wszystkich osób w podeszłym wieku. Zapobiega wystąpieniu

zmian kostnych w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek. Wpływa łagodząco na

odczyny alergiczne na powierzchni skóry i błon śluzowych.

Wskazaniami do stosowania są:

stany zwiększonego zapotrzebowania na wapń: okres intensywnego wzrostu u dzieci

i młodzieży oraz w przebiegu ciąży i podczas laktacji;

nieprawidłowe żywienie produktami ubogimi w wapń;

zaburzenia wchłaniania zwrotnego wapnia z kanalików nerkowych;

zmniejszone stężenie wapnia we krwi z podwyższonym stężeniem fosforu u

pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, poddawanych dializom i zapobieganie

wzmożonej pobudliwości nerwowo-mięśniowej;

profilaktycznie w zapobieganiu i uzupełniająco w kompleksowym leczeniu

osteoporozy;

stany po długotrwałym unieruchomieniu i okres rekonwalescencji po złamaniach

kości;

wspomagająco w leczeniu przeziębień i chorób alergicznych.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku CALPEROS

Kiedy nie stosować leku Calperos:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

zwiększone stężenie wapnia we krwi i nadmierne wydalanie wapnia w moczu, np. w

nadczynności tarczycy, przytarczyc, przedawkowaniu witaminy D

, nowotworach

odwapniających, takich jak szpiczaki i nowotworach dających przerzuty do kości,

w ciężkiej niewydolności nerek nie leczonej dializami;

kamica nerkowa;

leczenie glikozydami nasercowymi;

ciężka hiperkalciuria (mocz z nadmierną ilością wydalanego wapnia).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W przypadku przewlekłej niewydolności nerek konieczna jest kontrola stężenia wapnia

i fosforu we krwi podczas stosowania leku.

Podczas stosowania dużych dawek, zwłaszcza z jednoczesnym przyjmowaniem preparatów

witaminy D, nie można wykluczyć ryzyka wystąpienia nadmiernego stężenia wapnia we krwi

z następowym uszkodzeniem nerek, dlatego u takich pacjentów należy kontrolować stężenie

wapnia w surowicy krwi i czynność nerek.

Pacjenci leczeni glikozydami nasercowymi przed zastosowaniem preparatów wapnia powinni

poradzić się lekarza, gdyż jednoczesne przyjmowanie obu leków może nasilić działanie

glikozydów na serce i spowodować ryzyko zaburzeń rytmu.

CALPEROS z jedzeniem i piciem

Zaleca się stosowanie leku w czasie posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy

planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego

leku.

Ciąża:

W okresie ciąży wzrasta zapotrzebowanie na wapń. Przy stosowaniu dawek leczniczych nie

wykazano ryzyka zagrożenia dla płodu i noworodka.

Karmienie piersią:

W okresie laktacji wzrasta zapotrzebowanie na wapń. Przy stosowaniu dawek leczniczych nie

wykazano ryzyka zagrożenia dla płodu i noworodka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń.

CALPEROS a inne leki

Moczopędne leki tiazydowe zwiększają wchłanianie zwrotne wapnia, zmniejszają tym samym

ilość jonów wapnia wydzielonych do moczu i stwarzają ryzyko wystąpienia nadmiernego

stężenia wapnia we krwi. W przypadkach jednoczesnego stosowania należy kontrolować

stężenie wapnia w surowicy krwi.

Podawane jednocześnie kortykosteroidy działające układowo zmniejszają wchłanianie wapnia

i może być konieczne zwiększenie jego dawki.

Sole wapnia podawane doustnie zmniejszają wchłanianie, z przewodu pokarmowego,

jednocześnie zażytych antybiotyków tetracyklinowych i związków fluoru. Leki te należy

podawać w odstępie 2 godzin.

Związki wapnia mogą również powodować zmniejszenie wchłaniania chinolonów, niektórych

antybiotyków z grupy cefalosporyn oraz preparatów zawierających żelazo.

Preparaty wapnia mogą nasilać działanie i tym samym, zwiększać toksyczność glikozydów

nasercowych. Dlatego podczas jednoczesnego stosowania tych leków należy kontrolować

czynność serca (elektrokardiogram) i stężenie wapnia we krwi.

Bisfosfoniany lub fluorek sodu należy podawać przynajmniej 3 godziny przed zażyciem

wapnia, ze względu na zmniejszone wchłanianie z przewodu pokarmowego w przypadku

jednoczesnego stosowania.

Podczas jednoczesnego stosowania witaminy D lub jej pochodnych w dawkach powyżej 400

j.m./dobę zwiększa się znacząco wchłanianie wapnia z przewodu pokarmowego i może

wystąpić hiperkalcemia.

Podczas leczenia skojarzonego witaminą D i lekiem Calperos należy systematycznie

sprawdzać stężenie wapnia.

Lek osłabia działanie werapamilu i innych leków blokujących kanał wapniowy.

Kwas szczawiowy (zawarty w dużych ilościach w szpinaku i rabarbarze) i kwas fitynowy

(zawarty w pełnych ziarnach) mogą zmniejszać wchłanianie wapnia z powodu tworzenia

nierozpuszczalnych soli wapnia. Pacjenci nie powinni zażywać preparatów wapnia w ciągu 2

godzin od przyjęcia pokarmów z dużą zawartością kwasu szczawiowego lub fitynowego.

3.

Jak stosować lek CALPEROS

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub

według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza

lub farmaceuty.

Dawkę ustala się zazwyczaj w oparciu o zapotrzebowanie dzienne, które przedstawia się

następująco:

Kategoria wiekowa

Ilość w mg (w przeliczeniu na wapń

elementarny)

Młodzież i dorośli

Kobiety w ciąży i karmiące piersią

Kobiety po menopauzie nie stosujące

hormonalnej terapii zastępczej (HTZ)

Kobiety po menopauzie stosujące HTZ

Wszyscy powyżej 65 r. ż.

800 - 1200

1000 – 1500

1500

1000

1500

Zwykle stosuje się następujące dawkowanie:

CALPEROS 500: 1 do 2 kapsułek twardych (od 200 mg do 400 mg wapnia) 2 do 3 razy na

dobę;

CALPEROS 1000: 1 kapsułka twarda (400 mg wapnia) 1 do 3 razy na dobę.

Nie należy stosować więcej niż 1200 mg jonów wapnia na dobę, czyli nie więcej niż 6

kapsułek twardych leku CALPEROS 500 lub 3 kapsułki twarde leku CALPEROS 1000.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Dzieci powyżej 7 roku życia i młodzież:

1 kapsułka twarda leku CALPEROS 500 (200 mg wapnia) do 3 razy na dobę.

Zaleca się zażywanie leku podczas posiłku.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku CALPEROS:

Brak doniesień o przypadkach ostrego zatrucia lekiem.

Przedawkowanie leku, zwłaszcza u pacjentów przyjmujących większe niż terapeutyczne

dawki witaminy D lub jej pochodnych, może prowadzić do nadmiernego stężenia wapnia we

krwi. Mogą wystąpić: jadłowstręt, nadmierne pragnienie, nudności, wymioty, zaparcia,

osłabienie siły mięśniowej, zmęczenie, zaburzenia świadomości, wielomocz, bóle kostne,

wapnica nerek, kamica nerkowa i w ciężkich przypadkach zaburzenia rytmu serca.

Leczenie przedawkowania: Należy przerwać podawanie wapnia. Nie należy podawać również

tiazydowych leków moczopędnych, litu, witaminy A i glikozydów nasercowych. Należy

zgłosić się do lekarza. Lekarz przeprowadzi płukanie żołądka, nawodni pacjenta i w

zależności od ciężkości przedawkowania, zastosuje leczenie jednym lub kilkoma lekami (leki

moczopędne tzw. pętlowe, bisfosfoniany, kalcytonina, kortykosteroidy). Kontrolowane będzie

stężenie elektrolitów we krwi, czynność nerek i wydalanie moczu a w ciężkich przypadkach

również czynność serca.

Pominięcie przyjęcia leku CALPEROS:

Kolejną dawkę należy przyjąć w należnym czasie.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Częstość występowania działań niepożądanych określono następująco:

- niezbyt często: występujące u 1 do 10 na 1000 pacjentów;

- rzadko: występujące u 1 do 10 na 10 000 pacjentów.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Niezbyt często: nadmierne stężenie wapnia we krwi, nadmierne wydalanie wapnia w moczu.

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe

Rzadko: zaparcia, wzdęcia z oddawaniem gazów, nudności, bóle brzucha, biegunka.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko: świąd, wysypka, pokrzywka.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222

Warszawa,Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: n

@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na

temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek CALPEROS

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C, chronić od wilgoci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po

„Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek CALPEROS

Jedna kapsułka twarda leku CALPEROS 500 zawiera 200 mg jonów wapnia w postaci 500

mg wapnia węglanu.

Jedna kapsułka twarda leku CALPEROS 1000 zawiera 400 mg jonów wapnia w postaci 1000

mg wapnia węglanu.

Substancje pomocnicze: magnezu stearynian, talk.

Skład kapsułki żelatynowej: tytanu dwutlenek (E 171), indygotyna (E 132), żelatyna.

Jak wygląda lek CALPEROS i co zawiera opakowanie

Dostępne opakowania

CALPEROS 500:

15 kapsułek twardych lub 30 kapsułek twardych (blistry);

200 kapsułek twardych (pojemnik HDPE z wieczkiem z LDPE);

CALPEROS 1000:

30 kapsułek twardych lub 100 kapsułek twardych (blistry);

100 kapsułek twardych (pojemnik HDPE z wieczkiem z LDPE).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa

tel.: (22) 345 93 00

Wytwórca

Teva Operations Poland Sp. z o.o.

ul. Mogilska 80

31-546 Kraków

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

16-1-2019

Safety and efficacy of 3‐phytase FSF10000 as a feed additive for chickens for fattening or reared for laying, laying hens and minor poultry species

Safety and efficacy of 3‐phytase FSF10000 as a feed additive for chickens for fattening or reared for laying, laying hens and minor poultry species

Published on: Tue, 15 Jan 2019 The additive 3‐phytase FSF10000 is a solid product that contains a 3‐phytase produced by a genetically modified strain of Komagataella phaffii. A liquid formulation of the additive has been previously assessed by the EFSA Panel on Additives and Products of Substances used in Animal Feed (FEEDAP) and is currently authorised as a feed additive for poultry species. The applicant requested for the use of this new formulation of the additive in chickens for fattening or reared ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

12-9-2018

Kabinet investeert in eerste 1000 dagen kind

Kabinet investeert in eerste 1000 dagen kind

Van kinderwens tot 2-jarige peuter: de ontwikkeling die we in de eerste 1000 dagen als kind meemaken is cruciaal voor zowel een gezonde groei als de ontplooiing en kansen op latere leeftijd. Verreweg de meeste kinderen in Nederland groeien veilig en gezond op. Toch heeft ongeveer 14% van de kinderen in Nederland een ‘valse’ start door vroeggeboorte, een te laag geboortegewicht of een combinatie van beide. Minister Hugo de Jonge (VWS), gemeenten, partijen uit de geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg (JG...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

2-8-2018

Sweet Earth Foods Issues Allergy Alert for Undeclared Egg and Milk in Aloha BBQ Quesadillas Due to Mismatched Packaging

Sweet Earth Foods Issues Allergy Alert for Undeclared Egg and Milk in Aloha BBQ Quesadillas Due to Mismatched Packaging

Sweet Earth Foods is initiating a voluntary recall of a limited amount of 8-ounce packages of Sweet Earth Aloha BBQ Quesadilla due to mismatched packaging, resulting in undeclared egg and milk allergens. People who are allergic to eggs or milk could have a serious or life- threatening reaction if they consume this item. A UPC code of 016741000551 appears on the back of the package. The “best by” date of 6/28/19 and lot number of 8149 appears on the side of the package.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-5-2018

Shoreside Enterprises Issues Voluntary Nationwide Recall of 7K and Poseidon 4500 (Extreme 1000 Mg) Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Shoreside Enterprises Issues Voluntary Nationwide Recall of 7K and Poseidon 4500 (Extreme 1000 Mg) Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Shoreside Enterprises, Inc. is voluntarily recalling 7K (Lot specific: Lot #RO) and Poseidon 4500 (Extreme 1000 mg) (Lot specific: Lot #20117BL) to the consumer level. FDA analysis found the samples of these products to contain undeclared Sildenafil and/or Tadalafil. Sildenafil and Tadalafil are active ingredients in two FDA-approved prescription drugs used for the treatment of erectile dysfunction (ED).

FDA - U.S. Food and Drug Administration