Calcium-Sandoz Forte

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Calcium-Sandoz Forte 500 mg Ca2+ tabletki musujące
 • Dawkowanie:
 • 500 mg Ca2+
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki musujące
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Calcium-Sandoz Forte 500 mg Ca2+ tabletki musujące
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 20 tabl., 5909990252213, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 02522
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

SE/H/1675/001/IA/031G

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

CALCIUM-SANDOZ Forte, 500 mg, tabletki musujące

Calcium

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza.

Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek CALCIUM-SANDOZ Forte

ostrożnie.

Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki

Co to jest lek CALCIUM-SANDOZ Forte i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku CALCIUM-SANDOZ Forte

Jak stosować lek CALCIUM-SANDOZ Forte

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek CALCIUM-SANDOZ Forte

Inne informacje

1.

CO TO JEST LEK CALCIUM-SANDOZ FORTE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

CALCIUM-SANDOZ Forte jest bogatym źródłem wapnia, który jest podstawowym składnikiem

mineralnym, niezbędnym do budowania i prawidłowego funkcjonowania kości.

CALCIUM-SANDOZ Forte jest wskazany w zapobieganiu i leczeniu niedoborów wapnia i może być

stosowany jednocześnie z innymi preparatami w celu zapobiegania i leczenia schorzenia nazywanego

osteoporozą (osłabienie kości).

CALCIUM-SANDOZ Forte może być również stosowany jednocześnie z witaminą D

w leczeniu

krzywicy (rozmiękanie rosnących kości u dzieci) i osteomalacji (rozmiękanie kości u dorosłych).

Wapń jest wchłaniany w jelicie cienkim i rozprowadzany z krwią po organizmie. Wapń odgrywa

istotną rolę w funkcjonowaniu narządów. Jest niezbędny w procesach sprawnego działania nerwów,

mięśni i serca, a także prawidłowego krzepnięcia krwi. Dodatkowo wapń pośredniczy również

w prawidłowym działaniu hormonów. Aby spełniać te funkcje musi być on dostarczany do tkanek

w odpowiednim stężeniu.

2.

INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CALCIUM-SANDOZ

FORTE

Kiedy nie stosować leku CALCIUM-SANDOZ Forte

jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na wapń lub którykolwiek z pozostałych

składników leku CALCIUM-SANDOZ Forte (patrz lista składników w punkcie 6 na końcu ulotki).

jeśli u pacjenta stwierdzono zwiększoną ilość wapnia we krwi (hiperkalcemia).

jeśli u pacjenta stwierdzono zwiększoną ilość wapnia w moczu (hiperkalciuria).

jeśli u pacjenta występują choroby nerek, w tym: kamienie w nerkach (kamica nerkowa)

i odkładanie się wapnia w tkankach nerek (zwapnienie nerek).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek CALCIUM-SANDOZ Forte

Jeśli u pacjenta występuje choroba nerek, lek należy przyjmować tylko po konsultacji z lekarzem,

szczególnie w przypadku przyjmowania leków zawierających glin.

SE/H/1675/001/IA/031G

Nie należy stosować bez zalecenia lekarza leków zawierających witaminę D jednocześnie z lekiem

CALCIUM-SANDOZ Forte.

Stosowanie leku CALCIUM-SANDOZ Forte z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które są

wydawane bez recepty, ponieważ wapń może wchodzić w interakcje z innymi lekami, które są

przyjmowane w tym samym czasie.

Jeśli pacjent przyjmuje lub ostatnio przyjmował glikozydy nasercowe, tiazydowe leki moczopędne

lub kortykosteroidy należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Jeśli pacjent stosuje doustne bisfosfoniany lub fluorek sodu, lek CALCIUM-SANDOZ Forte

powinien przyjmować przynajmniej 3 godziny po zażyciu tych leków.

Jeśli pacjent przyjmuje jeden z grupy antybiotyków nazywanych tetracyklinami, lek CALCIUM-

SANDOZ Forte powinien stosować przynajmniej 2 godziny po lub 4 do 6 godzin przed

zastosowaniem tetracykliny.

Stosowanie leku CALCIUM-SANDOZ Forte z jedzeniem i piciem

Leku CALCIUM-SANDOZ Forte nie należy zażywać w ciągu 2 godzin od spożycia produktów

bogatych w kwas szczawiowy i fitynowy, takich jak: szpinak, rabarbar i pełne ziarna zbóż.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed

zastosowaniem leku CALCIUM-SANDOZ Forte.

Lek CALCIUM-SANDOZ Forte można stosować w okresie ciąży i karmienia piersią w przypadku,

gdy występuje niedobór wapnia. Zalecana dobowa dawka wapnia (włączając żywność

i suplementy) dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią wynosi 1000-1300 mg. W okresie

ciąży i karmienia piersią dobowa dawka wapnia nie powinna być większa niż 1500 mg.

Wapń przenika do mleka kobiecego, ale nie powoduje to żadnych działań niepożądanych

u karmionego piersią dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek CALCIUM-SANDOZ Forte nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych

i obsługi maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku CALCIUM-SANDOZ Forte

Lek CALCIUM-SANDOZ Forte może być stosowany u pacjentów z cukrzycą (1 tabletka musująca

500 mg zawiera 0,002 wymiennika węglowodanowego - WW).

Pacjenci, którzy muszą kontrolować zawartość sodu w diecie, powinni zasięgnąć opinii lekarza

przed zastosowaniem leku CALCIUM-SANDOZ Forte. Każda tabletka CALCIUM-SANDOZ

Forte zawiera 68,45 mg sodu.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

CALCIUM-SANDOZ Forte zawiera aspartam (źródło fenyloalaniny) i może być szkodliwy dla

osób z fenyloketonurią.

3.

JAK STOSOWAĆ LEK CALCIUM-SANDOZ FORTE

Tak jak w przypadku innych leków, należy dokładnie zapoznać się z poniższymi informacjami, aby

upewnić się, że lek CALCIUM-SANDOZ Forte jest stosowany właściwie.

Dzieci: jedna tabletka musująca (jedna dawka) raz lub dwa razy na dobę (co odpowiada 500-1000 mg

wapnia).

Dorośli: jedna tabletka musująca (jedna dawka) raz, dwa lub trzy razy na dobę (co odpowiada

500-1500 mg wapnia)

Tabletkę musującą należy rozpuścić w szklance wody (około 200 ml) i wypić bezpośrednio po

SE/H/1675/001/IA/031G

rozpuszczeniu. Tabletki nie należy połykać ani żuć.

Lek CALCIUM-SANDOZ Forte można przyjmować z posiłkem lub między posiłkami (patrz punkt

„Stosowanie leku CALCIUM-SANDOZ Forte z jedzeniem i piciem”).

Jak długo stosować lek CALCIUM-SANDOZ Forte

Lek CALCIUM-SANDOZ Forte w zalecanych dawkach można stosować tak długo, jak to zostało

zalecone przez lekarza. Ponieważ lek CALCIUM-SANDOZ Forte jest stosowany w zapobieganiu

i leczeniu niedoborów wapnia, i jest stosowany jednocześnie z innymi preparatami w celu leczenia

i zapobiegania osteoporozie (osłabienie kości), najprawdopodobniej leczenie będzie długotrwałe.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku CALCIUM-SANDOZ Forte

Objawami przedawkowania leku CALCIUM-SANDOZ Forte mogą być: nudności, wymioty,

pragnienie lub zaparcie. W przypadku podejrzenia przedawkowania należy niezwłocznie zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku CALCIUM-SANDOZ Forte

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek CALCIUM-SANDOZ Forte może powodować działania niepożądane, chociaż nie

u każdego one wystąpią.

Bardzo rzadkie działania niepożądane

(występują rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

ciężkie reakcje alergiczne, takie jak obrzęk twarzy, ust, języka i (lub) gardła, co może powodować

trudności w przełykaniu.

Jeżeli wystąpi którykolwiek z tych objawów alergicznych, należy PRZERWAĆ stosowanie leku

CALCIUM-SANDOZ Forte i natychmiast zgłosić się do lekarza.

Rzadkie działania niepożądane

(występują rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

nudności, biegunka, bóle brzucha, zaparcie, wzdęcie, wymioty, świąd, zaczerwienienie i (lub)

pieczenie skóry.

Niezbyt częste działania niepożądane

(występują rzadziej niż u 1 na 100 osób):

zwiększona zawartość wapnia we krwi (hiperkalcemia) lub zwiększone wydalanie wapnia

w moczu (hiperkalciuria).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane

nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

SE/H/1675/001/IA/031G

5.

JAK PRZECHOWYWAĆ LEK CALCIUM-SANDOZ FORTE

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku CALCIUM-SANDOZ Forte po upływie terminu ważności zamieszczonego na

pudełku i tubie po skrócie „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

INNE INFORMACJE

Co zawiera lek CALCIUM-SANDOZ Forte

Substancjami czynnymi leku są wapnia laktoglukonian i wapnia węglan.

Jedna tabletka 500 mg zawiera 1132 mg wapnia laktoglukonianu i 875 mg wapnia węglanu (co

odpowiada 500 mg wapnia).

Inne składniki leku to kwas cytrynowy bezwodny, aromat pomarańczowy (zawiera: olejek

pomarańczowy, maltodekstrynę, gumę arabską, sorbitol (E420), dekstrozę), aspartam (E951),

makrogol 6000 i sodu wodorowęglan.

Jak wygląda lek CALCIUM-SANDOZ Forte i co zawiera opakowanie

Tabletka musująca jest biała, okrągła, o charakterystycznym pomarańczowym zapachu.

Lek CALCIUM-SANDOZ Forte jest dostępny w opakowaniach zawierających 20 tabletek

musujących.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

6250 Kundl, Austria

Wytwórca

Novartis Consumer Health GmbH

Zielstattstrasse 40

81379 Monachium, Niemcy

Salutas Pharma GmbH

Dieselstrasse 5

70839 Gerlingen, Niemcy

FAMAR ORLEANS

5, Avenue de Concyr

F-45071 Orléans La Source Cedex 02

Francja

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke Allee 1

39179 Barleben, Niemcy

GSK Consumer Healthcare GmbH & Co. KG

Barthstrasse 4

80339 Monachium, Niemcy

GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC;

SE/H/1675/001/IA/031G

23 RUE FRANCOIS JACOB

92500 RUEIL-MALMAISON, Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 50 C

02-672 Warszawa

tel. 22 209 70 00

Logo Sandoz

Data zatwierdzenia ulotki:

01/2018