Calcium Resonium

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Calcium Resonium 1,2 g Ca2+/15 g proszek doustny lub do sporządzania zawiesiny doodbytniczej
 • Dawkowanie:
 • 1,2 g Ca2+/15 g
 • Forma farmaceutyczna:
 • proszek doustny lub do sporządzania zawiesiny doodbytniczej
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Calcium Resonium 1,2 g Ca2+/15 g proszek doustny lub do sporządzania zawiesiny doodbytniczej
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 op. 300 g, 5909990376216, Lz

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 03762
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-10-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

CALCIUM RESONIUM

1,2 g jonów wapnia/15 g, proszek doustny lub do sporządzania zawiesiny doodbytniczej

(Calcii polystyreni sulfonas)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, pielęgniarce lub

farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Calcium Resonium i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Calcium Resonium

Jak stosować lek Calcium Resonium

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Calcium Resonium

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Calcium Resonium i w jakim celu się go stosuje

Calcium Resonium zawiera jako substancję czynną sól wapniową sulfonowanej żywicy

polistyrenowej. Lek należy do grupy leków nazywanych „żywicami jonowymiennymi”.

Calcium Resonium stosuje się w leczeniu hiperkaliemii (zbyt duże stężenie potasu we krwi). Lek

usuwa nadmiar potasu z organizmu, przywracając jego prawidłowe stężenie we krwi. Lek jest często

stosowany u pacjentów, u których występują problemy z nerkami oraz u pacjentów dializowanych.

Calcium Resonium stosuje się również u pacjentów, u których stosowanie soli sodowej sulfonowanej

żywicy polistyrenowej (Resonium A) jest przeciwwskazane ze względu na zawartość sodu.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Calcium Resonium

Kiedy nie stosować leku Calcium Resonium:

jeśli pacjent ma uczulenie na sól wapniową sulfonowanej żywicy polistyrenowej, inne

sulfonowane żywice polistyrenowe lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6).

Objawy reakcji uczuleniowej mogą obejmować: wysypkę, problemy z połykaniem lub

oddychaniem, obrzęk warg, twarzy, gardła lub języka.

jeśli pacjent ma małe stężenie potasu we krwi.

jeśli u pacjenta występują schorzenia, które powodują zwiększenie stężenia wapnia we krwi,

takie jak problemy z tarczycą (przytarczycami) lub niektóre typy nowotworów.

jeśli jelita pacjenta są częściowo lub całkowicie zablokowane (niedrożność jelit).

jeśli pacjent stosuje słodzik nazywany sorbitolem (słodzik „bez cukru” stosowany do słodzenia

żywności) lub spożywa produkty do których jest on dodany. Wynika to stąd, że przy

jednoczesnym przyjmowaniu leku Calcium Resonium u pacjentów stosujących zwłaszcza

sorbitol może występować zwężenie przewodu pokarmowego oraz poważne uszkodzenie jelit i

ich martwica i perforacja. Podczas stosowania leku Calcium Resonium nie wolno przyjmować

sorbitolu w żadnej postaci.

leku Calcium Resonium nie należy stosować doustnie u noworodków. Jego stosowanie jest

przeciwwskazane u noworodków z pooperacyjną lub spowodowaną przez leki atonią jelit

(ustanie ruchów perystaltycznych jelit).

Nie należy stosować leku Calcium Resonium, jeżeli którekolwiek z powyższych stwierdzeń dotyczy

pacjenta. W przypadku wątpliwości, przed zastosowaniem leku Calcium Resonium należy się

skontaktować z lekarzem, pielęgniarką lub farmaceutą.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Calcium Resonium należy omówić to z lekarzem, pielęgniarką

lub farmaceutą, jeśli:

pacjent ma problemy z sercem

pacjent ma wysokie ciśnienie krwi

pacjent ma problemy z nerkami

pacjent ma opuchnięte ręce lub nogi (obrzęk)

pacjent ma niskie stężenie potasu, wapnia lub magnezu we krwi

pacjent ma zaparcia

lek został przepisany dziecku, które jest wcześniakiem, miało małą masę urodzeniową lub ma

zmniejszoną ruchliwość jelit.

Jeśli pacjent nie jest pewny, czy którekolwiek z powyższych dotyczy jego osoby, przed

zastosowaniem leku Calcium Resonium powinien skontaktować się z lekarzem, pielęgniarką lub

farmaceutą.

Calcium Resonium a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi, pielęgniarce lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych

przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Wynika to

stąd, że lek Calcium Resonium może wpływać na działanie innych leków. Także inne leki mogą

wpływać na działanie leku Calcium Resonium.

W szczególności należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje:

leki zawierające sorbitol. Jednoczesne podawanie z produktem Calcium Resonium jest

przeciwwskazane (patrz pkt. 2 i pkt. 4)

leki zawierające sole, takie jak magnez, potas lub wapń. Jeśli pacjent nie jest pewny, powinien

skonsultować się z lekarzem.

niektóre leki stosowane w zaparciach (leki przeczyszczające), które zawierają magnez.

niektóre leki stosowane w niestrawności (leki zobojętniające kwas żołądkowy), które zawierają

magnez lub glin.

digoksynę lub podobne leki z naparstnicy – stosowane w problemach z sercem.

lewotyroksynę lub tyroksynę – stosowane w niedoczynności tarczycy.

lit – stosowany w chorobach psychicznych.

Jeśli pacjent nie jest pewny czy którekolwiek z powyższych dotyczy jego osoby, przed zastosowaniem

leku Calcium Resonium powinien skontaktować się z lekarzem, pielęgniarką lub farmaceutą.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza się że może być w ciąży lub gdy planuje

mieć dziecko powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

3.

Jak stosować lek Calcium Resonium

Ten lek jest zazwyczaj podawany przez lekarza lub pielęgniarkę. Jeśli pacjent nie jest pewny dlaczego

otrzymuje lek Calcium Resonium lub ma jakiekolwiek pytania odnośnie stosowanej dawki Calcium

Resonium, powinien porozmawiać z lekarzem, pielęgniarką lub farmaceutą.

Dawka leku zależy od wyników badań krwi.

W przypadku dzieci dawka jest również obliczana na podstawie masy ciała dziecka.

Stosowanie leku

Lek Calcium Resonium podaje się doustnie lub doodbytniczo (do tylnego odcinka przewodu

pokarmowego). U noworodków podaje się wyłącznie doodbytniczo.

Leku nie wolno mieszać z sokiem owocowym, ponieważ może to uniemożliwić prawidłowe

działanie leku.

W przypadku stosowania doustnego ważne jest, aby pacjent przyjął pozycję siedzącą podczas

przyjmowania leku w celu uniknięcia wdychania proszku do płuc.

W przypadku podawania doodbytniczego, należy starać się utrzymać lek w tylnym odcinku

przewodu pokarmowego przez przynajmniej 9 godzin. Następnie okrężnicę należy wypłukać

w celu usunięcia żywicy.

Zawiesinę żywicy należy przygotowywać na krótko przed zastosowaniem; po upływie

24 godzin zawiesina nie nadaje się do użycia.

Zalecana dawka

Dorośli (w tym pacjenci w podeszłym wieku):

Doustnie

Zalecana dawka to 15 g (jedna pełna łyżeczka) trzy lub cztery razy na dobę.

Każdą dawkę należy podać w postaci zawiesiny w małej ilości wody, lub dla lepszego

smaku, w słodkim napoju (z wyjątkiem soków owocowych, które zawierają potas) w

stosunku 3 do 4 ml/gram żywicy.

Doodbytniczo

Zalecana dawka to 30 g (dwie pełne łyżeczki) raz na dobę w 150 ml wody lub

10% roztworu glukozy.

W niektórych przypadkach, lek może być podawany jednocześnie doustnie i

doodbytniczo. Dotyczy to sytuacji, gdy stężenie potasu musi być szybko zmniejszone.

Jeżeli początkowo podaje się produkt leczniczy doustnie i doodbytniczo, podawanie

doodbytnicze można przerwać, gdy żywica podana doustnie dotrze do odbytnicy.

Dzieci:

Doustnie

Początkowa dawka dobowa to 1 g na kilogram masy ciała w dawkach podzielonych.

Lek podaje się doustnie, najlepiej z napojem (ale nie z sokami owocowymi, ponieważ

zawierają one dużą ilość potasu) lub z niewielką ilością dżemu albo miodu.

Następnie dawka dobowa może być zmniejszona do 0,5 g na kilogram masy ciała

(dawka podtrzymująca).

Doodbytniczo

Jeśli dziecko nie może przyjmować leku doustnie, wtedy można go podać doodbytniczo

stosując dawkę co najmniej taką, jaka zostałaby podana doustnie, zawieszoną

w proporcjonalnej ilości 10% roztworu glukozy w wodzie.

Noworodki:

Lek Calcium Resonium u noworodków jest stosowany wyłącznie doodbytniczo.

Stosuje się najmniejszą skuteczną dawkę w zakresie od 0,5 g i 1 g na kilogram masy ciała,

rozcieńczoną jak dla dorosłych.

Ważne jest, aby dzieciom i noworodkom podawać właściwą dawkę leku. W przypadku podania zbyt

dużej dawki leku, u dzieci i noworodków może wystąpić ciężkie zaparcie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Calcium Resonium

Jest mało prawdopodobne, aby lekarz lub pielęgniarka podali zbyt dużą dawkę leku. Lekarz lub

pielęgniarka będą monitorować postępy leczenia i sprawdzać, jaki lek jest stosowany u pacjenta. Jeśli

pacjent ma wątpliwości, dlaczego otrzymuje dawkę leku, powinien zwrócić się do lekarza lub

pielęgniarki.

Jeśli pacjent przyjmie zbyt dużą dawkę leku Calcium Resonium, mogą wystąpić następujące objawy:

uczucie drażliwości lub dezorientacji

problemy z koncentracją

osłabienie siły mięśni i zubożenie odruchów, prowadzące do paraliżu

problemy z oddychaniem

przyspieszony rytm serca lub kołatanie serca

skurcze mięśni

bezdech.

Pominięcie zastosowania leku Calcium Resonium

Lekarz lub pielęgniarka poinstruują pacjenta, kiedy powinien przyjmować lek. Jest mało

prawdopodobne, aby została pominięta dawka leku. Jeśli pacjent podejrzewa, że mógł pominąć dawkę

leku, powinien o tym powiedzieć lekarzowi lub pielęgniarce.

Przerwanie stosowania leku Calcium Resonium

Należy stosować lek Calcium Resonium do czasu, gdy lekarz zdecyduje o jego odstawieniu. Jeśli

pacjent przerwie stosowanie leku Calcium Resonium, jego choroba może powrócić.

Badania krwi

W czasie leczenia, lekarz może zalecić wykonywanie regularnych badań krwi pacjenta w celu

sprawdzenia stężeń soli (potasu, sodu, wapnia i magnezu).

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast powiadomić lekarza lub pielęgniarkę w przypadku wystąpienia

któregokolwiek z następujących ciężkich działań niepożądanych:

reakcja alergiczna. Objawy mogą obejmować: wysypkę, trudności z połykaniem lub

oddychaniem, obrzęk warg, twarzy, gardła lub języka.

krew w wymiocinach lub czarne, smoliste stolce.

Należy powiadomić lekarza lub pielęgniarkę w przypadku wystąpienia któregokolwiek

z następujących działań niepożądanych:

uczucie zmęczenia, dezorientacji, osłabienie siły mięśni, skurcze lub zaburzenia rytmu serca.

uczucie roztrzęsienia, drżenie lub skurcze mięśni. Może to być spowodowane małym

stężeniem wapnia lub magnezu w organizmie.

zwiększone pragnienie lub potrzeba częstego oddawania moczu.

wysokie ciśnienie krwi, problemy z nerkami, problemy z sercem lub obrzęk kończyn. Może to

być spowodowane dużym stężeniem sodu w organizmie.

rozstrój żołądka, ból w jelitach, zwężenie przewodu pokarmowego lub niedrożność jelit.

silny ból brzucha lub zapaść.

utrata apetytu.

nudności, wymioty, zaparcie lub biegunka.

skrócenie oddechu lub kaszel

Mogą to być pierwsze objawy poważnego zakażenia w obrębie

klatki piersiowej. Może to być spowodowane przypadkowym przedostaniem się leku do płuc

z wdychanym powietrzem.

zatrzymanie (zaklinowanie) stolca po doodbytniczym podaniu produktu, zwłaszcza u dzieci

oraz złogi (bezoary) po podaniu doustnym.

Zgłaszano przypadki niedokrwienia przewodu pokarmowego, niedokrwiennego zapalenia jelita

grubego, owrzodzenia lub martwicy żołądka i jelit, które mogą prowadzić do perforacji jelita,

a niekiedy do zgonu. Większość przypadków zgłoszono podczas jednoczesnego stosowania z

sorbitolem.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Calcium Resonium

Ten lek będzie przechowywany przez lekarza lub farmaceutę w bezpiecznym miejscu, niewidocznym

i niedostępnym dla dzieci. Lek należy przechowywać w suchym miejscu.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności

oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Calcium Resonium

Substancją czynną leku jest sól wapniowa sulfonowanej żywicy polistyrenowej 99,934%.

15 g proszku zawiera 1,2 g jonów wapnia w postaci soli wapniowej sulfonowanej żywicy

polistyrenowej 99,934%.

Pozostałe składniki to: wanilina i sacharyna.

Jak wygląda lek Calcium Resonium i co zawiera opakowanie

Calcium Resonium to proszek koloru kremowego o zapachu waniliowym. Jest dostarczany

w opakowaniach zawierających 300 g proszku z dołączoną łyżeczką o pojemności 15 g.

Podmiot odpowiedzialny

Sanofi-Aventis France

82, Avenue Raspail

94250 Gentilly

Francja

Wytwórca

Sanofi Winthrop Industrie

196 rue du Marechal Juin

45200 Amilly

Francja

Sanofi-Synthelabo Limited

Edgefield Avenue

Fawdon, Newcastle-on-Tyne

Tyne & Wear, NE3 3TT

Wielka Brytania

Ta ulotka nie zawiera wszystkich informacji o leku. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości,

należy skontaktować się z lekarzem, pielęgniarką lub farmaceutą.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

Data ostatniej aktualizacji ulotki: