Calcium gluconicum Farmapol

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Calcium gluconicum Farmapol 45 mg Ca2+ tabletki
 • Dawkowanie:
 • 45 mg Ca2+
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Calcium gluconicum Farmapol 45 mg Ca2+ tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 50 tabl., 5909990263219, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 02632
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-10-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

CALCIUM GLUCONICUM FARMAPOL

45 mg jonów wapnia, tabletki

Calcii gluconas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń

lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub

pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Jeśli po upływie 30 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z

lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Calcium Gluconicum Farmapol i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Calcium Gluconicum Farmapol

3. Jak stosować lek Calcium Gluconicum Farmapol

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Calcium Gluconicum Farmapol

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Calcium Gluconicum Farmapol i w jakim celu się go stosuje

Calcium Gluconicum Farmapol jest lekiem zawierającym wapń.

Wapń jest niezbędnym składnikiem mineralnym organizmu. Stanowi ważny składnik tkanki kostnej,

uczestniczy w działaniu układu nerwowego i mięśni. Jest niezbędny w procesie krzepnięcia krwi. Zmniejsza

przepuszczalność ścian naczyń krwionośnych, dzięki czemu działa przeciwwysiękowo, przeciwobrzękowo i

przeciwalergicznie. Pobudza mechanizmy obronne organizmu.

Niedobór wapnia prowadzi do zaburzeń nerwowo-mięśniowych oraz demineralizacji kości (odwapnienie

kości prowadzące do jej rozmiękania).

Wskazania do stosowania:

stany zwiększonego zapotrzebowania na wapń (np. w okresie intensywnego wzrostu u dzieci

i młodzieży, w okresie ciąży, karmienia piersią oraz w okresie powrotu do zdrowia po przebytej

chorobie);

stany niedoboru wapnia w organizmie (np. w wyniku zaburzeń wchłaniania, zwiększonego

odkładania się wapnia w tkance kostnej);

leczenie osteoporozy różnego pochodzenia (także zapobiegawczo);

tężyczka (choroba spowodowana spadkiem stężenia wapnia i magnezu we krwi; objawia się m.in.:

bolesnymi skurczami mięśni, mrowieniem i drętwieniem palców u rąk lub nóg);

wspomagająco w leczeniu chorób alergicznych (m.in. pokrzywka, astma oskrzelowa, obrzęk

naczynioruchowy);

wspomagająco w leczeniu stanów zapalnych (np. w chorobach dróg oddechowych, gardła);

wspomagająco przy złamaniach kości, demineralizacji kości.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Calcium Gluconicum Farmapol

Kiedy nie stosować leku Calcium Gluconicum Farmapol

jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na sole wapnia lub którykolwiek z pozostałych

składników leku (wymienione w punkcie 6);

jeśli pacjent ma podwyższone stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia), np. z powodu nadczynności

gruczołów przytarczycznych, nadmiaru witaminy D w organizmie (hiperwitaminoza D), szpiczaka lub

przerzutów nowotworowych do kości;

jeśli pacjent ma ciężką postać hiperkalciurii (nadmiar wapnia w moczu);

jeśli pacjent ma niewydolność nerek, ponieważ istnieje ryzyko nadmiernego zwiększenia stężenia

wapnia we krwi (hiperkalcemia);

jeśli pacjent aktualnie przyjmuje duże dawki witaminy D.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

jeśli pacjent przyjmuje glikozydy nasercowe;

jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek;

jeśli pacjent ma choroby serca;

jeśli pacjent ma sarkoidozę (systemowa choroba całego organizmu, objawiająca się zwykle:

powiększeniem węzłów chłonnych, wysoką gorączką, osłabieniem, bólem i obrzękiem stawów),

jeśli pacjent ma kamicę nerkową.

Calcium Gluconicum Farmapol a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a

także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie należy stosować leku Calcium Gluconicum Farmapol:

z antybiotykami z grupy tetracyklin (np. doksycyklina) i związkami fluoru, ponieważ wapń zmniejsza

ich wchłanianie; leki te należy przyjmować 3 godziny po lub przed zażyciem leku Calcium

Gluconicum Farmapol;

z witaminą D i parathormonem (hormon gruczołów przytarczycznych), ponieważ leki te zwiększają

wchłanianie wapnia;

z glikokortykosteroidami (leki stosowane w leczeniu m.in. choroby reumatycznej i astmy, np.

hydrokortyzon), ponieważ zmniejszają wchłanianie wapnia;

z glikozydami nasercowymi (leki stosowane w leczeniu zaburzeń pracy serca, np.: digoksyna i

strofantyna); ponieważ podawane jednocześnie z dużymi dawkami wapnia nasilają ich działanie i

mogą prowadzić do zaburzeń pracy serca;

z tiazydowymi lekami moczopędnymi (leki zwiększające wytwarzanie moczu, np. hydrochlorotiazyd),

ponieważ istnieje ryzyko nadmiernego zwiększenia stężenia wapnia we krwi;

z lekami blokującymi kanał wapniowy (leki stosowane m.in. w leczeniu nadciśnienia tętniczego i

niewydolności serca, np. werapamil), ponieważ stosowane jednocześnie z dużymi dawkami wapnia

mogą osłabić ich działanie.

Stosowanie leku Calcium Gluconicum Farmapol z jedzeniem i piciem

Lek należy przyjmować po posiłku, popijając wodą.

Nie należy przyjmować leku Calcium Gluconicum Farmapol jednocześnie z niżej wymienionymi

produktami spożywczymi, ponieważ zmniejszają one wchłanianie wapnia. Są to:

produkty zawierające szczawiany (np. szpinak, rabarbar);

mleko i jego przetwory (jogurt, sery, kefir itp.);

produkty zbożowe (pieczywo, makarony itp.);

duże ilości tłuszczu;

produkty o zasadowym odczynie (np. ziemniaki, kapusta, seler, pomidory, marchew).

Nie należy przyjmować leku Calcium Gluconicum Farmapol z produktami o kwaśnym odczynie (np. płatki

owsiane, chleb biały i razowy, jaja, ryby, kawa, czarna herbata), ponieważ zwiększają one wchłanianie

wapnia.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Calcium Gluconicum Farmapol może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią wyłącznie z

przepisu lekarza. Lekarz ustali dawki i długość leczenia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Calcium Gluconicum Farmapol

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub zgodnie z

zaleceniem lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie u dorosłych

Doustnie, 1 do 2 tabletek 4 razy na dobę.

Lek należy przyjmować po posiłku, popijając wodą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Calcium Gluconicum

Farmapol

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Mogą wystąpić objawy przedawkowania leku (wymienione w punkcie 4).

Pominięcie zastosowania dawki leku Calcium Gluconicum Farmapol

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić następujące objawy niepożądane: wzdęcia, zaparcia lub biegunka, zwiększenie stężenia

wapnia we krwi, szczególnie u pacjentów z niewydolnością nerek, objawiające się: brakiem łaknienia,

zaburzeniami żołądkowo - jelitowymi (wzdęcia, nudności, zaparcia lub biegunka), osłabieniem mięśni,

oddawaniem dużej ilości moczu, odkładaniem związków wapnia (m.in. kamica nerkowa).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w

ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można

zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301,

fax: +48 22 49 21 309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Calcium Gluconicum Farmapol

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności

oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Calcium Gluconicum Farmapol

Substancją czynną leku jest wapnia glukonian.

Jedna tabletka zawiera 45 mg jonów wapnia

w postaci 500 mg wapnia glukonianu.

Pozostałe składniki to: skrobia ziemniaczana, talk, karboksymetyloskrobia sodowa (typ C), magnezu

stearynian.

Jak wygląda Calcium Gluconicum Farmapol i co zawiera opakowanie

Lek ma postać białych, okrągłych tabletek z oznakowaniem „CALCIUM-GLUC” wytłoczonym po jednej

stronie. Opakowanie zawiera 50 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakład Chemiczno-Farmaceutyczny „FARMAPOL” Sp. z o.o.

ul. Św. Wojciech 29

61-749 Poznań

tel.: + 48 61 852 63 53

e-mail: info@farmapol.pl

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego.

Informacja dla niewidomych i słabowidzących: treść ulotki dostępna pod darmowym numerem telefonu:

0800 706 848.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 08.03.2017

7-12-2018

Magnesium citrate malate as a source of magnesium added for nutritional purposes to food supplements

Magnesium citrate malate as a source of magnesium added for nutritional purposes to food supplements

Published on: Thu, 06 Dec 2018 The present scientific opinion deals with the assessment of the bioavailability of magnesium, from the proposed nutrient source, magnesium citrate malate (MgCM), when added for nutritional purposes to food supplements. MgCM is a mixed salt consisting of magnesium cations and citrate and malate anions, and with a magnesium content of 12–15%. MgCM is proposed to be used in food supplements that are intended to provide up to 300–540 mg/day magnesium. The data provided demonst...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Modification of the existing maximum residue levels for prohexadione in various oilseeds

Modification of the existing maximum residue levels for prohexadione in various oilseeds

Published on: Mon, 27 Aug 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant BASF SE submitted a request to the competent national authority in France to modify the existing maximum residue levels (MRL) for the active substance prohexadione in linseeds, poppy seeds, sunflower seeds, rape seeds, mustard seeds and gold of pleasure seeds. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive MRL proposals for all oilseeds under consid...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

19-12-2008

Consultation responses on the future reimbursement status of dihydropyridine calcium antagonists (C08CA)

Consultation responses on the future reimbursement status of dihydropyridine calcium antagonists (C08CA)

The Danish Medicines Agency's assessment of the future reimbursement status of the dihydropyridine calcium antagonists (C08CA) were submitted for consultation with 11 November 2008 as the consultation deadline.

Danish Medicines Agency

29-10-2008

Reassessment of reimbursement status for medicinal products in ATC group C08CA

Reassessment of reimbursement status for medicinal products in ATC group C08CA

The Danish Medicines Agency has assessed the question of the future reimbursement status for medicinal products in ATC group C08CA (dihydropyridine calcium channel blockers) which are used for the treatment of cardiovascular diseases.

Danish Medicines Agency

8-9-2008

Reassessment of reimbursement status of medicinal products for cardiovascular diseases – additional recommendation from the Reimbursement Committee

Reassessment of reimbursement status of medicinal products for cardiovascular diseases – additional recommendation from the Reimbursement Committee

The Danish Medicines Agency has asked the Reimbursement Committee to reassess the reimbursement status of medicinal products authorised for marketing in Denmark in the ATC groups C02 (antihypertensives), C03 (diuretics), C07 (beta blocking agents), C08 (calcium channel blockers) and C09 (ACE inhibitors, angiotensin II antagonists and renin inhibitors).

Danish Medicines Agency

14-2-2008

Reassessment of reimbursement status for medicinal products for the treatment of cardiovascular diseases

Reassessment of reimbursement status for medicinal products for the treatment of cardiovascular diseases

Following a request from the Danish Medicines Agency, the Reimbursement Committee has reassessed the reimbursement status for medicinal products authorised for marketing in Denmark in ATC groups C02 (antihypertensives), C03 (diuretics), C07 (beta blocking agents), C08 (calcium channel blockers) and C09 (ACE inhibitors, angiotensin II antagonists and renin inhibitors).

Danish Medicines Agency

29-1-2019


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): atorvastatin (calcium trihydrate),Perindopril (arginine),indapamide, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0333/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): atorvastatin (calcium trihydrate),Perindopril (arginine),indapamide, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0333/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): atorvastatin (calcium trihydrate),Perindopril (arginine),indapamide, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0333/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

18-1-2019


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Omega-3-acid ethyl esters 90 / rosuvastatin (calcium), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0309/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Omega-3-acid ethyl esters 90 / rosuvastatin (calcium), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0309/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Omega-3-acid ethyl esters 90 / rosuvastatin (calcium), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0309/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

18-1-2019


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Acetylsalicylic acid / rosuvastatin (calcium) / perindopril (tert-butylamine) / indapamide (hemihydrate), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0311/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Acetylsalicylic acid / rosuvastatin (calcium) / perindopril (tert-butylamine) / indapamide (hemihydrate), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0311/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Acetylsalicylic acid / rosuvastatin (calcium) / perindopril (tert-butylamine) / indapamide (hemihydrate), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0311/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

18-12-2018


Calcium chloride / glutamic acid / glutathione / histidine / lactobionic acid / magnesium chloride / mannitol / potassium chloride / sodium hydroxide: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010390/201801

Calcium chloride / glutamic acid / glutathione / histidine / lactobionic acid / magnesium chloride / mannitol / potassium chloride / sodium hydroxide: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010390/201801

Calcium chloride / glutamic acid / glutathione / histidine / lactobionic acid / magnesium chloride / mannitol / potassium chloride / sodium hydroxide: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010390/201801

Europe - EMA - European Medicines Agency

14-12-2018


Referral: Fosfomycin-containing medicinal products, fosfomycin calcium, fosfomycin disodium, fosfomycin sodium, fosfomycin trometamol, Article 31 referrals, Procedure started, 13/12/2018

Referral: Fosfomycin-containing medicinal products, fosfomycin calcium, fosfomycin disodium, fosfomycin sodium, fosfomycin trometamol, Article 31 referrals, Procedure started, 13/12/2018

Referral: Fosfomycin-containing medicinal products, fosfomycin calcium, fosfomycin disodium, fosfomycin sodium, fosfomycin trometamol, Article 31 referrals, Procedure started, 13/12/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-11-2018


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Fibrinogen,thrombin,aprotinin,calcium chloride, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0199/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Fibrinogen,thrombin,aprotinin,calcium chloride, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0199/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Fibrinogen,thrombin,aprotinin,calcium chloride, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0199/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency