Calcium Aflofarm (o smaku truskawkowym)

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Calcium Aflofarm (o smaku truskawkowym) 114 mg Ca 2+/5 ml syrop
 • Dawkowanie:
 • 114 mg Ca 2+/5 ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • syrop
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Calcium Aflofarm (o smaku truskawkowym) 114 mg Ca 2+/5 ml syrop
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 150 ml, 5909991064211, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 10642
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Oznakowanie opakowania bezpośredniego

Calcium Aflofarm (o smaku truskawkowym)

(Calcii glubionas + Calcii lactobionas)

116 mg jonów wapnia / 5 ml

syrop, 150 ml

Skład: 5 ml syropu zawiera 116 mg jonów wapnia w postaci wapnia glukonolaktobionianu (Calcii

glubionas) i wapnia laktobionianu (Calcii lactobionas) oraz substancje pomocnicze: sacharoza, kwas

propionowy, sodu benzoesan, aromat truskawkowy AR 0012/F, kwas solny, woda oczyszczona.

Dawkowanie:

Podanie doustne.

Dzieci w wieku od 2 do 11 lat - 2,5 do 5 ml syropu 2 razy dziennie.

Dzieci w wieku od 12 do 17 lat - 5 do 10 ml syropu 2 do 3 razy dziennie.

Dorośli - 15 ml syropu 2 do 3 razy dziennie.

Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

ul. Partyzancka 133/151

95-200 Pabianice

Pozwolenie nr 10642

Numer serii:

Termin ważności:

Kod EAN: 5909991064211

Informacja podana systemem Braille’a: Calcium Aflofarm (o smaku truskawkowym)

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona ważne

informacje dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według

wskazań lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz

punkt 4.

- Jeśli po upływie 5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się

z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Calcium Aflofarm (o smaku truskawkowym) i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed przyjęciem leku Calcium Aflofarm (o smaku truskawkowym)

Jak przyjmować lek Calcium Aflofarm (o smaku truskawkowym)

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Calcium Aflofarm (o smaku truskawkowym)

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Calcium Aflofarm (o smaku truskawkowym) i w jakim celu się go stosuje

Calcium Aflofarm (o smaku truskawkowym) jest syropem zawierającym 116 mg jonów wapnia

w 5 ml syropu.

Syrop Calcium Aflofarm (o smaku truskawkowym) wskazany jest:

- w celu uzupełniania niedoborów wapnia, zwłaszcza w stanach zwiększonego zapotrzebowania

(ciąża, karmienie piersią, okresy intensywnego wzrostu u dzieci, rekonwalescencja, złamanie kości,

krzywica);

- wspomagająco w leczeniu chorób alergicznych, infekcji górnych dróg oddechowych, osteoporozy.

2.

Informacje ważne przed przyjęciem leku Calcium Aflofarm (o smaku truskawkowym)

Kiedy nie przyjmować leku Calcium Aflofarm (o smaku truskawkowym)

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub na którykolwiek z pozostałych składników tego

leku (wymienionych w punkcie 6);

- jeśli pacjent ma hiperkalcemię (zbyt duże stężenie wapnia we krwi), hiperkalciurię (zbyt duże

stężenie wapnia w moczu), galaktozemię.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek zawiera wapń. Ze względu na ryzyko przedawkowania przed użyciem należy sprawdzić, czy inne

przyjmowane leki nie zawierają wapnia.

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Calcium Aflofarm (o smaku truskawkowym) należy omówić

to z lekarzem lub farmaceutą:

- jeśli pacjent ma predyspozycję do tworzenia się kamieni nerkowych;

- jeśli pacjent ma choroby nerek i serca.

Jednoczesne stosowanie glikozydów nasercowych i związków wapnia zwiększa ryzyko wystąpienia

zaburzeń rytmu serca.

Nie należy podawać leku z dużymi dawkami witaminy D

ani podczas stosowania antybiotyków z

grupy tetracyklin i tiazydowych leków moczopędnych (np. chlorotiazyd).

Lek Calcium Aflofarm (o smaku truskawkowym) a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Jeżeli pacjent stosuje którykolwiek z niżej wymienionych leków, może zaistnieć konieczność zmiany

dawki lub przerwania leczenia.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent stosuje:

tetracykliny, fluorochinolony (antybiotyki stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych);

związki fluoru (składnik pasty do zębów);

sulfasalazynę (lek stosowany w leczeniu m.in. reumatoidalnego zapalenia stawów);

tiazydowe leki moczopędne witaminę D

glikokortykosteroidy (zwane steroidami, stosowane w leczeniu m.in. choroby reumatycznej);

parathormon (lek stosowany w leczeniu nadczynności tarczycy);

glikozydy nasercowe (leki stosowane w leczeniu niewydolności serca i zaburzeń pracy serca),

ponieważ zwiększa się ryzyko zaburzeń rytmu serca;

werapamil i inne leki blokujące kanał wapniowy (leki stosowane w leczeniu nadciśnienia

tętniczego i niewydolności serca), ponieważ duże dawki leku, zwłaszcza w połączeniu z witaminą

mogą osłabiać działanie tych leków.

Jeśli pacjent nie jest pewien, czy przyjmuje którykolwiek z wyżej wymienionych leków, powinien

skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Calcium Aflofarm (o smaku truskawkowym) z jedzeniem i piciem

Należy zachować trzy godziny odstępu pomiędzy podawaniem produktów wapnia i innych leków.

Produkty mogące zmniejszać wchłanianie leku np.:

produkty zawierające szczawiany (np. szpinak, rabarbar);

mleko i jego przetwory (jogurt, sery, kefir itp.);

produkty zbożowe (pieczywo, makarony itp.);

duże ilości tłuszczu;

produkty o zasadowym odczynie (np. ziemniaki, kapusta, seler, pomidory, marchew).

Produkty mogące zwiększać wchłanianie leku:

kwas cytrynowy;

produkty o kwaśnym odczynie (np. płatki owsiane, chleb biały i razowy, jaja, ryby, kawa,

czarna herbata).

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie wywiera wpływu.

Lek zawiera sacharozę.

5 ml syropu zawiera 1,53 g sacharozy. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję

niektórych cukrów, powinien on skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.

Jak przyjmować lek Calcium Aflofarm (o smaku truskawkowym)

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Sposób podawania

Lek należy stosować doustnie.

Do opakowania dołączona jest miarka ułatwiająca dawkowanie, za pomocą której należy odmierzać

lek.

Zalecana dawka to:

- dzieci w wieku od 2 do 11 lat - 2,5 do 5 ml syropu 2 razy dziennie;

- dzieci w wieku od 12 do 17 lat - 5 do 10 ml syropu 2 do 3 razy dziennie;

- dorośli - 15 ml syropu 2 do 3 razy dziennie.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Calcium Aflofarm (o smaku truskawkowym)

Należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, nawet gdy samopoczucie pacjenta jest

dobre.

Pominięcie przyjęcia leku Calcium Aflofarm (o smaku truskawkowym)

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku pominięcia dawki leku i utrzymywania się dolegliwości należy przyjąć kolejną dawkę

o wyznaczonej porze.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego, leku należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane chociaż nie u każdego one wystąpią.

Możliwe działania niepożądane:

- zaburzenia żołądkowo – jelitowe;

- hiperkalcemia, której objawami są brak

łaknienia, zaburzenia żołądkowo - jelitowe, osłabienie

mięśniowe, wielomocz.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wyżej wymienionych objawów należy odstawić lek

i skontaktować się z lekarzem.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Calcium Aflofarm (o smaku truskawkowym)

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie. Termin ważności

oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Calcium Aflofarm (o smaku truskawkowym)

- Substancją czynną leku jest wapnia glukonolaktobionian i wapnia laktobionian.

5 ml syropu zawiera 116 mg jonów wapnia w postaci wapnia glukonolaktobionianu i wapnia

laktobionianu .

- Pozostałe składniki to: sacharoza, kwas propionowy, sodu benzoesan, aromat truskawkowy

AR 0012/F, kwas solny, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Calcium Aflofarm (o smaku truskawkowym) i co zawiera opakowanie

Opakowanie leku to szklana butelka zawierająca 150 ml syropu, z białą aluminiową zakrętką oraz

miarką.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

ul. Partyzancka 133/151

95-200 Pabianice

tel. (42) 22-53-100

Data ostatniej aktualizacji ulotki: