Bronchosol

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Bronchosol syrop
 • Forma farmaceutyczna:
 • syrop
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Bronchosol syrop
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 100 ml, 5909990928620, OTC; 1 butelka 200 ml, 5909991046989, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 09286
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dla pacjenta

Bronchosol

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Bronchosol, (218,0 mg + 0,989 mg)/5 ml,

syrop

(Extractum compositum spissum ex: Thymi herba et Primulae radice + Thymolum).

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza

lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz

punkt 4.

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się

z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek

Bronchosol

i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem

leku Bronchosol

Jak stosować lek Bronchosol

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Bronchosol

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek

Bronchosol

®

i w jakim celu się go stosuje

Bronchosol

jest syropem przeznaczonym do leczenia kaszlu. Zawiera wyciąg z ziela tymianku,

korzeni pierwiosnka i tymol. Jest stosowany tradycyjnie jako środek wykrztuśny i pobudzający

wydzielanie płynnego śluzu w oskrzelach.

Wskazania do stosowania

Tradycyjnie w kaszlu i utrudnionym odkrztuszaniu w przebiegu nieżytów górnych dróg oddechowych.

Bronchosol

jest tradycyjnym lekiem roślinnym i jego skuteczność działania opiera się wyłącznie na

doświadczeniu płynącym z długiego okresu stosowania leku.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bronchosol

®

Kiedy nie stosować leku Bronchosol

®

:

- w nadwrażliwości na tymol, pierwiosnek, tymianek lub którykolwiek składnik syropu,

- w nadwrażliwości na rośliny z rodziny jasnotowatych (

Lamiaceae

) zwanych też wargowymi

Labiatae

- u dzieci, u których w wywiadzie stwierdza się ostre krupowe zapalenie krtani

(acute obstructive laryngitis),

również w przeszłości,

- w astmie.

Jeśli objawy nasilają się, nie ustąpią po 7 dniach, wystąpi duszność, gorączka lub ropna wydzielina,

należy konsultować się z lekarzem.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących

w przeszłości.

Wersja 02‘ 1 05.2013

Ulotka dla pacjenta

Bronchosol

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Bronchosol

u osób z objawami podrażnienia żołądka

(nudności) i w zapaleniu oraz wrzodach żołądka.

Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup stosujących lek:

Stosowanie leku Bronchosol u diabetyków

Dawka jednorazowa (5ml) zawiera ok. 4,2 g cukru, co odpowiada 0,35 jednostki chlebowej.

Stosowanie leku Bronchosol przez

osoby, u których stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych

cukrów

Przed przyjęciem leku powinni skontaktować się z lekarzem.

Lek zawiera małą ilość alkoholu (etanolu), mniej niż 100 mg na dawkę.

Dzieci i młodzież

Lek można stosować u dzieci powyżej 4. roku życia. U dzieci poniżej 4 lat nie stosować.

Inne leki i Bronchosol

®

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a

także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Interakcje z innymi lekami nie są znane.

Stosowanie Bronchosolu

®

z jedzeniem, piciem i alkoholem

Pożywienie nie wpływa na działanie leku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania leku podczas ciąży i laktacji, dlatego nie zaleca się

stosowania u kobiet w tym okresie. Przed użyciem preparatu należy zasięgnąć opinii lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Dotychczas nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i

obsługę maszyn będących w ruchu.

3.

Jak stosować lek Bronchosol

®

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować następujący schemat stosowania leku:

podawać doustnie:

dzieciom w wieku 4-6 lat 3 razy dziennie po 2,5 ml;

dzieciom w wieku 6-12 lat 3 razy po 5 ml leku,

młodzieży w wieku 12-18 lat 3 razy dziennie po 10 ml,

dorosłym 3 razy po 15 ml leku.

Dzieci poniżej 4 lat: nie stosować.

Podawać syrop odmierzony załączoną miarką.

Ostatnią dawkę leku podawać nie później niż 3 godziny przed udaniem się na spoczynek.

Przed użyciem wstrząsnąć!

Wersja 02‘ 2 05.2013

Ulotka dla pacjenta

Bronchosol

W przypadku wrażenia, że działanie leku Bronchosol

jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

Czas stosowania:

Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 7 dni, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Bronchosol

®

Mogą wystąpić nudności, a u osób z objawami podrażnienia żołądka mogą wystąpić wymioty.

Pominięcie zastosowania leku Bronchosol

®

Należy kontynuować zalecane dawkowanie, nie należy stosować dawki podwójnej w celu

uzupełnienia pominiętej dawki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Bronchosol

może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Dotychczas nie stwierdzono występowania działań niepożądanych po stosowaniu syropu Bronchosol.

Mogą jednak wystąpić takie działania niepożądane jak: zaburzenia gastryczne, nudności, wymioty,

reakcje alergiczne. Częstość występowania nie jest znana.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

(aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu).

e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Bronchosol

®

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

Nie należy stosować leku Bronchosol

po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

Wersja 02‘ 3 05.2013

Ulotka dla pacjenta

Bronchosol

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Bronchosol

®

100 ml syropu zawiera:

4360 mg wyciągu gęstego złożonego (3:1) z ziela tymianku

Thymus vulgaris (Thymus zygis (L))

korzenia pierwiosnka

Primula veris (L) (Primula elatior (L))

(7,6/1 części) (

Extractum compositum

spissum ex: Thymi herba et Primulae radice)

rozpuszczalnik ekstrakcyjny: woda oraz 19,8 mg tymolu (

Thymolum

Substancje pomocnicze:

aromat pomarańczowy, sacharoza, woda oczyszczona.

Lek zawiera nie więcej niż 0,5%(m/m) etanolu.

Jak wygląda lek Bronchosol

®

i co zawiera opakowanie

Opakowanie bezpośrednie produktu leczniczego stanowi butelka o pojemności 100 ml lub 200 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Phytopharm Klęka S.A.

Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą

Polska

Tel.: + 48 61 28 68 700

Faks: + 48 61 28 68 709

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu

odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Wersja 02‘ 4 05.2013