Bronchicum T

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Bronchicum T 100 mg tabletki do ssania
 • Dawkowanie:
 • 100 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki do ssania
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Bronchicum T 100 mg tabletki do ssania
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 20 tabl., 5909990789214, OTC; 50 tabl., 5909990789221, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 07892
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

BRONCHICUM T, 100 mg, tabletki do ssania

Thymi extractum fluidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń

lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz

punkt 4.

Jeśli po upływie 3-5 dni stosowania leku u dorosłych lub 3 dni stosowania leku u dzieci, nie

nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Bronchicum T i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bronchicum T

Jak stosować lek Bronchicum T

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Bronchicum T

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Bronchicum T i w jakim celu się go stosuje

Bronchicum T, tabletki do ssania, jest lekiem roślinnym stosowanym jako lek wykrztuśny.

Lek stosowany pomocniczo w objawach kaszlu. Lek jest przeznaczony do tradycyjnego stosowania

w wymienionym wskazaniu i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania

i doświadczeniu.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bronchicum T

Kiedy nie stosować leku Bronchicum T

Jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego

leku (wymienionych w punkcie 6).

U dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Bronchicum T należy omówić to z lekarzem.

Składniki pochodzenia naturalnego zawarte w leku mogą powodować niejednorodny wygląd zewnętrzny

tabletek, nie ma to jednak wpływu na działanie leku

Informacja dla diabetyków

1 tabletka odpowiada 0,07 jednostki chlebowej.

Lek Bronchicum T a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie są znane interakcje z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku u kobiet w ciąży oraz karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie zanotowano wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Bronchicum T zawiera sacharozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować

się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.

Jak stosować lek Bronchicum T

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń

lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Dorośli

Ssać powoli 2-3 tabletki jednorazowo, kilka razy dziennie.

Dzieci w wieku powyżej 6 lat

1-2 tabletki jednorazowo, kilka razy dziennie.

Produktu leczniczego Bronchicum T nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Lek należy przyjmować w regularnych odstępach czasu w ciągu dnia.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Bronchicum T jest zbyt mocne lub za słabe, należy zwrócić się

do lekarza.

Nie należy połykać tabletek Bronchicum T.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Bronchicum T

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Bronchicum T

Należy przyjąć kolejną dawkę leku o określonej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu

uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W bardzo rzadkich przypadkach mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

skórne reakcje alergiczne: wysypka, pokrzywka skórna,

obrzęk gardła, języka, warg oraz krtani z towarzyszącą dusznością (tzw. obrzęk Quinckego);

W przypadku wystąpienia duszności niezwłocznie wezwać lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można

zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Al. Jerozolimskie 181 C

02 - 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

E-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Bronchicum T

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać leku w temperaturze powyżej 25

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym i blistrze

po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postepowanie pomoże chronić środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Bronchicum T

Substancją czynną leku jest Thymi extractum fluidum (1:2-2,5) (płynny ekstrakt z ziela tymianku).

Każda tabletka zawiera 100 mg Thymi extractum fluidum (1:2-2,5).

Ekstrahent: roztwór wodny amoniaku 10 %: glicerol 85%: etanol 90% (V/V): woda (1:20:70:109)

Pozostałe składniki to: sacharoza, powidon, kwas sterynowy, krzemionka koloidalna bezwodna,

magnezu stearynian, mentol na nośniku gumie arabskiej, cyneo na nośniku gumie arabskiej.

Jak wygląda lek Bronchicum T i co zawiera opakowanie

Opakowanie zawiera 20 lub 50 tabletek w blistrach w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

Wytwórca

Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

ul. Lubelska 52

35-233 Rzeszów

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

Sanofi – Aventis Sp. z o. o.

ul. Bonifraterska 17

00-2013 Warszawa

Tel.: +48 22 280 00 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

17-8-2018

EU/3/17/1870 (Pharma Gateway AB)

EU/3/17/1870 (Pharma Gateway AB)

EU/3/17/1870 (Active substance: Thymidine and deoxycytidine) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)5403 of Fri, 17 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/317/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Zalmoxis (MolMed S.p.A.)

Zalmoxis (MolMed S.p.A.)

Zalmoxis (Active substance: Allogeneic T cells genetically modified with a retroviral vector encoding for a truncated form of the human low affinity nerve growth factor receptor (?LNGFR) and the herpes simplex I virus thymidine kinase (HSV-TK Mut2)) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5118 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2801/R/10

Europe -DG Health and Food Safety