Bronchicum N

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Bronchicum N 0,75 g/5 ml syrop
 • Dawkowanie:
 • 0,75 g/5 ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • syrop
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Bronchicum N 0,75 g/5 ml syrop
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 250 ml, 5909990789429, OTC; 1 butelka 100 ml, 5909990789412, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 07894
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

BRONCHICUM

N, 0,75 g/5 ml, syrop

Thymi extractum fluidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Jeśli po upływie 7 dni stosowania leku u dorosłych lub 3 dni stosowania leku u dzieci nie

nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Bronchicum N i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bronchicum N

Jak stosować lek Bronchicum N

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Bronchicum

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Bronchicum N i w jakim celu się go stosuje

Tradycyjny lek roślinny do stosowania w wymienionych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego

długotrwałego stosowania.

Bronchicum N, jest stosowany jako środek wykrztuśny w łagodzeniu objawów kaszlu związanego

z przeziębieniem.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bronchicum N

Kiedy nie stosować leku Bronchicum N

Jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników

tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ze względu na zawartość alkoholu w składzie, lek nie może być stosowany u osób z chorobą

alkoholową.

U dzieci w wieku poniżej 4 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Bronchicum N należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli występują lub występowały choroby wątroby, układu nerwowego, cukrzyca lub epilepsja

(padaczka), lek może być stosowany tylko po konsultacji z lekarzem (ze względu na zawartość

alkoholu w składzie leku).

W przypadku wystąpienia duszności, gorączki lub ropnej plwociny należy zwrócić się do lekarza.

Szkodliwe dla osób z chorobą alkoholową.

Ze względu na roślinne pochodzenie leku smak i barwa mogą ulegać niewielkim zmianom.

Lek Bronchicum N a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie są znane interakcje z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ze względu na brak wystarczających wyników badań nie należy stosować leku u kobiet w ciąży oraz

karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ze względu na zawartość alkoholu lek może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów oraz

obsługiwania maszyn.

Informacja dla diabetyków

5 ml syropu odpowiada 0,3 jednostki chlebowej.

Lek Bronchicum N zawiera syrop cukrowy, syrop glukozowy, syrop inwertowany 81/55 oraz

etanol

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek zawiera 4,0 - 4,9 % v/v etanolu (alkoholu), tzn. od 390 mg do 780 mg na dawkę (10 ml do 20 ml)

dla dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat, co jest równoważne od 9,8 ml do 19,7 ml piwa i od

3,3 ml do 6,6 ml wina na dawkę.

Dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat 4,9 % v/v etanolu (alkoholu), stanowi 200 mg na dawkę (5 ml), co

jest równoznaczne z 4,9 ml piwa i 2,0 ml wina.

3.

Jak stosować lek Bronchicum N

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5 ml syropu (1 łyżeczka) zawiera: Thymi extractum fluidum (płynny wyciąg z ziela tymianku)

(1:2-2,5) - 0,75 g.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat – 10-20 ml (1-2 łyżki stołowe) 3 razy na dobę.

Dzieci w wieku od 4 do 12 lat: 5 ml (1 łyżeczka od herbaty) 3 do 5 razy na dobę.

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 4 lat.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Bronchicum N jest zbyt mocne lub za słabe, należy zwrócić

się do lekarza.

Lek należy przyjmować w ciągu dnia w regularnych odstępach czasu (ze względu na mechanizm

działania leku nie należy przyjmować bezpośrednio przed snem).

Podczas stosowania leku należy przyjmować zwiększoną ilość płynów.

Czas leczenia zależy od nasilenia objawów choroby oraz od długości trwania choroby.

Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 7 dni u dorosłych lub 3 dni u dzieci należy skontaktować się

z lekarzem lub farmaceutą

Wstrząsnąć przed użyciem.

Stosowanie u dzieci

Ze względu na zawartość alkoholu nie stosować leku Bronchicum N u dzieci w wieku poniżej 4 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Bronchicum N

Dotychczas nie zanotowano przypadków przedawkowania. W razie przyjęcia większej niż zalecana

dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Bronchicum N

Należy przyjąć kolejną dawkę leku o określonej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu

uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast zaprzestać stosowania leku oraz powiadomić lekarza w przypadku wystąpienia

objawów nadwrażliwości na lek:

wysypka lub zaczerwienienie skóry,

obrzęk gardła, języka, warg oraz krtani z towarzyszącą dusznością (tzw. obrzęk Quinckego).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych.

Al. Jerozolimskie 181 C

02 - 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

E-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Bronchicum N

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym

i butelce. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Po otwarciu opakowania lek zachowuje trwałość przez 6 miesięcy. Po tym czasie leku nie należy

stosować.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Bronchicum N

Substancją czynna leku jest Thymi extractum fluidum (płynny wyciąg z ziela tymianku).

100 ml syropu zawiera:

Thymi extractum fluidum (1:2-2,5) - 15 g

Mieszanina ekstrahentów:

Roztwór wodny amoniaku 10 % (m/m): glicerol 85 % (m/m): etanol 90 % (V/V): woda

(1:20:70:109).

Pozostałe składniki to: olejek różany, koncentrat aromatu miodowego, koncentrat soku

wiśniowego, syrop inwertowany 81/55, syrop glukozowy, syrop cukrowy, roztwór 67%, sodu

benzoesan kwas cytrynowy jednowodny, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Bronchicum N i co zawiera opakowanie

Butelka ze szkła bezbarwnego zamykana zakrętką z PP zabezpieczającą przed dostępem dzieci z

wkładką uszczelniającą z PE/Al./PE umieszczoną wraz z miarką z PP w tekturowym pudełku,

zawierająca 100 ml lub 250 ml syropu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

Wytwórca

A. Nattermann & Cie. GmbH

Nattermannallee 1

50829 Koln

Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

Sanofi-Aventis Sp. z o. o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

Tel.: +48 22 280 00 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

17-8-2018

EU/3/17/1870 (Pharma Gateway AB)

EU/3/17/1870 (Pharma Gateway AB)

EU/3/17/1870 (Active substance: Thymidine and deoxycytidine) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)5403 of Fri, 17 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/317/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Zalmoxis (MolMed S.p.A.)

Zalmoxis (MolMed S.p.A.)

Zalmoxis (Active substance: Allogeneic T cells genetically modified with a retroviral vector encoding for a truncated form of the human low affinity nerve growth factor receptor (?LNGFR) and the herpes simplex I virus thymidine kinase (HSV-TK Mut2)) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5118 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2801/R/10

Europe -DG Health and Food Safety