Borez

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Borez 5 mg tabletki powlekane
 • Dawkowanie:
 • 5 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki powlekane
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Borez 5 mg tabletki powlekane
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 30 tabl., 5909990996391, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 20369
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 19-10-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Borez, 5 mg, tabletki powlekane

Borez, 10 mg, tabletki powlekane

Bisoprololi fumaras

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Borez i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed przyjęciem leku Borez

Jak stosować lek Borez

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Borez

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Borez i w jakim celu się go stosuje

Borez należy do grupy leków nazywanych antagonistami receptorów beta-adrenergicznych

(beta-adrenolityki). Leki te zapobiegają nadmiernemu obciążeniu serca.

Bisoprololu fumaran może być stosowany w leczeniu:

wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia),

dławicy piersiowej (uczucie ucisku w klatce piersiowej),

niewydolności serca, objawiającej się dusznością podczas wysiłku fizycznego lub

zatrzymaniem płynów w organizmie. W takim przypadku lek Borez może być stosowany jako

leczenie dodatkowe w skojarzeniu z innymi lekami przeznaczonymi do leczenia

niewydolności serca.

2.

Informacje ważne przed przyjęciem leku Borez

Kiedy nie przyjmować leku Borez

jeśli pacjent ma uczulenie na bisoprololu fumaran lub którykolwiek z pozostałych składników

tego leku (wymienionych w punkcie 6);

jeśli u pacjenta stwierdzono wstrząs kardiogenny (ciężkie zaburzenie czynności serca,

objawiające się szybkim i słabo wyczuwalnym tętnem, niskim ciśnieniem tętniczym, zimną i

wilgotną skórą, osłabieniem i omdleniem);

jeśli u pacjenta występuje ciężka astma oskrzelowa;

jeśli pacjent ma wolną czynność serca (mniej niż 60 skurczów na minutę) - w razie wątpliwości

należy poradzić się lekarza;

jeśli pacjent ma bardzo niskie ciśnienie krwi;

jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia krążenia (jak zespół Raynauda), które mogą

powodować mrowienie, blednięcie lub sinienie palców rąk i stóp;

jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia rytmu serca (blok przedsionkowo-komorowy II lub III

stopnia, blok zatokowo-przedsionkowy, zespół chorej zatoki);

jeśli pacjent ma ostrą niewydolność serca, która wystąpiła niedawno lub istniejąca

niewydolność nie jest wyrównana i wymaga leczenia szpitalnego;

jeśli pacjent ma zaburzenie metaboliczne, powodujące nadmierne gromadzenie kwasów we

krwi (kwasica metaboliczna) - w razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem;

jeśli u pacjenta występuje nieleczony guz nadnerczy (guz chromochłonny);

W razie wątpliwości, czy którykolwiek z powyższych stanów dotyczy pacjenta, należy zwrócić się do

lekarza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Borez należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

jeśli u pacjenta występuje przewlekła choroba płuc (przewlekła obturacyjna choroba płuc)lub

niezbyt ciężka astma oskrzelowa, ponieważ konieczne może być jednoczesne podawanie leków

rozszerzających oskrzela i stosowanie większych dawek beta

-adrenomimetyków. Należy

natychmiast powiedzieć lekarzowi, jeśli podczas stosowania leku Borez wystąpią trudności w

oddychaniu, kaszel, świszczący oddech po wysiłku fizycznym itd.;

jeśli u pacjenta występuje cukrzyca, ponieważ tabletki mogą maskować objawy małego stężenia

cukru we krwi (np. przyspieszona czynność serca, nieprzyjemne odczucie szybkiej lub silnej

pracy serca, nasilone pocenie);

jeśli pacjent nie spożywa pokarmów stałych (ścisła głodówka);

jeśli pacjent jest leczony z powodu reakcji nadwrażliwości (alergicznych), ponieważ bisoprolol

może zwiększać wrażliwość pacjenta na substancje, na które jest uczulony i nasilać ciężkość

reakcji alergicznych, a leczenie adrenaliną może być nieskuteczne i konieczne może być

zwiększenie dawki adrenaliny;

jeśli u pacjenta występuje blok przedsionkowo-komorowy pierwszego stopnia (zaburzenie

przewodzenia w sercu);

jeśli u pacjenta występuje dławica Prinzmetala - jest to ból w klatce piersiowej spowodowany

skurczem tętnic wieńcowych, zaopatrujących mięsień sercowy w krew;

jeśli pacjent ma jakiekolwiek zaburzenia krążenia krwi w kończynach, np. w rękach i stopach;

jeśli u pacjenta planowany jest zabieg chirurgiczny lub stomatologiczny wymagający podania

znieczulenia, ponieważ należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach;

jeśli u pacjenta występuje lub występowała łuszczyca (przewlekła choroba skóry, w której

powstają suche i łuszczące się zmiany skórne);

jeśli u pacjenta występuje guz chromochłonny (guz nadnerczy) - przed zastosowaniem

bisoprololu pacjent otrzyma odpowiednie leczenie;

jeśli u pacjenta występuje choroba tarczycy - lek Borez może maskować objawy nadczynności

tarczycy (nadmiernej aktywności tarczycy).

Obecnie brak danych na temat leczenia bisoprololem niewydolności serca u pacjentów z

następującymi stanami i schorzeniami:

cukrzyca leczona insuliną (typu I),

ciężkie zaburzenia czynności nerek,

ciężkie zaburzenia czynności wątroby,

niektóre choroby serca,

zawał serca w ciągu ostatnich 3 miesięcy.

Leczenie niewydolności serca bisoprololem wymaga regularnej kontroli lekarskiej. Jest to

bezwzględnie konieczne szczególnie na początku leczenia.

Nie należy nagle przerywać leczenia bisoprololem, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

Leczenia nie wolno przerywać nagle u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i dławicą piersiową ze

współistniejącą niewydolnością serca. Lekarz zaleci stopniowe zmniejszanie dawki, o połowę co

tydzień.

Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli którekolwiek z opisanych ostrzeżeń dotyczy pacjenta lub

dotyczy sytuacji występujących w przeszłości.

Lek Borez a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Niektórych leków nie wolno stosować jednocześnie z bisoprololem, natomiast stosowanie innych

może wymagać pewnych zmian dotyczących leczenia (np. dostosowanie dawkowania).

Należy poinformować lekarza o stosowaniu któregokolwiek z następujących leków jednocześnie

z lekiem Borez:

leki stosowane w celu kontrolowania ciśnienia krwi lub w leczeniu zaburzeń serca (np.

amiodaron, amlodypina, klonidyna, glikozydy naparstnicy, diltiazem, dyzopiramid, felodypina,

flekainid, lidokaina, metylodopa, moksonidyna, nifedypina, fenytoina, propafenon, chinidyna,

rylmenidyna, werapamil);

leki uspokajające i stosowane w leczeniu psychoz (zaburzeń psychicznych), takie jak

barbiturany (stosowane również w leczeniu padaczki), pochodne fenotiazyny (stosowane

również w zapobieganiu i leczeniu nudności i wymiotów);

leki przeciwdepresyjne, takie jak trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne i inhibitory MAO-A;

leki stosowane do znieczulenia podczas zabiegów chirurgicznych (patrz również podpunkt

„Ostrzeżenia i środki ostrożności”);

niektóre leki przeciwbólowe (np. kwas acetylosalicylowy, diklofenak, indometacyna, ibuprofen,

naproksen);

beta-blokery stosowane miejscowo (takie, jak tymolol w postaci kropli do oczu, stosowany w

leczeniu jaskry);

niektóre leki stosowane w leczeniu wstrząsu (np. adrenalina, dobutamina, noradrenalina);

meflochina, lek stosowany w leczeniu malarii.

Wszystkie powyższe leki, w tym bisoprolol, mogą wpłynąć na ciśnienie krwi i (lub) na czynność

serca.

insulina lub inne leki przeciwcukrzycowe - nasileniu może ulec działanie zmniejszające stężenie

glukozy we krwi, a objawy ostrzegawcze małego stężenia cukru we krwi mogą ulec

maskowaniu.

Borez z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek Borez w postaci tabletki może być przyjmowany w czasie posiłku lub niezależnie od posiłków.

Zalecaną dawkę - całą tabletkę/całe tabletki i (lub) pół tabletki - należy połknąć w całości popijając

wystarczającą ilością płynu; nie wolno żuć ani kruszyć tabletek.

Alkohol może nasilać zawroty głowy i uczucie oszołomienia, które mogą występować po

zastosowaniu tego leku. Jeśli wystąpią takie objawy, należy unikać picia alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Lek Borez może działać szkodliwie na ciążę i (lub) na nienarodzone dziecko. Istnieje zwiększone

ryzyko porodu przedwczesnego, poronienia, małego stężenia cukru we krwi oraz wolnej czynności

serca u dziecka. Lek może również wpłynąć na rozwój dziecka. Z tego powodu nie należy

przyjmować bisoprololu podczas ciąży.

Nie wiadomo czy bisoprolol przenika do mleka kobiecego, dlatego nie zaleca się stosowania leku

Borez w okresie karmienia piersią.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek, w zależności od tego, jak jest tolerowany, może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów lub

obsługiwania maszyn. Należy zachować szczególną ostrożność na początku leczenia, po zwiększeniu

dawki lub po zmianie leków, jak również w razie łączenia leku z alkoholem.

3.

Jak przyjmować lek Borez

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie

wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lekarz zaleci, ile tabletek przyjmować. Tabletki leku Borez należy przyjmować rano: przed, w trakcie

lub po śniadaniu. Zalecaną dawkę (całą tabletkę/całe tabletki i (lub) pół tabletki) należy połknąć w

całości, popijając wystarczającą ilością płynu; nie wolno żuć ani kruszyć tabletek.

Zalecana dawka leku to:

Nadciśnienie tętnicze/dławica piersiowa:

Dorośli

Dawka ustalana jest indywidualnie.

Zalecana dawka początkowa wynosi 5 mg raz na dobę.

Zazwyczaj stosowana dawka dla dorosłych wynosi 10 mg raz na dobę. W razie potrzeby lekarz może

zwiększyć lub zmniejszyć dawkę.

Maksymalna dawka wynosi 20 mg raz na dobę.

Ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby lub nerek nie należy stosować dawki

większej niż 10 mg na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku

Zazwyczaj nie ma konieczności zmiany dawki. Leczenie rozpoczyna się od najmniejszej możliwej

dawki.

Stosowanie u dzieci

Dotychczas nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku Borez u dzieci.

Niewydolność serca (zmniejszona siła skurczu serca):

Dorośli

Przed rozpoczęciem stosowania leku Borez pacjent będzie już przyjmować inhibitor ACE (lek, który

rozszerza naczynia krwionośne, obniżając w ten sposób ciśnienie krwi), lek moczopędny (lek, który

zwiększa wydalanie moczu, obniżając w ten sposób ciśnienie krwi) lub glikozyd naparstnicy (lek

stosowany w chorobach serca).

Lekarz będzie stopniowo zwiększać dawkę, aż do osiągnięcia pożądanego skutku terapeutycznego:

1,25 mg raz na dobę w pierwszym tygodniu: w przypadku dobrej tolerancji dawka zostanie

zwiększona do

2,5 mg raz na dobę w kolejnym tygodniu: w przypadku dobrej tolerancji dawka zostanie zwiększona

3,75 mg raz na dobę w następnym tygodniu: w przypadku dobrej tolerancji dawka zostanie

zwiększona do

5 mg raz na dobę przez kolejne 4 tygodnie: w przypadku dobrej tolerancji dawka zostanie zwiększona

7,5 mg raz na dobę przez następne 4 tygodnie: w przypadku dobrej tolerancji dawka zostanie

zwiększona do

10 mg raz na dobę w leczeniu podtrzymującym.

Maksymalna dawka wynosi 10 mg raz na dobę.

Dawkę 1,25 do 3,75 mg na dobę, stosowaną w początkowej fazie zwiększania dawki, można uzyskać

za pomocą podzielnych tabletek Borez o mocy 2,5 mg.

Lekarz ustali najbardziej odpowiednią dawkę dla pacjenta, biorąc pod uwagę, m.in. wszelkie możliwe

działania niepożądane.

Po podaniu pierwszej dawki 1,25 mg lekarz skontroluje u pacjenta ciśnienie krwi, częstość pracy serca

i obecność jakichkolwiek zaburzeń czynności serca.

Zaburzenia czynności wątroby lub nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek dawka leku będzie zwiększana z

zachowaniem szczególnej ostrożności.

Pacjenci w podeszłym wieku

Dostosowanie dawki nie jest zazwyczaj konieczne.

Stosowanie u dzieci

Dotychczas nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku Borez u dzieci.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Borez jest zbyt mocne lub za słabe, należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

Dzielenie tabletki

Tabletkę można podzielić na równe dawki. Należy położyć tabletkę na twardej, płaskiej powierzchni,

linią podziału do góry. Nacisnąć kciukiem na środek tabletki. Tabletka pęknie na połowy.

Czas trwania leczenia

Leczenie lekiem Borez jest zazwyczaj długotrwałe.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Borez

W razie przypadkowego zażycia zbyt dużej liczby tabletek, należy natychmiast skontaktować się z

lekarzem lub farmaceutą. Należy zabrać ze sobą pozostałe tabletki lub tę ulotkę, aby personel

medyczny wiedział dokładnie, jaki lek został zażyty. Objawy przedawkowania mogą obejmować

zawroty głowy, uczucie oszołomienia, uczucie zmęczenia, duszność i (lub) świszczący oddech. Może

również wystąpić zwolnienie rytmu serca, obniżenie ciśnienia krwi, ostra niewydolność serca i małe

stężenie glukozy we krwi (którego objawy to uczucie głodu, nasilone pocenie się i kołatanie serca).

Pominięcie przyjęcia leku Borez

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć zwykłą

dawkę niezwłocznie po przypomnieniu sobie o zapomnianej dawce, a następnego dnia przyjąć kolejną

dawkę o zwykłej porze.

Przerwanie przyjmowania leku Borez

Leczenia lekiem Borez nie wolno przerywać w sposób nagły. Nagłe przerwanie leczenia może

spowodować nasilenie objawów. Podczas przerywania leczenia dawkę leku należy zmniejszać

stopniowo przez kilka tygodni, zgodnie z zaleceniem lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Bardzo często (mogą występować u co najmniej 1 na 10 osób):

wolna czynność serca (to działanie niepożądane występuje niezbyt często podczas leczenia

nadciśnienia tętniczego lub dławicy piersiowej).

Często (mogą występować u mniej niż 1 na 10 osób):

uczucie wyczerpania (to działanie niepożądane występuje niezbyt często podczas leczenia

nadciśnienia tętniczego lub dławicy piersiowej);

zawroty głowy, męczliwość, ból głowy (szczególnie na początku leczenia u pacjentów z

nadciśnieniem tętniczym i dławicą piersiową; te działania niepożądane są zwykle łagodne i

przeważnie ustępują w ciągu 1-2 miesięcy);

uczucie zimna lub drętwienia w dystalnych częściach ciała (palce rąk, stóp, uszy i nos); częstsze

występowanie kurczowego bólu nóg podczas chodzenia;

nasilenie istniejącej niewydolności serca (to działanie niepożądane występuje niezbyt często

podczas leczenia nadciśnienia tętniczego lub dławicy piersiowej);

istotne zmniejszenie ciśnienia tętniczego (niedociśnienie tętnicze), szczególnie u pacjentów z

niewydolnością serca;

nudności, wymioty;

biegunka;

zaparcie.

Niezbyt często (mogą występować u mniej niż 1 na 100 osób):

uczucie wyczerpania (to działanie niepożądane występuje często w leczeniu niewydolności

serca);

zaburzenia snu;

depresja;

wolna czynność serca (to działanie niepożądane występuje bardzo często w leczeniu

niewydolności serca);

nieregularna czynność serca;

nasilenie istniejącej niewydolności serca (to działanie niepożądane występuje często w leczeniu

niewydolności serca);

trudności w oddychaniu mogą wystąpić u pacjentów z astmą oskrzelową lub zaburzeniami

oddychania w wywiadzie;

osłabienie i kurcze mięśni;

niedociśnienie u pacjentów z dławicą piersiową lub nadciśnieniem tętniczym.

Rzadko (mogą występować u mniej niż 1 na 1000 osób):

koszmary senne;

omamy;

omdlenie;

zaburzenia słuchu;

zapalenie błony śluzowej nosa z katarem i podrażnieniem;

reakcje alergiczne (świąd, zaczerwienienie, wysypka);

suchość oczu na skutek zmniejszonego wydzielania łez (należy zachować ostrożność, jeśli

pacjent stosuje soczewki kontaktowe);

zapalenie wątroby, które może powodować ból brzucha, utratę apetytu i czasami żółtaczkę z

zażółceniem białkówek oczu i skóry oraz ciemną barwą moczu;

zmniejszenie sprawności seksualnej (zaburzenia potencji);

zwiększenie stężenia lipidów we krwi (triglicerydów) i zwiększenie aktywności enzymów

wątrobowych.

Bardzo rzadko (mogą występować u mniej niż 1 na 10 000 osób):

nasilenie łuszczycy lub wystąpienie suchej, łuszczącej się wysypki o typie łuszczycy;

łysienie;

świąd lub zaczerwienienie oczu (zapalenie spojówek).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Borez

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu blistrowym

i pudełku po określeniu: EXP. Dwie pierwsze cyfry oznaczają miesiąc, a cztery ostatnie cyfry

oznaczają rok terminu ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Borez

Substancją czynną leku jest bisoprololu fumaran.

Borez, 5 mg, tabletki powlekane:

Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg bisoprololu fumaranu, co odpowiada 4,24 mg bisoprololu.

Borez, 10 mg, tabletki powlekane:

Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg bisoprololu fumaranu, co odpowiada 8,49 mg bisoprololu.

Pozostałe składniki leku to:

Krzemowana celuloza mikrokrystaliczna (celuloza mikrokrystaliczna i krzemionka koloidalna

bezwodna), krospowidon typ B i glicerolu dibehenian w rdzeniu tabletki oraz hypromeloza

(hydroksypropylometyloceluloza podstawiona typ 2910), tytanu dwutlenek (E171), makrogol 400

i żelaza tlenek żółty (E172) w otoczce tabletki.

Jak wygląda lek Borez i co zawiera opakowanie

Borez, 5 mg, tabletki powlekane to żółte, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z linią

podziału po jednej stronie. Linia podziału służy do podziału tabletki na dwie równe części. Średnica

każdej tabletki wynosi 7,00 mm.

Tabletki dostępne są w opakowaniach blistrowych podzielnych na pojedyncze dawki z perforowanego

PVC/TE/PVDC/Aluminium. Każde opakowanie blistrowe zawiera 10 tabletek. Zadrukowane pudełko

tekturowe zawiera 30 tabletek (3 blistry w opakowaniu) i ulotkę dla pacjenta.

Borez, 10 mg, tabletki powlekane to brunatno-żółte, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane

z linią podziału po jednej stronie. Linia podziału służy do podziału tabletki na dwie równe części.

Średnica każdej tabletki wynosi 7,00 mm.

Tabletki dostępne są w opakowaniach blistrowych podzielnych na pojedyncze dawki z perforowanego

PVC/TE/PVDC/Aluminium. Każde opakowanie blistrowe zawiera 10 tabletek. Zadrukowane pudełko

tekturowe zawiera 30 tabletek (3 blistry w opakowaniu) i ulotkę dla pacjenta.

Podmiot odpowiedzialny

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

ul. Partyzancka 133/151

95-200 Pabianice

Polska

Tel. (42) 22-53-100

Wytwórca

ALKALOID-INT d.o.o.,

Šlandrova ulica 4,

1231 Ljubljana-Črnuče,

Słowenia

tel.: +386-1-300 - 42 90

faks: +386-1- 300 - 42 91

e-mail: info@alkaloid.si

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego

Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Bułgaria

Тyrez 5 mg;10 mg film-coated tablets / филмирани таблетки

Republika Czeska

Тyrez 5 mg;10 mg potahované tablety

Węgry

Dorez 5 mg;10 mg filmtabletta

Polska

Borez

Republika

Słowacka

Тyrez 5 mg;10 mg film-obalené tablety

Słowenia

Borez 5 mg;10 mg filmsko obložene tablete

Rumunia

Borez 5 mg;10 mg comprimate filmate

Data ostatniej aktualizacji ulotki: