Bioaron SYSTEM

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Bioaron SYSTEM (1920 mg + 51 mg)/5 ml syrop
 • Dawkowanie:
 • (1920 mg + 51 mg)/5 ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • syrop
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Bioaron SYSTEM (1920 mg + 51 mg)/5 ml syrop
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 100 ml, 5909990046737, OTC; 1 butelka 200 ml, 5909990569267, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00467
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-10-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dla pacjenta

Bioaron SYSTEM, syrop

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Bioaron SYSTEM

(Aloes arborescentis recentis extractum fluidum + Acidum ascorbicum)

1920 mg + 51 mg / 5 ml

syrop

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

zawiera ona informacje ważne dla pacjenta

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań

lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub

farmaceucie. Patrz punkt 4.

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy

skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Bioaron SYSTEM

i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem

leku Bioaron SYSTEM

Jak stosować lek Bioaron SYSTEM

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Bioaron SYSTEM

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek

Bioaron SYSTEM

i w jakim celu się go stosuje

Stosowanie syropu Bioaron SYSTEM powoduje stymulację układu odpornościowego przez

substancje obecne w wyciągu z liści aloesu drzewiastego. Stwierdzono, że preparat wpływa

zarówno na odpowiedź humoralną, jak i komórkową, powoduje wzrost liczby limfocytów B

i T oraz liczby przeciwciał krążących we krwi, w wyniku czego dochodzi do przywrócenia

prawidłowej

odpowiedzi

układu

immunologicznego.

Pobudzenie

osłabionej

odporności

organizmu ułatwia zwalczanie infekcji bakteryjnych i wirusowych.

Ponadto syrop Bioaron SYSTEM zawiera witaminę C oraz sok z aronii, który także jest

źródłem witamin i substancji mineralnych.

Preparat przeznaczony jest dla dzieci. Podczas badań nad tolerancją stosowania syropu

Bioaron SYSTEM u dzieci stwierdzono, że preparat również pobudza apetyt.

Wskazania do zastosowania leku Bioaron SYSTEM

Pomocniczo w:

infekcjach górnych dróg oddechowych, np. w terapii chorób z przeziębienia,

w celu poprawy apetytu.

Produkt jest przeznaczony do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego

skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Ulotka dla pacjenta

Bioaron SYSTEM, syrop

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bioaron SYSTEM

Kiedy nie stosować leku Bioaron SYSTEM

-

jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników

tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Dawka jednorazowa preparatu (5 ml) zawiera około 3,93 g sacharozy.

Stosować ostrożnie u chorych na cukrzycę.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed podaniem leku.

Nie należy zmieniać dawkowania bez wskazań lekarza ani przekraczać zalecanego okresu

stosowania.

Dzieci i młodzież

Ze względu na brak danych nie stosować u dzieci poniżej 3 lat. U dzieci od 3 lat i młodzieży

można stosować zgodnie z instrukcją w punkcie 3.

Inne leki i Bioaron SYSTEM

Brak danych.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Bioaron SYSTEM z jedzeniem, piciem i alkoholem

Brak danych.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Brak danych. Nie ustalono wpływu leku na płodność.

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, użycie w czasie ciąży i

karmienia należy skonsultować z lekarzem.

Jeśli pacjentka przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna

poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Wpływ na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn nie był obserwowany.

3.

Jak stosować lek Bioaron SYSTEM

Podanie doustne.

W infekcjach górnych dróg oddechowych, np. w terapii chorób z przeziębienia, przyjmować

lek przed jedzeniem przez okres 14 dni:

- dzieci od 3 lat do 6 lat: 2 razy dziennie po 5 ml,

- dzieci od 7 lat, młodzież i dorośli: 3 razy dziennie po 5 ml.

Ulotka dla pacjenta

Bioaron SYSTEM, syrop

W celu poprawy apetytu stosować 5 ml preparatu 1 raz dziennie 15 minut przed głównym

posiłkiem.

Lek odmierzyć za pomocą dołączonej miarki – kieliszka.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Bioaron SYSTEM jest za mocne lub za słabe,

należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Czas stosowania

W infekcjach górnych dróg oddechowych 14 dni. Jeśli po 7 dniach nie nastąpi poprawa lub

objawy się nasilą, należy skonsultować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Bioaron SYSTEM

Nie zaobserwowano efektów ubocznych.

Pominięcie zastosowania leku Bioaron SYSTEM

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Dotychczas nie stwierdzono.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub

farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu

Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa,

tel. (22) 49 21 301, faks (22) 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na

temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Bioaron SYSTEM

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25ºC.

Nie należy stosować leku Bioaron SYSTEM

po upływie terminu ważności zamieszczonego

na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy

zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże

chronić środowisko.

Ulotka dla pacjenta

Bioaron SYSTEM, syrop

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Bioaron SYSTEM

- 100 ml preparatu zawiera 38,4 g wyciągu płynnego ze świeżych liści aloesu drzewiastego

(DER 1:4, ekstrahent: woda) (

Aloes arborescentis recentis extractum fluidum)

i 1,02 g

witaminy C (

Acidum ascorbicum)

– substancje czynne,

pozostałe

składniki

(substancje

pomocnicze):

sacharoza,

aronii

zagęszczony,

benzoesan sodu, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Bioaron SYSTEM i co zawiera opakowanie

Butelka o pojemności 100 i 200 ml ze szkła brunatnego z polietylenowym ogranicznikiem

wypływu, z zakrętką z polietylenu z pierścieniem gwarancyjnym i załączonym kieliszkiem z

polipropylenu ze skalą w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Phytopharm Klęka S.A.

Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą

Polska

Tel.: + 48 61 28 68 700

Faks: + 48 61 28 68 709

Data ostatniej aktualizacji ulotki: