Betnovate N

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Betnovate N (1,22 mg + 5 mg)/g maść
 • Dawkowanie:
 • (1,22 mg + 5 mg)/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • maść
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Betnovate N (1,22 mg + 5 mg)/g maść
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 tuba 15 g, 5909990423514, Rp; 1 tuba 30 g, 5909990423521, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 04235
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Betnovate N

(1,22 mg + 5 mg)/g, maść

Betamethasoni valeras + Neomycini sulfas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treś

ci ulotki:

Co to jest lek Betnovate N maść i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Betnovate N maść

Jak stosować lek Betnovate N maść

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Betnovate N maść

Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Betnovate N maść i w jakim celu się go stosuje

Substancjami czynnymi leku Betnovate N w postaci maści są:

betametazonu walerianian - kortykosteroid o silnym działaniu przeciwzapalnym,

neomycyny siarczan - antybiotyk działający na większość bakterii wywołujących zmiany zapalne na

skórze.

Betnovate N maść jest wskazany w leczeniu miejscowym chorób skóry reagujących na leczenie

kortykosteroidami z towarzyszącym lub wtórnym zakażeniem bakteryjnym, takich jak:

atopowe zapalenie skóry (wyprysk atopowy),

wyprysk pieniążkowaty,

świerzbiączka guzkowa,

łuszczyca (z wyłączeniem zmian uogólnionych),

liszaj płaski,

łojotokowe zapalenie skóry,

alergiczny i niealergiczny wyprysk kontaktowy,

duże odczyny po ukąszeniach owadów,

wyprzenia okolicy odbytu i narządów płciowych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Betnovate N maść

Kiedy nie stosować leku Betnovate N maść:

u dzieci w wieku poniżej 2 lat,

jeśli pacjent ma trądzik różowaty,

jeśli pacjent ma trądzik pospolity,

jeśli pacjent ma zapalenie skóry w okolicy ust,

jeśli pacjent ma świąd okolicy odbytu i narządów płciowych,

jeśli pacjent ma świąd bez stanu zapalnego,

- 2 -

jeśli pacjent ma wirusowe zakażenie skóry,

jeśli pacjent ma zmiany skórne pierwotnie zakażone bakteriami lub grzybami,

jeśli pacjent ma pierwotne lub wtórne zakażenia skóry wywołane przez drożdżaki,

jeśli pacjent ma wtórne zakażenia wywołane bakteriami z rodziny

Pseudomonas

Proteus,

jeśli pacjent ma zapalenie ucha zewnętrznego przebiegające z perforacją błony bębenkowej

(ryzyko uszkodzenia słuchu w przypadku stosowania leków zawierających neomycynę),

długotrwale, w dużych dawkach lub na dużych powierzchniach skóry z powodu ryzyka uszkodzenia

słuchu i nerek przez neomycynę, jeśli wystąpi znaczne wchłanianie leku do organizmu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania

leku Betnovate N maść, należ

y omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Lek powinien być stosowany z ostrożnością u pacjentów z nadwrażliwością na miejscowo stosowane

kortykosteroidy, neomycynę i jakiekolwiek substancje pomocnicze leku Betnovate N maść (wymienione w

punkcie 6.). Miejscowe objawy nadwrażliwości mogą przypominać objawy leczonej choroby

(patrz punkt 4.).

Jeśli wystąpią objawy podrażnienia lub reakcje nadwrażliwości, należy zaprzestać stosowania leku

Betnovate N maść i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

W rzadkich przypadkach leki takie jak Betnovate N maść mogą spowodować zapalenie okrężnicy

(jelita grubego) – objawia się to biegunką, zwykle krwistą i zawierającą śluz, bólem brzucha,

podwyższoną temperaturą (rzekomobłoniaste zapalenie jelit).

W razie pojawienia się powyższych objawów należy poinformować

o tym lekarza tak szybko

jak to możliwe.

Należy unikać długotrwałego stosowania leku, zwłaszcza u dzieci, gdyż mogą wystąpić ogólnoustrojowe

objawy niepożądane charakterystyczne dla kortykosteroidów, zahamowanie czynności nadnerczy i objawy

zespołu Cushinga, nawet bez stosowania opatrunku okluzyjnego (uszczelniającego), patrz punkt 4.

Czynniki zwiększonego ryzyka wystąpienia działań ogólnoustrojowych:

siła działania i postać leku zawierającego steroidy do stosowania miejscowego,

długotrwałe stosowanie leku,

stosowanie na duże powierzchnie ciała,

stosowanie na szczelnie osłonięte obszary skóry (np. w okolicach wyprzeniowych lub pod

opatrunkiem okluzyjnym (uszczelniającym), u małych dzieci pielucha może działać jak opatrunek

okluzyjny),

zwiększone uwodnienie warstwy rogowej naskórka,

stosowanie na obszary gdzie skóra jest cienka – np. na skórę twarzy,

stosowanie na uszkodzoną skórę lub w przypadku gdy skóra może być uszkodzona.

Lek powinno się stosować ostrożnie u dzieci, gdyż u dzieci w porównaniu do dorosłych może dochodzić do

wchłaniania proporcjonalnie większej ilości miejscowo stosowanych kortykosteroidów i w związku z tym,

mogą być one bardziej podatne na ogólnoustrojowe działania niepożądane.

Stosowanie leków zawierających kortykosteroidy na skórę twarzy, może prowadzić (częściej niż w

przypadku stosowania na skórę innych okolic ciała) do zaników skóry. Z tego względu należy ostrożnie

stosować lek na skórę twarzy, zwłaszcza w przypadku łuszczycy, tocznia i nasilonego wyprysku.

Ze względu na zawartość neomycyny, lek może uszkadzać słuch (włącznie z utratą słuchu) i nerki.

Lek powinien być stosowany szczególnie ostrożnie u pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z

zaburzeniami czynno

ści nerek.

- 3 -

Chronić oczy i błony śluzowe przed kontaktem z lekiem. Unikać stosowania leku na powieki, gdyż dostanie

się leku do worka spojówkowego może doprowadzić do wystąpienia jaskry lub zaćmy.

Jeśli u pacjenta wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenie widzenia, należy skontaktować się z

lekarzem.

W przypadku utrzymywania się objawów zakażenia w obrębie zmian zapalnych leczonych lekiem

Betnovate N maść, lekarz może zadecydować o natychmiastowym przerwaniu leczenia i podać pacjentowi

leki przeciwdrobnoustrojowe o działaniu ogólnym.

W razie konieczności stosowania leku pod opatrunkiem okluzyjnym (uszczelniającym), należy dokładnie

oczyścić skórę przed nałożeniem opatrunku, gdyż ciepło i wilgoć sprzyjają rozwojowi zakażeń

bakteryjnych.

Długotrwałe lub częste stosowanie leku Betnovate N maść może prowadzić do wystą

pienia objawów

nadwrażliwości w miejscu stosowania. Należy wtedy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pacjenci chorzy na łuszczycę powinni być leczeni pod ścisłym nadzorem lekarza. Miejscowe stosowanie

kortykosteroidów w łuszczycy może być niekorzystne z powodu:

ryzyka wystąpienia tolerancji na lek,

ryzyka zaostrzenia zmian chorobowych,

ryzyka rozwoju uogólnionej łuszczycy krostkowej,

działania toksycznego wynikającego z nadmiernego wchłaniania leku przez uszkodzoną skórę.

Kortykosteroidy są czasami stosowane miejscowo w leczeniu zapalenia skóry w przewlekłych zmianach

owrzodzeniowych kończyn dolnych. Zastosowanie leku Betnovate N maść w takim przypadku wiąże się z

większą częstością występowania miejscowej reakcji nadwrażliwości i zwiększeniem ryzyka miejscowych

zakażeń.

Betnovate N maść, tak jak inne leki o dzia

łaniu przeciwdrobnoustrojowym nie powinien być rozcieńczany.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku Betnovate N maść w ciąży lub w okresie karmienia piersią jest niewskazane. Lek

Betnovate N w okresie ciąży i okresie karmienia piersią może być stosowany wyłącznei wtedy, gdy

zdecyduje o tym lekarz.

Brak danych lub istnieją ograniczone dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania leku w okresie ciąży i

karmienia piersią oraz wpływu na płodność.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie wykazano wpływu leku Betnovate N maść na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Inne leki i Betnovate N maść

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a

także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Równoczesne stosowane niektórych leków, jak rytonawir, itrakonazol, nasilają działanie leku Betnovate N

maść

Lek Betnovate N maść, w związku z zawartością neomycyny siarczanu, może nasilić i wydłużyć działanie

depresyjne na układ oddechowy depolaryzujących środków zwiotczających.

Istnieje ryzyko skumulowanej toksyczności w trakcie jednoczesnego stosowania leku leku Betnovate N

maść z aminoglikozydami o działaniu ogólnoustrojowym

.

- 4 -

3. Jak stosować lek Betnovate N maść

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować ostrożność stosując lek u pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z zaburzeniami

czynności nerek (patrz punkt 2)

.

Betnovate N maść jest przeznaczony do stosowania na skórę. Lek jest szczególnie wskazany do stosowania

na suche, liszajowate, łuszczące się zmiany skórne.

Niewielką ilością leku należy pokrywać jedynie chorobowo zmienione miejsca na skórze raz lub dwa razy

na dobę, aż do wystąpienia poprawy ale nie dłużej niż przez 7 dni.

Należy pozostawić maść na skórze do wchłonięcia a potem zastosować emolient.

W stanach opornych na leczenie (np. zmiany łuszczycowe na łokciach i kolanach) lekarz może zalecić

stosowanie opatrunku okluzyjnego (uszczelniaj

ącego, np. z folii polietylenowej) tylko na noc. Przynosi to

zazwyczaj wyraźną poprawę, która może być podtrzymywana przez regularne stosowanie leku bez

opatrunku okluzyjnego w ciągu dnia.

Jeśli nie ma poprawy po 7 dniach leczenia, należy skontaktować się z lekarzem w celu ustalenia dalszego

postępowania.

W przypadku stosowania leku na skórę twarzy, należy ograniczyć leczenie do 5 dni i nie stosować

opatrunku okluzyjnego (uszczelniającego).

U osób w podeszłym wieku lub z niewydolnością nerek czy wątroby może wystąpić wolniejsze wydalanie

leku z organizmu, dlatego lekarz określi najmniejszą możliwą dawkę leku i możliwie najkrótszy czas

stosowania umożliwiający wyleczenie choroby.

Stosowanie u dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

U dzieci w wieku od 2 lat, lek Betnovate N maść można stosować

do 5 dni

U dzieci nie należy stosować opatrunku okluzyjnego. Należy upewnić się, że zastosowana została

najmniejsza wymagana dawka leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Betnovate N maść

W przypadku długotrwałego lub nieprawidłowego stosowania leku należy skontaktować się z lekarzem,

gdyż mogą wystąpić ogólnoustrojowe objawy niepożądane charakterystyczne dla kortykosteroidów (patrz

punkty 2 i 4), w tym ostra niewydolność nadnerczy.

Pominięcie zastosowania leku Betnovate N maść

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy zastosować lek

najszybciej jak jest to możliwe, zgodnie z zalecanym schematem dawkowania.

Przerwanie stosowania leku Betnovate N maść

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza

lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Aby

zapobiegać występowaniu objawów niepożądanych, lekarz powinien upewnić się, że pacjent stosuje

najmniejszą dawkę zapewniającą działanie lecznicze.

Poniżej przedstawione są objawy niepożądane zaobserwowane u pacjentów stosujących

lek.

- 5 -

Działania niepożądane występujące często

(u 1 do 10 na 100 pacjentów stosujących lek):

miejscowe pieczenie lub ból skóry i świąd.

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko

(u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów stosujących lek):

zakażenia oportunistyczne (zakażenia pojawiające się u osób o obniżonej odporności),

miejscowa nadwrażliwość,

zahamowanie czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza

,

objawy zespołu Cushinga (np. twarz księżycowata, otyłość centralna),

opóźnienie wzrostu kostnego u dzieci,

osteoporoza,

jaskra,

hiperglikemia/glikozuria (zbyt duże stężenie cukru we krwi lub w moczu),

zaćma,

nadci

śnienie tętnicze,

zwiększenie masy ciała lub otyłość,

zmniejszenie stężenia endogennego kortyzolu,

ścieńczenie lub zanik skóry,

marszczenie się skóry,

suchość skóry,

rozstępy,

teleangiektazje (rozszerzenie drobnych naczyń krwionośnych, tzw. pajączki naczyniowe),

przebarwienia,

nadmierne owłosienie,

łysienie,

rozszczep węzłowaty włosa,

zaostrzenie objawów leczonej choroby,

kontaktowe alergiczne zapalenie skóry/zapalenie skóry,

rumień,

wysypka,

pokrzywka,

łuszczyca krostkowa (patrz punkt 2),

ból lub podrażnienie w miejscu podania.

Działania niepo

żądane występujące z częstością nieznaną

(częstość nie może być określona

na podstawie dostępnych danych):

nieostre widzenie.

Ze względu na to, że lek zawiera kortykosteroid o silnym działaniu, długotrwałe leczenie może doprowadzić

do miejscowych zmian zanikowych skóry, takich jak ścieńczenie, rozstępy i rozszerzenie powierzchownych

naczyń krwionośnych, zwłaszcza wtedy, gdy lek stosowany jest w fałdach skórnych lub pod opatrunkiem

okluzyjnym (uszczelniającym).

Jeśli wystąpią objawy nadwrażliwości na lek, należy przerwać stosowanie leku i natychmiast skontaktować

się z lekarzem.

W rzadkich wypadkach podczas stosowania w leczeniu łuszczycy istnieje ryzyko uogólnionej, krostkowej

postaci łuszczycy.

- 6 -

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w

ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można

zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Betnovate N maść

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym po skrócie

„Termin ważn. (EXP)” i na tubie po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Skrót „Lot” oznacza numer serii produktu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoż

e chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Betnovate N maść

Substancjami czynnymi są betametazonu walerianian zmikronizowany i neomycyny siarczan.

1 g maści zawiera 1,22 mg betametazonu walerianianu zmikronizowanego i 5 mg neomycyny siarczanu.

Pozostałe składniki to: parafina ciekła,

wazelina biała

Jak wygląda lek i co zawiera opakowanie

Lek Betnovate N to gładka, przezroczysta maść w kolorze złamanej bieli.

Tuba aluminiowa zawierająca 15 g lub 30 g maści, umieszczona w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny:

GlaxoSmithKline Export Ltd

980 Great West Road

Brentford, Middlesex TW8 9GS

Wielka Brytana

Wytwórca:

Glaxo Wellcome Operations

Harmire Road

Barnard Castle

Co. Durham DL12 8DT

Wielka Brytania

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

ul. Grunwaldzka 189

60-322 Poznań, Polska

- 7 -

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego:

GSK Services Sp. z o.o.

ul. Rzymowskiego 53

02-697 Warszawa

tel. (22) 576-90-00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: