Balsolan

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Balsolan 100 mg/g maść
 • Dawkowanie:
 • 100 mg/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • maść
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Balsolan 100 mg/g maść
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 tuba 50 g, 5909990363339, OTC; 1 tuba 10 g, 5909990363315, OTC; 1 tuba 30 g, 5909990363322, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 03633
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

BALSOLAN 100 mg/g, maść

Balsamum peruvianum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza, lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty,

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe

objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub

farmaceucie. Patrz punkt 4.

Jeśli po upływie kilku dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy

skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

Co to jest BALSOLAN i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku BALSOLAN

Jak stosować BALSOLAN

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać BALSOLAN

Zawartość opakowania i

inne informacje

1. Co to jest BALSOLAN i w jakim celu się go stosuje

BALSOLAN jest lekiem zawierającym jako substancję czynną balsam peruwiański który posiada

właściwości przeciwzapalne i antyseptyczne (przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze).

Jest to produkt leczniczy przeznaczony do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i

jego stosowania skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Lek tradycyjnie stosowany w oparzeniach, odmrożeniach, odleżynach i owrzodzeniach

powodowanych żylakami.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku BALSOLAN

Kiedy nie stosować leku BALSOLAN:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną (balsam peruwiański) lub którykolwiek z

pozostałych składników leku (wymienionych w punkcie 6);

jeśli pacjent ma skłonność do alergii, w szczególności jeśli u pacjenta wystąpiła nadwrażliwość

na kamforę, organiczne kwasy aromatyczne i ich pochodne (np. kwas benzoesowy) lub

produkty zawierające tego rodzaju związki (np. propolis);

nie należy stosować maści na otwarte rany oraz na błony śluzowe.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania tej maści należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Maść należy stosować wyłącznie na skórę.

Stosowanie leku na większą powierzchnię skóry należy skonsultować z lekarzem.

Nie stosować w okolicy oczu oraz błon śluzowych.

Dzieci

Nie należy stosować maści u dzieci poniżej 6. roku życia.

BALSOLAN a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez

pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Dotychczas nie stwierdzono interakcji z innymi lekami i innych rodzajów interakcji.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy

planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego

leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń

mechanicznych w ruchu.

3. Jak stosować BALSOLAN

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

Dzieci od 6 roku życia, dorośli i młodzież: cienką warstwę maści nałożyć na chorobowo

zmienione miejsca na skórze i rozsmarować.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, lek stosuje się od 2 do 3 razy na dobę.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do

lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku BALSOLAN

Nie stwierdzono przypadków przedawkowania leku BALSOLAN.

Zgodnie z przyjętą praktyką, w razie przyjęcia większej dawki leku niż zalecana, należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku BALSOLAN

Należy przyjąć następną dawkę leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia

pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku BALSOLAN

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy

zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Przy nadwrażliwości na balsam peruwiański lub inny składnik preparatu mogą wystąpić skórne

odczyny alergiczne.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pieleniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji (aktualny adres, tel, faks)

e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na

temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać BALSOLAN

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby – 1 rok.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę,

jak usunąć leki

, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek BALSOLAN

Substancją czynną leku jest balsam peruwiański Balsamum peruvianum. 1 g leku zawiera

100 mg balsamu peruwiańskiego.

Pozostałe składniki to: etanol 96 %, parafina ciekła, wazelina biała, emulgator P 0090, woda

oczyszczona

Jak wygląda lek BALSOLAN i co zawiera opakowanie

BALSOLAN to jasnobrązowa maść o aromatycznym zapachu podobnym do wanilii. Opakowanie leku

stanowi tuba aluminiowa, zawierająca 10g, 30 g lub 50 g maści, umieszczona w tekturowym pudełku

razem z ulotką dla pacjenta.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej „GEMI” Grzegorz Nowakowski

ul. Mickiewicza 36

05-480 Karczew

tel. 22 780 83 05 w. 70

e-mail: gemi@gemi.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: