Bals Sulphur żel

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Bals Sulphur żel żel
 • Forma farmaceutyczna:
 • żel
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Bals Sulphur żel żel
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 op. 300 g, 5909990354511, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 03545
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Strona

1

3

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

BALS SULPHUR ŻEL

żel

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

zawiera ona informacje ważne dla pacjenta

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub

według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe

objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub

farmaceucie. Patrz punkt 4.

Jeśli po upływie 10-15 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy

skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Bals sulphur żel i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem

leku Bals sulphur żel

Jak stosować lek Bals sulphur żel

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Bals sulphur żel

Zawartość opakowania i inne informacje

1.Co to jest lek Bals sulphur żel i w jakim celu się go stosuje

Głównym składnikiem Bals sulphur żel jest solanka siarczkowa ze źródeł mineralnych

uzdrowiska Busko Solec. Właściwości lecznicze solanki wiążą się z obecnością związków

siarki (siarki dwuwartościowej, jonu wodorosiarczkowego, siarki koloidalnej), oraz licznych

jonów Ca

2+ ,

, Na

, Fe

, Cl

, CO

. Żel, którego głównym składnikiem jest

solanka siarczkowa aplikowany miejscowo działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie,

przeciwobrzękowo zwiększając resorpcję ognisk zapalnych. Jony siarki zaabsorbowane ze

skóry biorą udział w syntezie kwasu chondroitynosiarkowego, głównego składnika

budulcowego chrząstki stawowej.

Stosowanie żelu zmniejsza odczucie bólu stawów przy ruchach i chodzeniu.

Wskazania do stosowania:

- choroba zwyrodnieniowa stawów;

- zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK);

- bólowe zespoły szyjne, barkowe i lędźwiowo-krzyżowe;

- bóle i obrzęki po stłuczeniach, zwichnięciach i rehabilitacja po urazach narządu ruchu;

- pomocniczo w reumatoidalnym zapaleniu stawów (rzs).

Żel może być stosowany w zabiegach jonoforezy (katoda) oraz fonoforezy (ultradźwięki) w

chorobie zwyrodnieniowej stawów i zapaleniu okołostawowym.

Strona

2

3

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bals sulphur żel

Kiedy nie stosować leku Bals sulphur żel:

jeśli

pacjent

uczulenie

substancję

czynną

którykolwiek

pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

nie należy stosować na uszkodzoną skórę.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Bals sulphur żel

należy omówić to z lekarzem lub

farmaceutą.

Jeśli po upływie 10-15 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić

się do lekarza.

Dzieci

Brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania leku w tej grupie wiekowej. Z tego

względu nie zaleca się stosowania leku u dzieci.

Lek bals sulphur żel a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez

pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy

planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego

leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Bals sulphur żel nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania

maszyn.

3. Jak stosować lek Bals sulphur żel

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub

według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza

lub farmaceuty.

2-3 razy na dobę wcierać w okolicy chorych stawów i mięśni, lekko masując. Zaleca się

stosować przez 2-3 tygodnie. Po użyciu szczelnie zamknąć butelkę.

W przypadku zastosowania większej dawki leku niż zalecana

Nie są znane objawy przedawkowania.

W przypadku pominięcia dawki leku Bals sulphur żel

Należy zastosować kolejną dawkę leku, nie należy stosować dawki podwójnej w celu

uzupełnienia pominiętej dawki.

Strona

3

3

4. Możliwe działania niepożądane

stwierdzono

działań

ubocznych

zaostrzeń

objawów

choroby.

przypadku

wystąpienia

jakichkolwiek

objawów

niepożądanych

należy

przerwać

stosowanie

leku,

poinformować o nich lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych.

Jeśli

wystąpią

jakiekolwiek

objawy

niepożądane,

wszelkie

objawy

niepożądane

niewymienione

ulotce,

należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań

Produktów

Leczniczych

Urzędu

Rejestracji

Produktów

Leczniczych,

Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych

al. Jerozolimskie 181 C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania

niepożądane

można

zgłaszać

również

podmiotowi

odpowiedzialnemu.

Dzięki

zgłaszaniu

działań

niepożądanych

można

będzie

zgromadzić

więcej

informacji

temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Bals sulphur żel

Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Bals sulphur żel po upływie terminu ważności zamieszczonego na

opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy

zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże

chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Bals sulphur żel

Substancją czynną

leku jest 2,1% woda chlorkowo-sodowa (solanka) siarczkowa, jodkowa

Substancje pomocnicze

etanol 96°, woda oczyszczona, mentol, etylu parahydroksybenzoesan ,

metyloceluloza

Jak wygląda lek Bals sulphur żel i co zawiera opakowanie

Butelka polietylenowa zawierająca 300,0 g Bals sulphur żel, dołączona ulotka informacyjną dla

pacjenta.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Sulphur Zdrój Exim”

28-100 Busko- Zdrój, ul. Rokosza 18

tel/fax 0-41 378-48-88; 041-378-78-93

e-mail: kontakt@sulphur.com.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: