Azulan Herbapol Warszawa

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Azulan Herbapol Warszawa płyn doustny, płyn do stosowania w jamie ustnej, płyn na skórę
 • Forma farmaceutyczna:
 • płyn doustny, płyn do stosowania w jamie ustnej, płyn na skórę
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Azulan Herbapol Warszawa płyn doustny, płyn do stosowania w jamie ustnej, płyn na skórę
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 40 g, 5909990732654, OTC; 1 butelka 90 g, 5909990007233, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00072
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

AZULAN Herbapol Warszawa

(Płyn doustny, do stosowania w jamie ustnej i na skórę)

Chamomillae anthodium extractum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza

lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

- Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Azulan Herbapol Warszawa i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Azulan Herbapol Warszawa

Jak stosować lek Azulan Herbapol Warszawa

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Azulan Herbapol Warszawa

Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Azulan Herbapol Warszawa i w jakim celu się go stosuje

Azulan Herbapol Warszawa jest płynnym etanolowo-wodnym wyciągiem z koszyczka rumianku, do

stosowania zewnętrznego i wewnętrznego. Ma właściwości przeciwzapalne, a po podaniu doustnym jest

stosowany jako środek rozkurczający (wiatropędny).

Azulan

Herbapol

Warszawa

jest

przeznaczony

tradycyjnego

stosowania

wymienionych

wskazaniach, a jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Wskazania do stosowania:

Zewnętrznie Tradycyjnie w stanach zapalnych skóry i błon śluzowych, w tym do płukania jamy ustnej i

gardła.

Wewnętrznie Tradycyjnie w stanach skurczowych przewodu pokarmowego, jako pomocniczy środek

rozkurczający i wiatropędny.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Azulan Herbapol Warszawa

Kiedy nie stosować leku Azulan Herbapol Warszawa

- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na rumianek lub na inne rośliny z rodziny astrowatych

(Asteraceae, dawniej złożonych - Compositae)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

U osób ze schorzeniami wątroby, epilepsją i chorobą alkoholową lek stosować tylko po konsultacji z

lekarzem. Jednorazowa dawka Azulanu Herbapol Warszawa (5 ml) zawiera średnio 3,45 ml alkoholu, co

stanowi ekwiwalent 68 ml piwa lub 28 ml wina.

Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia:

Ze względu na brak danych, oraz zawartość alkoholu nie zaleca się stosowania u dzieci i młodzieży

poniżej 18 roku życia.

Inne leki i Azulan Herbapol Warszawa

Dotychczas nie stwierdzono interakcji z innymi lekami.

Azulan Herbapol Warszawa z jedzeniem, piciem i alkoholem

Dotychczas nie odnotowano interakcji leku Azulan Herbapol Warszawa z jedzeniem, piciem i alkoholem.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Brak jest wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu w okresie ciąży i

karmienia piersią. W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w

ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ze względu na zawartość etanolu nie zaleca się doustnego stosowania leku w okresie ciąży lub podczas

karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Stosowanie leku może mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn ze

względu na zawartość alkoholu.

Nie zaleca się stosowania leku krócej niż godzinę przed podróżą oraz w jej trakcie ze względu na

możliwość wykrycia alkoholu w powietrzu wydychanym.

3. Jak stosować lek Azulan Herbapol Warszawa

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta. W razie wątpliwości należy

zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli:

Wewnętrznie: 5 ml Azulanu Herbapol Warszawa (1 łyżeczka) rozpuszczona w ¼ szklanki wody 3

razy/dobę.

Zewnętrznie: w postaci 10% roztworu wodnego do przymoczek i płukań - 1 łyżeczka Azulanu Herbapol

Warszawa na ⅓ szklanki wody (ok. 80 ml).

Stosowanie u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia

Ze względu na brak danych, oraz zawartość alkoholu nie zaleca się stosowania u dzieci i młodzieży

poniżej 18 roku życia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Azulan Herbapol Warszawa

Nie odnotowano dotychczas objawów przedawkowania leku, jednak ze względu na zawartość etanolu

Azulan Herbapol Warszawa może negatywnie wpływać na zdolność psychoruchową.

Pominięcie zastosowania leku Azulan Herbapol Warszawa

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Azulan Herbapol Warszawa

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Dotychczas nie stwierdzono.

niektórych

osób

czasie

stosowania leku

Azulan

Herbapol Warszawa może

wystąpić

reakcja

nadwrażliwości

rumianek

(np.

alergia

kontaktowa).

osób

uczulonych

rośliny

rodziny

astrowatych (Asteraceae, dawniej złożonych - Compositae) np. bylica, piołun może dojść do reakcji

krzyżowej. Bardzo rzadko notowano przypadki ostrej reakcji alergicznej (szok anafilaktyczny, astma).

Jeśli

wystąpią

jakiekolwiek

objawy

niepożądane,

wszelkie

możliwe

objawy

niepożądane

niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Azulan Herbapol Warszawa

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Objaśnienia skrótów:

Numer serii (Lot).

Termin ważności (EXP).

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Azulan Herbapol Warszawa

Substancją

czynną

leku

jest

wyciąg

płynny

(1:2)

koszyczka

rumianku

(Chamomillae

anthodii

extractum fluidum); Ekstrahent – etanol 70% v/v

5 ml leku zawiera 5 ml substancji czynnej

Preparat zawiera 65 – 70 % v/v etanolu oraz 0,15 - 0,35 % olejku eterycznego.

Jak wygląda lek Azulan Herbapol Warszawa i co zawiera opakowanie

jest

ciemnobrunatnym,

przezroczystym

płynem

aromatycznym,

rumiankowym

zapachu

gorzkawym, ściągającym smaku, w butelce ze szkła barwnego, zawierającej odpowiednio 40 g lub 90 g

płynu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Herbapol Warszawa Sp. z o.o.

ul. Ołówkowa 54, 05-800 Pruszków

Polska

tel.: (22) 738 13 00

e-mail: herbapol@herbapol.waw.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: