Aulin

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Aulin 100 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 100 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Aulin 100 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 3 tabl., 5909990224609, Rp; 6 tabl., 5909990411313, Rp; 15 tabl., 5909990411320, Rp; 30 tabl., 5909990411337, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 04113
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Aulin 100 mg, tabletki

Nimesulidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest Aulin i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aulin

Jak stosować lek Aulin

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Aulin

Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Aulin i w jakim celu się go stosuje

Aulin jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym (NLPZ) o właściwościach przeciwbólowych,

stosowanym w leczeniu ostrego bólu oraz bolesnego miesiączkowania.

Zanim lekarz przepisze Aulin, rozważy czy korzyści ze stosowania leku przewyższają ryzyko działań

niepożądanych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aulin

Kiedy nie stosować leku Aulin

jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na nimesulid lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6 na końcu tej ulotki);

jeśli u pacjenta w przeszłości występowały którekolwiek z poniższych objawów

po zażyciu kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ:

świszczący oddech, ucisk w klatce piersiowej, duszność (astma)

niedrożność nosa z powodu obrzęku (polipy nosa)

wysypki skórne lub pokrzywka

nagły obrzęk skóry lub błon śluzowych np. obrzęk wokół oczu, twarzy, warg, jamy ustnej

lub gardła, trudności w oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy);

jeśli pacjent był leczony lekami z grupy NLPZ i wystąpiły:

krwawienie z żołądka lub jelit,

przedziurawienie (perforacja) żołądka lub jelit;

jeśli u pacjenta występuje lub występowało owrzodzenie żołądka lub jelit lub krwawienia

(owrzodzenia lub krwawienia występujące co najmniej dwa razy);

jeśli u pacjenta występowało krwawienie do mózgu (udar);

jeśli u pacjenta występują zaburzenia związane z krwawieniem lub jakiekolwiek problemy

związane z niedostateczną krzepliwością krwi;

w przypadku zaburzenia czynności wątroby;

jeśli pacjent przyjmuje inne leki mające potwierdzone działanie toksyczne na wątrobę,

np.: paracetamol, inne leki przeciwbólowe lub inne NLPZ;

jeśli pacjent zażywa leki powodujące uzależnienie lub jest uzależniony od leków bądź innych

substancji;

jeśli pacjent regularnie nadużywa alkoholu;

jeśli u pacjenta w przeszłości wystąpiły zaburzenia wątroby po podaniu nimesulidu;

jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek i pacjent nie był dializowany;

jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność serca;

jeśli u pacjenta występuje gorączka lub grypa (uogólniony ból mięśni, złe samopoczucie,

dreszcze, podwyższona temperatura ciała);

u kobiet w ostatnich 3 miesiącach ciąży;

u kobiet w okresie karmienia piersią.

Nie podawać leku Aulin dzieciom poniżej 12 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ostrzeżenia

Przyjmowanie leków takich jak Aulin może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku

serca (zawał serca) lub udaru. Ryzyko to zwiększa długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leku.

Nie przekraczać zalecanej dawki i czasu trwania leczenia.

Jeżeli pacjent ma problemy z sercem, przebyty udar mózgu lub podejrzewa, że występuje ryzyko tych

zaburzeń (np. wysokie ciśnienie krwi, cukrzyca, wysokie stężenie cholesterolu lub palenie tytoniu)

należy omówić sposób leczenia z lekarzem lub farmaceutą.

W przypadku wystąpienia poważnych reakcji alergicznych, w pierwszym momencie pojawienia się

objawów wysypki skórnej, uszkodzenia tkanek miękkich (uszkodzenia błony śluzowej) lub

jakichkolwiek innych objawów alergii należy przerwać przyjmowanie leku Aulin i skontaktować

się z lekarzem.

Należy natychmiast przerwać leczenie lekiem Aulin, gdy wystąpi krwawienie (powodujące smoliste

stolce) lub owrzodzenie przewodu pokarmowego (powodujące ból brzucha).

Środki ostrożności

Jeżeli podczas leczenia nimesulidem wystąpią objawy, które wskazują na zaburzenia wątroby należy

przerwać przyjmowanie nimesulidu i bezzwłocznie powiadomić lekarza. Objawy wskazujące

na zaburzenia wątroby to utrata apetytu, nudności, wymioty, ból brzucha, utrzymujące się uczucie

zmęczenia lub ciemne zabarwienie moczu.

Jeżeli kiedykolwiek występowały u pacjenta wrzody trawienne, krwawienie z przewodu

pokarmowego, stany zapalne jelit, takie jak wrzodziejące zapalenie okrężnicy lub choroba

Leśniowskiego Crohna należy poinformować o tym lekarza przed zastosowaniem leku Aulin.

Jeżeli w trakcie leczenia lekiem Aulin wystąpi gorączka i (lub) objawy grypopodobne (uogólniony ból

mięśni, złe samopoczucie, dreszcze) należy przerwać przyjmowanie leku i powiedzieć o tym

lekarzowi.

Jeżeli u pacjenta występują łagodne choroby serca, wysokie ciśnienie krwi, problemy

z krążeniem lub nerkami, należy poinformować lekarza przed zastosowaniem leku Aulin.

Podczas leczenia pacjentów w podeszłym wieku konieczne mogą być okresowe wizyty, aby lekarz

mógł mieć pewność, że lek Aulin nie pogarsza stanu żołądka, nerek, serca lub wątroby.

Jeżeli pacjentka planuje zajść w ciążę, powinna poinformować o tym lekarza, ponieważ lek Aulin

może niekorzystnie wpływać na płodność.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek Aulin a inne leki

Jeżeli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków:

Kortykosteroidy (leki stosowane w leczeniu stanów zapalnych),

Leki rozrzedzające krew (leki przeciwzakrzepowe np. warfaryna, hamujące agregację płytek,

kwas acetylosalicylowy lub inne salicylany),

Leki przeciwnadciśnieniowe lub leki moczopędne (leki stosowane w regulowaniu ciśnienia krwi

lub pracy serca),

Lit, który jest stosowany w leczeniu depresji i podobnych schorzeniach,

Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (leki stosowane w leczeniu depresji),

Metotreksat (stosowany w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów i raka),

Cyklosporyna (lek stosowany po transplantacji lub w leczeniu zaburzeń systemu

odpornościowego),

należy o tym poinformować lekarza lub farmaceutę przed zastosowaniem leku Aulin.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku Aulin lub jakiegokolwiek innego leku należy poradzić się lekarza lub

farmaceuty.

Leku Aulin nie wolno stosować w okresie ostatnich 3 miesięcy ciąży, ponieważ może być

szkodliwy dla dziecka oraz powodować problemy podczas porodu.

Należy poinformować lekarza o planowanej ciąży, ponieważ lek Aulin może niekorzystnie

wpływać na płodność.

W pierwszym lub drugim trymestrze ciąży nie należy przekraczać dawki i czasu trwania

leczenia zaleconego przez lekarza.

Nie wolno stosować leku Aulin w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, jeżeli lek Aulin powoduje u pacjenta zawroty

głowy lub senność.

Lek Aulin zawiera laktozę

Lek Aulin zawiera cukry. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów,

pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Aulin

Aulin należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

Działania niepożądane mogą zostać zminimalizowane poprzez stosowanie najmniejszej skutecznej

dawki przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów.

Zwykle stosuje się jedną 100 mg tabletkę dwa razy na dobę po posiłku. Lek Aulin należy stosować

najkrócej jak to jest możliwe, nie dłużej niż przez 15 dni w pojedynczym, nieprzerwanym cyklu

leczenia.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Aulin

W przypadku przedawkowania lub podejrzewania przedawkowania leku Aulin należy natychmiast

skontaktować się z lekarzem lub szpitalem. Należy wziąć ze sobą wszystkie pozostałe leki.

W przypadku przedawkowania mogą wystąpić następujące objawy: senność, nudności, ból brzucha,

krwawienie żołądka lub trudności w oddychaniu.

Pominięcie zażycia leku Aulin

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Aulin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeżeli wystąpi którykolwiek z podanych objawów, należy przerwać przyjmowanie leku

i natychmiast powiadomić lekarza, gdyż objaw ten może wskazywać na wystąpienie rzadkiego,

ciężkiego działania niepożądanego, które może wymagać pilnej interwencji medycznej:

niestrawność lub ból brzucha, utrata apetytu, nudności, wymioty, krwawienie

z żołądka lub jelita lub czarne stolce,

choroby skóry, takie jak wysypka lub zaczerwienienie,

świszczący oddech lub duszność (zadyszka),

zażółcenie skóry i białkówek oczu (żółtaczka),

niespodziewane zmiany w ilości lub kolorze moczu,

obrzęk twarzy, stóp lub nóg,

utrzymujące się uczucie zmęczenia.

Ogólne działania niepożądane po zastosowaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych

(NLPZ).

Stosowanie niektórych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) w dużych dawkach przez

długi czas może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka niedrożności naczyń tętniczych

(zakrzepica tętnicza), np. atak serca (zawał serca) lub udar mózgu.

Zatrzymanie płynów (obrzęki), wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie tętnicze) i niewydolność serca

zgłaszano w związku z leczeniem lekami z grupy NLPZ.

Najczęściej obserwowane działania niepożądane związane z przewodem pokarmowym (zaburzenia

żołądkowo-jelitowe):

owrzodzenie żołądka i górnej części jelita cienkiego (owrzodzenie żołądka i (lub)

dwunastnicy)

przedziurawienie ściany jelita (perforacja) lub krwawienie z przewodu pokarmowego

(czasami zakończone zgonem, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku).

Działania niepożądane, które mogą występować podczas stosowania leku Aulin to:

Często (więcej niż u 1 na 100 osób): biegunka, nudności, wymioty, niewielkie zmiany

aktywności enzymów wątrobowych.

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na100 osób): duszność (zadyszka), zawroty głowy,

podwyższone ciśnienie krwi, zaparcia, gazy, zapalenie żołądka (zapalenie błony śluzowej

żołądka), świąd, wysypka, pocenie się, obrzęk, krwawienie z przewodu pokarmowego,

owrzodzenie i perforacja dwunastnicy, owrzodzenie i perforacja żołądka.

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób): niedokrwistość, zmniejszenie ilości białych krwinek

we krwi, eozynofilia (zwiększenie szczególnego rodzaju krwinek białych we krwi tzw.

kwasochłonnych), zmiany ciśnienia tętniczego, krwawienie, bolesne oddawanie moczu i

zatrzymanie moczu, krwiomocz, zwiększenie stężenia potasu we krwi, uczucie niepokoju i

lęk, koszmary senne, zamazane widzenie, przyspieszone bicie serca, uderzenia gorąca,

zaczerwienienie skóry, zapalenie skóry, złe samopoczucie, osłabienie (zmęczenie).

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób): ciężkie reakcje skórne (tzw. rumień

wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka)

powodujące powstawanie pęcherzy na skórze oraz bardzo złego samopoczucia; niewydolność

nerek lub stan zapalny (zapalenie nerek); zaburzenia czynności mózgu (encefalopatia);

zmniejszenie ilości płytek krwi powodujące krwawienie podskórne lub w innych częściach

ciała; czarne stolce z powodu krwawienia; zapalenie wątroby, czasami bardzo ciężkie

powodujące żółtaczkę oraz zatrzymanie przepływu żółci; alergie w tym zapaść i świszczący

oddech; astma; obniżenie temperatury ciała; zawroty głowy; bóle głowy; senność; bóle

brzucha; niestrawność; zapalenie błony śluzowej jamy ustnej; swędząca wysypka

(pokrzywka), obrzęk twarzy i okolic; zaburzenia widzenia.

Przyjmowanie takich leków jak Aulin może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku

serca (zawał serca) lub udaru.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do:

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C,

02-222 Warszawa, tel. + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Aulin

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Aulin

Substancją czynną leku jest nimesulid.

Pozostałe składniki to: sodu dokuzynian, hydroksypropyloceluloza, laktoza jednowodna,

karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), celuloza mikrokrystaliczna, olej roślinny uwodorniony,

magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Aulin i co zawiera opakowanie

Lek Aulin ma postać białych lub jasno żółtych, okrągłych tabletek. Tabletki są pakowane w blistry z

PVC/ Aluminium. Opakowanie zewnętrzne, tekturowe pudełko, zawiera 6, 15, lub 30 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Angelini Pharma Česká republika s.r.o.

Paterni 7, 63500 Brno, Republika Czeska

Wytwórca:

Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd., Damastown, Mulhuddart, Dublin 15, Irlandia.

Boehringer Ingelheim Ellas A.E., 5th km Paiania – Markopoulo, Koropi, Attiki, 19400, Grecja.

Mipharm S.p.A., Via Bernardo Quaranta, 12, 20141 – Mediolan (MI), Włochy.

Patheon Italia S.p.A, Viale G.B. Stucchi 110, 20900 Monza (MB), Włochy.

Angelini Pharma Česká republika s.r.o., Paterni 7, 63500 Brno, Republika Czeska.

Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego:

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.

ul. Podleśna 83, 05-552 Łazy

tel. (22) 70 28 200

e-mail: angelini@angelini.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 03.11.2017