Augmentin

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Augmentin (400 mg + 57 mg)/5 ml proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
 • Dawkowanie:
 • (400 mg + 57 mg)/5 ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Augmentin (400 mg + 57 mg)/5 ml proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 fl. 5,3 g proszku/35 ml zawiesiny, 5909990419319, Rp; 1 fl. 12,6 g proszku/70 ml zawiesiny, 5909990419326, Rp; 1 fl. 25,2 g proszku/140 ml zawiesiny, 5909990419333, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 04193
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Augmentin, (400 mg + 57 mg)/5 ml, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej

Amoxicillinum + Acidum clavulanicum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed rozpoczęciem stosowania tego leku u dziecka,

ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Lek ten jest zwykle przepisywany niemowlęciu lub dziecku. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same jak u danego

dziecka.

Jeśli u dziecka wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub

pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Augmentin i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Augmentin

Jak stosować lek Augmentin

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Augmentin

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Augmentin i w jakim celu się go stosuje

Augmentin jest antybiotykiem działającym bakteriobójczo na bakterie wywołujące zakażenia.

Augmentin zawiera dwa różne leki: amoksycylinę i kwas klawulanowy. Amoksycylina należy

do grupy leków zwanych “penicylinami”, których działanie niekiedy może być zahamowane

(unieczynnienie). Drugi działający składnik (kwas klawulanowy) przeciwdziała temu unieczynnieniu.

Augmentin jest stosowany u niemowląt i dzieci w leczeniu następujących zakażeń:

zakażenia ucha środkowego i zatok przynosowych

zakażenia dróg oddechowych

zakażenia dróg moczowych

zakażenia skóry i tkanek miękkich w tym zakażenia stomatologiczne

zakażenia kości i stawów.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Augmentin

Kiedy nie podawać dziecku leku Augmentin

Jeśli pacjent ma uczulenie na amoksycylinę, kwas klawulanowy, penicylinę lub którykolwiek z

pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Jeśli u pacjenta kiedykolwiek stwierdzono ciężkie reakcje uczuleniowe na jakikolwiek inny

antybiotyk. Mogą one obejmować wysypkę skórną lub obrzęk twarzy lub gardła.

Jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpiły zaburzenia czynności wątroby lub żółtaczka (zażółcenie

skóry) związane ze stosowaniem antybiotyku.

Jeśli powyższe okoliczności dotyczą leczonego dziecka, nie należy mu podawać leku

Augmentin.

W razie wątpliwości przed rozpoczęciem stosowania leku Augmentin należy

skonsultować się z lekarzem prowadzącym lub farmaceutą.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem podawania dziecku leku Augmentin należy skonsultować się z lekarzem

prowadzącym, farmaceutą lub pielęgniarką, jeśli:

choruje ono na mononukleozę zakaźną

jest leczone w związku z chorobą wątroby lub nerek

nieregularnie oddaje mocz.

W razie wątpliwości czy powyższe okoliczności dotyczą leczonego dziecka, należy skonsultować się

z lekarzem prowadzącym lub farmaceutą przed rozpoczęciem podawania leku Augmentin.

W niektórych przypadkach lekarz może badać, jaki rodzaj bakterii wywołał u pacjenta zakażenie.

W zależności od wyników, dziecko może otrzymać Augmentin w innej dawce lub inny lek.

Dolegliwości, na które należy zwrócić uwagę

Stosowanie leku Augmentin może pogorszyć przebieg niektórych chorób lub spowodować ciężkie

działania niepożądane, w tym reakcje uczuleniowe, drgawki i zapalenie jelita grubego. Należy

zwracać uwagę, czy w czasie stosowania leku Augmentin u leczonego dziecka nie występują

określone objawy, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia wszelkich problemów. Patrz ‘

Dolegliwości, na

które należy zwrócić uwagę’

punkcie 4.

Badania krwi i moczu

Jeśli dziecko ma mieć wykonywane badania krwi (takie jak badanie krwinek czerwonych lub badania

czynności wątroby) lub badania moczu (na glukozę), należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę,

że przyjmuje ono lek Augmentin. Augmentin może bowiem wpływać na wyniki tego typu badań.

Lek Augmentin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi prowadzącemu lub farmaceucie o wszystkich lekach podawanych

dziecku obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które ma przyjmować.

Jeśli jednocześnie z lekiem Augmentin dziecko otrzymuje allopurynol (stosowany w dnie

moczanowej), bardziej prawdopodobne może być wystąpienie u niego skórnych reakcji alergicznych.

Jeśli dziecko otrzymuje probenecyd (stosowany w dnie moczanowej) lekarz prowadzący może

zdecydować o modyfikacji dawki leku Augmentin.

Jeśli równocześnie z lekiem Augmentin podawane są leki zmniejszające krzepliwość krwi (takie jak

warfaryna), może być konieczne wykonanie dodatkowych badań krwi.

Augmentin może wpływać na działanie metotreksatu (lek stosowany w leczeniu nowotworów

lub chorób reumatycznych).

Augmentin może wpływać na działanie mykofenolanu mofetylu (lek stosowany w zapobieganiu

odrzucania przeszczepów).

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza prowadzącego lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Augmentin może powodować działania niepożądane i wywoływać objawy zaburzające zdolność

prowadzenia pojazdów.

Pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, chyba że czuje się dobrze.

Lek Augmentin zawiera aspartam i maltodekstrynę

Lek Augmentin, (400 mg + 57 mg)/5 ml, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej zawiera

aspartam (E951), który jest źródłem fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla dzieci urodzonych

ze schorzeniem zwanym ‘fenyloketonuria’.

Augmentin zawiera maltodekstrynę (glukozę). Jeżeli u leczonego dziecka stwierdzono

wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed

przyjęciem leku.

3.

Jak stosować lek Augmentin

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości

należy zwrócić się do lekarza prowadzącego lub farmaceuty.

Dorośli i dzieci o masie ciała 40 kg i więcej

Ta zawiesina nie jest zwykle zalecana do stosowania u dorosłych i dzieci o masie ciała równej

lub większej niż 40 kg. Należy zwrócić się po poradę do lekarza prowadzącego lub farmaceuty.

Dzieci o masie ciała mniejszej niż 40 kg

Wszystkie dawki są ustalane w zależności od masy ciała dziecka w kilogramach.

Lekarz prowadzący zaleci dawkę leku Augmentin, jaką należy podać dziecku.

Opakowanie leku może być dostarczane z plastikową łyżką miarową lub plastikową miarką lub

strzykawką dozującą. Należy ich użyć, aby podać dziecku właściwą dawkę. Instrukcja użycia

strzykawki dozującej została zamieszczona na końcu tej ulotki.

Zalecana dawka – od (25 mg + 3,6 mg) do (45 mg + 6,4 mg) na każdy kilogram masy ciała

na dobę, podawane w dwóch podzielonych dawkach.

Większa dawka – do (70 mg + 10 mg) na każdy kilogram masy ciała na dobę, podawane

w dwóch podzielonych dawkach.

Pacjenci z chorobami nerek i wątroby

Jeśli leczone dziecko ma chore nerki, dawka leku może być zmieniona. Lekarz prowadzący

może dobrać inną dawkę leku Augmentin lub inny lek.

Jeśli leczone dziecko ma chorą wątrobę, częściej może mieć wykonywane badania krwi w celu

sprawdzenia jak funkcjonuje wątroba.

Jak podawać lek Augmentin

Przed podaniem każdej dawki należy zawsze dobrze wstrząsnąć butelką.

Lek należy podawać z posiłkiem.

Należy zachować równe, co najmniej 4-godzinne, odstępy pomiędzy dawkami podawanymi

w ciągu doby. Nie należy podawać 2 dawek w ciągu 1 godziny.

Nie należy podawać dziecku leku Augmentin dłużej niż przez 2 tygodnie. Jeśli dziecko nadal

nie czuje się dobrze, należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Augmentin

Jeżeli podano dziecku większą dawkę leku Augmentin niż zalecana, mogą wystąpić takie objawy, jak

podrażnienie żołądka i jelit (nudności, wymioty lub biegunka) lub drgawki. Należy skontaktować się

z lekarzem prowadzącym tak szybko jak to tylko możliwe. Należy mieć ze sobą tekturowe

opakowanie po leku, aby je pokazać lekarzowi.

Pominięcie zastosowania leku Augmentin

Jeśli zapomniano podać dziecku dawkę, należy podać ją jak najszybciej po przypomnieniu. Nie należy

podawać kolejnej dawki zbyt wcześnie, ale odczekać około 4 godzin przed podaniem kolejnej dawki.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Augmentin

Należy kontynuować podawanie leku Augmentin do czasu zakończenia leczenia, nawet jeśli dziecko

poczuje się lepiej. Wszystkie dawki leku są potrzebne do zwalczenia zakażenia. Jeśli część bakterii

przeżyje, może spowodować nawrót zakażenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Poniżej wymieniono działania niepożądane tego leku, jakie mogą wystąpić.

Dolegliwości, na które należy zwrócić uwagę

Reakcje uczuleniowe:

wysypka skórna

zapalenie naczyń krwionośnych, które może być widoczne jako czerwone lub fioletowe

wypukłe punkty na skórze, ale może dotyczyć innych narządów

gorączka, ból stawów, obrzęk gruczołów na szyi, pod pachą lub w pachwinie

obrzęk, czasami obejmujący twarz lub gardło (obrzęk naczynioruchowy), powodujący trudności

w oddychaniu

omdlenie.

Jeśli u leczonego dziecka wystąpi którykolwiek z tych objawów,

należy niezwłocznie

skontaktować się z lekarzem. Należy przerwać stosowanie leku Augmentin.

Zapalenie jelita grubego

Zapalenie jelita grubego, wywołujące wodnistą biegunkę, zazwyczaj z domieszką krwi i śluzu, bólem

brzucha i (lub) gorączką.

Jeśli u leczonego dziecka wystąpi którykolwiek z tych objawów,

należy jak najszybciej

skontaktować się z lekarzem prowadzącym w celu uzyskania porady.

Bardzo częste działania niepożądane

Mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów

biegunka (u dorosłych).

Częste działania niepożądane

Mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów

pleśniawki (kandydoza – zakażenia drożdżakowe pochwy, jamy ustnej lub fałdów skóry)

nudności, szczególnie podczas stosowania dużych dawek

jeśli wystąpią, należy przyjmować lek Augmentin z posiłkiem

wymioty

biegunka (u dzieci).

Niezbyt częste działania niepożądane

Mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów

wysypka na skórze, świąd

wypukła, swędząca wysypka (pokrzywka)

niestrawność

zawroty głowy

ból głowy.

Niezbyt częste działania niepożądane mogące ujawnić się w wynikach badań krwi:

zwiększenie aktywności niektórych substancji (enzymów) wytwarzanych w wątrobie.

Rzadkie działania niepożądane

Mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1000 pacjentów

wysypka na skórze, mogąca przebiegać z pęcherzykami i wyglądać jak małe tarcze (ciemna

plamka w środku otoczona jaśniejszą obwódką z ciemnym pierścieniem wokół krawędzi –

rumień wielopostaciowy)

jeśli zauważy się u pacjenta którykolwiek z tych objawów, należy pilnie skontaktować się

z lekarzem.

Rzadkie działania niepożądane mogące pojawić się w wynikach badań krwi:

mała liczba komórek biorących udział w krzepnięciu krwi

mała liczba białych komórek krwi.

Działania niepożądane występujące z częstością nieznaną

Częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Reakcje uczuleniowe (patrz wyżej)

Zapalenie jelita grubego (patrz wyżej)

Zapalenie błon ochronnych otaczających mózg (

aseptyczne zapalenie opon mózgowo-

rdzeniowych

Ciężkie reakcje skórne:

-

rozsiana wysypka na skórze, w obrębie której mogą wystąpić pęcherzyki i złuszczanie skóry,

szczególnie wokół ust, nosa, oczu i narządów płciowych (zespół Stevensa-Johnsona),

i cięższa postać wywołująca rozległe złuszczanie skóry (ponad 30% powierzchni ciała -

martwica toksyczno-rozpływna naskórka)

-

rozsiana czerwona wysypka na skórze, w obrębie której mogą wystąpić małe wypełnione ropą

pęcherzyki (pęcherzowe złuszczające zapalenie skóry)

-

czerwona łuskowata wysypka ze zgrubieniami pod skórą i pęcherzami (ostra uogólniona

osutka krostkowa)

-

objawy grypopodobne z wysypką, gorączką, powiększeniem węzłów chłonnych i

nieprawidłowymi wynikami badań krwi (w tym zwiększeniem liczby krwinek białych

(eozynofilia) oraz zwiększeniem aktywności enzymów wątrobowych); polekowa reakcja z

eozynofilią i objawami ogólnymi (ang. Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic

Symptoms, DRESS).

Jeśli u leczonego dziecka wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy natychmiast

skontaktować się z lekarzem.

Zapalenie wątroby

.

Żółtaczka, powodowana przez zwiększenie stężenia bilirubiny (substancja wytwarzana

w wątrobie) we krwi, co może spowodować żółte zabarwienie skóry i białek oczu.

Zapalenie kanalików nerkowych.

Przedłużenie czasu krzepnięcia krwi.

Pobudzenie ruchowe.

Drgawki (u osób otrzymujących duże dawki leku Augmentin lub z chorobami nerek).

Czarny język, który wygląda jak włochaty.

Przebarwienie zębów (u dzieci), które zazwyczaj może być usunięte przez szczotkowanie.

Działania niepożądane mogące pojawić się w wynikach badań krwi lub moczu:

znacznego stopnia zmniejszenie liczby białych komórek krwi

mała liczba czerwonych komórek krwi (niedokrwistość hemolityczna)

kryształy w moczu.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49

21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Augmentin

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Suchy proszek

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu

ochrony przed wilgocią.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Zamieszczony na opakowaniu skrót ‘Lot’

oznacza numer serii.

Sporządzona zawiesina

Przygotowaną do użycia zawiesinę (lek po dodaniu wody) należy przechowywać w lodówce

(w temperaturze od 2

C do 8

C), nie dłużej niż 7 dni. Nie zamrażać.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Augmentin

Substancjami czynnymi są amoksycylina i kwas klawulanowy. Każdy ml sporzadzonej

zawiesiny doustnej zawiera 80 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej i 11,4 mg

kwasu klawulanowego w postaci klawulanianu potasu.

Pozostałe składniki to: krospowidon, krzemu dwutlenek, karmeloza sodowa, guma ksantan,

krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, sodu benzoesan, aspartam (E951),

aromat truskawkowy (zawierający maltodekstrynę).

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Augmentin patrz punkt 2.

Jak wygląda lek Augmentin i co zawiera opakowanie

Lek Augmentin (400 mg + 57 mg)/5 ml proszek do sporządzania zawiesiny doustnej jest białawym

proszkiem dostępnym w butelce z bezbarwnego szkła o nominalnej objętości 107 ml, 147 ml, 190 ml

lub 200 ml, zamykanej aluminiową zakrętką, z pierścieniem gwarancyjnym (ROPP), wewnątrz

pokrytą lakierem z wkładką z polichlorku winylu (PVC) lub poliolefiny. Po dodaniu wody butelka

zawiera odpowiednio 35 ml, 70 ml, lub 140 ml białawej mieszaniny zwanej zawiesiną.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

GlaxoSmithKline Export Ltd

980 Great West Road

Brentford, Middlesex TW8 9GS

Wielka Brytania

Wytwórca

SmithKline Beecham Pharmaceuticals

Clarendon Road

Worthing

West Sussex BN14 8QH

Wielka Brytania

Glaxo Wellcome Production

ZI de la Peyenniere

53100 Mayenne Cedex

Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego:

GSK Services Sp. z o.o.

Ul. Rzymowskiego 53

02-697 Warszawa

tel. (22) 576-90-00

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego

Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

(400 mg + 57 mg)/5 ml proszek do sporządzania zawiesiny doustnej

Austria – Augmentin

Cypr – Augmentin

Czechy – Augmentin Duo

Estonia – Augmentin

Finlandia – Augmentin

Grecja – Augmentin

Węgry – Augmentin Duo

Islandia – Augmentin

Irlandia – Augmentin Duo

Włochy – Augmentin, Clavulin

Łotwa – Augmentin 400 mg/57 mg/5 ml pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai

Malta – Augmentin Duo

Polska – Augmentin

Portugalia – Augmentin Duo

Rumunia – Augmentin BIS

Słowacja – Augmentin DUO

Słowenia – Augmentin

Wielka Brytania – Augmentin

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

maj 2018

Edukacja medyczna

Antybiotyki służą do leczenia zakażeń bakteryjnych. Są nieskuteczne w leczeniu zakażeń wirusowych.

Niekiedy zakażenia wywołane przez bakterie nie reagują na leczenie antybiotykiem.

Jedną z najczęstszych przyczyn tego zjawiska jest to, że bakterie są oporne na podawany antybiotyk.

To oznacza, że bakterie mogą przetrwać lub mnożyć się mimo stosowania antybiotyku.

Bakterie mogą z wielu powodów stać się oporne na antybiotyki. Uważne stosowanie antybiotyków

może pomóc w zmniejszeniu możliwości wytworzenia się oporności bakterii.

Antybiotyk przepisany przez lekarza prowadzącego jest przeznaczony wyłącznie do leczenia aktualnie

występującej choroby. Zwrócenie uwagi na następujące porady pomoże zapobiec rozwojowi opornych

bakterii, które mogłyby wstrzymać działanie antybiotyku.

Bardzo ważne jest przyjmowanie antybiotyku we właściwej dawce, odpowiednim czasie i przez

właściwą liczbę dni. Należy przeczytać instrukcje zawarte w informacji o leku i jeżeli

którekolwiek z nich są niezrozumiałe, należy poprosić lekarza prowadzącego lub farmaceutę

o wyjaśnienie.

Pacjent nie powinien przyjmować antybiotyku, jeśli nie był on przepisany właśnie dla niego.

Powinien zażywać go wyłącznie w celu leczenia zakażenia, na które antybiotyk został

przepisany.

Pacjent nie powinien przyjmować antybiotyku przepisanego innej osobie, nawet jeśli miała

podobne zakażenie.

Nie należy przekazywać innym osobom antybiotyków przepisanych danemu pacjentowi.

Jeżeli po zakończeniu leczenia zgodnego z zaleceniami lekarza prowadzącego pozostały

jakiekolwiek resztki antybiotyku, należy zwrócić je do apteki w celu zapewnienia jego

właściwego zniszczenia.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instrukcja przygotowania leku do użycia

Przed użyciem należy sprawdzić czy zabezpieczenie korka nie zostało naruszone.

Wstrząsnąć butelką z lekiem w celu rozluźnienia proszku. Do sporządzania zawiesiny należy użyć

przegotowanej wody, schłodzonej do temperatury pokojowej. Dodać wodę (objętość podano poniżej).

Odwrócić butelkę i dobrze wstrząsnąć.

Moc

Objętość wody, jaką należy

dodać, aby sporządzić

zawiesinę (ml)

Końcowa objętość sporządzonej

zawiesiny doustnej (ml)

(400 mg + 57 mg)/5 ml

Drugi sposób sporządzania zawiesiny: wstrząsnąć butelką z lekiem w celu rozluźnienia proszku,

napełnić butelkę wodą do poziomu nieco poniżej kreski oznaczonej na etykiecie butelki. Odwrócić

butelkę i starannie wstrząsnąć, a następnie uzupełnić wodą dokładnie do poziomu oznaczonego

kreską. Odwrócić butelkę i ponownie starannie wstrząsnąć.

Dobrze wstrząsnąć butelką przed każdym użyciem.

Instrukcja użycia strzykawki dozującej

Opakowanie leku może być dostarczane ze strzykawką dozującą. Strzykawka dozująca

przeznaczona jest do doustnego podawania leku Augmentin.

Strzykawki należy używać jedynie do podawania leku Augmentin. Nie wolno jej używać do

podawania innych leków gdyż nadrukowana podziałka jest specyficzna dla produktu Augmentin.

Strzykawka dozująca dostarczana jest z łącznikiem umożliwiającym jej połączenie z butelką.

Na strzykawce dozującej do podawania doustnego nadrukowano podziałkę umożliwiającą

odmierzenie wymaganej dawki w mililitrach (ml). Należy podać dziecku dawkę przepisaną przez

lekarza.

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić czy zabezpieczenie korka nie zostało naruszone.

Przed użyciem należy sprawdzić czy w strzykawce ani w łączniku nie znajdują się żadne

zanieczyszczenia. W razie konieczności należy przepłukać je czystą wodą.

Dobrze wstrząsnąć butelką przed każdym użyciem.

Odkręcić zakrętkę butelki. Dodać wodę (objętość podano w tabeli powyżej). Odwrócić butelkę i

dobrze wstrząsnąć.

Drugi sposób sporządzania zawiesiny: odkręcić zakrętkę butelki. Napełnić butelkę wodą do

poziomu nieco poniżej kreski oznaczonej na etykiecie butelki. Zakręcić zakrętkę, odwrócić

butelkę i starannie wstrząsnąć, a następnie uzupełnić wodą dokładnie do poziomu oznaczonego

kreską. Odwrócić butelkę i ponownie starannie wstrząsnąć

Odkręcić zakrętkę butelki.

Zdjąć łącznik ze strzykawki. Mocno trzymając butelkę wcisnąć łącznik do szyjki butelki

(łącznik pozostawić w szyjce butelki, nie wyjmować). Końcówkę strzykawki należy wcisnąć we

wgłębienie łącznika i upewnić się, że jest stabilnie umocowana.

Odwrócić butelkę do góry dnem przytrzymując strzykawkę. Odciągnąć tłok strzykawki do dołu,

aż do nabrania dawki leku przepisanej przez lekarza.

Odwrócić butelkę (szyjką ku górze) i wyjąć strzykawkę z łącznika.

Aby podać lek dziecku, końcówkę strzykawki należy ostrożnie umieścić w ustach dziecka, a

następnie wolno naciskając tłok, ostrożnie podawać zawiesinę. (Jeśli w celu podania przepisanej

dawki konieczne jest podanie zawartości większej niż zawartość jednej strzykawki należy ponownie

wykonać czynności opisane w punktach 4, 5 i 6).

Po użyciu strzykawkę należy

dokładnie przepłukać

czystą wodą. Pozostawić do całkowitego

wyschnięcia przed następnym użyciem.

Zakręcić dokładnie butelkę zakrętką.

Przygotowaną do użycia zawiesinę (lek po dodaniu wody) należy przechowywać w lodówce

(w temperaturze od 2

C do 8

C), nie dłużej niż 7 dni. Wstrząsnąć butelką przed każdym użyciem.