Atoris

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Atoris 20 mg tabletki powlekane
 • Dawkowanie:
 • 20 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki powlekane
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Atoris 20 mg tabletki powlekane
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 30 tabl., 5909990991914, Rp; 60 tabl., 5909991013806, Rp; 90 tabl., 5909990419173, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 09919
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 18-10-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Atoris, 10 mg, tabletki powlekane

Atoris, 20 mg, tabletki powlekane

Atoris, 40 mg, tabletki powlekane

Atorvastatinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

„Lek bezwzględnie przeciwwskazany w ciąży”.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Atoris i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Atoris

Jak stosować lek Atoris

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Atoris

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Atoris i w jakim celu się go stosuje

Atoris należy do grupy leków nazywanych statynami, które regulują przemiany lipidów (tłuszczów) w

organizmie.

Atoris jest stosowany do zmniejszenia stężenia lipidów określanych jako cholesterol i triglicerydy we

krwi, gdy sama dieta ubogotłuszczowa i zmiana trybu życia nie są skuteczne. Atoris może także być

stosowany w celu zredukowania ryzyka chorób serca, nawet wówczas, gdy stężenie cholesterolu jest

prawidłowe. Podczas leczenia należy kontynuować standardową dietę o zmniejszonej zawartości

cholesterolu.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Atoris

Kiedy nie stosować leku Atoris

jeśli pacjent ma uczulenie na atorwastatynę lub na jakikolwiek inny podobny lek stosowany do

zmniejszenia stężenia lipidów we krwi lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6),

jeśli u pacjenta występują lub w przeszłości występowały choroby wątroby,

jeśli u pacjenta stwierdzono niewyjaśnione, nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych

wątroby,

u kobiet w wieku rozrodczym, które nie stosują skutecznych metod zapobiegania ciąży,

u kobiet w ciąży lub zamierzających zajść w ciążę,

u kobiet karmiących piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Atoris należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

- jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność oddechowa.

- jeśli pacjent przyjmuje lub przyjmował w ciągu ostatnich 7 dni kwas fusydowy (lek stosowany

w leczeniu zakażeń bakteryjnych) doustnie lub we wstrzyknięciu. Jednoczesne stosowanie

kwasu fusydowego z lekiem Atoris może prowadzić do poważnych problemów z mięśniami

(rabdomiolizy

w przypadku wystąpienia udaru z krwawieniem do mózgu, lub gdy w mózgu znajduje się

niewielka ilość płynu z poprzedniego udaru,

w przypadku problemów z nerkami,

w przypadku niedoczynności tarczycy,

w przypadku powtarzających się lub niewyjaśnionych bólów mięśni bądź problemów z

mięśniami w przeszłości lub podobnych problemów u osób spokrewnionych,

w przypadku problemów z mięśniami podczas stosowanego w przeszłości leczenia innymi

lekami obniżającymi stężenie lipidów (np. innymi statynami lub fibratami),

w przypadku regularnego spożywania alkoholu w dużych ilościach,

w przypadku występowania w przeszłości chorób wątroby,

u pacjentów w wieku powyżej 70 lat.

U pacjentów, których dotyczą którekolwiek z powyższych sytuacji, lekarz zleci wykonanie badania

krwi przed rozpoczęciem leczenia lekiem Atoris oraz w miarę możliwości podczas leczenia w celu

monitorowania ryzyka działań niepożądanych dotyczących mięśni. Wiadomo, że ryzyko wystąpienia

działań niepożądanych dotyczących mięśni, np. rabdomiolizy jest większe, gdy jednocześnie

stosowane są pewne leki (patrz punkt 2 ,,Atoris a inne leki”).

Lekarza lub farmaceutę należy powiadomić także wtedy, gdy osłabienie mięśni utrzymuje się. W celu

rozpoznania i leczenia tej dolegliwości konieczne może być wykonanie dodatkowych badań i

przyjmowanie dodatkowych leków.

Pacjenci z cukrzycą lub ci, u których istnieje ryzyko rozwoju cukrzycy, będą pod ścisłą kontrolą

lekarską podczas stosowania tego leku. Osoby, u których stwierdza się wysokie stężenie cukru i

tłuszczów we krwi, nadwagę oraz wysokie ciśnienie krwi, mogą być zagrożone ryzykiem rozwoju

cukrzycy.

Atoris a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, również tych, które

wydawane są bez recepty.

Niektóre leki mogą zmieniać działanie leku Atoris, lub wpływ tych leków na organizm może być

zmieniony przez lek Atoris. Ten typ interakcji może powodować mniejszą skuteczność jednego lub

obu leków. Jednocześnie może on zwiększać ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych w

tym poważne uszkodzenia mięśni znane jako rabdomioliza, opisane w punkcie 4:

leki modyfikujące działanie układu odpornościowego, np. cyklosporyna,

niektóre antybiotyki i leki przeciwgrzybicze, np. erytromycyna, klarytromycyna, telitromycyna,

ketokonazol, itrakonazol, worykonazol, flukonazol, pozakonazol, ryfampicyna, kwas fusydowy,

inne leki regulujące stężenie lipidów, np. gemfibrozyl, inne fibraty, kolestypol,

niektóre leki blokujące kanał wapniowy stosowane w dławicy piersiowej lub nadciśnieniu

tętniczym, np. amlodypina, diltiazem; a także leki regulujące rytm serca, np. digoksyna,

werapamil, amiodaron,

leki stosowane w leczeniu zakażenia wirusem HIV, np.: rytonawir, lopinawir, atazanawir,

indynawir, darunawir, typranawir w skojarzeniu z rytonawirem itd.,

niektóre leki stosowane w leczeniu zapalenia wątroby typu C, np. telaprewir,

do innych leków, o których wiadomo, że wykazują interakcje z lekiem Atoris należy ezetymib

(który obniża stężenie cholesterolu), warfaryna (która zmniejsza krzepliwość krwi), doustne

środki antykoncepcyjne, styrypentol (lek przeciwdrgawkowy stosowany w leczeniu padaczki),

cymetydyna (stosowana w leczeniu zgagi i wrzodów żołądka), fenazon (środek

przeciwbólowy), kolchicyna (stosowana w leczeniu dny moczanowej), leki zobojętniające kwas

żołądkowy (leki stosowane w niestrawności, zawierające glin lub magnez) oraz boceprewir

(stosowany w leczeniu chorób wątroby jak zapalenie wątroby typu C),

leki dostępne bez recepty: ziele dziurawca,

jeśli w leczeniu infekcji bakteryjnej pacjent musi stosować kwas fusydowy w postaci doustnej

w celu leczenia zakażenia bakteryjnego, należy tymczasowo wstrzymać stosowanie niniejszego

leku. Lekarz poinformuje pacjenta, kiedy można bezpiecznie ponownie rozpocząć leczenie

lekiem Atoris. Przyjmowanie leku Atoris w połączeniu z kwasem fusydowym może w rzadkich

przypadkach prowadzić do osłabienia, tkliwości lub bólu mięśni (rabdomiolizy). Więcej

informacji na temat rabdomiolizy znajduje się w punkcie 4.

Atoris z jedzeniem, piciem i alkoholem

Informacja na temat przyjmowania leku Atoris znajduje się w punkcie 3. Należy jednak zwrócić

uwagę na poniższe informacje:

Sok grejpfrutowy

Nie należy spożywać więcej niż jedną lub dwie małe szklanki soku grejpfrutowego dziennie, gdyż

większe ilości soku grejpfrutowego mogą zmieniać działanie leku Atoris.

Alkohol

Podczas przyjmowania leku Atoris należy unikać spożywania nadmiernej ilości alkoholu.

Szczegółowe informacje na ten temat przedstawiono w punkcie 2 ,,Ostrzeżenia i środki ostrożności”.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku Atoris przez kobiety, które są w ciąży, lub zamierzają zajść w ciążę jest

przeciwwskazane.

Stosowanie leku Atoris przez kobiety w wieku rozrodczym jest przeciwwskazane, jeśli nie stosują one

skutecznych metod zapobiegania ciąży.

Stosowanie leku Atoris podczas karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Bezpieczeństwo stosowania leku Atoris w czasie ciąży i w okresie karmienia piersią nie zostało

udowodnione.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Zwykle lek Atoris nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak nie

należy prowadzić pojazdów jeśli lek wpływa na zdolność prowadzenia pojazdu. Nie należy używać

żadnych narzędzi oraz maszyn, jeżeli stosowanie leku wpływa na zdolność do ich obsługiwania.

Atoris zawiera laktozę jednowodną

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów pacjent powinien

skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.

Jak stosować lek Atoris

Przed rozpoczęciem leczenia lekarz zaleci stosowanie diety o niskiej zawartości cholesterolu; dietę tę

należy kontynuować podczas leczenia lekiem Atoris.

Zazwyczaj stosowana dawka leku Atoris u dorosłych i dzieci w wieku 10 lat lub starszych to 10 mg na

dobę. Dawka ta w razie potrzeby może być zwiększana przez lekarza aż do dawki odpowiedniej dla

pacjenta. Lekarz dostosowuje dawkę leku w odstępach 4-tygodniowych lub dłuższych. Maksymalna

dawka leku Atoris to 80 mg raz na dobę dla dorosłych i 20 mg raz na dobę dla dzieci.

Tabletki leku Atoris należy połykać w całości, popijając je wodą; mogą one być przyjmowane o

dowolnej porze dnia, podczas posiłków lub niezależnie od posiłków. Należy jednak starać się

przyjmować tabletkę o tej samej porze każdego dnia.

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy

zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Czas trwania leczenia lekiem Atoris jest określany przez lekarza.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Atoris jest zbyt mocne lub zbyt słabe, należy skontaktować

się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Atoris

W razie przypadkowego przyjęcia zbyt wielu tabletek leku Atoris (więcej niż typowa dawka dobowa),

należy skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem w celu uzyskania porady.

Pominięcie zastosowania leku Atoris

Jeżeli pacjent zapomniał o przyjęciu dawki leku, powinien przyjąć kolejną dawkę w przewidzianym

czasie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Atoris

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta wystąpi którekolwiek z ciężkich działań niepożądanych, powinien on przerwać

stosowanie leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do oddziału

ratunkowego w najbliższym szpitalu.

Rzadkie działania niepożądane (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 1000 osób):

Ciężka reakcja alergiczna powodująca obrzęk twarzy, języka i gardła, który może powodować

duże trudności w oddychaniu

Ciężka choroba objawiająca się łuszczeniem i obrzękiem skóry, pęcherzami skóry, ust, oczu,

genitaliów oraz gorączką. Wysypka skórna z różowo-czerwonymi plamami szczególnie na

dłoniach lub stopach z możliwymi pęcherzami

Osłabienie, tkliwość lub ból mięśniowy. Jeśli jednocześnie występuje złe samopoczucie lub

wysoka gorączka, może to być spowodowane przez rozpad mięśni prążkowanych

(rabdomiolizę). Rozpad mięśni prążkowanych może się utrzymywać nawet po zaprzestaniu

przyjmowania atorwastatyny i może zagrażać życiu oraz powodować problemy z nerkami

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 000 osób):

Jeśli u pacjenta wystąpi niespodziewane lub nietypowe krwawienie lub zasinienie, może to

wskazywać na nieprawidłowości ze strony wątroby. Należy jak najszybciej skonsultować się z

lekarzem

Inne możliwe działania niepożądane leku Atoris:

Częste działania niepożądane (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 osób):

zapalenie przewodów nosowych, ból gardła, krwawienie z nosa

reakcje alergiczne

zwiększenie stężenia glukozy we krwi (u pacjentów z cukrzycą należy nadal uważnie

monitorować stężenie glukozy we krwi), zwiększenie stężenia kinazy kreatynowej we krwi

bóle głowy

nudności, zaparcia, wzdęcia, niestrawność, biegunka

bóle stawów, bóle mięśni i ból pleców

wyniki badań krwi wskazujące na nieprawidłową czynność wątroby

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 100 osób):

anoreksja (utrata apetytu), przyrost masy ciała, zmniejszenie stężenia glukozy we krwi (u

pacjentów z cukrzycą należy nadal uważnie monitorować stężenie glukozy we krwi)

koszmary senne, bezsenność

zawroty głowy, drętwienie lub mrowienie palców rąk i stóp, zmniejszenie wrażliwości na ból i

dotyk, zmiana smaku, utrata pamięci

nieostre widzenie

dzwonienie w uszach lub w głowie

wymioty, odbijanie się, ból w górnej i dolnej części brzucha, zapalenie trzustki (powodujące ból

brzucha)

zapalenie wątroby

wysypka, wysypka skórna i świąd, pokrzywka, wypadanie włosów

ból szyi, zmęczenie mięśni

zmęczenie, złe samopoczucie, osłabienie, ból w klatce piersiowej, obrzęk (zwłaszcza kostek),

podwyższona temperatura

obecność białych krwinek w badaniu moczu

Rzadkie działania niepożądane (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 1000 osób):

zaburzenia widzenia

nieoczekiwane krwawienie lub zasinienia (siniaki)

cholestaza (zażółcenie skóry i białek oczu)

zerwanie ścięgna

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 000 osób):

reakcje alergiczne - objawy mogą obejmować nagły świszczący oddech i ból lub ucisk w klatce

piersiowej, obrzęk powiek, twarzy, ust, jamy ustnej, języka lub gardła, trudności w oddychaniu,

zapaść

utrata słuchu

ginekomastia (nadmierny rozrost tkanki gruczołowej piersi u mężczyzn)

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

utrzymujące się osłabienie mięśni

Inne możliwe działania niepożądane zgłaszane dla niektórych statyn (leków tego samego typu):

zaburzenia seksualne

depresja

problemy z oddychaniem, w tym uporczywy kaszel i (lub) spłycenie oddechu lub gorączka

cukrzyca. Większe prawdopodobieństwo rozwoju cukrzycy istnieje u osób, u których stwierdza

się wysokie stężenie cukru i tłuszczów we krwi, nadwagę oraz wysokie ciśnienie krwi. Lekarz

będzie monitorował stan pacjenta podczas stosowania tego leku

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Atoris

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Atoris, 10 mg, Atoris, 20 mg: Przechowywać w temperaturze poniżej 25

C, w oryginalnym

opakowaniu.

Atoris, 40 mg: Przechowywać w temperaturze nie przekraczającej 25

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Numer serii podany jest na opakowaniu po skrócie ,,Lot”.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Atoris

Substancją czynną leku jest atorwastatyna.

Każda tabletka powlekana leku Atoris, 10 mg zawiera 10 mg atorwastatyny (w postaci soli

wapniowej atorwastatyny w ilości 10,36 mg).

Każda tabletka powlekana leku Atoris, 20 mg zawiera 20 mg atorwastatyny (w postaci soli

wapniowej atorwastatyny w ilości 20,72 mg).

Każda tabletka powlekana leku Atoris, 40 mg zawiera 40 mg atorwastatyny (w postaci soli

wapniowej atorwastatyny w ilości 41,44 mg).

Pozostałe składniki leku:

Atoris, 10 mg, Atoris, 20 mg: powidon, sodu laurylosiarczan, wapnia węglan, celulozę

mikrokrystaliczną, laktozę jednowodną, sól sodową kroskarmelozy, magnezu stearynian,

alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek, makrogol 3000, talk.

Atoris, 40 mg: powidon, sodu laurylosiarczan, wapnia węglan, celulozę mikrokrystaliczną,

laktozę jednowodną, kroskarmelozę sodową, krospowidon, magnezu stearynian, hypromelozę,

tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400.

Opakowania: 30, 60 lub 90 tabletek powlekanych w blistrach, w pudełku tekturowym.

Podmiot odpowiedzialny

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

Wytwórca

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

KRKA-POLSKA Sp. z o.o., ul. Równoległa 5, 2-235 Warszawa

KRKA – FARMA d.o.o., DPC Jastrebarsko, Cvetković bb, 10450 Jastrebarsko, Chorwacja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Krka Polska Sp. z o.o.

ul. Równoległa 5

02-235 Warszawa

Polska

telefon: + 48 22 573 75 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: