Atacand

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Atacand 16 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 16 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Atacand 16 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 14 tabl., 5909990430116, Rp; 28 tabl., 5909990430123, Rp; 90 tabl., 5909991213602, Rp; 100 tabl., 5909990430130, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 04301
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Atacand, 8 mg, tabletki

Atacand, 16 mg, tabletki

kandesartan cyleksetylu

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Atacand i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Atacand

Jak stosować lek Atacand

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Atacand

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Atacand i w jakim celu się go stosuje

Lek nosi nazwę Atacand. Substancją czynną leku jest kandesartan cyleksetylu. Należy on do grupy

leków nazywanych antagonistami receptora angiotensyny II. Powoduje rozluźnianie i rozszerzanie

naczyń krwionośnych. Pomaga to obniżyć ciśnienie tętnicze. Lek Atacand ułatwia również sercu

pompowanie krwi do wszystkich części ciała.

Atacand może być stosowany:

w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia) u pacjentów dorosłych oraz u dzieci

i młodzieży w wieku od 6 do <18 lat

w leczeniu dorosłych pacjentów z niewydolnością serca, z osłabioną czynnością mięśnia

sercowego, jeśli inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE) nie mogą być stosowane lub jako

uzupełnienie leczenia inhibitorami ACE, jeśli objawy niewydolności serca utrzymują się

pomimo leczenia, a nie można zastosować leków z grupy antagonistów receptora

mineralokortykoidowego (MRA) (inhibitory ACE oraz MRA są lekami stosowanymi

w leczeniu niewydolności serca).

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Atacand

Kiedy nie stosować leku Atacand

jeśli u pacjenta występuje alergia na kandesartan cyleksetylu lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

po 3. miesiącu ciąży (również należy unikać stosowania leku Atacand we wczesnym okresie

ciąży, patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”);

jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby lub niedrożność dróg żółciowych

(utrudnienie odpływu żółci z pęcherzyka żółciowego);

u dzieci w wieku poniżej 1 roku;

jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym

ciśnienie tętnicze, zawierającym aliskiren.

W przypadku wątpliwości, czy którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta, należy

skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Atacand.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem lub w trakcie stosowania leku Atacand należy skonsultować się z lekarzem:

jeśli występują zaburzenia dotyczące serca, wątroby lub nerek lub prowadzona jest dializoterapia;

jeśli przeprowadzono niedawno zabieg przeszczepienia nerki;

jeśli występują lub występowały nasilone wymioty lub biegunka;

jeśli występuje choroba nadnerczy nazywana zespołem Conna (hiperaldosteronizm pierwotny);

jeśli występuje niskie ciśnienie krwi;

jeśli kiedykolwiek wystąpił udar;

należy poinformować lekarza o podejrzeniu (lub przypuszczeniu) ciąży. Nie zaleca się stosowania

leku Atacand we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ

stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku (patrz punkt „Ciąża”);

jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków, stosowanych w leczeniu wysokiego

ciśnienia tętniczego:

- inhibitor ACE (np. enalapryl, lizynopryl, ramipryl), zwłaszcza jeśli pacjent ma zaburzenia

czynności nerek związane z cukrzycą,

- aliskiren;

jeśli pacjent przyjmuje inhibitor ACE jednocześnie z lekiem należącym do grupy leków

nazywanych antagonistami receptorów mineralokortykoidowych (MRA). Te leki są stosowane

w leczeniu niewydolności serca (patrz „Atacand a inne leki”).

Lekarz może zalecić regularną kontrolę czynności nerek, ciśnienia tętniczego oraz stężenia

elektrolitów (np. potasu) we krwi.

Patrz także podpunkt „Kiedy nie stosować leku Atacand”

Jeżeli jakikolwiek spośród powyższych warunków dotyczy pacjenta, lekarz może zalecić częstsze

kontrole i wykonywanie badań.

Jeśli pacjent będzie poddawany zabiegowi chirurgicznemu, powinien poinformować lekarza lub

stomatologa o przyjmowaniu leku Atacand. Jest to spowodowane tym, iż lek Atacand, w skojarzeniu

z niektórymi środkami znieczulającymi, może powodować obniżenie ciśnienia tętniczego.

Dzieci i młodzież

Stosowanie leku Atacand zostało przebadane u dzieci. W celu uzyskania dalszych informacji należy

porozmawiać ze swoim lekarzem. Leku Atacand nie wolno podawać dzieciom w wieku poniżej 1 roku

ze względu na potencjalne zagrożenie dla rozwoju nerek.

Lek Atacand a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Lek Atacand może wpływać na działanie innych leków, a inne leki mogą wywierać wpływ na

działanie leku Atacand. Jeśli pacjent stosuje niektóre leki, lekarz może okresowo zalecać

przeprowadzanie badań krwi.

Szczególnie należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje którykolwiek z następujących leków,

ponieważ lekarz może zalecić zmianę dawki i (lub) zastosować inne środki ostrożności:

Inne leki obniżające ciśnienie tętnicze, w tym beta-adrenolityki, diazoksyd i inhibitory ACE,

takie jak enalapryl, kaptopryl, lizynopryl lub ramipryl;

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak ibuprofen, naproksen, diklofenak,

celekoksyb lub etorykoksyb (leki łagodzące ból i stan zapalny);

Kwas acetylosalicylowy (w dawce większej niż 3 g na dobę) (lek łagodzący ból i stan zapalny);

Suplementy potasu, substytuty soli zawierające potas (leki zwiększające stężenie potasu we

krwi);

Heparyna (lek zmniejszający krzepliwość krwi);

Kotrimoksazol (antybiotyk) znany też jako trimetoprim/sulfametoksazol;

Leki moczopędne;

Lit (lek stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych).

Jeśli pacjent przyjmuje inhibitor ACE lub aliskiren (patrz także podpunkty „Kiedy nie stosować

leku Atacand” oraz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Jeśli pacjent przyjmuje inhibitor ACE jednocześnie z pewnymi lekami stosowanymi w leczeniu

niewydolności serca, nazywanymi antagonistami receptorów mineralokortykoidowych (MRA)

(na przykład spironolakton, eplerenon).

Lek Atacand z jedzeniem, piciem i alkoholem:

Lek Atacand można stosować podczas posiłków oraz niezależnie od posiłków.

Podczas stosowania leku Atacand przed planowanym spożyciem alkoholu należy skonsultować

się z lekarzem. Spożycie alkoholu może powodować omdlenie lub zawroty głowy.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Należy poinformować lekarza o ciąży, podejrzeniu lub planowaniu ciąży. Lekarz zazwyczaj zaleci

przerwanie stosowania leku Atacand przed planowaną ciążą lub natychmiast po potwierdzeniu ciąży

oraz zaleci przyjmowanie innego leku zamiast leku Atacand. Nie zaleca się stosowania leku Atacand

we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym

okresie może poważnie zaszkodzić dziecku.

Karmienie piersią

Należy poinformować lekarza o karmieniu piersią lub zamiarze karmienia piersią. Nie zaleca się

przyjmowania leku Atacand podczas karmienia piersią, zwłaszcza w przypadku karmienia piersią

noworodka lub wcześniaka. Lekarz może zalecić stosowanie innego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas stosowania leku Atacand niektórzy pacjenci mogą odczuwać zmęczenie i zawroty głowy.

Jeśli wystąpią takie objawy, nie należy prowadzić pojazdów, używać narzędzi ani obsługiwać maszyn.

Atacand zawiera laktozę

Laktoza jest rodzajem cukru. Jeśli stwierdzono u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy

skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

3.

Jak stosować lek Atacand

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy

ponownie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Ważne jest, aby przyjmować lek Atacand

codziennie.

Lek Atacand można przyjmować w trakcie posiłków lub niezależnie od posiłków.

Tabletkę należy połykać popijając wodą.

Tabletki należy przyjmować codziennie o zbliżonej porze. Pomoże to pacjentowi pamiętać o przyjęciu

dawki.

Wysokie ciśnienie krwi:

Zalecana dawka leku Atacand to 8 mg raz na dobę. Lekarz może zwiększyć dawkę do 16 mg raz

na dobę, a następnie do 32 mg raz na dobę, w zależności od reakcji na leczenie (obniżenia

ciśnienia tętniczego krwi).

Lekarz może zalecić mniejszą dawkę początkową w przypadku niektórych pacjentów,

np. u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek, a także u pacjentów, którzy utracili

dużą ilość płynów, np. z powodu wymiotów, biegunki lub stosowania leków moczopędnych.

U pacjentów rasy negroidalnej odpowiedź na leczenie może być słabsza, jeśli Atacand stosowany

jest w monoterapii. Konieczne wówczas może być zastosowanie większych dawek.

Stosowanie u dzieci i młodzieży z wysokim ciśnieniem tętniczym krwi:

Dzieci w wieku od 6 do <18 lat:

Zalecana dawka początkowa wynosi 4 mg raz na dobę.

Pacjenci o masie ciała <50 kg: u niektórych pacjentów z niewystarczającą kontrolą ciśnienia

tętniczego lekarz może postanowić o zwiększeniu dawki leku do maksymalnie 8 mg raz na dobę.

Pacjenci o masie ciała ≥50 kg: u niektórych pacjentów z niewystarczającą kontrolą ciśnienia

tętniczego lekarz może postanowić o zwiększeniu dawki leku do 8 mg raz na dobę oraz do 16 mg raz

na dobę.

Niewydolność serca u dorosłych:

Zalecana dawka początkowa leku Atacand to 4 mg raz na dobę. Lekarz może zwiększyć dawkę

przez jej podwajanie, w odstępach co najmniej 2-tygodniowych, do 32 mg raz na dobę. Lek

Atacand może być przyjmowany z innymi lekami stosowanymi w leczeniu niewydolności serca,

a lekarz zadecyduje, jaka terapia jest najbardziej odpowiednia dla pacjenta.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Atacand

W przypadku zażycia większej dawki leku Atacand niż przepisana przez lekarza, należy natychmiast

skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Atacand

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć kolejną

dawkę o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Atacand

W przypadku przerwania stosowania leku Atacand, ciśnienie tętnicze może ponownie się zwiększyć.

Dlatego też nie należy przerywać stosowania leku Atacand bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ważne jest, aby pacjent wiedział o możliwości ich wystąpienia.

Należy natychmiast przerwać stosowanie leku Atacand i zwrócić się po pomoc medyczną, jeśli

u pacjenta wystąpi którakolwiek z poniższych reakcji alergicznych:

Trudności z oddychaniem, z obrzękiem twarzy, warg, języka i (lub) gardła lub bez obrzęku

Obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, który może powodować trudności w połykaniu

Nasilony świąd skóry (z uniesionymi wykwitami)

Lek Atacand może powodować zmniejszenie ilości krwinek białych. Może to być przyczyną

zmniejszenia odporności na zakażenia, dlatego u pacjenta może wystąpić zmęczenie, zakażenie

i gorączka. Jeśli wystąpią takie objawy, należy skontaktować się z lekarzem. Lekarz może okresowo

zalecać przeprowadzanie badań krwi, aby sprawdzić, czy lek Atacand powoduje jakiekolwiek

zaburzenia dotyczące krwi (agranulocytoza).

Inne możliwe działania niepożądane to:

Często (występują u 1 do 10 pacjentów na 100)

Zawroty głowy/uczucie wirowania

Ból głowy

Zakażenie dróg oddechowych

Niskie ciśnienie tętnicze. Może to powodować omdlenie lub zawroty głowy.

Zmiany w wynikach badań krwi:

zwiększenie stężenia potasu we krwi, szczególnie jeśli u pacjenta występują zaburzenia

czynności nerek lub niewydolność serca. W przypadku znacznego zwiększenia stężenia

potasu może wystąpić zmęczenie, osłabienie, nieregularna czynność serca lub odczucie

mrowienia.

Wpływ na czynność nerek, szczególnie w przypadku istniejących zaburzeń dotyczących nerek

lub niewydolności serca. W bardzo rzadkich przypadkach wystąpić może niewydolność nerek.

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 pacjenta na 10000)

Obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła

Zmniejszenie ilości krwinek czerwonych lub białych. Może wystąpić zmęczenie, zakażenie lub

gorączka.

Wysypka skórna, wysypka grudkowa (pokrzywka)

Świąd

Ból pleców, ból stawów i mięśni

Zmiany w czynności wątroby, w tym zapalenie wątroby. Może wystąpić zmęczenie, zażółcenie

skóry i oczu oraz objawy grypopodobne.

Nudności

Zmiany w wynikach badań krwi:

zmniejszenie stężenia sodu we krwi; w przypadku znacznego zmniejszenia stężenia sodu

może wystąpić osłabienie, brak energii, lub kurcze mięśni.

Kaszel.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Biegunka

Dodatkowe działania niepożądane obserwowane u dzieci

Działania niepożądane u dzieci leczonych z powodu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi wydają się

być podobne do tych obserwowanych u pacjentów dorosłych, ale występują częściej. Bardzo często

występuje u dzieci zapalenie gardła, często występują katar, gorączka i przyspieszony rytm serca

jednak nie zaobserwowano tych działań u dorosłych.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,

tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Atacand

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku, blistrze lub

butelce po Termin ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Ten produkt leczniczy nie wymaga stosowania jakichkolwiek szczególnych warunków

przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Atacand

Substancją czynną leku jest kandesartan cyleksetylu. Jedna tabletka zawiera 8 mg lub 16 mg

kandesartanu cyleksetylu

(Candesartanum cilexetilum)

Pozostałe składniki to: karboksymetyloceluloza wapniowa, hydroksypropyloceluloza, laktoza

jednowodna, magnezu stearynian, skrobia kukurydziana oraz makrogol. Tabletki 8 mg oraz

16 mg zawierają również tlenek żelaza (E172).

Jak wygląda lek Atacand i co zawiera opakowanie

Tabletki 8 mg są jasnoróżowe, okrągłe, z nacięciem, oznaczone A/CG po jednej stronie i 008 po

drugiej.

Tabletki 16 mg są różowe, okrągłe, z nacięciem, oznaczone A/CH po jednej stronie i 016 po

drugiej.

Tabletki można dzielić na dwie równe dawki, łamiąc je wzdłuż linii nacięcia.

Tabletki dostarczane są w plastikowych pojemnikach (butelkach) zawierających 100 lub 250 tabletek

lub w blistrach zawierających 7, 14, 15, 15x1, 20, 28, 30, 30x1, 50, 50x1, 56, 90, 98, 98x1, 100 lub

300 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

AstraZeneca AB

S-151 85 Södertälje

Szwecja

Wytwórca

AstraZeneca AB

Gärtunavägen

SE-151 85 Södertälje

Szwecja

Corden Pharma GmbH

Otto-Hahn-Strasse

68723 Plankstadt

Niemcy

AstraZeneca GmbH

Tinsdaler Weg 183

22880 Wedel

Niemcy

AndersonBrecon (UK) Limited

Wye Valley Business Park

Brecon Road

Hay-on-Wye

Hereford

Herefordshire

HR3 5PG

Wielka Brytania

AstraZeneca UK Limited

Silk Road Business Park

Macclesfield

Cheshire

SK10 2NA

Wielka Brytania

Avara Reims Pharmaceutical Services

Parc industriel de la Pompelle

Chemin de Vrilly

51100 Reims

France

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego

Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Państwo członkowskie

Nazwa

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja,

Niemcy, Grecja, Islandia, Irlandia, Łotwa, Litwa, Luksemburg,

Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja,

Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania

Atacand

Włochy

Ratacand

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego:

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o. o.

ul. Postępu 14

02-676 Warszawa

tel: +48 22 245 73 00

fax: +48 22 485 30 07

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

maj 2018

Inne źródła informacji

Szczegółowe informacje dotyczące tego produktu są dostępne na witrynie sieciowej: www.urpl.gov.pl