Apitussic

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Apitussic 52 mg/5 ml syrop
 • Dawkowanie:
 • 52 mg/5 ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • syrop
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Apitussic 52 mg/5 ml syrop
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 120 ml, 5909990049912, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00499
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka informacyjna dla pacjenta

Logo

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza, farmaceurty lub pielęgniarki.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.,

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie

bądź pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Jeśli po upływie kilku dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy

skontaktować się z lekarzem.

Apitussic

52 mg /5 ml

Syrop

Sulfogaiacolum

Spis treści ulotki:

Co to jest Apitussic i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Apitussic

Jak stosować Apitussic

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Apitussic

Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Apitussic i w jakim celu się go stosuje

Apitussic jest syropem przeznaczonym dla dzieci i osób dorosłych. Wykazuje działanie wykrztuśne i

rozluźniające wydzielinę zalegającą w drzewie oskrzelowym. Zmniejsza lepkość śluzu i ułatwia jego

przesuwanie w oskrzelach poprzez pobudzanie czynności rzęsek nabłonka migawkowego.

Zawartość ziołomiodu sosnowego wzmacnia działanie wykrztuśne syropu.

Stosowanie syropu nie wywołuje zaburzeń składu mikroflory przewodu pokarmowego.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Apitussic

Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup stosujących lek Apitussic

Stosowanie leku Apitussic u dzieci

Tego leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Inne ostrzeżenia

Lek zawiera cukier (sacharozę), dlatego należy zachować ostrożność u chorych na cukrzycę,

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Unikać stosowania leku u osób z czynną chorobą wrzodową – lek może nasilać dolegliwości.

Pacjenci, którzy po zastosowaniu zaobserwowali niepokojące objawy (np. działanie przeczyszczające)

powinni odstawić Apitussic i skontaktować się z lekarzem.

W trakcie leczenia oraz w ciągu 24 godzin od ostatniego podania metabolity gwajakolu obecne w

moczu mogą zmieniać wyniki badań biochemicznych a zwłaszcza wyniki oznaczeń kwasu

hydroksyindolooctowego (5-HIAA) i kwasu wanilinomigdałowego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Dotychczas nie stwierdzono wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Apitussic

Syrop zawiera ziołomiód sosnowy. Nie powinien być stosowany u osób uczulonych na produkty

pszczele.

Stosowanie innych leków

W przypadku zastosowania syropu Apitussic na zlecenie lekarza, należy poinformować o wszystkich

przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które są wydawane bez recepty.

3. Jak stosować Apitussic

Prawidłowe stosowanie leku Apitussic

Apitussic należy stosować zgodnie z dawkowaniem przedstawionym w tej ulotce lub według wskazań

lekarza.

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, lek należy stosować następująco:

dzieci w wieku powyżej 6 lat : 3 lub 4 razy dziennie 5 ml (1 łyżeczka od herbaty);

dzieci starsze i młodzież: 3 lub 4 razy dziennie 10 ml (2 łyżeczki od herbaty);

dorośli: 3 lub 4 razy dziennie 10 ml (1 łyżka stołowa).

W przypadku wrażenia, że działanie leku Apitussic jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do

lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Nie obserwowano istotnych objawów niepożądanych.

Wystąpiły pojedyncze przypadki działania przeczyszczającego.

Istnieje możliwość nadwrażliwości na składniki leku.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Apitussic

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.

Okres ważności

2 lata

Po pierwszym otwarciu 30 dni.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku.

Syrop zawiera ziołomiód sosnowy, który może powodować zmętnienie i osad. Przed użyciem

wstrząsnąć.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Apitussic

5 ml syropu zawiera substancję czynną: sulfogwajakol 52 mg.

Substancje pomocnicze: ziołomiód sosnowy (zawiera sacharozę), sodu benzoesan, woda oczyszczona.

Jak wygląda Apitussic i co zawiera opakowanie

Butelka ze szkła oranżowego z zakrętką z aluminium w tekturowym pudełku.

1 butelka po 120 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Farmina sp. z o.o.

ul. Lipska 44

30-721 Kraków

Wytwórca:

Farmina sp. z o.o., Zakład w Myślenicach

ul. Cegielskiego 2

32-400 Myślenice

Data

ostatniej aktualizacji

ulotki: 31.07.2017 r.