Apipulmol

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Apipulmol (0,09 g + 2 g)/100 g syrop
 • Dawkowanie:
 • (0,09 g + 2 g)/100 g
 • Forma farmaceutyczna:
 • syrop
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Apipulmol (0,09 g + 2 g)/100 g syrop
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 120 ml, 5909990822010, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 08220
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka informacyjna dla pacjenta

Logo

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według

zaleceń lekarza, farmaceuty bądź pielęgniarki

- należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać,

- jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty,

- jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić o tym lekarza, farmaceutę bądź

pielęgniarkę. Patrz punkt 4.

- jeśli po upływie kilku dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy

skontaktować

się z lekarzem.

Apipulmol

(2 g + 90 mg) 100 g

syrop

Sulfogaiacolum + Ammonii chloridum

Spis treści ulotki:

Co to jest Apipulmol i w jakim celu się go stosuje;

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Apipulmol

Jak stosować Apipulmol?

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Apipulmol?

Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Apipulmol i w jakim celu się go stosuje

Apipulmol jest syropem przeznaczonym dla osób dorosłych. Wykazuje działanie wykrztuśne

i rozluźniające wydzielinę zalegającą w drzewie oskrzelowym. Zmniejsza lepkość śluzu i ułatwia jego

przesuwanie w oskrzelach poprzez aktywizację czynności rzęsek nabłonka migawkowego.

Ziołomiód sosnowy wzmacnia działanie wykrztuśne syropu.

Stosowanie syropu nie wywołuje zmian we florze bakteryjnej przewodu pokarmowego.

Wskazania do stosowania: Stany zapalne górnych dróg oddechowych, kaszel.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Apipulmol

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie należy stosować leku Apipumol, jeśli występuje nadwrażliwość na sulfogwajakol, chlorek amonu,

produkty pszczele lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Pacjenci, którzy po zastosowaniu syropu zaobserwowali niepokojące objawy (np. działanie

przeczyszczające) powinni odstawić lek i porozumieć się z lekarzem lub farmaceutą

Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy nie powinni

przyjmować produktu leczniczego. Apipulmol nie powinien być stosowany u osób uczulonych na

produkty pszczele.

Stosowanie leku Apipulmol u dzieci

Leku Apipulmol nie należy stosować u dzieci.

Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie wykonano dobrze kontrolowanych badań klinicznych u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią,

dlatego nie należy stosować leku w tym okresie.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Produkt leczniczy zawiera 2,5% etanolu. W 10 ml syropu znajduje się 33 mg czystego etanolu, co

odpowiada 2,75 ml wina lub 6,6 ml piwa. Należy zachować ostrożność w przypadku prowadzenia

pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Apipulmol

Syrop zawiera ziołomiód sosnowy. W 10 ml syropu znajduje się ok. 7,5 g cukru. Pacjent z rzadkimi

dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy nie powinien przyjmować produktu

leczniczego. Z powodu zawartości parahydroksybenzoesanu metylu lek może powodować reakcje

alergiczne (możliwe reakcje typu późnego). Lek zawiera 2,5% etanolu. Jedna dawka (10 ml)

odpowiada 2,75 ml wina lub 6,6 ml piwa.

Stosowanie innych leków

W przypadku zastosowania syropu Apipulmol na zlecenie lekarza, należy poinformować o wszystkich

przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które są wydawane bez recepty.

3. Jak stosować Apipulmol?

Aipulmol należy stosować zgodnie z dawkowaniem przedstawionym w tej ulotce lub według wskazań

lekarza. Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, lek należy stosować następująco:

Dorośli: 3 lub 4 razy na dobę po 10 ml (1 łyżka stołowa)

Syrop zawiera ziołomiód sosnowy, który może powodować zmętnienie i osad. Przed użyciem

wstrząsnąć.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Apipulmol jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do

lekarza.

Pominięcie dawki leku Apipulmol

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane:

Nie zaobserwowano ciężkich objawów niepożądanych.

Zgłoszono pojedyncze przypadki działania przeczyszczającego.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Apipulmol?

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25˚C.

Okres ważności

2 lata

Po pierwszym otwarciu 30 dni.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku.

Syrop zawiera ziołomiód sosnowy, który może powodować zmętnienie i osad. Przed użyciem

wstrząsnąć.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Apipulmol

100 g syropu zawiera substancje czynne: 2 g sulfogwajakolu i 90 mg amonu chlorku

Substancje pomocnicze: ziołomiód sosnowy (zawiera sacharozę), metylu parahydroksybenzoesan,

etanol, woda oczyszczona

10 ml syropu zawiera 260 mg sulfogwajakolu i 12 mg amonu chlorku.

Jak wygląda Apipulmol i co zawiera opakowanie

Butelka ze szkła oranżowego z aluminiową zakrętką, w tekturowym pudełku.

1 butelka po 120 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Farmina sp. z o.o.

ul. Lipska 44

30-721 Kraków

Wytwórca:

Farmina sp. z o.o., Zakład w Myślenicach

ul. Cegielskiego 2

32-400 Myślenice

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 31.07.2017 r.