Apiżel

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Apiżel 50 mg/g żel
 • Dawkowanie:
 • 50 mg/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • żel
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Apiżel 50 mg/g żel
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 20 ml, 5909990986118, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 09861
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka informacyjna dla pacjenta

Logo firmy Apipol-Farma

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby

jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować Apiżel ostrożnie i zgodnie z informacją w

ulotce.

należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby,

należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa

informacja,

jeśli dolegliwości nasilą się lub nie ustąpią po zastosowaniu żelu, należy skontaktować się z

lekarzem

Apiżel

Propolis extractum, 5 %, żel

Skład

1g żelu zawiera substancję czynną: propolis extractum 50mg,

Substancje pomocnicze: glicerol 86%, glikol propylenowy, etanol 96%, kwas poliakrylowy,

trójetanoloamina, woda oczyszczona.

Dostępne opakowanie

Tuba zawierająca 20g żelu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Przedsiębiorstwo Pszczelarsko-Farmaceutyczne APIPOL-FARMA Sp. z o.o.

ul. Cegielskiego 2

32-400 Myślenice

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Apiżel i w jakim celu się go stosuje

Zanim zastosuje się Apiżel

Jak stosować Apiżel

Możliwe działania niepożądane

Przechowywanie leku Apiżel

Inne informacje

1. CO TO JEST LEK APIŻEL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Apiżel

jest

preparatem

podłożu

hydrożelowym,

zawierającym

swoim

składzie

jako

substancję czynną ekstrakt propolisowy (etanolowy zagęszczony wyciąg z kitu pszczelego).

Żel stosuje się tradycyjnie jako środek o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, przeciwzapalnym i

ułatwiającym

gojenie

po zastosowaniu

zewnętrznym

skórę.

Skuteczność

leku

opiera

się

wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Apiżel stosuje się tradycyjnie w stanach zapalnych skóry, oparzeniach I stopnia, przy niewielkich

uszkodzeniach skóry, stanach zapalnych i obrzękach po ukąszeniach owadów.

2. ZANIM ZASTOSUJE SIĘ APIŻEL

Nie należy stosować Apiżelu u osób uczulonych na produkty pochodzenia pszczelego (miód,

pyłek kwiatowy, mleczko pszczele), u osób podatnych na uczulenia, cierpiących na alergiczne

choroby skóry i inne choroby na podłożu alergicznym, a także u osób uczulonych na pochodne

kwasu benzoesowego.

Zanim zastosuje się Apiżel wskazane jest wykonanie testu uczuleniowego, polegającego na

naniesieniu niewielkiej ilości żelu w zgięciu łokciowym. Jeżeli w ciągu 3-24 godzin wystąpi

obrzęk, zaczerwienienie i świąd skóry, należy zaniechać stosowania preparatu.

Wpływ na płodność, ciążę i laktacje

Nie wykonano dobrze kontrolowanych badań preparatu u kobiet w okresie ciąży i karmienia,

dlatego nie zaleca się stosowania preparatu bez konsultacji lekarskiej.

Nie stosować u kobiet ze skłonnością do uczuleń.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Dotychczas nie stwierdzono wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń

mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Apiżel

Lek Apiżel może powodować podrażnienie skóry ze względu na zawartość glikolu

propylenowego. Jeżeli wystąpią reakcje skórne, należy przerwać stosowanie leku Apiżel.

Stosowanie innych leków

W przypadku zastosowania Apiżelu na zlecenie lekarza, należy poinformować o wszystkich

przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które są wydawane bez recepty.

Stosowanie leku u dzieci

Preparat można stosować u dzieci od 6 roku życia, bez skłonności do alergii. Przed użyciem u

dzieci poniżej 12 lat należy zasięgnąć porady lekarza.

3.

JAK STOSOWAĆ APIŻEL

Lek jest przeznaczony do stosowania na skórę.

Dzieci powyżej 6 roku życia, młodzież, dorośli: żel stosuje się na ogół 3 do 5 razy dziennie,

nakładając cienką warstwę na zmienioną chorobowo skórę. U dzieci poniżej 12 lat stosować

ostrożnie i wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Apiżel

Brak danych dotyczących przedawkowania.

Pominięcie zastosowania leku Apiżel

Jeśli pominięto dawkę leku, należy ją zastosować możliwie najszybciej. Jeśli jednak zbliża się

pora zastosowania kolejnej dawki, należy zastosować następna zaleconą dawkę w przewidzianym

dla niej terminie. Nie wolno samodzielnie zwiększać dawki leku.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Apiżel

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy się zwrócić do lekarza lub

farmaceuty.

4.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

W

przypadku

wystąpienia

któregokolwiek

z

niżej

wymienionych

objawów

należy

natychmiast zaprzestać stosowania leku, powiadomić lekarza lub zgłosić się do najbliższego

szpitala: obrzęk rąk, stóp, twarzy, warg, jamy ustnej, gardła powodujący utrudnienie połykania

oddychania.

ciężkie

objawy

niepożądane,

jeśli

wystąpią

oznacza

możliwość

wystąpienia nadwrażliwości (uczulenia) na Apiżel. Wystąpienie ciężkich objawów niepożądanych

może oznaczać konieczność natychmiastowej pomocy lekarza i leczenia szpitalnego. Ciężkie

działania niepożądane występują rzadko

(≥1/10 000 do <1/1000).

Jeżeli wystąpią niżej wymienione objawy: wysypka, rumień, zwiększenie obrzęków lub inne

objawy uczulenia należy przerwać stosowanie leku.

przypadku

wystąpienia

działań

niepożądanych,

wszelkich

działań

niepożądanych

niewymienionych w ulotce, należy poinformować lekarza lub farmaceutę.

5.

Jak przechowywać Apiżel

Przechowywać w temperaturze poniżej 25˚C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6.

Inne informacje:

celu

uzyskania

bardziej

szczegółowych

informacji

należy

zwrócić

się

Podmiotu

Odpowiedzialnego.

Przedsiębiorstwo Pszczelarsko-Farmaceutyczne APIPOL-FARMA Sp. z o.o.

ul. Cegielskiego 2

32-400 Myślenice

Data zatwierdzenia ulotki:

10-11-2018

Outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for propolis extract (admissibility accepted when named water‐soluble extract of propolis) for use in plant protection as fungicide and bactericide

Outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for propolis extract (admissibility accepted when named water‐soluble extract of propolis) for use in plant protection as fungicide and bactericide

Published on: Fri, 09 Nov 2018 00:00:00 +0100 The European Food Safety Authority (EFSA) was asked by the European Commission to provide scientific assistance with respect to the evaluation of applications received by the European Commission concerning basic substances. In this context, EFSA's scientific views on the specific points raised during the commenting phase conducted with Member States and EFSA on the basic substance application for propolis extract are presented. The context of the evaluation ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

25-7-2018

Pollen allergies and food supplements: ANSES reminds consumers of the precautions to be taken

Pollen allergies and food supplements: ANSES reminds consumers of the precautions to be taken

Cases of allergies associated with the consumption of food supplements are regularly reported to ANSES under its nutrivigilance scheme. Recently, severe allergies following the consumption of food supplements containing hive products (royal jelly, propolis) and pollen have been reported. ANSES reminds consumers that people who are allergic to pollen can potentially be at risk from allergies when consuming foods and food supplements containing products of the beehive.

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

Nie ma żadnych newsów dotyczących tego produktu.