Aphtin

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Aphtin 200 mg/g roztwór do stosowania w jamie ustnej
 • Dawkowanie:
 • 200 mg/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • roztwór do stosowania w jamie ustnej
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Aphtin 200 mg/g roztwór do stosowania w jamie ustnej
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 10 g, 5909990259014, OTC; 1 butelka 20 g, 5909990259021, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 02590
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołaczona do opakowania: informacja dla użytkownika

APHTIN, 200 mg/g, roztwór do stosowania w jamie ustnej

boraks (Borax)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla

pacjenta.

- Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań

lekarza lub farmaceuty. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

- Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

- Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

Co to jest A

PHTIN

i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku A

PHTIN

Jak stosować A

PHTIN

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać A

PHTIN

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest A

PHTIN

i w jakim celu się go stosuje

PHTIN

jest lekiem o skojarzonym działaniu antyseptycznym i dezynfekującym.

Lek jest stosowany w leczeniu pleśniawek – zakażeń błony śluzowej jamy ustnej drożdżakami,

zakażeń bakteriami Gram-dodatnimi, pomocniczo w leczeniu zakażeń spowodowanych Gram-ujemną

pałeczką ropy błękitnej.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku A

PHTIN

Kiedy nie stosować leku A

PHTIN

- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną, na substancję

pomocniczą, lub na kwas borowy;

- na rozległe rany i skaleczenia;

- u pacjenta z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku A

PHTIN

należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

A

PHTIN

a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

PHTIN

nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń

mechanicznych w ruchu.

3.

Jak stosować A

PHTIN

Zewnętrznie na błonę śluzową jamy ustnej. Kilka razy na dobę pędzlować jamę ustną, wcierając

roztwór w miejsca zakażone.

Stosować u dzieci powyżej 1 roku życia, nie dłużej 3-5 dni. U dzieci poniżej 1 roku życia lek należy

stosować w porozumieniu z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku A

PHTIN

Długotrwałe wchłanianie leku powoduje brak łaknienia, wymioty, biegunki, wysypki skórne, łysienie,

splatanie, drgawki, niedokrwistość.

W razie wystąpienia objawów ogólnych, należy natychmiast przerwać stosowanie leku i zasięgnąć

porady lekarza.

Pominięcie zastosowania leku A

PHTIN

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku A

PHTIN

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

U dzieci poniżej 3. roku życia, a także przy długotrwałym stosowaniu na duże powierzchnie błony

śluzowej, czteroboran sodu może się wchłaniać i powodować działania niepożądane: brak apetytu,

zaburzenia żołądkowo-jelitowe (wymioty, biegunki), osłabienie, zaburzenia menstruacji,

niedokrwistość, dezorientację, drgawki.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane

nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane należy zglaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{ aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu }

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie gromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać A

PHTIN

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku A

PHTIN

po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera A

PHTIN

Substancją czynną leku jest boraks.

Pozostały składnik leku to glicerol 85%.

Jak wygląda A

PHTIN

i co zawiera opakowanie

Butelki polietylenowe z kroplomierzem i zakrętką z pierścieniem gwarancyjnym zawierają 10 g lub

20 g roztworu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o.

ul. Spółdzielcza 25A

11-001 Dywity

Data ostatniej aktualizacji ulotki: