Amarosal

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Amarosal syrop
 • Forma farmaceutyczna:
 • syrop
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Amarosal syrop
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 125 g, 5909990755219, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 07552
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Amarosal

1,5 g/10 g, syrop

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku Amarosal, ponieważ

zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań

lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

- Jeśli po upływie 10 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować

się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Amarosal i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Amarosal

Jak stosować lek Amarosal

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Amarosal

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Amarosal i w jakim celu się go stosuje

Lek Amarosal to produkt leczniczy roślinny tradycyjnie stosowany w braku łaknienia. Lek

przeznaczony jest dla dzieci od 3 lat, młodzieży i osób dorosłych.

Produkt leczniczy Amarosal

zawiera wyciąg z ziół zawierających związki goryczowe (ziele szanty,

liść melisy, ziele krwawnika) oraz owocu kopru włoskiego, które zwiększają wydzielanie soku

żołądkowego wywołując łaknienie.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Amarosal

Kiedy nie stosować leku Amarosal

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego

leku (wymienione w punkcie 6),

jeśli pacjent ma uczulenie na rośliny z rodziny astrowate/ złożone (Asteracae/Compositae)

np. rumianek, nagietek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

15 ml leku Amarosal zawiera ok. 12 g sacharozy.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Dzieci i młodzież

Nie stosować u dzieci poniżej 3 lat.

Lek Amarosal a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub

ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji produktu Amarosal z innymi lekami.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje

mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Z uwagi na brak danych klinicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania w czasie ciąży i

karmienia piersią nie należy stosować produktu w tym okresie.

Wpływ na płodność nie jest znany.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Amarosal nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.

Jak stosować lek Amarosal

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań

lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie

Dzieci i młodzież

Dzieci od 3 lat do 6 lat - 2 razy na dobę 2,5 ml miarką.

Dzieci powyżej 6 lat i młodzież do 18 lat - 2 do 3 razy na dobę 5 ml miarką.

Przy podawaniu dzieciom dawkę syropu należy rozcieńczyć w niewielkiej ilości słabej herbaty lub

wody.

Dorośli- 3 do 4 razy na dobę 15 ml miarką .

Sposób stosowania

Syrop stosować doustnie, ok. pół godziny przed posiłkiem.

Do opakowania dołączona jest miarka ułatwiająca dawkowanie.

Czas stosowania

Jeśli po upływie 10 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do

lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Amarosal

Dotychczas nie zaobserwowano objawów przedawkowania podczas stosowania leku Amarosal.

Pominięcie zastosowania leku Amarosal

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Amarosal

Po przerwaniu stosowania leku może wystąpić ponowny brak łaknienia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane leku przedstawiono zgodnie z klasyfikacją narządów i układów wg MedDRA

oraz częstością występowania: nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Podczas stosowania produktu leczniczego Amarosal mogą wystąpić:

zaburzenia skóry i tkanki podskórnej (alergiczne reakcje skórne) – częstość nieznana,

zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia (alergiczne reakcje ze strony

układu oddechowego) - częstość nieznana.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli

wystąpią

jakiekolwiek

objawy

niepożądane,

wszelkie

objawy

niepożądane

niewymienione

ulotce,

należy

powiedzieć

lekarzowi

farmaceucie.

Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, nr tel.: (22) 49-21-301,

nr faksu: (22) 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Amarosal

Przechowywać w temperaturze poniżej 25º C, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla

dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie lub pudełku.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Amarosal

Substancją czynną leku jest wyciąg płynny (1:2) złożony z Achillea millefolium L. herba (ziele

krwawnika), Marrubium vulgare L. herba (ziele szanty), Melissa officinalis L. folium (liść melisy)

i Foeniculum vulgare Mill. fructus (owoc kopru włoskiego) (3/2/3/2) - 15 g na 100 g produktu

leczniczego, ekstrahent: woda oczyszczona.

Substancje pomocnicze to: sacharoza, woda oczyszczona, koncentrat pomarańczowy 2578 (naturalny

sok z pomarańczy, woda), benzoesan sodu (E 211).

Jak wygląda lek Amarosal i co zawiera opakowanie

Amarosal to syrop o barwie herbacianej.

Butelka ze szkła barwnego zawierająca 125 g syropu zamknięta zakrętką HDPE oraz miarka

polipropylenowa w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.

50-951 Wrocław, ul. Św. Mikołaja 65/68

Tel: + 48 71 33 57 225

Faks: + 48 71 37 24 740

E-mail: herbapol@herbapol.pl

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o leku należy zwrócić sie do podmiotu

odpowiedzialnego tel. 71 321 86 04 wew. 123

Data ostatniej aktualizacji ulotki: