Altacet

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Altacet 1000 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 1000 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Altacet 1000 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 6 tabl., 5909990052110, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00521
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

UR.DZL.ZRN.4030.0677.2012

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Altacet, 1 g, tabletki

Aluminii acetas tartras

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań

lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzow lub farmaceucie.

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się

z lekarzem.

Spis treści ulotki:

Co to jest Altacet i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Altacet

Jak stosować Altacet

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Altacet

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Altacet i

w jakim celu się go stosuje

Tabletki Altacet są przeznaczone do sporządzania roztworu do stosowania na skórę. Zawierają

substancję czynną octanowinian glinu, który po zastosowaniu miejscowym na skórę działa ściągająco

i łagodzi ból w obrębie ogniska zapalnego. Lek rozpulchnia naskórek, zmniejsza obrzęk tkanek,

łagodzi objawy stanu zapalnego.

Wskazania

Altacet stosuje się miejscowo na skórę w celu zmniejszenia obrzęku po stłuczeniach tkanek i stawów.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku

Altacet

Kiedy nie stosować leku

Altacet

jeśli pacjent ma uczulenie na octanowinian glinu

lub na

którykolwiek z pozostałych składników

leku (wymienione w punkcie 6);

na rozległe lub sączące się rany;

na zmienioną chorobowo skórę;

u dzieci w wieku poniżej 3 lat;

długotrwale.

Leku nie wolno stosować doustnie.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Tabletki Altacet przeznaczone są wyłącznie do sporządzania roztworu do stosowania na skórę.

Należy unikać kontaktu roztworu z oczami i błonami śluzowymi.

Jeśli wystąpią objawy uczulenia lub zmiany na skórze, należy natychmiast przerwać stosowanie leku.

UR.DZL.ZRN.4030.0677.2012

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub

gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Kobiety karmiące piersią nie powinny stosować leku Altacet do okładów na piersi, gdyż może to

spowodować szkodliwe działanie na organizm niemowlęcia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Altacet nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.

Jak stosować Altacet

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza

lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek przeznaczony jest wyłącznie do sporządzania roztworu do stosowania na skórę.

Jedną tabletkę należy rozpuścić w 50 ml (około ¼ szklanki) ciep

łej, przegotowanej wody. Tak

sporządzony roztwór stosować do okładów, kompresów i opatrunków.

Okłady, kompresy i opatrunki należy stosować w odstępach kilkugodzinnych tak, aby nie dopuścić do

ich wyschnięcia.

Przed każdym użyciem należy przygotować świeży roztwór. Niezużyty roztwór należy wylać.

Stosowanie u dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

U dzieci w wieku od 3 do 6 lat można stosować 1 okład w ciągu doby.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Altacet

Brak informacji na temat przedawkowania leku stosowanego zgodnie ze wskazaniami i w zalecanych

ilościach.

W razie połknięcia tabletki lub wypicia roztworu uzyskanego po jej rozpuszczeniu w wodzie

W razie doustnego zażycia leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, gdyż może wystąpić

zatrucie. Objawami ostrego zatrucia, które przypominają zatrucie wywołane kwasami, są: ból żołądka,

nudności, wymioty śluzowe lub krwawe, biegunka. Mogą również wystąpić: senność, skurcze mięśni

twarzy i kończyn, drgawki, gorączka, żółtaczka, zmniejszenie ilości moczu lub zahamowanie

wydalania moczu, zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, zapaść, ubytki w błonie śluzowej żołądka.

W przypadku zażycia leku zaleca się wypicie dużej ilości wody z węglem aktywowanym, a następnie

sprowokowanie wymiotów.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten

może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Możliwe jest wystąpienie miejscowych reakcji skórnych. Podczas stosowania leku na duże

powierzchnie skóry lub długotrwałego stosowania, mogą wystąpić objawy maceracji skóry.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

UR.DZL.ZRN.4030.0677.2012

5.

Jak przechowywać Altacet

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed wilgocią.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera

Altacet

Substancją czynną jest octanowinian glinu. Jedna tabletka zawiera 1 g octanowinianu glinu.

Pozostałe składniki to: kwas borowy, krospowidon, sodu stearylofumaran.

Jak wygląda Altacet i co zawiera opakowanie

Blister z folii Aluminium/PVC w tekturowym pudełku zawiera 6 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

6250 Kundl, Austria

Wytwórca

Lek S.A.

ul. Podlipie 16

95-010 Stryków

Lek S.A.

ul. Domaniewska 50 C

02-672 Warszawa

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 50 C

02-672 Warszawa

tel. 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Logo Sandoz