Alomide

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Alomide 1 mg/ml krople do oczu, roztwór
 • Dawkowanie:
 • 1 mg/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • krople do oczu, roztwór
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Alomide 1 mg/ml krople do oczu, roztwór
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 5 ml, 5909990408818, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 04088
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

ALOMIDE,

1 mg/ml, krople do oczu, roztwór

Lodoxamidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Alomide i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Alomide

Jak stosować lek Alomide

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywa

ć lek Alomide

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Alomide i w jakim celu się go stosuje

Lek Alomide jest przeznaczony do leczenia objawów niezakaźnego alergicznego zapalenia

spojówek.

Alergiczne zapalenie spojówek.

Spojówka jest delikatną błoną, pokrywającą wewnętrzną część

powieki i przednią powierzchnię oka. Zapalenie spojówek objawia się zaczerwienieniem, bolesnością

i obrzękiem i może być powodowane przez uczulenie (alergie).

Lek Alomide należy do grupy leków

nazywanych lekami przeciwalergicznymi. Zastosowanie leku

Alomide zgodnie z zaleceniem lekarza pomoże zmniejszyć zaczerwienienie, obrzęk i podrażnienie

oka.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Alomide

Kiedy nie stosować leku Alomide

jeśli pacjent ma uczulenie na lodoksamid lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie należy stosować leku Alomide częściej niż zaleci to lekarz.

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności leku Alomide u dzieci w wieku

poniżej 4 lat.

Lek Alomide należy stosować wyłącznie do zakraplania do oka (oczu).

Na początku leczenia lekiem Alomide może wystąpić uczucie dyskomfortu w oku, takie jak

pieczenie lub kłucie. Objawy te powinny ustąpić, jeśli jednak będą się utrzymywać, należy

skonsultować się z lekarzem.

Jeśli pacjent przyjmuje inne leki, należy zapoznać się z punktem „Alomide a inne leki”.

Alomide a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Brak danych

lub istnieją ograniczone dane dotyczące miejscowego stosowania produktu Alomide u kobiet w ciąży.

Nie ma danych, czy lodoksamid przenika do mleka ludzkiego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Alomide nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

i obsługiwania maszyn.

Bezpośrednio po zastosowaniu leku Alomide może wystąpić niewyraźne widzenie. Nie należy

prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn do czasu ustąpienia tego objawu.

Lek Alomide zawiera benzalkoniowy chlorek

Środek konserwujący zawarty w leku Alomide może powodować podrażnienie oka a tak

odbarwienie miękkich soczewek kontaktowych. Jeśli stosuje się soczewki kontaktowe, należy je zdjąć

przed zastosowaniem leku Alomide i odczekać 15 minut przed ich ponownym założeniem.

3.

Jak stosować lek Alomide

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

Młodzież oraz dorośli (w tym pacjenci w podeszłym wieku)

Zazwyczaj stosowana dawka leku Alomide to jedna do dwóch kropli do oka lub oczu, cztery razy

na dobę, w regularnych odstępach czasu.

Dzieci

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności leku Alomide u dzieci w wieku poniżej

4 lat. U dzieci w wieku 4 lat i starszych powinna być zastosowana taka sama dawka jak dla osób

dorosłych.

Lekarz określi, jak długo należy stosować lek.

Lek Alomide przeznaczony jest

wyłącznie

do podawania do oczu.

Sposób podawania leku w postaci kropli do oczu:

Przygotować butelkę leku Alomide i lustro.

Umyć ręce.

Odkręcić zakrętkę.

Jeśli po zdjęciu zakrętki kołnierz zabezpieczający jest poluzowany, należy go usunąć przed

zastosowaniem leku.

Wziąć butelkę do ręki i skierować ją do góry dnem, trzymając kciukiem i palcem środkowym

(rysunek 1).

Odchylić głowę do tyłu. Powiekę dolną odchylić czystym palcem ku dołowi, tak aby utworzyła się

„kieszonka” pomiędzy powieką i gałką oczną; do niej powinna trafić kropla (rysunek 2).

Przybliżyć końcówkę butelki do oka. Dla ułatwienia można posłużyć się lustrem.

Nie dotykać końcówką zakraplacza oka, powieki, okolic oka ani innych powierzchni.

Mogłoby to spowodować zakażenie kropli. Stosowanie zakażonych kropli może prowadzić do

niebezpiecznych powikłań a nawet do utraty wzroku.

Lekko nacisnąć dno butelki, aby spowodować wypłynięcie pojedynczej kropli leku Alomide

(rysunek 3).

Jeżeli kropla nie trafi do oka

należy ponowić próbę zakroplenia leku.

Po zastosowaniu leku w postaci kropli do oczu, zdjąć palec, którym trzymało się dolną powiekę.

Zamknąć oczy i przez 1 minutę delikatnie ucisnąć palcem kącik oka w okolicy nosa (rysunek 4).

Pomoże to zapobiec przedostawaniu się leku do całego organizmu.

Jeżeli konieczne jest podawanie kropli do obu oczu, należy powtórzyć czynności wymienione

powyżej w stosunku do drugiego oka.

Bezpośrednio po użyciu leku zakręcić butelkę.

W tym samym czasie należy korzystać z jednej butelki z lekiem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Alomide

W przypadku zakroplenia do oczu nadmiernej ilości kropli,

przemyć oczy letnią wodą. Nie należy

dodatkowo zakraplać leku, aż do czasu przyjęcia kolejnej dawki o zwykłej porze.

W przypadku przypadkowego połknię

cia należy natychmiast zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub

ośrodka leczenia zatruć.

Objawy przedawkowania po podaniu doustnym mogą obejmować: uczucie gorąca, uderzenia gorąca

na skórze, nudności, wymioty, nadmierne pocenie się, kurcze w jamie brzusznej, ból głowy, zawroty

głowy, uczucie zmęczenia, luźne stolce, nagłe parcie na mocz, częstomocz oraz podwyższenie

ciśnienia krwi, ustępujące po krótkim czasie.

Pominięcie zastosowania leku Alomide

W przypadku pominięcia dawki leku Alomide

, należy kontynuować leczenie podając kolejną

dawkę leku zgodnie ze schematem dawkowania. Jeżeli jednak do podania kolejnej dawki leku

pozostało niewiele czasu, należy pominąć dawkę, o której zapomniano i kontynuować leczenie według

zaleconego schematu dawkowania.

Nie należy

stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia

pominiętej dawki.

Jeśli pacjent stosuje jednocześnie inne krople lub maści podawane do oczu,

należy zachować co

najmniej 5 minut przerwy pomiędzy podaniami kolejnych leków. Maści do oczu należy stosować na

końcu.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia ciężkich reakcji nadważliwości (obrzęk, duszność) należy niezwłocznie

przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem lub Oddziałem Ratunkowym najbliższego

szpitala.

Poniżej wymieniono działania niepożądane obserwowane podczas stosowania leku Alomide:

Bardzo częste dział

ania niepożądane (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

uczucie dyskomfortu w oku

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 osób na 100):

niewyraźne widzenie, suchość oka, świąd oka, zwiększone wytwarzanie łez,

zaczerwienienie oka

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 osób na 1 000):

ból oka, obrzęk oka, biały nalot na powierzchni oka (rogówki), wydzielina z oka,

podrażnienie oka, łuski na powiece, osłabienie siły wzroku, zawroty głowy, ból głowy,

nudności, uczucie gorąca

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 osób na 10 000):

uszkodzenie i bliznowacenie rogówki, zapalenie rogówki, zapalenie powiek, zaburzenia

widzenia, nieprawidłowości nabłonka rogówki, obecność komórek w jamie przedniej oka,

reakcje alergiczne na lek, senność, nieprzyjemny smak w ustach, suchość w nosie, kichanie,

dyskomfort w jamie brzusznej, wysypka

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

czucie nieregularnego lub szybkiego bicia serca (kołatanie serca)

O ile działania niepożądane nie są poważne to zazwyczaj można kontynuować stosowanie kropli.

W razie obaw należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceut

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane

nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al.

Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, email:

ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej

informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Alomide

Aby zapobiec zakażeniom

butelkę należy wyrzucić po upływie czterech tygodni od jej pierwszego

otwarcia

. Datę otwarcia butelki należy zapisać w miejscu zaznaczonym poniżej.

Otwarto:

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i kartoniku

po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Alomide

Substancją czynną leku jest lodoksamid. 1 ml roztworu zawiera 1 mg lodoksamidu (w postaci

trometaminy lodoksamidu).

Pozostałe składniki to: benzalkoniowy chlorek, mannitol, disodu edetynian, hypromeloza, sodu

cytrynian dwuwodny, kwas cytrynowy jednowodny, tyloksapol, wodorotlenek sodu i/lub kwas

solny (do uzyskania odpowiedniego pH), woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Alomide i co zawiera opakowanie

Lek Alomide jest płynem (przezroczysty roztwór, bezbarwny lub koloru jasnożółtego) dostarczanym

w 5 ml plastikowej butelce (typu DROPTAINER) z zabezpieczoną zakrętką. Karton zawiera 1 butelkę

o pojemności 5 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

s.a. Alcon-Couvreur n.v.

Rijksweg 14

2870 Puurs

Belgia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego

.

Alcon Polska Sp. z o.o.

ul. Marynarska 15

02-674 Warszawa

tel. 22 820 34 50

Data ostatniej aktualizacji ulotki: