Alchinal

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Alchinal (0,248 g + 0,056 g)/10 ml proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
 • Dawkowanie:
 • (0,248 g + 0,056 g)/10 ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Alchinal (0,248 g + 0,056 g)/10 ml proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 35 g, 5909991038519, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 10385
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

ALCHINAL (0,248 g + 0,056 g)/10 ml, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej

Allii sativi bulbi extractum siccum + Echinaceae purpurae herbae extractum siccum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń

lekarza, lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty,

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie. Patrz

punkt 4.

Jeśli po upływie 10 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się

z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest A

LCHINAL

i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku A

LCHINAL

Jak stosować A

LCHINAL

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać A

LCHINAL

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest A

LCHINAL

i w jakim celu się go stosuje

LCHINAL

jest produktem leczniczym pochodzenia roślinnego, zawierającym jako substancje czynne

wyciągi z jeżówki purpurowej i czosnku. Stosuje się jako lek pobudzający odporność organizmu i

dzięki temu ułatwiający powrót do zdrowia w infekcjach dróg oddechowych.

Jest to produkt leczniczy roślinny stosowany tradycyjnie, którego skuteczność opiera się wyłącznie na

długim okresie stosowania i doświadczeniu.

LCHINAL

wskazany jest do tradycyjnego stosowania wspomagająco w infekcjach dróg

oddechowych: przeziębieniach, katarze, stanach zapalnych gardła.

Jeśli po upływie10 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, wystąpiła duszność lub

gorączka, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku A

LCHINAL

Kiedy nie stosować leku Alchinal

jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na jeżówkę lub czosnek lub którykolwiek z

pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

jeśli u pacjenta rozpoznano nadwrażliwość na rośliny z rodziny złożonych Compositae =

Astraceae (rumianek, nagietek, krwawnik, mniszek, arnika).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku A

LCHINAL

należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zachować szczególną ostrożność stosując ten lek:

jeśli u pacjenta stwierdzono upośledzoną odpowiedź immunologiczną (reakcję odpornościową),

jeśli u pacjenta występuje fenyloketonuria;

jeśli u pacjenta wystąpi duszność, gorączka lub ropna wydzielina należy niezwłocznie

powiadomić lekarza.

Pacjenci z chorobą atopową skóry przed zastosowaniem leku powinni skontaktować się z lekarzem.

Dzieci

U dzieci od 2 do 12 lat o stosowaniu może zdecydować lekarz. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej

2 lat.

A

LCHINAL

a inne leki

Nie są znane interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach,

które pacjent planuje stosować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania nie jest zalecane stosowanie

leku w tym okresie.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych na temat wpływu leku na sprawność psychofizyczną..

Ważne informacje o niektórych składnikach leku A

LCHINAL

Lek zawiera sorbitol (cukier). Jeśli u pacjenta występuje nietolerancja niektórych cukrów, należy

skontaktować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania tego leku.

Lek zawiera źródło fenyloalaniny (aspartam). Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

3.

Jak stosować A

LCHINAL

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń

lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Instrukcja przygotowania zawiesiny:

W celu przygotowania zawiesiny należy lekko wstrząsnąć butelką w celu rozluźnienia proszku.

Napełnić butelkę letnią, przegotowaną wodą do około

poziomu oznakowanego na butelce kreską,

starannie wstrząsnąć i uzupełnić letnią, przegotowaną wodą do kreski na butelce i powtórnie

wstrząsnąć. Odstawić na 1 minutę w celu uzyskania jednorodnej zawiesiny.

Po użyciu butelkę zakręcić i umieścić z resztą zawiesiny w lodówce.

Wstrząsnąć dokładnie przed każdym użyciem.

Podanie doustne. Zawiesinę należy dawkować za pomocą miarki dołączonej do opakowania..

Dawkowanie

U dzieci od 2 do 12 lat o stosowaniu może zdecydować lekarz.

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Młodzież od 12 lat i dorośli 45 ml dziennie jednorazowo lub w dawkach podzielonych.

Czas stosowania:

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 10 dniach, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku A

LCHINAL

Nie stwierdzono przypadków przedawkowania tego leku.

W razie przyjęcia większej dawki leku niż zalecana, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku A

LCHINAL

Należy przyjąć następną dawkę leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia

pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku A

LCHINAL

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości na jeżówkę (wysypka, pokrzywka, obrzęk

twarzy, skurcz oskrzeli, astma).

U pacjentów atopowych jeżówka może spowodować reakcje alergiczne związane z chorobą

autoimmunologiczną.

W przypadku stosowania przez okres dłuższy niż 8 tygodni, może wystąpić leukopenia (obniżenie

liczby białych krwinek we krwi obwodowej).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać A

LCHINAL

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25

Przechowywać butelkę w opakowaniu w zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Przygotowaną zawiesinę przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż

C. Okres ważności zawiesiny: 7 dni.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera A

LCHINAL

Substancjami czynnymi leku są suchy wyciąg z czosnku oraz suchy wyciąg z jeżówki

purpurowej. 10 ml zawiesiny zawiera 0,248 g suchego wyciągu z czosnku Allii sativi bulbi

extractum siccum (3 - 4:1), wyciąg natywny 70-100 %, maltodekstryna 0-30 %, ekstrahent –

woda oraz 0,056 g suchego wyciągu z jeżówki purpurowej Echinaceae purpureae herbae

extractum siccum (3,5 – 4,5:1), maltodekstryna niskocukrzona 20 %, ekstrahent – woda

oczyszczona.

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: sorbitol, aspartam, kwas cytrynowy, sodu

fosforan dwuzasadowy, aromat orzechowy suchy, aromat czekoladowy suchy, aromat

waniliowy suchy, aromat migdałowy suchy, powidon, kakao.

Jak wygląda A

LCHINAL

Proszek o barwie jasnobrunatnej do brunatno białej, który po dodaniu odpowiedniej ilości wody

tworzy zawiesinę o charakterystycznym smaku i zapachu.

Opakowanie: butelka zawierająca 35 g proszku w butelce wraz z miarką, umieszczone w tekturowym

pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej „GEMI” Grzegorz Nowakowski ul. Mickiewicza 36

05-480 Karczew

tel. + 48 22 780 83 05 w. 70

e-mail: gemi@gemi.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: