Alantan-Plus

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Alantan-Plus (20 mg + 50 mg)/g maść
 • Dawkowanie:
 • (20 mg + 50 mg)/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • maść
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Alantan-Plus (20 mg + 50 mg)/g maść
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 op. 30 g, 5909990035113, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00351
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Alantan Plus

(20 mg + 50 mg)/g, maść

(Allantoinum + Dexpanthenolum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz

punkt 4.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

Co to jest Alantan Plus i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Alantan Plus

Jak stosować Alantan Plus

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Alantan Plus

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Alantan Plus i w jakim celu się go stosuje

Alantan Plus ma postać maści do stosowania miejscowego na skórę.

Lek zawiera dwie substancje czynne: alantoinę i deksopantenol. Alantoina działa złuszczająco oraz

osłaniająco na skórę, poprawia jej nawilżenie oraz wspomaga leczenie ran przez pobudzanie wzrostu

nowej tkanki. Alantoina stosowana regularnie w nadmiernym rogowaceniu skóry, może zapobiec

nadmiernemu odkładaniu się keratyny (rodzaj białka).

Deksopantenol głęboko wnika w skórę, gdzie przekształca się w kwas pantotenowy. Zwiększone

zapotrzebowanie na kwas pantotenowy występuje w przypadku uszkodzeń i różnego rodzaju chorób

skóry. Deksopantenol ma zdolność wiązania wody, dzięki czemu zwiększa elastyczność skóry.

Wskazania do stosowania leku Alantan Plus:

zapobieganie odparzeniom u niemowląt,

leczenie różnego rodzaju ran, jak: otarcia, niewielkie skaleczenia i pęknięcia skóry,

leczenie oparzeń słonecznych oraz oparzeń po radioterapii i fototerapii,

pielęgnacja skóry podrażnionej i wysuszonej,

nadmierne rogowacenie skóry dłoni i stóp,

wspomagająco w atopowym zapaleniu skóry, wyprysku alergicznym, zapaleniu błony

śluzowej nosa i owrzodzeniach podudzi.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Alantan Plus

Kiedy nie stosować leku Alantan Plus

Nie należy stosować leku:

jeśli pacjent ma uczulenie na alantoinę, deksopantenol lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

do oczu,

na ostre stany zapalne skóry, przebiegające z wysiękiem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli w miejscu stosowania leku wystąpią jakiekolwiek objawy nadwrażliwości (takie jak

zaczerwienienie, uczucie swędzenia), należy przerwać stosowanie leku i zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

Alantan Plus a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie stwierdzono oddziaływania leku Alantan Plus z innymi lekami stosowanymi miejscowo na skórę.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania leku u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie stwierdzono wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn oraz na

sprawność psychofizyczną.

Alantan Plus zawiera lanolinę, glikol propylenowy i etylu parahydroksybenzoesan

Ze względu na zawartość lanoliny lek może powodować miejscową reakcję skórną (np.

kontaktowe zapalenie skóry).

Ze względu na zawartość glikolu propylenowego lek może powodować podrażnienie skóry.

Lek zawiera etylu parahydroksybenzoesan i może powodować reakcje alergiczne (możliwe

reakcje typu późnego).

3.

Jak stosować Alantan Plus

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

Miejsca chorobowo zmienione należy smarować, o ile lekarz nie zaleci inaczej, zwykle raz lub kilka

razy na dobę.

Pielęgnacja niemowląt:

stosować na miejsca narażone na odparzenia (po każdej zmianie pieluchy). Przed nałożeniem maści,

skórę należy umyć i osuszyć.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej należy skontaktować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Alantan Plus

Brak danych dotyczących przedawkowania podczas stosowania leku zgodnie z opisem w ulotce.

W razie przypadkowego przyjęcia leku doustnie należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Alantan Plus

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości, podrażnienie skóry (patrz też punkt 2: Informacje ważne

przed zastosowaniem leku Alantan Plus - Ostrzeżenia i środki ostrożności).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}

e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać Alantan Plus

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania – 6 miesięcy.

Lek Alantan Plus można stosować w ciągu 6 miesięcy od daty pierwszego użycia leku, nie

przekraczając terminu ważności umieszczonego na opakowaniu.

W tym okienku należy wpisać datę pierwszego użycia leku:

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Alantan Plus

Substancjami czynnymi leku są: alantoina i deksopantenol.

1 g maści zawiera 20 mg alantoiny i 50 mg deksopantenolu (50% roztwór pantenolu w glikolu

propylenowym).

Pozostałe substancje to: lanolina, parafina ciekła, wazelina biała, etylu parahydroksybenzoesan,

woda oczyszczona.

Jak wygląda Alantan Plus i co zawiera opakowanie

Lek Alantan Plus to maść żółtawego koloru, o jednolitej konsystencji.

Opakowanie:

Tuba aluminiowa wewnątrz lakierowana, z membraną i zakrętką z PE, zawierająca 30 g maści,

umieszczona w tekturowym pudełku wraz z ulotką.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne „UNIA” Spółdzielnia Pracy

ul. Chłodna 56/60

00-872 Warszawa

tel.: 22 620 90 81 wew. 190

faks: 22 654 92 40

e-mail: unia@uniapharm.pl

Treść ulotki leku Alantan Plus jest dostępna w systemie Ulotka Audio pod ogólnopolskim, bezpłatnym

numerem telefonu: 800 706 848.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: