Aksoderm

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Aksoderm 400 j.m./g maść
 • Dawkowanie:
 • 400 j.m./g
 • Forma farmaceutyczna:
 • maść
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Aksoderm 400 j.m./g maść
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 tuba 30 g, 5909990285235, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 02852
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

AKSODERM

400 IU/g, maść

Retinoli palmitas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza, lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty,

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe

objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub

farmaceucie. Patrz punkt 4.

Jeśli po upływie kilku dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy

skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

Co to jest

KSODERM

i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku

KSODERM

Jak stosować lek A

KSODERM

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek

KSODERM

Zawartość opakowania i

inne informacje

1. Co to jest

A

KSODERM

i w jakim celu się go stosuje

KSODERM

jest lekiem zawierającym jako substancję czynną palmitynian retynolu (witaminę A).

Witamina A stosowana na skórę usuwa zgrubienia, złuszczenia i pęknięcia naskórka w wyniku

działania złuszczającego. Ponadto witamina A wspomaga procesy regeneracyjne naskórka i skóry

właściwej, przez co wpływa korzystnie na jej elastyczność i jędrność.

KSODERM

stosuje się w ubytkach naskórka i niewielkich uszkodzeniach skóry.

Lek chroni skórę przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych (zimnem, wiatrem), w

tym po przebytych niewielkich odmrożeniach i oparzeniach I stopnia.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku

A

KSODERM

Kiedy nie stosować leku

A

KSODERM

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną (witaminę A) lub którykolwiek z pozostałych

składników leku (wymienionych w punkcie 6);

na otwarte rany ani na błony śluzowe.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania tej maści należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Maść należy stosować wyłącznie na skórę.

Dzieci

Brak danych dotyczących stosowania leku u dzieci.

A

KSODERM

a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez

pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Podczas leczenia nie należy stosować kosmetyków i preparatów o działaniu wysuszającym i

ściągającym.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy

planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego

leku.

Witamina A stosowana w dużych dawkach może uszkadzać płód.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

A

KSODERM

zawiera lanolinę. Lek może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe

zapalenie skóry).

3. Jak stosować

A

KSODERM

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

Cienką warstwę maści nałożyć na chorobowo zmienione miejsca na skórze i rozsmarować. O

ile lekarz nie zaleci inaczej, lek stosuje się 2 lub 3 razy na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

A

KSODERM

Nie stwierdzono przypadków przedawkowania leku

KSODERM

W razie zastosowania większej dawki leku niż zalecana, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku

A

KSODERM

Należy przyjąć następną dawkę leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia

pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku A

KSODERM

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy

zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek,

KSODERM

może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Mogą wystąpić reakcje alergiczne, miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}

e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać

A

KSODERM

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień poanego miesiąca.

Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby – 6 miesięcy.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę,

jak usunąć leki

, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera

A

KSODERM

Substancją czynną leku jest retynolu palmitynian (witamina A). 1 g maści zawiera 400 IU

witaminy A;

Pozostałe składniki to:

wazelina biała, lanolina bezwodna, woda oczyszczona.

Jak wygląda

A

KSODERM

i co zawiera opakowanie

KSODERM

to maść barwy jasnożółtej o słabym zapachu lanoliny. Opakowanie leku stanowi tuba

aluminiowa, zawierająca 30 g maści, umieszczona w tekturowym pudełku razem z ulotką dla pacjenta.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej „GEMI” Grzegorz Nowakowski

ul. Mickiewicza 36

05-480 Karczew

tel. 22 780 83 05 w. 70

e-mail: gemi@gemi.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: