Afronis

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Afronis płyn do stosowania na skórę
 • Forma farmaceutyczna:
 • płyn do stosowania na skórę
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Afronis płyn do stosowania na skórę
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 100 g, 5909990006526, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00065
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-10-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

AFRONIS

płyn do stosowania na skórę

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub

według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe

objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub

farmaceucie. Patrz punkt 4.

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy

skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest Afronis i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Afronis

Jak stosować Afronis

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Afronis

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Afronis i w jakim celu się go stosuje

Produkt

leczniczy

działaniu

przeciwbakteryjnym,

słabo

znieczulającym

i przeciwświądowym. Lek stosowany jest pomocniczo w trądziku pospolitym.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Afronis

Kiedy nie stosować leku Afronis:

Jeśli

pacjent

uczulenie

(nadwrażliwość)

substancje

czynne

którykolwiek

pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

Jeśli pacjent ma uszkodzoną skórę;

Jeśli pacjent ma otwarte rany;

U pacjentek w ciąży;

U pacjentek karmiących piersią;

Nie stosować na błony śluzowe;

Nie stosować doustnie;

Nie stosować leku Afronis u dzieci poniżej 12 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Afronisu należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą lub

pielęgniarką.

W przypadku wystąpienia nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku (utrzymujące

się zaczerwienienie skóry) należy przerwać stosowanie leku i skonsultować się z lekarzem.

W przypadku wystąpienia objawów nadmiernego wysuszania i złuszczania skóry należy

zmniejszyć częstość stosowania produktu.

Dzieci

Ze względu na brak dostępnych danych, nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 lat.

Lek Afronis a inne leki

Należy

powiedzieć

lekarzowi

farmaceucie

wszystkich

lekach

stosowanych

przez

pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

stosować

innymi

preparatami

zawierającymi

składniki

złuszczające,

kwas

salicylowy, siarkę, ponieważ może wystąpić podrażnienie skóry.

Ciąża, karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy

planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego

leku.

Nie stosować u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Afronis nie ma wpływu na zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.

Jak stosować Afronis

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub

według zaleceń lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat:

Stosować 1-2 razy na dobę w zależności od nasilenia objawów chorobowych.

Sposób podawania

Płyn na skórę

Produkt przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego. Po dokładnym umyciu i

wysuszeniu skóry twarzy ręcznikiem, odczekać kilkanaście minut dla uniknięcia efektu

drażniącego. Następnie zwilżyć tamponik płynem i przemywać wyłącznie miejsca chorobowo

zmienione.W przypadku wystąpienia objawów nadmiernego wysuszenia i złuszczenia się

skóry należy zmniejszyć częstość stosowania leku.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Afronis jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić

się do lekarza.

Stosowanie u dzieci

Ze względu na brak dostępnych danych, nie zaleca się stosowania u dzieci w poniżej 12 lat.

Pominięcie zastosowania leku Afronis

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Afronis

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy

zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Działania

niepożądane

leku

przedstawiono

zgodnie

klasyfikacją

narządów

i układów wg MedDRA oraz częstością występowania: częstość nieznana ( nie może być

określona na podstawie dostępnych danych).

Częstość nieznana:

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Podrażnienie skóry

Zaburzenia układu immunologicznego:

Reakcje alergiczne

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli

wystąpią

jakiekolwiek

objawy

niepożądane,

wszelkie

objawy

niepożądane

niewymienione

ulotce,

należy

powiedzieć

lekarzowi

farmaceucie

pielęgniarce.

Działania

niepożądane

można

zgłaszać

bezpośrednio

Departamentu

Monitorowania

Niepożądanych

Działań

Produktów

Leczniczych

Urzędu

Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Jerozolimskie

181C,

02-222

Warszawa,

tel.:

49-21-301,

fax:

49-21-309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na

temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Afronis

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po:

„termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 ºC. Chronić od światła.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy

zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże

chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Afronis

- Substancjami czynnymi leku są kwas borowy, rezorcynol, lewomentol, tymol.

- Pozostałe składniki: substancje pomocnicze to: etanol, woda oczyszczona.

Jak wygląda Afronis i co zawiera opakowanie

Afronis jest przezroczystm bezbarwnym płynem przechodzącym do barwy różowej, do

stosowania na skórę. Pakowanym w butelkę ze szkła brunatnego z zakrętką z kroplomierzem

w tekturowym pudełku. Dostępne są opakowania po 100 g

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Elanda Zakład Produkcji Środków Farmaceutycznych Negril Beta Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością Sp. j.

97-340 Rozprza, ul. Sportowa 9

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 19.06.2018