Aesciner Retard

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Aesciner Retard 50 mg glikozydów trójterpenowych w przeliczeniu na bezwodną escynę/ kapsułkę kapsułki o przedłużonym uwalnianiu,
 • Dawkowanie:
 • 50 mg glikozydów trójterpenowych w przeliczeniu na bezwodną escynę/ kapsułkę
 • Forma farmaceutyczna:
 • kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Aesciner Retard 50 mg glikozydów trójterpenowych w przeliczeniu na bezwodną escynę/ kapsułkę kapsułki o przedłużonym uwalnianiu,
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 30 kaps., 5909990432714, OTC; 60 kaps., 5909990432721, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 04327
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Rev/PL/AES/11.2017/PL

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

AESCINER RETARD

50 mg glikozydów trójterpenowych w przeliczeniu na bezwodną escynę/kapsułkę, kapsułki o

przedłużonym uwalnianiu, twarde

Hippocastani seminis extractum siccum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Aesciner Retard i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed przyjęciem leku Aesciner Retard

Jak przyjmować lek Aesciner Retard

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Aesciner Retard

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Aesciner Retard i w jakim celu się go stosuje

Lek zawiera wyciąg suchy z nasion kasztanowca, który uszczelnia ściany naczyń krwionośnych i

normalizuje ich przepuszczalność. Zmniejsza kruchość naczyń, przywraca ich elastyczność i

odporność na uszkodzenia. Działając przeciwwysiękowo, zapobiega tworzeniu się obrzęków.

Lek stosowany jest w objawach przewlekłej niewydolności żylnej, takich jak obrzęk kończyn dolnych,

oraz związanych z tym dolegliwościach: ból i uczucie ciężkości, skurcze łydek, uczucie napięcia żył,

świąd.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

2.

Informacje ważne przed przyjęciem leku Aesciner Retard

Kiedy nie przyjmować leku Aesciner Retard

Jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną (suchy wyciąg z nasion kasztanowca) lub

którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W przypadku nieodpowiedniej lub niewystarczającej odpowiedzi na leczenie objawowe, należy

skontaktować się z lekarzem z uwagi na inne możliwe przyczyny powstania obrzęku.

Lek Aesciner Retard a inne leki

W przypadku jednoczesnego stosowania leków zwiększających ryzyko krwawienia należy przed

rozpoczęciem leczenia skonsultować się z lekarzem.

Lek Aesciner Retard z jedzeniem i piciem

Brak danych.

Rev/PL/AES/11.2017/PL

Ciąża i karmienie piersią

Ze względu na to, że dotychczas nie ustalono badaniami klinicznymi bezpieczeństwa stosowania leku

w okresie ciąży i karmienia piersią, użycie leku w tym czasie wymaga zasięgnięcia porady lekarza.

Dotychczas brak doniesień o działaniu teratogennym lub uszkadzającym płód.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

3.

Jak przyjmować lek Aesciner Retard

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj stosowana dawka leku Aesciner Retard u dorosłych to 1 kapsułka dwa razy na dobę, przed

posiłkiem. Kapsułki należy połykać w całości, popijając odpowiednią ilością płynu. W przypadku

wystąpienia łagodnych objawów żołądkowo-jelitowych, kapsułkę należy przyjmować do posiłku.

Produkt może być stosowany długoterminowo po konsultacji z lekarzem.

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie przyjęcia leku Aesciner Retard

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej kapsułki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W nielicznych przypadkach notowano nudności i objawy żołądkowe o niewielkim nasileniu oraz

świąd, ból głowy i zawroty głowy. W odosobnionych przypadkach obserwowano reakcje alergiczne

(nadwrażliwości). Obserwowano zwiększoną częstość akcji serca oraz podwyższone ciśnienie tętnicze

krwi. Obserwowano nieregularne miesiączki.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania

niepożądane

można

zgłaszać

bezpośrednio

Departamentu

Monitorowania

Niepożądanych

Działań

Produktów

Leczniczych

Urzędu

Rejestracji

Produktów

Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.:

+48 (22) 492 11 00, fax. (22) 492 11 09), e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Aesciner Retard

Rev/PL/AES/11.2017/PL

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25˚C.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Aesciner Retard

Substancją czynną leku jest suchy wyciąg z nasion kasztanowca zwyczajnego -

Hippocastani seminis

extractum siccum

Jedna kapsułka zawiera: 240-290 mg wyciągu (jako wyciąg suchy) z

Aesculus hippocastanum L.

semen

(nasiona kasztanowca zwyczajnego) (4,5-5,5:1), co odpowiada 50 mg glikozydów

trójterpenowych w przeliczeniu na bezwodną escynę, rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 50%

V/V.

Pozostałe składniki to: dekstryna, Kollidon VA 64, talk, Eudragit RS 100, Eudragit RL 100,

trietylu cytrynian

kapsułka żelatynowa twarda:

wieczko: tlenek żelaza czerwony E 172, tytanu dwutlenek E 171, żelatyna wołowa,

laurylosiarczan sodu

denko: tytanu dwutlenek E 171, woda oczyszczona, żelatyna wołowa, laurylosiarczan sodu

Jak wygląda lek Aesciner Retard i co zawiera opakowanie

Kapsułki umieszczone są w blistrach z folii PVC/PVDC/AL pakowane w pudełko tekturowe po 30 lub

60 kapsułek.

Nie wszystkie wielkości opakowania muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Genexo Sp. z o.o.

ul. Gen. Zajączka 26

01-510 Warszawa

Wytwórca

Swiss Caps GmbH

Grassingerstraße 9

83043 Bad Aibling

Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki: