Acodin 150 Junior

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Acodin 150 Junior (50 mg + 7,5 mg)/5 ml syrop
 • Dawkowanie:
 • (50 mg + 7,5 mg)/5 ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • syrop
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Acodin 150 Junior (50 mg + 7,5 mg)/5 ml syrop
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 100 ml, 5909990031610, Rp; 1 butelka 100 ml, 5909990068197, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00316
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKAACODIN 150 Junior, (7,5 mg + 50 mg)/5 ml, syrop Dextromethorphani hydrobromidum + Dexpanthenolum


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.Spis treści ulotki:

Co to jest lek Acodin 150 Junior i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Acodin 150 Junior

Jak stosować lek Acodin 150 Junior

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Acodin 150 Junior

Inne informacjeCo to jest lek Acodin 150 Junior i w jakim celu się go stosuje


Lek Acodin 150 Junior występuje w postaci syropu i zawiera substancje czynne: dekstrometorfanu bromowodorek i dekspantenol. Dekstrometorfan działa przeciwkaszlowo, hamuje odruch kaszlowy poprzez bezpośrednie działanie na ośrodkowy układ nerwowy. W stosowanych dawkach nie wpływa hamująco na działanie aparatu rzęskowego oskrzeli (struktura odpowiedzialna za transport wydzielonego śluzu).

Dekspantenol odgrywa istotną rolę w przemianie materii, w tym w regeneracji błon śluzowych dróg oddechowych.


Lek Acodin 150 Junior stosuje się w objawowym leczeniu suchego kaszlu różnego pochodzenia (nie związanego z zaleganiem wydzieliny w drogach oddechowych).


2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Acodin 150 Junior


Lek należy stosować zgodnie ze wskazaniami zawartymi w ulotce dla pacjenta.

Odnotowano przypadki nadużywania leku, także przez dzieci i młodzież.

Kiedy nie stosować leku Acodin 150 Junior:


jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na dekstrometorfan lub którykolwiek z pozostałych składników leku Acodin.

jeśli pacjent stosuje jednocześnie leki z grupy inhibitorów MAO (niektóre leki stosowane w depresji, chorobie Parkinsona) lub przyjmował takie leki w ciągu ostatnich 14 dni (patrz także punkt „Stosowanie innych leków”.

jeśli u pacjenta występuje niewydolność oddechowa lub istnieje ryzyko jej wystąpienia.

jeśli pacjent choruje na astmę oskrzelową.


Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Acodin 150 Junior:


Lek hamuje kaszel, lecz nie usuwa jego przyczyny. Jeśli kaszel nie ustępuje w ciągu 7 dni albo choroba przebiega z gorączką, bólem głowy lub wysypką, należy skontaktować się z lekarzem.

Nie stosować u pacjentów ze schorzeniami dróg oddechowych, związanymi z wydzielaniem zwiększonej ilości śluzu, np. w zapaleniu oskrzeli.

U pacjentów z niewydolnością nerek lub wątroby; w takim przypadku należy zmniejszyć dawki leku lub zwiększyć odstępy pomiędzy nimi.

Lek zawiera sacharozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.


Stosowanie innych leków:


Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które są wydawane bez recepty.

Leku Acodin 150 Junior nie należy stosować równocześnie z lekami z grupy inhibitorów MAO (niektóre leki stosowane w depresji, chorobie Parkinsona), a także w ciągu 14 dni po zakończeniu leczenia takimi lekami. Jednoczesne podawanie tych leków może powodować wystąpienie objawów ze strony ośrodkowego układu nerwowego (zawroty głowy, pobudzenie, znaczne podwyższenie temperatury ciała, nudności, drżenia mięśniowe, podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi). Nie należy pić napojów alkoholowych w czasie stosowania dekstrometorfanu. Dekstrometorfan nasila hamujący wpływ alkoholu na ośrodkowy układ nerwowy.


Stosowanie leku Acodin 150 Junior z jedzeniem i piciem:


Syrop Acodin 150 Junior można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.


Ciąża i karmienie piersią Ciążą Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Karmienie piersią Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza. Nie należy stosować leku u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn


W dawkach terapeutycznych lek nie powoduje ograniczenie sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Stosowany w dawkach większych niż zalecane działa hamująco na ośrodkowy układ nerwowy.


Ważne informacje o niektórych składnikach leku Acodin 150 Junior:


Lek zawiera sacharozę, patrz punkt: „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Acodin 150 Junior”.


Jak stosować lek Acodin 150 Junior


Lek Acodin 150 Junior należy stosować zgodnie z zaleceniem lekarza. W razie wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.


Butelka syropu zaopatrzona jest w kieliszek-nasadkę do dozowania leku.
5 ml syropu zawiera 7,5 mg dekstrometorfanu bromowodorku i 50 mg dekspantenolu. Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 10 ml syropu Acodin 150 Junior do 4 razy na dobę.
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat:

5 ml syropu Acodin 150 Junior do 4 razy na dobę.


W przypadku wrażenia, że działanie leku Acodin 150 Junior jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.


Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Acodin 150 Junior:


W wyniku przedawkowania leku mogą wystąpić następujące objawy: pobudzenie, zaburzenia świadomości, stan dezorientacji, senność, nudności, wymioty, oczopląs, niezborność ruchowa.

Bardzo duże dawki dekstrometorfanu mogą spowodować hamowanie czynności ośrodka oddechowego (spowolnienie oddechu).

Leczenie przedawkowania jest objawowe. Można przeprowadzić płukanie żołądka. Donoszono o skutecznym zastosowaniu naloksonu jako specyficznego antagonisty dekstrometorfanu podczas przedawkowania u dzieci.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Pominięcie przyjęcia dawki leku Acodin 150 Junior:


W przypadku pominięcia jednej dawki leku należy przyjąć ją najszybciej, jak jest to możliwe. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Możliwe działania niepożądane


Jak każdy lek, Acodin 150 Junior może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W trakcie stosowania leku Acodin 150 Junior działania niepożądane występują rzadko.

Mogą wystąpić: lekka senność, zawroty głowy i zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Jak przechowywać lek Acodin 150 Junior


Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania. Nie zamrażać. Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Inne informacje


Co zawiera lek Acodin 150 Junior


Substancjami czynnymi leku są dekstrometorfanu bromowodorek i dekspantenol.
5 ml syropu zawiera 7,5 mg dekstrometorfanu bromowodorku i 50 mg dekspantenolu.

Ponadto lek zawiera: karmelozę sodową, glicerynę, sacharozę, benzoesan sodu, karmel spożywczy, kwas cytrynowy, esencję malinową spożywczą, wodę oczyszczoną.


Jak wygląda lek Acodin 150 Junior


Opakowanie zawiera 100 ml syropu.


Butelka z PET zawierająca 100 ml syropu z miarką, w tekturowym pudełku. Butelka za szkła brunatnego zawierająca 100 ml syropu z nakrętką zabezpieczającą i miarką, w tekturowym pudełku.Podmiot odpowiedzialny i wytwórca


Podmiot odpowiedzialny: Sanofi-Aventis Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa


Wytwórca:

Sanofi-Aventis Sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Rzeszowie

Zakład Produkcji i Dystrybucji Leków w Rzeszowie ul. Lubelska 52, 35-233 Rzeszów

Sanofi-Winthrop Industrie

1-3 allee de la Neste Z.I. d’En Sigal 31770 Colomiers FrancjaW celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:
Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

Data zatwierdzenia ulotki:
4


4