Acidum folicum Polfarmex

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Acidum folicum Polfarmex 15 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 15 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Acidum folicum Polfarmex 15 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 30 tabl. w blistrze, 5909991003319, Rp; 30 tabl w fiolce, 5909991003326, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 10033
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

ACIDUM FOLICUM POLFARMEX, 5 mg, tabletki

ACIDUM FOLICUM POLFARMEX, 15 mg, tabletki

Acidum folicum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub

farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Acidum Folicum Polfarmex i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Acidum Folicum Polfarmex

3. Jak stosować Acidum Folicum Polfarmex

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać Acidum Folicum Polfarmex

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Acidum Folicum Polfarmex i w jakim celu się go stosuje

Kwas foliowy (Acidum folicum) jest witaminą z grupy B.

Lek zalecany jest w profilaktyce i leczeniu stanów powodowanych niedoborem kwasu foliowego:

niedokrwistości megaloblastycznej oraz niedokrwistości hemolitycznej.

Dawki kwasu foliowego 4 mg do 5 mg zalecane są do stosowania przez co najmniej trzy miesiące

przed planowaną ciążą u kobiet, które urodziły dziecko z wadą genetyczną cewy nerwowej.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Acidum Folicum Polfarmex

Kiedy nie stosować leku Acidum Folicum Polfarmex:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników

tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Acidum Folicum Polfarmex należy zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując Acidum Folicum Polfarmex:

jeśli pacjent ma padaczkę, uszkodzenie tkanki mózgowej lub rdzenia kręgowego;

jeśli pacjent ma niedokrwistość megaloblastyczną z niedoboru witaminy B

Należy poradzić się lekarza, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w

przeszłości.

Inne leki i Acidum Folicum Polfarmex

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub

ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Kwas foliowy może zmniejszać działanie fenytoiny; w trakcie jednoczesnego stosowania wskazane

jest monitorowanie stężenia fenytoiny w osoczu i ewentualnie zwiększenie dawki leku. Środki

zobojętniające kwas żołądkowy zawierające związki glinu lub magnezu zmniejszają wchłanianie

kwasu foliowego; należy zachować dwugodzinny odstęp pomiędzy podaniem leków z tej grupy i

kwasu foliowego.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy

planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Niedobór kwasu foliowego w okresie ciąży może być przyczyną zaburzeń rozwoju płodu. Podawanie

kwasu foliowego we wczesnym okresie ciąży zmniejsza ryzyko wystąpienia wad cewy nerwowej.

Kwas foliowy przenika do mleka kobiecego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie ma wpływu na sprawność psychofizyczną, zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania

maszyn.

Acidum Folicum Polfarmex zawiera laktozę

Lek zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent

powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować Acidum Folicum Polfarmex

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

Jeżeli lekarz nie zaleci innego schematu dawkowania, kwas foliowy stosuje się zwykle doustnie w

dawce 4 do 15 mg na dobę.

W niedokrwistości megaloblastycznej: dorośli 5 mg na dobę przez 4 miesiące, do 15 mg na dobę w

zaburzeniach wchłaniania.

W niedokrwistości hemolitycznej: 5 mg na dobę lub co tydzień, w zależności od diety i nasilenia

hemolizy.

Lek należy zażywać regularnie, każdego dnia o tej samej porze. Regularne stosowanie zapobiega

pomijaniu przyjmowania leku.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Acidum Folicum Polfarmex

Nie odnotowano przypadków przedawkowania kwasu foliowego.

Pominięcie przyjęcia leku Acidum Folicum Polfarmex

W przypadku pominięcia dawki leku w danym dniu nie należy stosować następnego dnia dawki

podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Sporadycznie mogą wystąpić reakcje alergiczne (wysypki skórne, zaczerwienienie skóry, skurcz

oskrzeli, gorączka) lub zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (nudności, wzdęcie, biegunka).

Podczas długotrwałego leczenia kwasem foliowym może wystąpić spadek stężenia witaminy B

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać Acidum Folicum Polfarmex

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze lub

pojemniku po napisie „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Acidum Folicum Polfarmex

Substancją czynną leku jest kwas foliowy. Jedna tabletka leku Acidum Folicum Polfarmex

zawiera 5 mg lub 15 mg kwasu foliowego.

Pozostałe składniki to: skrobia kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna,

kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian.

Jak wygląda Acidum Folicum Polfarmex i co zawiera opakowanie

Opakowanie zawiera 30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Polfarmex S.A.

ul. Józefów 9

99-300 Kutno

Tel. (24) 357 44 44

Data ostatniej aktualizacji ulotki: