Acenol Forte

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Acenol Forte 500 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 500 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Acenol Forte 500 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 20 tabl., 5909991262266, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 02559
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

ACENOL FORTE

500 mg, tabletki

Paracetamolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz

punkt 4.

Jeśli po upływie 3 dni w przypadku gorączki i 5 dni w przypadku bólu nie nastąpiła poprawa

lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Acenol forte i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Acenol forte

3. Jak stosować lek Acenol forte

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Acenol forte

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Acenol forte i w jakim celu się go stosuje

Acenol forte zawiera paracetamol, stosowany w bólach różnego pochodzenia (bóle głowy, zębów,

stawowe, miesiączkowe, nerwobóle i inne). Może być jednym z leków w zwalczaniu bólu. Działa

przeciwgorączkowo.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Acenol forte

Kiedy nie stosować leku Acenol forte:

jeśli pacjent ma uczulenie na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6),

jeśli u pacjenta występuje choroba alkoholowa,

jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby lub nerek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zachować szczególną ostrożność stosując Acenol forte gdyż:

lek zawiera paracetamol,

przedawkowanie paracetamolu stanowi zagrożenie życia, w czasie stosowania tego leku konieczna

jest kontrola, czy inne zażywane równocześnie leki nie zawierają paracetamolu,

lek stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby,

należy zachować ostrożność stosując paracetamol w przypadku niedoboru dehydrogenazy

glukozo-6-fosforanowej,

leku nie należy stosować dłużej niż 3 dni w przypadku gorączki i 5 dni w przypadku bólu bez

konsultacji z lekarzem,

niezwłocznie należy skontaktować się z lekarzem, jeśli ból nie ustępuje lub nasila się, lub jeśli

gorączka nie spada lub nasila się,

podczas leczenia paracetamolem nie należy pić alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko

wystąpienia toksycznego uszkodzenia wątroby.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących

w przeszłości.

Dzieci

Ze względu na moc leku (tj. 500 mg), stosowanie leku możliwe jest u dzieci powyżej 12 lat.

Lek Acenol forte a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Przed zastosowaniem leku Acenol forte należy poinformować lekarza o przyjmowaniu:

doustnych leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny, np. warfaryny, gdyż paracetamol

może nasilać ich działanie;

ryfampicyny (leku stosowanego w leczeniu gruźlicy) oraz niektórych leków nasennych lub

przeciwpadaczkowych, np. fenobarbitalu, fenytoiny, karbamazepiny, gdyż hamują one

metabolizm paracetamolu, co może zwiększyć ryzyko uszkodzenia wątroby;

leków z grupy inhibitorów MAO (leki stosowane w leczeniu depresji), gdyż może pojawić się

pobudzenie lub wysoka gorączka;

leków przeciwwymiotnych, np. metoklopramidu, domperydonu, gdyż przyspieszają one

wchłanianie paracetamolu z przewodu pokarmowego;

kolestyraminy (leku zmniejszającego stężenie cholesterolu we krwi), gdyż opóźnia ona

wchłanianie paracetamolu z przewodu pokarmowego;

niesteroidowych leków przeciwzapalnych (leków o działaniu przeciwbólowym,

przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym, np. kwasu acetylosalicylowego), ponieważ zwiększają

one ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek;

salicylamidu, gdyż wydłuża on czas wydalania paracetamolu.

Kofeina nasila przeciwbólowe działanie paracetamolu.

Wyniki badań oceniające poziom cukru we krwi mogą być zmienione.

Acenol forte z jedzeniem, piciem i alkoholem

Obecność pożywienia w żołądku zmniejsza wchłanianie paracetamolu, dlatego zażywanie leku

po jedzeniu zmniejsza jego skuteczność.

Alkohol nasila toksyczne działanie paracetamolu.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Acenol forte można stosować w czasie ciąży, jeżeli jest to klinicznie uzasadnione. Należy przyjmować

możliwie najmniejszą zalecaną dawkę zmniejszającą ból i (lub) gorączkę, przez jak najkrótszy czas

i jak najrzadziej.

Należy skonsultować się z lekarzem, jeżeli ból i (lub) gorączka nie zmniejszają się lub gdy pacjentka

potrzebuje częściej przyjmować lek.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Acenol forte

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek dawkuje się podobnie w obu wskazaniach, tj. jako lek przeciwbólowy i jako lek

przeciwgorączkowy.

Zalecana dawka

Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia

Jedna do dwóch tabletek trzy lub cztery razy na dobę w odstępach nie krótszych niż 4 godziny,

maksymalnie osiem tabletek (4 g paracetamolu) na dobę (24 godziny).

Maksymalna dobowa dawka paracetamolu wynosi 4 g i odpowiednio mniej u osób, u których z

rozmaitych przyczyn zmniejszono dawki i (lub) przedłużono okres między dawkami.

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

Jeśli ból utrzymuje się dłużej niż 5 dni lub gorączka występuje przez czas dłuższy niż 3 dni, ulega

nasileniu lub pojawiają się inne objawy, należy przerwać leczenie i zasięgnąć porady lekarza.

Osoby w podeszłym wieku

Nie ma potrzeby modyfikowania dawki dla osób w podeszłym wieku.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

W przypadku niewydolności nerek należy albo zmniejszyć dawkę leku, albo przedłużyć odstęp czasu

między dawkowaniem z 4 do 6 godzin (dorośli).

W przypadku chorób wątroby paracetamol stosuje się w tej samej dawce w przewlekłych stabilnych

schorzeniach. Ze względu na brak informacji o toksyczności leku w przypadkach ostrych schorzeń

wątroby lub schorzeń o złym rokowaniu należy odstąpić od stosowania leku.

Sposób podawania

Podanie doustne.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Acenol forte

Przypadkowe lub zamierzone przedawkowanie leku może spowodować w ciągu kilku, kilkunastu

godzin objawy takie jak: nudności, wymioty, nadmierną potliwość, senność i ogólne osłabienie.

Objawy te mogą ustąpić następnego dnia pomimo, że zaczyna rozwijać się uszkodzenie wątroby, które

następnie daje o sobie znać rozpieraniem w nadbrzuszu, powrotem nudności i żółtaczką. W każdym

przypadku przyjęcia paracetamolu w dawce 5 g lub więcej trzeba sprowokować wymioty jeśli od

spożycia nie upłynęło więcej czasu niż godzina i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Warto

podać 60-100 g węgla aktywnego doustnie, najlepiej rozmieszanego z wodą.

Wiarygodnej oceny ciężkości zatrucia dostarcza oznaczenie poziomu paracetamolu we krwi.

Wysokość tego poziomu w stosunku do czasu, jaki upłynął od spożycia paracetamolu jest wartościową

wskazówką, czy i jak intensywne leczenie odtrutkami trzeba prowadzić. Jeśli takie badanie jest

niewykonalne, a prawdopodobna dawka paracetamolu była duża, trzeba wdrożyć bardzo intensywne

leczenie odtrutkami. Należy podać co najmniej 2,5 g metioniny i kontynuować (już w szpitalu)

leczenie acetylocysteiną lub (i) metioniną, które są bardzo skuteczne w pierwszych 10-12 godzinach

od zatrucia, ale prawdopodobnie są także pożyteczne po 24 godzinach. Leczenie zatrucia

paracetamolem musi odbywać się w szpitalu w warunkach intensywnej terapii.

Pominięcie zastosowania leku Acenol forte

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Acenol forte

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych

działań niepożądanych:

omdlenie lub zawroty głowy i dezorientacja – mogą to być objawy zagrażającego życiu wstrząsu

anafilaktycznego (niedostateczny przepływ krwi w narządach w wyniku niewydolności krążenia).

Częstość występowania tych działań niepożądanych jest nieznana.

nagle pojawiający się świszczący oddech, trudności z oddychaniem, obrzęk powiek, twarzy lub

warg;

wysypka, pokrzywka lub osutki. Te działania niepożądane występują rzadko.

ciężkie reakcje skórne, takie jak: ostra wysypka krostkowa na całym ciele, zespół Stevensa-

Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka. Te działania niepożądane występują

bardzo rzadko.

methemoglobinemia – utrata zdolności przenoszenia tlenu przez hemoglobinę, objawiająca się

sinicą, męczliwością, dusznością przy wysiłku, przyspieszeniem akcji serca, bólem i zawrotami

głowy, sennością lub śpiączką, występuje bardzo rzadko;

małopłytkowowść – zmniejszenie we krwi liczby płytek krwi, objawiające się krwawieniami,

krwotokami, łatwo powstającymi sińcami i wybroczynami, występuje bardzo rzadko.

Inne możliwe działania niepożądane leku Acenol forte:

Bardzo rzadko

(występują rzadziej niż u 1 pacjenta na 10 000):

leukopenia (zmniejszenie liczby białych komórek krwi), pancytopenia (zmniejszenie liczby

wszystkich rodzajów komórek krwi), agranulocytoza (zmniejszenie liczby granulocytów

obojętnochłonnych we krwi);

nudności, wymioty, zaburzenia trawienia.

Częstość nieznana

(częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

hemoliza pojawiająca się sporadycznie u osób z enzymopatią krwinkową, niedoborem

dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej występującym głównie u mieszkańców krajów

śródziemnomorskich i u ludzi rasy czarnej;

uszkodzenie wątroby zdarzające się przy dawkach leczniczych paracetamolu, przejawiające się

wzrostem osoczowej aktywności aminotransferaz, dotyczyło albo pacjentów z chorobą

alkoholową albo osób zażywających lek codziennie przez kilkanaście lat;

zaburzenia nerek i dróg moczowych

– nie potwierdzono, czy to działanie niepożądane jest

powodowane przez paracetamol. Podstawą tego przypuszczenia były badania kliniczno-kontrolne

z nieustalonym związkiem czasowym pomiędzy zażywaniem paracetamolu w dużych dawkach a

niewydolnością nerek.

hipotermia (ciepłota ciała poniżej 35,5

C) to występujące nadzwyczaj rzadko działanie

niepożądane, dotychczas wykryte tylko u dzieci.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: +48 22 49 21 301

Faks: +48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Acenol forte

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: EXP

.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Acenol forte

Substancją czynną leku jest paracetamol. Jedna tabletka zawiera 500 mg paracetamolu.

Pozostałe składniki to: skrobia żelowana, powidon, kroskarmeloza sodowa, kwas stearynowy.

Jak wygląda lek Acenol forte i co zawiera opakowanie

Lek Acenol forte jest dostępny w postaci tabletek. Tabletka jest biała, okrągła, obustronnie lekko

wypukła.

Dostępne opakowanie:

20 tabletek

Blistry z folii PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy Galena

ul. Krucza 62

50-984 Wrocław

Polska

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

26-9-2018

FORTEKOR PLUS (Elanco GmbH)

FORTEKOR PLUS (Elanco GmbH)

FORTEKOR PLUS (Active substance: pimobendan / benazepril) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6321 of Wed, 26 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2804/T/11

Europe -DG Health and Food Safety