Advertisement

Meloxicam Arrow

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Meloxicam Arrow
 • Dostępny od:
 • Arrow
 • Dawkowanie:
 • 7,5 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków
Advertisement

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Meloxicam Arrow
  Polska
 • Język:
 • polski

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • URPL
 • Data autoryzacji:
 • 18-10-2011
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 09-08-2016

Ulotkę dla pacjenta


ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Meloxicam Arrow 7,5 mg, tabletki

Meloxicam Arrow 15 mg, tabletki

(Meloxicamum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa

       informacja.

Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, 

      gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy 

niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Meloxicam Arrow i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Meloxicam Arrow

Jak stosować lek Meloxicam Arrow

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Meloxicam Arrow

Inne informacje

Lek nosi nazwę Meloxicam Arrow 7,5 mg lub 15 mg (w tekście niniejszej ulotki określany jest jako 

Meloxicam Arrow). Substancją czynną jest meloksykam, natomiast inne składniki są wymienione na 

końcu ulotki (patrz punkt 6). 

1. CO TO JEST MELOXICAM ARROW I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE 

Lek Meloxicam Arrow stosuje się w krótkotrwałym leczeniu objawowego zaostrzenia choroby 

zwyrodnieniowej stawów. Stosowany jest również w długotrwałym objawowym leczeniu 

reumatoidalnego zapalenia stawów i zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (rodzaj zapalenia 

stawów powodujący ból i sztywność kręgosłupa).

Meloxicam należy do grupy leków nazywanych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi i działanie 

jego polega na zmniejszaniu zapalenia i bólu stawów i mięśni. 

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOWANIEM LEKU MELOXICAM ARROW 

Kiedy nie stosować leku Meloxicam Arrow

Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na meloksykam lub którykolwiek z 

pozostałych składników tabletek (są one wymienione w punkcie 6);

Jeśli u pacjenta występuje uczulenie (nadwrażliwość) na aspirynę lub inne niesteroidowe leki 

przeciwzapalne, takie jak ibuprofen lub naproksen;

Jeśli u pacjenta występuje czynna choroba wrzodowa żołądka lub jeśli często występuje 

choroba wrzodowa żołądka;

Jeśli występuje czynna choroba wrzodowa dwunastnicy (pierwszy odcinek jelita cienkiego) 

lub często występuje choroba wrzodowa dwunastnicy;

Jeśli występują ciężkie choroby wątroby lub nerek bądź niewydolność serca;

Jeśli występują zaburzenia krwawienia;

Jeśli występują lub kiedykolwiek występowały krwawienia z żołądka, jelit lub naczyń 

mózgowych;

Powyżej szóstego miesiąca ciąży oraz w okresie karmienia piersią;

Jeśli występuje ciężka niewydolność serca.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Meloxicam Arrow

Jeśli kiedykolwiek występowała choroba wrzodowa żołądka;

Jeśli kiedykolwiek występowała choroba wrzodowa dwunastnicy;

Jeśli kiedykolwiek występowało zapalenie przełyku;

Jeśli kiedykolwiek występowało zapalenie błony śluzowej żołądka;

Jeśli kiedykolwiek występowały inne problemy z przewodem pokarmowym;

U kobiet stosujących domaciczne środki antykoncepcyjne, zwykle znane jako spirale;

Jeśli występują miejscowe obrzęki (oedema), nadciśnienie tętnicze lub niewydoność serca;

Jeśli występuje niezbyt ciężka choroba nerek;

Jeśli występują ciężkie reakcje skórne lekarz może odstawić lub zmienić lek.

Lek Meloxicam Arrow może utrudniać zajście w ciążę. W przypadku planowania ciąży lub 

problemów z zajściem w ciążę należy o tym powiedzieć lekarzowi, który podejmie decyzję dotyczącą 

sposobu leczenia.

U osób w podeszłym wieku może zwiększyć się ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Należy 

natychmiast poinformować lekarza o wystąpieniu nienaturalnych objawów żołądkowych lub 

jelitowych.

Stosowanie leków takich jak Meloxicam Arrow może wiązać się z niewielkim  ryzykiem ataku serca 

(„zawału serca”) lub udaru. Wzrost ryzyka jest bardziej prawdopodobny przy dużych dawkach i 

długotrwałym stosowaniu. Nie należy przekraczać zalecanej dawki lub czasu trwania leczenia.

Jeśli pacjent miał kłoppoty z sercem lub przeszedł udar mózgu lub myśli, że ma zwiększone 

ryzyko wystąpienia tych schorzeń (np. ma wysokie ciśnienie krwi, cukrzycę, wysoki 

cholesterol lub jest palaczem papierosów) powinien omówić leczenie z lekarzem lub 

farmaceutą. 

Stosowanie leku Meloxicam Arrow z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu, również w przeszłości następujących leków, ponieważ 

mogą one powodować interakcję z lekiem Meloxicam Arrow.

Inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, włączając kwas acetylosalicylowy 

Leki zapobiegające krzepnięciu krwi, takie jak warfaryna, heparyna lub tiklopidyna

Leki rozpuszczające skrzep krwi (trombolityki)

Wszystkie leki moczopędne

Leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym

Lit (stosowany w chorobach psychicznych)

Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (np. fluoksetyna)

Cyklosporyna (lek stosowany w zapobieganiu odrzucania przeszczepów po transplantacji)

Metotreksat (lek stosowany w chorobach skóry, reumatoidalnym zpaleniu statwów, raku)

Cholestyramina (lek obniżający stężenie cholesterolu)

Możliwe, że przyjmowanie leku Meloxicam Arrow będzie dla danego pacjenta odpowiednie i lekarz 

zadecyduje o właściwym jego stosowaniu.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich innych aktualnie i ostatnio 

przyjmowanych lekach, w tym wydawanych bez przepisu lekarza.

Stosowanie leku Meloxicam Arrow  z jedzeniem i piciem:

Tabletki należy połykać w całości popijając pełną szklanką wody podczas posiłku.

Przyjmowanie tego leku równocześnie z alkoholem może zwiększyć ryzyko wystąpienia choroby 

wrzodowej żołądka lub krwawienia z żołądka. Przez spożyciem alkoholu równocześnie z 

przyjmowanym lekiem należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża i karmienie piersią

W przypadku ciąży powyżej 6 miesiąca lub karmienia piersią nie należy stosować leku Meloxicam 

Arrow. Lekarz może zalecić lek Meloxicam Arrow we wczesnym okresie ciąży, jeśli uzna to za 

odpowiednie. Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Tabletki mogą być przyczyną zaburzeń widzenia, powodować uczucie senności oraz zwrotów głowy. 

W takich przypadkach nie wolno prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Meloxicam Arrow

W przypadku stwierdzonego przez lekarza występowania nietolerancji niektórych cukrów, przed 

zastosowaniem leku Meloxicam Arrow należy skontaktować się z lekarzem. 

Lek Meloxicam Arrow zawiera 30 mg sodu w maksymalnej dawce 15 mg na dobę. Należy to 

uwzględnić w przypadku konieczności stosowania diety z ograniczonym spożyciem sodu lub soli.

3. JAK STOSOWAĆ LEK MELOXICAM ARROW

Lek Meloxicam Arrow należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku 

wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem lub farmaceutą. Stosowane zazwyczaj dawki 

leku Meloxicam Arrow są przedstawione poniżej.

Tabletki należy połykać w całości popijając szklanką wody podczas posiłku. Leki należy przyjmować 

o tej samej porze dnia.

Krótkotrwałe leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów

Dorośli i osoby w podeszłym wieku: Zwykle stosuje się jedną tabletkę w ciągu doby. Lekarz może 

zalecić rozpoczęcie leczenia od stosowania leku Meloxicam Arrow 7,5 mg tabletki i zwiększyć dawkę 

zależnie od wyników leczenia zalecając stosowanie leku Meloxicam Arrow 15 mg tabletki.

Długotrwałe leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i zesztywniającego zapalenia stawów 

kręgosłupa

Dorośli: Zwykle stosuje się jedną tabletkę w ciągu doby. Lekarz może zalecić rozpoczęcie leczenia od 

stosowania leku Meloxicam Arrow 15 mg tabletki i zmniejszyć dawkę zależnie od wyników leczenia 

zalecając stosowanie leku Meloxicam Arrow 7,5 mg tabletki.

Osoby w podeszłym wieku oraz ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych: 

Zwykle stosowana dawka wynosi jedna tabletka leku Meloxicam Arrow 7,5 mg w ciągu doby. 

Meloxicam Arrow nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 15 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Meloxicam Arrow

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Meloxicam Arrow należy natychmiast 

skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, bądź skontaktować się telefonicznie z najbliższym 

oddziałem pogotowia ratunkowego. Należy pamiętać o zabraniu z sobą opakowania wraz z 

pozostałymi tabletkami.

Pominięcie zastosowania leku Meloxicam Arrow

Pominięcie dawki leku Meloxicam Arrow nie stanowi problemu. Należy pominąć opuszczoną dawkę i 

przyjąć kolejną dawkę w odpowiednim czasie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu 

uzupełnienia pominiętej tabletki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Meloxicam Arrow może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one 

wystąpią.

Wszystkie leki mogą powodować reakcje alergiczne, choć ciężkie reakcje alergiczne występują 

rzadko. Należy natychmiast powiadomić lekarza o nagłym wystąpieniu sapania, trudności z 

oddychaniem, obrzęku powiek, twarzy lub warg, wysypki lub świądu (zwłaszcza obejmującego całe 

ciało).

Najczęstsze działania niepożądane dotyczą żołądka i jelit.

Opisywano również następujące działania niepożądane:

Działania niepożądane występujące często (u mniej niż 1 na 10 pacjentów i więcej niż 1 na 100 

pacjentów);

Nieodkrwistość, zawroty głowy, ból głowy, niestrawność (zgaga), nudności i wymioty, ból brzucha 

(ból żołądka), zaparcie, wzdęcia, biegunka, świąd, wysypka, obrzęk, w tym obrzęk nóg.

Działania niepożądane występujące niezbyt często (u mniej niż 1 na 100 pacjentów i więcej niż 1 na 

1000 pacjentów);

Leukocytopenia, trombocytopenia lub agranulocytoza (zmniejszenie liczby określonych typów 

komórek krwi), zaburzenia błędnika (zawroty głowy podczas ruchu głowy), dzwonienie w uszach, 

senność, kołatanie serca, (szybkie nieregularne bicie serca), zwiększone ciśnienie krwi, nagle 

zaczerwienienie twarzy, choroba wrzodowa lub krwawienia z żołądka lub jelit, zapalenie przełyku, 

zapalenie błony śluzowej jamy ustnej (wirusowe zakażenie błony śluzowej jamy ustnej), zmiany 

wyników badań laboratoryjnych kontrolujących czynność wątroby lub nerek, pokrzywka (świąd 

obszarów skóry). 

Działania niepożądane występujące rzadko (u mniej niż 1 na 1000 pacjentów i więcej niż 1 na 10 000 

pacjentów);

Zmienność nastroju, bezsenność, koszmary senne, dezorientacja, zaburzenia widzenia, w tym 

niewyraźne widzenie, ataki astmy u ludzi uczulonych na kwas acetylosalicylowy lub inne 

niesteroidowe leki przeciwzapalne, perforacje przewodu pokarmowego, zapalenie błony śluzowej 

żołądka, zapalenie okrężnicy, zapalenie wątroby, rumień wielopostaciowy (zaburzenia dotyczące 

skóry wywołane reakcją alergiczną), nadwrażliwość skóry na światło, niewydolność nerek.

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów);

Martwica toksyczno-rozpływna naskórka (powstawanie pęcherzy i złuszczanie skóry), zespół Stevens-

Johnsona (ciężkie reakcje skórne).

Stosowanie leków takich jak Meloxicam Arrow  może wiązać się z niewielkim  ryzykiem 

ataku serca („zawału serca”) lub udaru.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy 

niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK MELOXICAM ARROW

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Meloxicam Arrow po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku 

tekturowym.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 o C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać 

farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić 

środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Meloxicam Arrow

substancją czynną leku jest meloksykam

inne składniki leku to sodu cytrynian dwuwodny, laktoza jednowodna, celuloza 

mikrokrystaliczna, powidon, krzemionka koloidalna bezwodna, krospowidon, magnezu 

stearynian. 

Jak wygląda lek Meloxicam Arrow i co zawiera opakowanie:

Meloxicam Arrow 7,5 tabletki: jasnożółte okrągłe tabletki oznakowane po jednej stronie „>” i 

„ML7,5” po drugiej stronie.

Meloxicam Arrow 15 tabletki: jasnożółte okrągłe tabletki oznakowane po jednej stronie „>” i „ML/ 

15” po drugiej stronie.

Tabletki są dostępne w opakowaniach zawierających 10  (tylko dla 15 mg) , 14, 15, 20, 28, 30, 50, 60, 

100 lub 500 tabletek. 

Nie wszystkie wielkości muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Arrow Poland S.A., Al. Jana Pawła II 23,  00-854 Warszawa, Polska

Wytwórcy:

Arrow Generics Ltd.

Unit 2, Eastman Way, Stevenage

Hertfordshire, SG1 4SZ

Wielka Brytania

Medicofarma S.A., 

ul. Żelazna 58

00-866 Warszawa

Polska

Selamine Ltd. T/A Arrow Generics Limited

Unit 4 Willsborough Cluster, Clonshaugh

Industrial Estate, Clonshaugh

Dublin 17

Irlandia

Arrow Pharm (Mlata) Limited

HF62, Hal Far Industrial Estate

Birzebbugia, BBG06

Malta

Juta Pharma GmbH

Gutenbergstrasse 13

24941 Flensburg

Niemcy

Akmon Pharmaceutical Industries LLC

Industrijska cesta 1J

1290  Grosplje

Słowenia

Data przygotowania ulotki: 

17.03.2011 09.09.2011 r.

Document Outline

Advertisement