Advertisement

Fanipos

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Fanipos
 • Dostępny od:
 • Teva
 • Dawkowanie:
 • 50 µg/dawkę donosową
 • Forma farmaceutyczna:
 • aerozol do nosa
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków
Advertisement

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Fanipos
  Polska
 • Język:
 • polski

Inne informacje

Advertisement

Status

 • Źródło:
 • URPL
 • Data autoryzacji:
 • 07-06-2011
 • last_update:
 • 09-08-2016

Ulotkę dla pacjenta

Advertisement

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Fanipos, 50 µg/dawkę donosową, aerozol do nosa, zawiesina

Fluticasoni propionas

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same

- Jeżeli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Fanipos i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fanipos

3. Jak stosować lek Fanipos

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Fanipos

6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK FANIPOS I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Nazwa tego leku to Fanipos. Zawiera on 50 mikrogramów substancji czynnej, flutykazonu

propionianu w każdej dawce. Flutykazonu propionian należy do grupy leków zwanych

kortykosteroidami.

Fanipos ma właściwości przeciwzapalne. Po podaniu do nosa zmniejsza obrzęk i podrażnienie. Jest

stosowany w zapobieganiu i leczeniu sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (np.

kataru siennego) i całorocznego zapalenia błony śluzowej nosa (np. uczucie zatkanego nosa lub

wydzielina z nosa, kichanie i swędzenie wywołane kurzem domowym lub sierścią zwierząt, takich jak

koty czy psy). Może być stosowany u dorosłych i dzieci w wieku 4 lat i starszych.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU FANIPOS

Kiedy nie stosować leku Fanipos

jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na flutykazonu propionian lub na którykolwiek z

pozostałych składników leku Fanipos.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Fanipos

jeśli pacjent miał zabieg chirurgiczny nosa;

jeśli u pacjenta występuje lub występowało w ostatnim czasie zakażenie dróg nosowych;

jeśli u pacjenta występuje lub występowało w ostatnim czasie niewyleczone zakażenie,

gruźlica lub opryszczkowe zakażenie oczu;

jeśli pacjent przyjmował w ostatnim czasie leki steroidowe w zastrzykach lub przyjmuje

doustnie leki steroidowe przez dłuższy okres;

jeśli pacjent stosuje więcej niż 8 dawek leku Fanipos na dobę (maksymalna zalecana dawka

dobowa), ponieważ w okresie stresu może być konieczne stosowanie dodatkowych steroidów.

Stosowanie leku Fanipos zazwyczaj prowadzi do opanowania sezonowego alergicznego zapalenia nosa

(katar sienny), jednakże w przypadku ekspozycji na bardzo duże stężenia alergenów, może być konieczne

wprowadzenie dodatkowego leczenia w celu opanowania innych objawów, takich jak świąd oczu.

W takim przypadku należy skonsultować się z lekarzem.

1

Stosowanie innych leków

Niektóre leki mogą wpływać na działanie leku Fanipos, w szczególności należy powiedzieć lekarzowi

lub farmaceucie o przyjmowaniu:

jakichkolwiek leków stosowanych w leczeniu zakażeń grzybiczych (np. ketokonazolu);

jakichkolwiek leków przeciwwirusowych, takich jak stosowane w leczeniu zakażeń wirusem

HIV (np. rytonawir).

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio

lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczną antykoncepcję w trakcie leczenia.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie, jeśli pacjentka jest w ciąży, planuje ciążę lub karmi

piersią. Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania

maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Fanipos

Lek Fanipos zawiera chlorek benzalkoniowy (40 μg/dawkę donosową), który jest substancją drażniącą

i może powodować reakcje skórne. W przypadku długotrwałego stosowania, środek konserwujący –

chlorek benzalkoniowy może spowodować obrzęk błony śluzowej nosa. W takim przypadku

(przedłużające się uczucie zatkanego nosa) należy, jeśli to możliwe, rozważyć stosowanie do nosa

leków niezawierających środków konserwujących. Może również spowodować skurcz oskrzeli. Jeśli

takie leki nie są dostępne, należy zastosować leki w innej postaci farmaceutycznej.

3. JAK STOSOWAĆ LEK FANIPOS

Lek Fanipos należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy

skontaktować się lekarzem.

Zazwyczaj stosowana dawka leku Fanipos to:

Dorośli (w tym pacjenci w podeszłym wieku) i dzieci w wieku 12 lat i starszych:

Na początku stosowania leku Fanipos, zazwyczaj przyjmuje się dwie dawki aerozolu do każdego

otworu nosowego raz na dobę, najlepiej rano. Lekarz może zalecić zastosowanie maksymalnie dwóch

dawek aerozolu do każdego otworu nosowego dwa razy na dobę.

Po uzyskaniu kontroli objawów, lekarz może zalecić zmniejszenie dawki do jednej dawki aerozolu do

każdego otworu nosowego raz na dobę. Jeśli podczas stosowania tej mniejszej dawki objawy nasilą

się, dawkę będzie można ponownie zwiększyć do dawki początkowej.

Dzieci w wieku od 4 do 11 lat:

U dzieci w wieku od 4 do 11 lat zazwyczaj zaleca się stosowanie jednej dawki aerozolu do każdego

otworu nosowego raz na dobę, najlepiej rano. Lekarz może zalecić zastosowanie maksymalnie jednej

dawki aerozolu do każdego otworu nosowego dwa razy na dobę.

Fanipos nie jest wskazany dla dzieci w wieku poniżej 4 lat.

Lekarz zaleci stosowanie najmniejszej dawki leku Fanipos zapewniającej skuteczną kontrolę

objawów.

2

Leku Fanipos nie należy stosować w dawkach większych ani częściej niż zalecił lekarz. Ważne jest,

by nie stosować więcej dawek leku niż zalecił lekarz.

Jeśli, mimo stosowania leku Fanipos, nadal utrzymuje się swędzenie i łzawienie oczu związane

z katarem siennym, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Lekarz może zalecić stosowanie innego leku,

który złagodzi objawy dotyczące oczu.

Zanim zastosuje się aerozol do nosa

Lek Fanipos ma wieczko ochronne, które osłania i utrzymuje w czystości dozownik. Wieczko

ochronne należy zdjąć przed zastosowaniem leku i ponownie nałożyć po jego użyciu.

Przed pierwszym użyciem aerozolu do nosa Fanipos należy odpowiednio przygotować butelkę:

1. Delikatnie wstrząsnąć butelkę, a następnie zdjąć wieczko ochronne.

2. Butelkę należy trzymać pionowo, kciukiem za dno butelki, a palcem wskazującym i palcem

środkowym za obie strony dozownika. Należy upewnić się, że dozownik nie jest skierowany

bezpośrednio na pacjenta.

3. Nacisnąć palcami dozownik w celu uwolnienia dawki aerozolu.

4. Powtórzyć czynności 2. i 3. jeszcze pięć razy – aerozol jest gotowy do użycia.

Jeżeli w ciągu ostatnich 7 dni lek Fanipos nie był stosowany, należy ponownie przygotować go do

użycia, tak by wytwarzał drobną mgiełkę.

Jeżeli po próbie przygotowania butelki do użycia dozownik w dalszym ciągu nie działa, może to

oznaczać, że jest zatkany. Wówczas należy wykonać następujące czynności:

Czyszczenie butelki z aerozolem do nosa

1. Zdjąć wieczko ochronne.

2. Pociągnąć biały pierścień do góry, aby zdjąć dozownik.

3. Dozownik i wieczko ochronne włożyć na kilka minut do ciepłej wody, a następnie przepłukać

pod bieżącą wodą.

4. Strząsnąć nadmiar wody i pozostawić dozownik i wieczko ochronne w ciepłym (nie gorącym)

miejscu do wyschnięcia.

5. Ponownie nałożyć dozownik.

6. Przygotować butelkę do użycia, jeżeli jest to konieczne, nacisnąć kilka razy pompkę aż do

uzyskania drobnej mgiełki.

Należy czyścić dozownik co najmniej raz w tygodniu, aby zabezpieczyć go przed zatkaniem.

W przypadku zatkania dozownika, konieczne jest dodatkowe czyszczenie.

NIGDY nie należy próbować udrożniać ani powiększać otworu w dozowniku igłą ani innym

ostrym narzędziem, gdyż doprowadzi to do zniszczenia mechanizmu rozpraszającego lek.

Stosowanie aerozolu do nosa

1. Wstrząsnąć butelką i zdjąć wieczko ochronne.

2. Delikatnie wydmuchać nos.

3. Zatkać jeden otwór nosowy przyciskając go palcem i umieścić końcówkę dozownika w drugim

otworze nosowym. Lekko przechylić głowę do przodu, tak aby butelka była w pionowym

położeniu.

4. Wykonać powolny wdech przez nos i jednocześnie palcami silnie nacisnąć pierścień dozownika,

aby podać dawkę aerozolu do otworu nosowego.

5. Wykonać wydech przez usta. Powtórzyć czynności opisane w punkcie 4, aby podać drugą dawkę

aerozolu do tego samego otworu nosowego.

6. Wyjąć końcówkę dozownika z otworu nosowego i wykonać wydech przez usta.

7. Powtórzyć czynności opisane w punktach od 3 do 6, aby podać lek do drugiego otworu

nosowego.

3

Po zastosowaniu aerozolu do nosa

Należy ostrożnie wytrzeć dozownik czystą chusteczką i ponownie nałożyć wieczko ochronne.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Fanipos

Istotne jest, aby stosować lek zgodnie z zaleceniami farmaceuty lub lekarza. Lek należy przyjmować

wyłącznie w dawkach zalecanych przez lekarza; stosowanie mniejszej lub większej niż zalecana

dawki leku może spowodować nasilenie się objawów.

W przypadku nieumyślnego zastosowania większej niż zalecana dawki leku Fanipos należy

skontaktować się z lekarzem.

Należy wziąć niniejszą ulotkę oraz butelkę z lekiem Fanipos w celu pokazania ich lekarzowi.

Pominięcie zastosowania leku Fanipos

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W przypadku

pominięcia zastosowania dawki leku Fanipos o ustalonej porze, należy przyjąć dawkę tak szybko, jak

pacjent sobie o tym przypomni. Jeśli zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki, należy zaczekać i

przyjąć kolejną dawkę zgodnie ze schematem dawkowania.

Przerwanie stosowania leku Fanipos

Objawy dotyczące nosa mogą ulec poprawie dopiero po kilku dniach od rozpoczęcia stosowania leku

Fanipos. Zatem bardzo ważne jest, by stosować lek systematycznie, tak jak to zalecił lekarz oraz by

kontynuować stosowanie leku dopóki lekarz nie zaleci zaprzestania stosowania, nawet jeśli pacjent

poczuje się lepiej.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Fanipos może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli pacjent stosuje duże dawki leku Fanipos, może być konieczne podanie dodatkowych steroidów

w okresach dużego stresu, w czasie pobytu w szpitalu po poważnym wypadku lub urazie, lub przed

zabiegiem chirurgicznym. W tych okresach lekarz może przepisać dodatkowe leki steroidowe w

postaci tabletek lub w postaci zastrzyków, jeśli pacjent przebywa w szpitalu.

Leczenie donosowymi kortykosteroidami może wpływać na wytwarzanie steroidów w organizmie.

Prawdopodobieństwo takiego wpływu jest większe w przypadku stosowania dużych dawek przez

długi okres. Taki wpływ może przejawiać się opóźnieniem wzrostu u dzieci i z tego względu lekarz

będzie regularnie kontrolował wzrost u dzieci leczonych dużymi dawkami kortykosteroidów

donosowych przez długi okres. Lekarz pomoże zapobiec opóźnieniu wzrostu przepisując najmniejszą

dawkę steroidu, która zapewnia odpowiednią kontrolę objawów choroby.

Niektóre działania niepożądane są bardziej poważne niż inne i w przypadku wystąpienia

któregokolwiek z objawów wymienionych poniżej należy przerwać stosowanie leku Fanipos i jak

najszybciej skontaktować się z lekarzem:

Działania niepożądane występujące rzadko (prawdopodobnie występujące rzadziej niż u 1 na 1 000

pacjentów przyjmujących Fanipos)

ciężkie reakcje alergiczne objawiające się nagłym wystąpieniem wysypki, obrzęku (zazwyczaj

języka, twarzy lub warg) lub trudności w oddychaniu.

skurcz oskrzeli (zwężenie dróg oddechowych w płucach).

4

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (prawdopodobnie występujące rzadziej niż u 1 na

10 000 pacjentów przyjmujących Fanipos)

jaskra (zwiększone ciśnienie śródgałkowe) i zaćma (zmętnienie soczewki oka), zgłaszane

podczas długotrwałego stosowania.

perforacja przegrody nosowej (przegrody dzielącej jamę nosa) i owrzodzenie błony śluzowej

nosa. Dotyczy to zazwyczaj pacjentów, którzy przebyli zabieg chirurgiczny nosa.

Inne możliwe działania niepożądane:

Działania niepożądane występujące często (prawdopodobnie występujące nie częściej niż u 1 na 10

pacjentów przyjmujących Fanipos)

ból głowy.

nieprzyjemny smak w jamie ustnej, nieprzyjemny zapach w nosie.

suchość i podrażnienie błony śluzowej gardła i nosa oraz kichanie.

Działania niepożądane występujące bardzo często (prawdopodobnie występujące częściej niż u 1 na

10 pacjentów przyjmujących Fanipos)

krwawienie z nosa.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK FANIPOS

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Fanipos po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce i pudełku

tekturowym. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Wyrzucić po upływie 3 miesięcy od pierwszego otwarcia opakowania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Fanipos

Substancją czynną leku jest flutykazonu propionian. Każda dawka donosowa zawiera

50 mikrogramów flutykazonu propionianu.

Inne składniki leku to: glukoza bezwodna, celuloza dyspersyjna (Avicel RC 591), 2-fenyloetanol,

benzalkoniowy chlorek, roztwór 50% (40 μg/dawkę donosową), polisorbat 80, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Fanipos i co zawiera opakowanie

Fanipos, aerozol do nosa, jest lekiem w postaci białej, nieprzezroczystej zawiesiny umieszczonej

w butelce ze szkła oranżowego (Typu 1) z pompką dozującą, w tekturowym pudełku.

Lek Fanipos dostępny jest w opakowaniach zawierających po 60, 120 i 150 dawek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

5

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa

tel.: (22) 345 93 00

Wytwórca

Ivax Pharmaceuticals s.r.o.

Ostravska 29

747 70 Opava – Komarov

Republika Czeska

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru

Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Czechy Nasofan

Niemcy Flutica-TEVA 50 Mikrogramm Nasenspray, Suspension

Dania Fluticasonpropionat Teva

Estonia Nasofan

Grecja Nasofan Aqueous 50 microgram Nasal Spray

Hiszpania Fluticasona Teva 50 microgramos suspensión para pulverización nasal

Finlandia Nasofan 50 mikrog/annos nenäsumute

Węgry Flutirin orrspray

Irlandia Nasofan Aqueous 50 microgram Nasal Spray

Włochy Nasofan 50 microgrammi Spray Nasale

Litwa Nasofan 50 mikrogramų/dozėje nosies purškalas, suspensija

Łotwa Nasofan

Holandia Fluticasonpropionaat 50 A & Fluticasonpropionaat 50 microgram PCH

Norwegia Flutikason TEVA 50 mikrogram/dos nesespray, suspensjon

Polska Fanipos

Portugalia Fluticasona Nasofan 50mcg Suspensão para Pulverização Nasal

Słowacja Nasofan 50 mikrogramová nosová aerodisperzia

Wielka Brytania Nasofan Aqueous 50 microgram Nasal Spray

Data zatwierdzenia ulotki: czerwiec 2011r.

Document Outline

Nie ma żadnych ostrzeżeń co do bezpieczeństwa dotyczących tego produktu.

Nie ma żadnych newsów dotyczących tego produktu.

Advertisement