Advertisement

Fanipos

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Fanipos
 • Dostępny od:
 • Teva
 • Dawkowanie:
 • 50 µg/dawkę donosową
 • Forma farmaceutyczna:
 • aerozol do nosa
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków
Advertisement

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Fanipos
  Polska
 • Język:
 • polski

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • URPL
 • Data autoryzacji:
 • 07-06-2011
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 09-08-2016

Ulotkę dla pacjenta


ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA 

Fanipos, 50 µg/dawkę donosową, aerozol do nosa, zawiesina 

Fluticasoni propionas 

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. 

-  Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. 

-  Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości. 

-  Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może 

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same  

-  Jeżeli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy 

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. 

Spis treści ulotki: 

1.  Co to jest lek Fanipos i w jakim celu się go stosuje  

2.  Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fanipos 

3.  Jak stosować lek Fanipos 

4.  Możliwe działania niepożądane 

5.  Jak przechowywać lek Fanipos 

6.  Inne informacje 

1.  CO TO JEST LEK FANIPOS I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE 

Nazwa tego leku to Fanipos. Zawiera on 50 mikrogramów substancji czynnej, flutykazonu 

propionianu w każdej dawce. Flutykazonu propionian należy do grupy leków zwanych 

kortykosteroidami. 

Fanipos ma właściwości przeciwzapalne. Po podaniu do nosa zmniejsza obrzęk i podrażnienie. Jest 

stosowany w zapobieganiu i leczeniu sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (np. 

kataru siennego) i całorocznego zapalenia błony śluzowej nosa (np. uczucie zatkanego nosa lub 

wydzielina z nosa, kichanie i swędzenie wywołane kurzem domowym lub sierścią zwierząt, takich jak 

koty czy psy). Może być stosowany u dorosłych i dzieci w wieku 4 lat i starszych. 

2.  INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU FANIPOS 

Kiedy nie stosować leku Fanipos 

  jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na flutykazonu propionian lub na którykolwiek z 

pozostałych składników leku Fanipos.  

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Fanipos 

  jeśli pacjent miał zabieg chirurgiczny nosa; 

  jeśli u pacjenta występuje lub występowało w ostatnim czasie zakażenie dróg nosowych; 

  jeśli u pacjenta występuje lub występowało w ostatnim czasie niewyleczone zakażenie, 

gruźlica lub opryszczkowe zakażenie oczu; 

  jeśli pacjent przyjmował w ostatnim czasie leki steroidowe w zastrzykach lub przyjmuje 

doustnie leki steroidowe przez dłuższy okres; 

  jeśli pacjent stosuje więcej niż 8 dawek leku Fanipos na dobę (maksymalna zalecana dawka 

dobowa), ponieważ w okresie stresu może być konieczne stosowanie dodatkowych steroidów. 

Stosowanie leku Fanipos zazwyczaj prowadzi do opanowania sezonowego alergicznego zapalenia nosa 

(katar sienny), jednakże w przypadku ekspozycji na bardzo duże stężenia alergenów, może być konieczne 

wprowadzenie dodatkowego leczenia w celu opanowania innych objawów, takich jak świąd oczu.  

W takim przypadku należy skonsultować się z lekarzem. 

Stosowanie innych leków 

Niektóre leki mogą wpływać na działanie leku Fanipos, w szczególności należy powiedzieć lekarzowi 

lub farmaceucie o przyjmowaniu: 

  jakichkolwiek leków stosowanych w leczeniu zakażeń grzybiczych (np. ketokonazolu); 

  jakichkolwiek leków przeciwwirusowych, takich jak stosowane w leczeniu zakażeń wirusem 

HIV (np. rytonawir). 

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio 

lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. 

Ciąża i karmienie piersią 

Kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczną antykoncepcję w trakcie leczenia. 

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie, jeśli pacjentka jest w ciąży, planuje ciążę lub karmi 

piersią. Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza. 

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn 

Lek nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania 

maszyn. 

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Fanipos 

Lek Fanipos zawiera chlorek benzalkoniowy (40 μg/dawkę donosową), który jest substancją drażniącą 

i może powodować reakcje skórne. W przypadku długotrwałego stosowania, środek konserwujący – 

chlorek benzalkoniowy może spowodować obrzęk błony śluzowej nosa. W takim przypadku 

(przedłużające się uczucie zatkanego nosa) należy, jeśli to możliwe, rozważyć stosowanie do nosa 

leków niezawierających środków konserwujących. Może również spowodować skurcz oskrzeli. Jeśli 

takie leki nie są dostępne, należy zastosować leki w innej postaci farmaceutycznej. 

3.  JAK STOSOWAĆ LEK FANIPOS 

Lek Fanipos należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy 

skontaktować się lekarzem. 

Zazwyczaj stosowana dawka leku Fanipos to: 

Dorośli (w tym pacjenci w podeszłym wieku) i dzieci w wieku 12 lat i starszych: 

Na początku stosowania leku Fanipos, zazwyczaj przyjmuje się dwie dawki aerozolu do każdego 

otworu nosowego raz na dobę, najlepiej rano. Lekarz może zalecić zastosowanie maksymalnie dwóch 

dawek aerozolu do każdego otworu nosowego dwa razy na dobę. 

Po uzyskaniu kontroli objawów, lekarz może zalecić zmniejszenie dawki do jednej dawki aerozolu do 

każdego otworu nosowego raz na dobę. Jeśli podczas stosowania tej mniejszej dawki objawy nasilą 

się, dawkę będzie można ponownie zwiększyć do dawki początkowej. 

Dzieci w wieku od 4 do 11 lat: 

U dzieci w wieku od 4 do 11 lat zazwyczaj zaleca się stosowanie jednej dawki aerozolu do każdego 

otworu nosowego raz na dobę, najlepiej rano. Lekarz może zalecić zastosowanie maksymalnie jednej 

dawki aerozolu do każdego otworu nosowego dwa razy na dobę. 

Fanipos nie jest wskazany dla dzieci w wieku poniżej 4 lat. 

Lekarz zaleci stosowanie najmniejszej dawki leku Fanipos zapewniającej skuteczną kontrolę 

objawów. 

Leku Fanipos nie należy stosować w dawkach większych ani częściej niż zalecił lekarz. Ważne jest, 

by nie stosować więcej dawek leku niż zalecił lekarz. 

Jeśli, mimo stosowania leku Fanipos, nadal utrzymuje się swędzenie i łzawienie oczu związane 

z katarem siennym, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Lekarz może zalecić stosowanie innego leku, 

który złagodzi objawy dotyczące oczu. 

Zanim zastosuje się aerozol do nosa 

Lek Fanipos ma wieczko ochronne, które osłania i utrzymuje w czystości dozownik. Wieczko 

ochronne należy zdjąć przed zastosowaniem leku i ponownie nałożyć po jego użyciu. 

Przed pierwszym użyciem aerozolu do nosa Fanipos należy odpowiednio przygotować butelkę: 

1.  Delikatnie wstrząsnąć butelkę, a następnie zdjąć wieczko ochronne. 

2.  Butelkę należy trzymać pionowo, kciukiem za dno butelki, a palcem wskazującym i palcem 

środkowym za obie strony dozownika. Należy upewnić się, że dozownik nie jest skierowany 

bezpośrednio na pacjenta. 

3.  Nacisnąć palcami dozownik w celu uwolnienia dawki aerozolu. 

4.  Powtórzyć czynności 2. i 3. jeszcze pięć razy – aerozol jest gotowy do użycia. 

Jeżeli w ciągu ostatnich 7 dni lek Fanipos nie był stosowany, należy ponownie przygotować go do 

użycia, tak by wytwarzał drobną mgiełkę. 

Jeżeli po próbie przygotowania butelki do użycia dozownik w dalszym ciągu nie działa, może to 

oznaczać, że jest zatkany. Wówczas należy wykonać następujące czynności: 

Czyszczenie butelki z aerozolem do nosa 

1.  Zdjąć wieczko ochronne. 

2.  Pociągnąć biały pierścień do góry, aby zdjąć dozownik. 

3.  Dozownik i wieczko ochronne włożyć na kilka minut do ciepłej wody, a następnie przepłukać 

pod bieżącą wodą. 

4.  Strząsnąć nadmiar wody i pozostawić dozownik i wieczko ochronne w ciepłym (nie gorącym) 

miejscu do wyschnięcia. 

5.  Ponownie nałożyć dozownik. 

6.  Przygotować butelkę do użycia, jeżeli jest to konieczne, nacisnąć kilka razy pompkę aż do 

uzyskania drobnej mgiełki. 

  Należy czyścić dozownik co najmniej raz w tygodniu, aby zabezpieczyć go przed zatkaniem. 

W przypadku zatkania dozownika, konieczne jest dodatkowe czyszczenie. 

  NIGDY nie należy próbować udrożniać ani powiększać otworu w dozowniku igłą ani innym 

ostrym narzędziem, gdyż doprowadzi to do zniszczenia mechanizmu rozpraszającego lek. 

Stosowanie aerozolu do nosa 

1.  Wstrząsnąć butelką i zdjąć wieczko ochronne. 

2.  Delikatnie wydmuchać nos. 

3.  Zatkać jeden otwór nosowy przyciskając go palcem i umieścić końcówkę dozownika w drugim 

otworze nosowym. Lekko przechylić głowę do przodu, tak aby butelka była w pionowym 

położeniu. 

4.  Wykonać powolny wdech przez nos i jednocześnie palcami silnie nacisnąć pierścień dozownika, 

aby podać dawkę aerozolu do otworu nosowego. 

5.  Wykonać wydech przez usta. Powtórzyć czynności opisane w punkcie 4, aby podać drugą dawkę 

aerozolu do tego samego otworu nosowego. 

6.  Wyjąć końcówkę dozownika z otworu nosowego i wykonać wydech przez usta. 

7.  Powtórzyć czynności opisane w punktach od 3 do 6, aby podać lek do drugiego otworu 

nosowego. 

Po zastosowaniu aerozolu do nosa 

  Należy ostrożnie wytrzeć dozownik czystą chusteczką i ponownie nałożyć wieczko ochronne. 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Fanipos 

Istotne jest, aby stosować lek zgodnie z zaleceniami farmaceuty lub lekarza.  Lek należy przyjmować 

wyłącznie w dawkach zalecanych przez lekarza; stosowanie mniejszej lub większej niż zalecana 

dawki leku może spowodować nasilenie się objawów. 

W przypadku nieumyślnego zastosowania większej niż zalecana dawki leku Fanipos należy 

skontaktować się z lekarzem. 

Należy wziąć niniejszą ulotkę oraz butelkę z lekiem Fanipos w celu pokazania ich lekarzowi. 

Pominięcie zastosowania leku Fanipos 

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W przypadku 

pominięcia zastosowania dawki leku Fanipos o ustalonej porze, należy przyjąć dawkę tak szybko, jak 

pacjent sobie o tym przypomni. Jeśli zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki, należy zaczekać i 

przyjąć kolejną dawkę zgodnie ze schematem dawkowania. 

Przerwanie stosowania leku Fanipos 

Objawy dotyczące nosa mogą ulec poprawie dopiero po kilku dniach od rozpoczęcia stosowania leku 

Fanipos. Zatem bardzo ważne jest, by stosować lek systematycznie, tak jak to zalecił lekarz oraz by 

kontynuować stosowanie leku dopóki lekarz nie zaleci zaprzestania stosowania, nawet jeśli pacjent 

poczuje się lepiej. 

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do 

lekarza lub farmaceuty. 

4.  MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE 

Jak każdy lek, Fanipos może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. 

Jeśli pacjent stosuje duże dawki leku Fanipos, może być konieczne podanie dodatkowych steroidów 

w okresach dużego stresu, w czasie pobytu w szpitalu po poważnym wypadku lub urazie, lub przed 

zabiegiem chirurgicznym. W tych okresach lekarz może przepisać dodatkowe leki steroidowe w 

postaci tabletek lub w postaci zastrzyków, jeśli pacjent przebywa w szpitalu. 

Leczenie donosowymi kortykosteroidami może wpływać na wytwarzanie steroidów w organizmie. 

Prawdopodobieństwo takiego wpływu jest większe w przypadku stosowania dużych dawek przez 

długi okres. Taki wpływ może przejawiać się opóźnieniem wzrostu u dzieci i z tego względu lekarz 

będzie regularnie kontrolował wzrost u dzieci leczonych dużymi dawkami kortykosteroidów 

donosowych przez długi okres. Lekarz pomoże zapobiec opóźnieniu wzrostu przepisując najmniejszą 

dawkę steroidu, która zapewnia odpowiednią kontrolę objawów choroby. 

Niektóre działania niepożądane są bardziej poważne niż inne i w przypadku wystąpienia 

któregokolwiek z objawów wymienionych poniżej należy przerwać stosowanie leku Fanipos i jak 

najszybciej skontaktować się z lekarzem: 

Działania niepożądane występujące rzadko (prawdopodobnie występujące rzadziej niż u 1 na 1 000 

pacjentów przyjmujących Fanipos) 

  ciężkie reakcje alergiczne objawiające się nagłym wystąpieniem wysypki, obrzęku (zazwyczaj 

języka, twarzy lub warg) lub trudności w oddychaniu. 

  skurcz oskrzeli (zwężenie dróg oddechowych w płucach). 

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (prawdopodobnie występujące rzadziej niż u 1 na 

10 000 pacjentów przyjmujących Fanipos) 

  jaskra (zwiększone ciśnienie śródgałkowe) i zaćma (zmętnienie soczewki oka), zgłaszane 

podczas długotrwałego stosowania. 

  perforacja przegrody nosowej (przegrody dzielącej jamę nosa) i owrzodzenie błony śluzowej 

nosa. Dotyczy to zazwyczaj pacjentów, którzy przebyli zabieg chirurgiczny nosa. 

Inne możliwe działania niepożądane: 

Działania niepożądane występujące często (prawdopodobnie występujące nie częściej niż u 1 na 10 

pacjentów przyjmujących Fanipos) 

  ból głowy. 

  nieprzyjemny smak w jamie ustnej, nieprzyjemny zapach w nosie. 

  suchość i podrażnienie błony śluzowej gardła i nosa oraz kichanie. 

Działania niepożądane występujące bardzo często (prawdopodobnie występujące częściej niż u 1 na 

10 pacjentów przyjmujących Fanipos) 

  krwawienie z nosa. 

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy 

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. 

5.  JAK PRZECHOWYWAĆ LEK FANIPOS 

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. 

Nie stosować leku Fanipos po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce i pudełku 

tekturowym. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. 

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. 

Wyrzucić po upływie 3 miesięcy od pierwszego otwarcia opakowania. 

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać 

farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić 

środowisko. 

6. INNE  INFORMACJE 

Co zawiera lek Fanipos 

Substancją czynną leku jest flutykazonu propionian. Każda dawka donosowa zawiera 

50 mikrogramów flutykazonu propionianu. 

Inne składniki leku to: glukoza bezwodna, celuloza dyspersyjna (Avicel RC 591), 2-fenyloetanol, 

benzalkoniowy chlorek, roztwór 50% (40 μg/dawkę donosową), polisorbat 80, woda oczyszczona.  

Jak wygląda lek Fanipos i co zawiera opakowanie 

Fanipos, aerozol do nosa, jest lekiem w postaci białej, nieprzezroczystej zawiesiny umieszczonej 

w butelce ze szkła oranżowego (Typu 1) z pompką dozującą, w tekturowym pudełku.  

Lek Fanipos dostępny jest w opakowaniach zawierających po 60, 120 i 150 dawek. 

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca 

Podmiot odpowiedzialny 

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. 

ul. Emilii Plater 53 

00-113 Warszawa 

tel.: (22) 345 93 00 

Wytwórca 

Ivax Pharmaceuticals s.r.o. 

Ostravska 29 

747 70 Opava – Komarov 

Republika Czeska 

  

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego pod następującymi nazwami: 

Czechy Nasofan 

Niemcy  Flutica-TEVA 50 Mikrogramm Nasenspray, Suspension 

Dania Fluticasonpropionat  Teva 

Estonia Nasofan 

Grecja  Nasofan Aqueous 50 microgram Nasal Spray 

Hiszpania  Fluticasona Teva 50 microgramos suspensión para pulverización nasal 

Finlandia  Nasofan 50 mikrog/annos nenäsumute 

Węgry Flutirin  orrspray 

Irlandia Nasofan  Aqueous  50 microgram Nasal Spray 

Włochy  Nasofan 50 microgrammi Spray Nasale 

Litwa  Nasofan 50 mikrogramų/dozėje nosies purškalas, suspensija 

Łotwa Nasofan 

Holandia  Fluticasonpropionaat 50 A & Fluticasonpropionaat 50 microgram PCH 

Norwegia  Flutikason TEVA 50 mikrogram/dos nesespray, suspensjon 

Polska   Fanipos 

Portugalia  Fluticasona Nasofan 50mcg Suspensão para Pulverização Nasal 

Słowacja  Nasofan 50 mikrogramová nosová aerodisperzia 

Wielka Brytania  Nasofan Aqueous 50 microgram Nasal Spray 

Data zatwierdzenia ulotki: czerwiec 2011r. 

Document Outline

Advertisement