Advertisement

Coxtral

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Coxtral
 • Dostępny od:
 • Zentiva
 • Dawkowanie:
 • 100 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków
Advertisement

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Coxtral
  Polska
 • Język:
 • polski

Inne informacje

Advertisement

Status

 • Źródło:
 • URPL
 • Data autoryzacji:
 • 17-11-2010
 • last_update:
 • 09-08-2016

Ulotkę dla pacjenta

Advertisement

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

COXTRAL, 100 mg tabletki

(Nimesulidum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa

informacja.

- Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż

może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Coxtral i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Coxtral

3. Jak stosować lek Coxtral

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Coxtral

6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK COXTRAL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Coxtral jest lekiem o działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym. Różni się od innych

niesteroidowych leków przeciwzapalnych budową chemiczną.

Lek Coxtral jest wskazany do stosowania w leczeniu ostrego bólu, dolegliwości bólowych w

przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów (choroby degeneracyjne stawów np. stawu kolanowego

lub biodrowego), bolesnego miesiączkowania.

Lek jest przeznaczony do stosowania u pacjentów dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej

12 lat.

Zanim lekarz przepisze Coxtral, rozważy czy korzyści ze stosowania leku przewyższają ryzyko

działań niepożądanych.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU COXTRAL

Kiedy nie stosować leku Coxtral

jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na nimesulid lub którykolwiek ze

składników leku Coxtral

jeśli u pacjenta wystąpiła reakcja alergiczna (np. świszczący oddech, wydzielina z nosa lub

niedrożność [„zatkanie”] nosa, pokrzywka) po podaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych

niesteroidowych leków przeciwzapalnych (leki zmniejszające ból i łagodzące stan zapalny)

jeśli u pacjenta wystąpiła reakcja na nimesulid ze strony wątroby

jeśli pacjent zażywa inne leki, o których wiadomo, że mogą mieć wpływ na wątrobę (np.

paracetamol), inne leki przeciwbólowe lub NLPZ

jeśli pacjent zażywa leki powodujące uzależnienie lub jest uzależniony od leków bądź innych

substancji

jeśli pacjent nadużywa alkoholu

jeśli u pacjenta stwierdzono chorobę wątroby lub zwiększenie aktywności enzymów

wątrobowych

1

jeśli u pacjenta aktualnie lub w przeszłości rozpoznano wrzód trawienny (wrzód żołądka lub

dwunastnicy)

jeśli u pacjenta wystąpiło krwawienie z przewodu pokarmowego

jeśli u pacjenta wystąpiło krwawienie do mózgu (udar mózgowy)

jeśli u pacjenta wystąpiły inne zaburzenia związane z krwawieniem lub niedostateczną

krzepliwością krwi

jeśli u pacjenta wystąpiła niewydolność serca, choroba nerek (niewydolność nerek) lub

jakakolwiek inna choroba wątroby

jeśli u pacjenta aktualnie występuje gorączka lub grypa (uogólniony ból mięśni, złe

samopoczucie, dreszcze lub gorączka)

u dzieci w wieku poniżej 12 lat

u kobiet w trzecim trymestrze ciąży

u kobiet w okresie karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Coxtral

lek Coxtral należy stosować ze szczególną ostrożnością w następujących przypadkach: u

pacjentów, u których występują aktualnie problemy dotyczące żołądka i (lub) jelit

lub, którzy już byli leczeni z tego powodu w przeszłości

pacjenci z czynnym lub występującym w przeszłości wrzodziejącym zapaleniem jelita

grubego lub chorobą Leśniowskiego-Crohna (szczególne rodzaje choroby zapalnej jelit)

pacjenci z zaburzeniami czynności serca lub nerek

pacjenci w podeszłym wieku i pacjenci z małą masą ciała

pacjenci stosujący leki moczopędne (nasilające produkcję moczu)

pacjenci z niedoborami płynów w układzie krążenia (np. po obciążających zabiegach

chirurgicznych)

pacjenci stosujący leki wpływające na proces krzepnięcia krwi (warfaryna, kwas

acetylosalicylowy)

pacjenci stosujący doustne kortykosteroidy (leki stosowane w leczeniu różnego rodzaju

stanów zapalnych, alergii, zaburzeń o podłożu autoimmunologicznym i zaburzeń krwi)

pacjenci stosujący selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (tak zwane SSRI,

leki stosowane w leczeniu różnego rodzaju depresji, zaburzeń lękowych i zaburzeń

osobowości)

pacjenci stosujący lit (stosowany w leczeniu różnego rodzaju zaburzeń psychicznych).

Przyjmowanie leków takich jak Coxtral może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku

serca (zawał serca) lub udaru. Ryzyko to zwiększa długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leku. Nie

stosować zwiększonych dawek i dłuższego czasu leczenia niż zalecane.

Jeżeli podczas stosowania leku Coxtral wystąpi gorączka i (lub) objawy grypopodobne (uogólniony

ból, złe samopoczucie, dreszcze) lek należy odstawić i skontaktować się z lekarzem.

W przypadku kłopotów z sercem, przebytego udaru lub podejrzewania, że występuje ryzyko tych

zaburzeń (np. zwiększone ciśnienie krwi, cukrzyca, zwiększone stężenie cholesterolu, palenie tytoniu)

należy omówić sposób leczenia z lekarzem lub farmaceutą.

Rzadko, podczas stosowania leku Coxtral odnotowano przypadki ciężkiego uszkodzenia wątroby. U

pacjentów, u których podczas stosowania leku Coxtral wystąpią objawy mogące świadczyć o

uszkodzeniu wątroby (np. żółtaczka, jadłowstręt, nudności, wymioty, bóle brzucha, uczucie

zmęczenia, ciemne zabarwienie moczu) lub u pacjentów, u których badania wykażą nieprawidłowe

wskaźniki czynności wątroby, należy odstawić lek. U tych pacjentów nie należy ponownie stosować

leku Coxtral.

Podczas stosowania leku Coxtral, pacjenci powinni unikać jednoczesnego przyjmowania innych

leków przeciwbólowych.

2

Lek Coxtral może maskować gorączkę związaną z istniejącym zakażeniem bakteryjnym.

Stosowanie z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również

tych, które wydawane są bez recepty.

W przypadku jednoczesnego stosowania leku Coxtral i furosemidu (lek nasilający produkcję

moczu), działanie furosemidu może zostać zmniejszone.

Podczas jednoczesnego stosowania tolbutamidu, metotreksatu, cyklosporyny, litu oraz innych

niesteroidowych leków przeciwzapalnych mogą zostać zwiększone działania niepożądane

mogące wystąpić podczas stosowania wymienionych leków.

Podczas jednoczesnego stosowania leku Coxtral i leków wpływających na krzepnięcie krwi

(warfaryna, kwas acetylosalicylowy) lekarz będzie prowadził stałą kontrolę stanu klinicznego

pacjenta.

Podczas jednoczesnego stosowania leku Coxtral i selektywnych inhibitorów wychwytu

zwrotnego serotoniny (tak zwane SSRI, leki stosowane w leczeniu różnego rodzaju depresji,

zaburzeń lękowych i zaburzeń osobowości).

Podczas jednoczesnego stosowania leku Coxtral i kortykosteroidów (leki stosowane w leczeniu

różnego rodzaju stanów zapalnych, alergii, zaburzeń o podłożu autoimmunologicznym i

zaburzeń krwi).

Stosowanie leku Coxtral z jedzeniem i piciem

Podczas stosowania leku Coxtral nie należy spożywać alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek Coxtral jest przeciwwskazany w trzecim trymestrze ciąży i w okresie karmienia piersią.

Nie zaleca się stosowania leku podczas pierwszych dwóch trymestrów ciąży i u kobiet planujących

ciążę.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Pomimo, że czujność i koncentracja podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych lub obsługiwania

urządzeń mechanicznych nie są zaburzane w wyniku zażycia leku Coxtral, należy zachować

ostrożność i przerwać wykonywane czynności w przypadku wystąpienia zawrotów głowy lub

zmęczenia.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Coxtral

Lek zawiera laktozę. Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, należy

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK COXTRAL

Lek Coxtral należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy

ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli i dzieci od 12 lat powinni przyjmować 1 tabletkę po posiłku (maksymalna dawka dobowa to

2 tabletki).

Leczenie powinno trwać możliwie najkrócej, zaś jeden cykl leczenia nie powinien być dłuższy niż

15 dni.

U pacjentów, u których nie występuje ciężka niewydolność nerek oraz u pacjentów w podeszłym

wieku nie jest wymagane zmniejszenie dawki leku.

Zwiększenie dawki powoduje nie tylko nasilenie działania leku, ale również zwiększenie ryzyka

wystąpienia działań niepożądanych.

3

Tabletki należy popić odpowiednią ilością płynu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Coxtral

W razie przedawkowania lub przypadkowego przyjęcia większej liczby tabletek przez dziecko, należy

niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

Dotychczas nie odnotowano przypadków przedawkowania leku Coxtral. Możliwe jest, że objawy

przedawkowania będą podobne do występujących po podaniu innych niesteroidowych leków

przeciwzapalnych (leki zmniejszające ból i łagodzące stan zapalny). Należą do nich zawroty głowy,

ból głowy, przyspieszony oddech, zaburzenia świadomości (u dzieci nawet drgawki), nudności,

wymioty, ból brzucha, krew w stolcu, krwawe wymioty, jak również zaburzenia czynności wątroby i

nerek.

Pominięcie zastosowania leku Coxtral

Należy jak najszybciej przyjąć zalecaną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu

uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Coxtral

Bez konsultacji z lekarzem nie należy przerywać stosowania leku przed upływem zaleconego czasu

trwania leczenia, nawet jeśli pacjent czuje się lepiej.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Coxtral może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Większość opisanych działań niepożądanych występuje bardzo rzadko lub tylko w pojedynczych

przypadkach. Zazwyczaj są łagodne, przemijające i ustępują w pierwszym tygodniu leczenia.

Podczas leczenia obserwowano biegunkę, nudności i wymioty. Zaparcie, wysokie ciśnienie krwi,

płynność lub stan zapalny błony śluzowej żołądka (zapalenie żołądka) obserwowano niezbyt często.

Bardzo rzadko występował ból w nadbrzuszu, zaburzenia trawienia, zapalenie błony śluzowej jamy

ustnej, krew w stolcu, krwawienie z żołądka mogące mieć również ostry przebieg, choroba wrzodowa

żołądka i (lub) dwunastnicy. Krwawienie z żołądka i jelit lub wrzód lub krwawienie z błon śluzowych

jelit prowadzi do poważnych konsekwencji u pacjentów w podeszłym wieku. Tego rodzaju problemy

mogą wystąpić w każdym momencie leczenia, nawet bez objawów ostrzegawczych bądź podobnych

zdarzeń występujących w przeszłości. W przypadku wystąpienia choroby wrzodowej żołądka i (lub)

dwunastnicy bądź krwawienia związanego ze stosowanym leczeniem, należy odstawić lek i

natychmiast powiadomić lekarza.

Odnotowano występowanie następujących działań niepożądanych: ból głowy, senność, zawroty

głowy, w wyjątkowych przypadkach dezorientacja, zaburzenia widzenia, rozdrażnienie, nerwowość i

bezsenność.

Rzadko występowała wysypka, zaczerwienienie skóry, pokrzywka i świąd; w wyjątkowych

przypadkach wysypka może mieć ciężki przebieg (pęcherze lub martwica).

Przyjmowanie takich leków jak Coxtral może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku

serca (zawał serca) lub udaru.

Rzadko występuje niewydolność nerek (śródmiąższowe zapalenie nerek), obrzęk kończyn, krwiomocz

(obecność krwi w moczu), zwiększenie stężenia kreatyniny lub kwasu moczowego we krwi (zmiany w

wynikach badań laboratoryjnych wskazujące na nieprawidłową czynność nerek).

4

Możliwe jest przemijające zwiększenie wartości parametrów badań laboratoryjnych enzymów

wątrobowych i (lub) mogą wystąpić objawy zaburzenia czynności wątroby. Należą do nich utrata

apetytu, uczucie dyskomfortu w nadbrzuszu, wymioty, ból brzucha, zmęczenie, ciemne zabarwienie

moczu lub żółtaczka. W pojedynczych przypadkach występowało ciężkie uszkodzenie wątroby, w

wyjątkowych przypadkach towarzyszyła temu cholestaza (zatrzymanie wypływu żółci z wątroby) i

ciężkie zapalenie wątroby – w takich przypadkach należy przerwać leczenie tym lekiem.

Niezbyt często opisywano przypadki zaburzenia wytwarzania komórek krwi i zmniejszenie ich liczby

(trombocytopenia, anemia, pancytopenia) objawiające się zwiększoną liczbą siniaków, zmęczeniem i

bladością.

Tak jak w przypadku innych leków z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, odnotowano

występowanie reakcji alergicznych (również o ciężkim przebiegu) pomimo, że lek nie był stosowany

w przeszłości. U pacjentów, u których występowała reakcja alergiczna po podaniu kwasu

acetylosalicylowego lub podobnych substancji o działaniu przeciwzapalnym (niesteroidowe leki

przeciwreumatyczne) rzadko odnotowywano reakcje alergiczne przebiegające z dusznością i astmą.

W pojedynczych przypadkach występował obrzęk twarzy i uogólnione obrzęki, reakcje

nadwrażliwości (układowe reakcje anafilaktyczne lub anafilaktoidalne) prowadzące do wstrząsu lub

obrzęku nagłośni, kołatania serca, przyspieszonego tętna, zwiększonego lub zmniejszonego ciśnienia

tętniczego krwi, problemów z oddawaniem moczu.

W przypadku wystąpienia podczas leczenia zaburzeń żołądka i (lub) dwunastnicy, takich jak nudności,

wymioty, ból w nadbrzuszu i, w szczególności, ciemne stolce, problemów typu astmatycznego

(duszność), wysypki, obrzęku twarzy, nóg lub innych nie występujących dotychczas objawów, należy

natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK COXTRAL

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Coxtral po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin

ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Coxtral

Substancją czynną jest nimesulid, 100 mg w jednej tabletce.

Inne składniki to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa

(typ A), hypromeloza, sodu dokuzynian, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Coxtral i co zawiera opakowanie

Tabletki leku Coxtral są jasnożółte, okrągłe, obustronnie wypukłe z symbolem „CX” wytłoczonym po

jednej stronie.

Wielkość opakowania: 10 i 30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zentiva k.s., U Kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37 Prague 10, Republika Czeska.

5

Data zatwierdzenia ulotki: 17.05.2010

((logo Zentiva))

Document Outline

Charakterystyka produktu leczniczego

Advertisement

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

COXTRAL, 100 mg, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 100 mg nimesulidu (Nimesulidum).

Substancja pomocnicza: laktoza jednowodna.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka.

Opis produktu: jasnożółte, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki z symbolem „CX” wytłoczonym po jednej

stronie.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Leczenie ostrego bólu (patrz punkt 4.2).

Leczenie objawowe dolegliwości bólowych w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów (patrz punkt 4.2).

Pierwotne bolesne miesiączkowanie.

Nimesulid należy przepisywać wyłącznie jako lek drugiego rzutu.

Decyzja o zastosowaniu nimesulidu powinna opierać się na klinicznej ocenie ogólnego ryzyka

poszczególnych pacjentów (patrz punkt 4.3 i 4.4).

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Przyjmowanie najmniejszej skutecznej dawki leku przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia

dolegliwości i objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych.

Najdłuższy czas nieprzerwanego stosowania nimesulidu wynosi 15 dni.

Coxtral powinien być stosowany możliwie najkrócej jak to tylko jest możliwe, w danej sytuacji klinicznej.

Dorośli:

100 mg dwa razy na dobę po posiłku.

Pacjenci w podeszłym wieku:

nie ma konieczności zmniejszania dawki dobowej u pacjentów w podeszłym wieku (patrz punkt 5.2).

Dzieci (<12 lat):

nimesulid jest przeciwwskazany w tej grupie pacjentów (patrz też punkt 4.3).

Młodzież (od 12 do 18 lat):

1

z uwagi na określony u pacjentów dorosłych profil farmakokinetyczny i charakterystykę farmakodynamiczną

nimesulidu, nie ma konieczności modyfikowania dawkowania u pacjentów z tej grupy wiekowej.

Zaburzenie czynności nerek: z uwagi na właściwości farmakokinetyczne leku, nie ma konieczności

modyfikowania dawkowania u pacjentów z łagodnym do umiarkowanego zaburzeniem czynności nerek

(klirens kreatyniny 30-80 ml/min). Natomiast ciężkie zaburzenie czynności nerek (klirens kreatyniny

<30 ml/min) stanowi przeciwwskazanie do podawania nimesulidu (patrz punkt 4.3 i 5.2).

Zaburzenie czynności wątroby: niewydolność wątroby stanowi przeciwwskazanie do stosowania nimesulidu

(patrz punkt 5.2).

Przyjmowanie produktu leczniczego u w najmniejszej skutecznej dawce przez najkrótszy okres konieczny do

łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych (patrz punkt 4.4).

4.3 Przeciwwskazania

Znana nadwrażliwość na nimesulid lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego.

Reakcje nadwrażliwości w wywiadzie (np. skurcz oskrzeli, nieżyt nosa, pokrzywka) po zastosowaniu kwasu

acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Reakcje hepatotoksyczne wywołane podaniem nimesulidu, w wywiadzie.

Jednoczesna ekspozycja na substancje o potencjalnym działaniu uszkadzającym wątrobę.

Uzależnienie od alkoholu, leków lub substancji odurzających.

Czynna lub nawracająca, w wywiadzie, choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy lub krwawienie (dwa

lub więcej wyraźnych epizodów potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia).

Krwawienie z przewodu pokarmowego w wywiadzie lub perforacja związane ze stosowanym leczeniem

niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi.

Krwawienie do ośrodkowego układu nerwowego oraz inne czynne krwawienia i choroby przebiegające z

krwawieniem.

Ciężkie zaburzenia krzepnięcia.

Ciężka niewydolność serca.

Ciężkie zaburzenie czynności nerek.

Zaburzenie czynności wątroby.

Pacjenci z gorączką i (lub) objawami grypopodobnymi.

Dzieci poniżej 12 lat.

Trzeci trymestr ciąży i okres karmienia piersią (patrz punkt 4.6 i 5.3).

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt leczniczy Coxtral, tabletki 100 mg, nie powinien być stosowany jednocześnie z innymi produktami z

grupy NLPZ w tym selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy 2.

Przyjmowanie produktu leczniczego w najmniejszej skutecznej dawce przez najkrótszy okres konieczny do

łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych (patrz punkt 4.2 oraz wpływ na przewód

pokarmowy i układ krążenia poniżej).

Należy przerwać stosowanie produktu leczniczego w przypadku stwierdzenia braku korzyści wynikających z

leczenia.

Wpływ na wątrobę:

Rzadko, podczas stosowania nimesulidu odnotowano przypadki wystąpienia ciężkich reakcji dotyczących

wątroby, w tym również niezwykle rzadkie przypadki prowadzące do zgonu (patrz również punkt 4.8). U

pacjentów, u których podczas leczenia nimesulidem wystąpią objawy mogące świadczyć o uszkodzeniu

wątroby (np. jadłowstręt, nudności, wymioty, bóle brzucha, uczucie zmęczenia, ciemne zabarwienie moczu)

lub, u których badania wykażą nieprawidłowe wskaźniki czynności wątroby, należy przerwać leczenie. U

2

tych pacjentów nie należy ponownie stosować nimesulidu. Uszkodzenie wątroby, w większości przypadków

odwracalne, odnotowano nawet podczas krótkotrwałego stosowania produktu leczniczego.

Podczas leczenia nimesulidem należy zalecić pacjentom powstrzymanie się od stosowania innych leków

przeciwbólowych. Jednoczesne stosowanie różnych leków z grupy NLPZ nie jest zalecane.

Jeżeli podczas leczenia nimesulidem wystąpią objawy grypopodobne i (lub) gorączka, produkt należy

odstawić.

Krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenia i perforacje:

Krwawienie, owrzodzenie lub perforacja przewodu pokarmowego, które mogą zakończyć się śmiercią,

raportowane są w przypadku wszystkich NLPZ, mogą wystąpić w każdym momencie leczenia z lub bez

objawów ostrzegawczych lub zdarzeń dotyczących przewodu pokarmowego w wywiadzie.

Ryzyko wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji zwiększa się wraz ze

zwiększaniem dawki leku z grupy NLPZ, u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy w

wywiadzie, szczególnie powikłane krwawieniem lub perforacją (patrz punkt 4.3) oraz u pacjentów w

podeszłym wieku. U tych pacjentów leczenie należy prowadzić stosując najmniejszą możliwą dawkę

terapeutyczną.

U pacjentów, u których istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, jak również u

pacjentów długotrwale leczonych lekami przeciwpłytkowymi takimi, jak kwas acetylosalicylowy lub inne

leki zwiększające ryzyko działań niepożądanych w obrębie przewodu pokarmowego (patrz punkt 4.5) należy

rozważyć jednoczesne stosowanie leków osłonowych takich, jak mizoprostol lub inhibitory pompy

protonowej.

Pacjenci, u których występowało działanie toksyczne dotyczące przewodu pokarmowego w wywiadzie,

szczególnie w podeszłym wieku, powinni zgłaszać wszelkie niepokojące objawy dotyczące przewodu

pokarmowego (głównie krwawienie), w szczególności na początku leczenia.

Należy zachować ostrożność u pacjentów otrzymujących jednocześnie produkty lecznicze, które mogą

zwiększać ryzyko owrzodzenia lub krwawienia, takich jak doustne kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe

takie jak warfaryna, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny lub leki przeciwpłytkowe takie,

jak kwas acetylosalicylowy (patrz punkt 4.5).

W przypadku, gdy u pacjentów otrzymujących nimesulid wystąpi krwawienie z przewodu pokarmowego,

produkt należy odstawić.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania leków z grupy NLPZ u pacjentów z zaburzeniami żołądka i

jelit w wywiadzie (zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna), ponieważ istniejąca choroba

może ulec zaostrzeniu (patrz punkt 4.8 – działania niepożądane).

Należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek lub serca, gdyż stosowanie

nimesulidu może spowodować pogorszenie czynności nerek. W przypadku pogorszenia czynności nerek

należy przerwać stosowanie produktu leczniczego (patrz również punkt 4.5).

Wpływ na układ krążenia i naczynia mózgowe:

Pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w wywiadzie i (lub) łagodną do umiarkowanej zastoinową

niewydolnością serca, z zatrzymaniem płynów i z obrzękami należy odpowiednio kontrolować i wydawać

właściwe zalecenia. Zatrzymanie płynów i obrzęki były zgłaszane w związku z leczeniem NLPZ.

Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie niektórych niesteroidowych

leków przeciwzapalnych (szczególnie długotrwale w dużych dawkach) jest związane z niewielkim

zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar). Dane te są niewystarczające, aby wykluczyć

takie ryzyko w przypadku przyjmowania nimesulidu.

3

Pacjenci z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, chorobą

niedokrwienną serca, chorobą tętnic obwodowych lub naczyń mózgu powinni być leczeni nimesulidem

bardzo rozważnie. Podobną rozwagę należy zachować przed rozpoczęciem długotrwałego leczenia

pacjentów z czynnikami ryzyka chorób układu krążenia (np. nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca,

palenie tytoniu).

Ciężkie reakcje skórne, niektóre z nich śmiertelne, w tym złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-

Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, bardzo rzadko raportowano u pacjentów leczonych

lekami z grupy NLPZ (patrz punkt 4.8). Ryzyko wystąpienia opisanych reakcji wydaje się być największe na

początku leczenia, w większości przypadków objawy występowały w ciągu pierwszego miesiąca leczenia.

Produkt leczniczy Coxtral, tabletki 100 mg należy odstawić w przypadku wystąpienia wysypki skórnej,

zmian chorobowych dotyczących błon śluzowych lub jakichkolwiek innych objawów nadwrażliwości.

Pacjenci w podeszłym wieku są szczególnie podatni na wystąpienie działań niepożądanych związanych ze

stosowaniem leków z grupy NLPZ, szczególnie na krwawienie i perforację w obrębie żołądka i jelit, które

mogą być śmiertelne (patrz punkt 4.2). Pacjenci w podeszłym wieku są również szczególnie podatni na

wystąpienie niewydolności nerek, serca i wątroby. Z tego względu zalecana jest obserwacja kliniczna

pacjentów z tej grupy wiekowej.

Nimesulid może zaburzać czynność płytek krwi, z tego względu należy zachować ostrożność podczas

podawania go pacjentom ze skazą krwotoczną (patrz również punkt 4.3). Należy jednak pamiętać, że

nimesulid nie zastępuje kwasu acetylosalicylowego w profilaktyce chorób układu krążenia.

Stosowanie nimesulidu może prowadzić do zaburzeń płodności u kobiet, z tego względu nie jest zalecany u

kobiet planujących ciążę. W przypadku kobiet mających trudności z zajściem w ciążę lub diagnozowanych z

powodu niepłodności, należy rozważyć przerwanie leczenia nimesulidem (patrz punkt 4.6).

Produkt leczniczy Coxtral zawiera laktozę jednowodną. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną

nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy

nie powinni stosować tego produktu leczniczego.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Interakcje w zakresie parametrów farmakodynamicznych

Leki z grupy NLPZ mogą zwiększać działanie leków przeciwzakrzepowych takich, jak warfaryna (patrz

punkt 4.4). U pacjentów otrzymujących warfarynę lub inne leki przeciwzakrzepowe o podobnym działaniu

lub kwas acetylosalicylowy podczas leczenia nimesulidem istnieje większe ryzyko krwawień. Z tego

względu takie połączenia nie są zalecane (patrz również punkt 4.4) i są przeciwwskazane u pacjentów z

zaburzeniami krzepnięcia (patrz również punkt 4.3). Jeśli nie można uniknąć jednoczesnego stosowania

wymienionych produktów leczniczych, należy ściśle monitorować aktywność przeciwzakrzepową.

Farmakodynamiczne lub farmakokinetyczne interakcje z lekami moczopędnymi

U zdrowych osób nimesulid powodował przemijające zmniejszenie wpływu furosemidu na wydalanie sodu

oraz, w mniejszym stopniu, potasu i zmniejszał jego działanie moczopędne.

Jednoczesne stosowanie nimesulidu i furosemidu powodowało zmniejszenie (o około 20%) pola pod krzywą

(AUC) i całkowitego wydalania furosemidu, pozostając bez wpływu na jego klirens nerkowy.

Jednoczesne stosowanie furosemidu i nimesulidu wymaga zachowania ostrożności u podatnych pacjentów z

niewydolnością serca lub nerek, tak jak opisano w punkcie 4.4.

Interakcje farmakokinetyczne z innymi lekami

Istnieją doniesienia, że niesteroidowe leki przeciwzapalne zmniejszają wydalanie litu, w wyniku czego

dochodzi do zwiększenia stężenia litu w osoczu i wystąpienia toksyczności litu. W przypadku stosowania

nimesulidu u pacjenta otrzymującego lit, należy monitorować stężenie litu w krwi pacjenta.

4

Jednoczesne stosowanie leków przeciwpłytkowych lub SSRI zwiększa ryzyko wystąpienia krwawienia z

żołądka i jelit (patrz punkt 4.4).

Kortykosteroidy: istnieje zwiększone ryzyko owrzodzenia lub krwawienia z przewodu pokarmowego (patrz

punkt 4.4).

Przeprowadzono również badania in vivo dotyczące możliwości wystąpienia interakcji farmakokinetycznych

nimesulidu z glibenklamidem, teofliną, warfaryną, digoksyną, cymetydyną i lekami zobojętniającymi (tj.

połączenia wodorotlenku glinu i magnezu). Nie stwierdzono istotnych klinicznie interakcji.

Nimesulid hamuje izoenzym CYP2C9. Podczas stosowania nimesulidu może wystąpić zwiększenie stężenia

w osoczu leków będących substratami tego enzymu.

Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania nimesulidu w czasie krótszym niż 24 godziny przed

lub po podaniu metotreksatu, gdyż może to powodować zwiększenie stężenia metotreksatu w surowicy,

nasilając tym samym jego toksyczność.

Ze względu na wpływ na prostaglandyny nerkowe, inhibitory syntetazy prostaglandyn takie, jak nimesulid

mogą zwiększać nefrotoksyczne działanie cyklosporyny.

Wpływ innych leków na nimesulid

Badania prowadzone w warunkach in vitro wykazały wypieranie nimesulidu z wiązań z białkami przez

tolbutamid, kwas salicylowy oraz kwas walproinowy. Jednak, pomimo potencjalnego wpływu na stężenie

produktu leczniczego w osoczu, opisane interakcje nie wykazywały znaczenia klinicznego.

4.6 Ciąża i laktacja

Stosowanie nimesulidu jest przeciwwskazane w trzecim trymestrze ciąży (patrz punkt 4.3).

Podobnie jak inne NLPZ nimesulid nie jest zalecany u kobiet planujących ciążę (patrz punkt 4.4).

Podobnie jak w przypadku innych NLPZ, o znanym działaniu hamującym syntezę prostaglandyn, nimesulid

może powodować przedwczesne zamknięcie przewodu tętniczego (ductus arteriosus), nadciśnienie płucne,

skąpomocz, małowodzie i zwiększone ryzyko krwawień, atonię macicy oraz obrzęki obwodowe.

Odnotowano pojedyncze przypadki niewydolności nerek u dzieci urodzonych przez kobiety stosujące

nimesulid w późnym okresie ciąży.

Badania przeprowadzone na królikach wykazały występowanie nietypowego wpływu toksycznego na

reprodukcję (patrz punkt 5.3), brak wystarczających danych dotyczących stosowania produktów leczniczych

zawierających nimesulid u kobiet w ciąży. Z tego względu potencjalne zagrożenia u ludzi pozostają nieznane

i nie zaleca się stosowania nimesulidu u kobiet w pierwszym i drugim trymestrze ciąży.

Laktacja:

Nie wiadomo, czy nimesulid przenika do mleka kobiet karmiących piersią. Nimesulid jest przeciwwskazany

w okresie karmienia piersią (patrz punkt 4.3 i 5.3).

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń

mechanicznych w ruchu

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu nimesulidu na zdolność prowadzenia pojazdów

mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Jednak pacjenci, u których podczas

stosowania nimesulidu występują zawroty głowy lub senność powinni unikać prowadzenia pojazdów

mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8 Działania niepożądane

5

Poniżej wymieniono działania niepożądane odnotowane podczas kontrolowanych badań klinicznych (około

7 800 pacjentów) oraz po wprowadzeniu produktu leczniczego do sprzedaży. Działania niepożądane

sklasyfikowano wg częstości występowania:

bardzo często (>1/10), często (>1/100, <1/10), niezbyt często (>1/1 000, <1/100), rzadko (>1/10 000,

<1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych

danych).

rzadko niedokrwistość*, eozynofilia* Zaburzenia krwi i układu chłonnego

bardzo rzadko trombocytopenia, pancytopenia,

plamica

rzadko nadwrażliwość* Zaburzenia układu immunologicznego

bardzo rzadko anafilaksja

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania rzadko hiperkaliemia*

Zaburzenia psychiczne rzadko lęk*, niepokój*, koszmary senne*

niezbyt często zawroty głowy* Zaburzenia układu nerwowego

bardzo rzadko ból głowy, senność, encefalopatia

(zespół Reye’a)

rzadko niewyraźne widzenie* Zaburzenia oka

bardzo rzadko zaburzenia widzenia

Zaburzenia ucha i błędnika bardzo rzadko zawroty głowy

Zaburzenia serca rzadko tachykardia*

niezbyt często nadciśnienie tętnicze * Zaburzenia naczyń

rzadko krwawienia*, zmiany ciśnienia

tętniczego*, uderzenia gorąca*

niezbyt często duszność* Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej

i śródpiersia bardzo rzadko astma, skurcz oskrzeli

często biegunka*, nudności*, wymioty*

niezbyt często zaparcia*, wzdęcia*, zapalenie błony

śluzowej żołądka* Zaburzenia żołądkowo-jelitowe

bardzo rzadko ból brzucha, niestrawność, zapalenie

błony śluzowej jamy ustnej, smoliste

stolce, krwawienie z przewodu

pokarmowego, choroba wrzodowa

dwunastnicy i perforacja, choroba

wrzodowa żołądka i perforacja,

wrzodziejące zapalenie jamy ustnej

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

(patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i

środki ostrożności dotyczące stosowania) bardzo rzadko zapalenie wątroby, piorunujące

zapalenie wątroby (w tym przypadki

śmiertelne), żółtaczka, cholestaza

niezbyt często świąd*, wysypka*, zwiększona

potliwość*

rzadko rumień*, zapalenie skóry* Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

bardzo rzadko pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy,

obrzęk twarzy, rumień

wielopostaciowy, zespół Stevensa-

Johnsona, toksyczne martwicze

oddzielanie się naskórka

rzadko bolesne oddawanie moczu*,

krwiomocz*, zatrzymanie moczu* Zaburzenia nerek i układu moczowego

bardzo rzadko niewydolność nerek, skąpomocz,

śródmiąższowe zapalenie nerek

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu niezbyt często obrzęki*

6

rzadko złe samopoczucie*, osłabienie* podania

bardzo rzadko obniżenie temperatury ciała

Badania często zwiększona aktywność enzymów

wątrobowych*

*częstość podana w oparciu o badania kliniczne

Najczęściej obserwowane działania niepożądane dotyczą żołądka i jelit. Mogą wystąpić: choroba wrzodowa

żołądka i (lub) dwunastnicy, perforacje lub krwawienia z żołądka i jelit, czasami śmiertelne, szczególnie u

pacjentów w podeszłym wieku (patrz punkt 4.4). Po podaniu produktu leczniczego odnotowano

występowanie nudności, wymiotów, biegunki, wzdęć, zaparć, niestrawności, bólu brzucha, smolistych

stolców, krwawych wymiotów, wrzodziejącego zapalenia jamy ustnej, zaostrzenia zapalenia jelita grubego,

choroby Leśniowskiego-Crohna (patrz punkt 4.4 – specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące

stosowania). Rzadziej obserwowano zapalenie błony śluzowej żołądka. W związku z leczeniem NLPZ

zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca. Z badań klinicznych i

danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie niektórych NLPZ (szczególnie długotrwale w dużych

dawkach) jest związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar) (patrz

punkt 4.4).

4.9 Przedawkowanie

Objawy ostrego przedawkowania NLPZ są zwykle ograniczone do śpiączki, senności, nudności, wymiotów

oraz bólu w nadbrzuszu i na ogół przemijają po zastosowaniu leczenia podtrzymującego. Może wystąpić

krwawienie z żołądka i jelit. W rzadkich przypadkach może wystąpić nadciśnienie tętnicze, ostra

niewydolność nerek, zahamowanie czynności oddechowej lub śpiączka. Opisywano przypadki wystąpienia

reakcji anafilaktycznej po podaniu dawek terapeutycznych NLPZ, te same reakcje mogą być również

następstwem przedawkowania.

Pacjenci powinni być poddani leczeniu objawowemu i podtrzymującemu po przedawkowaniu leków z grupy

NLPZ. Nie ma swoistej odtrutki. Nie ma dostępnych informacji dotyczących możliwości usuwania

nimesulidu hemodializą, ale na podstawie dużego stopnia wiązania produktu leczniczego z białkami osocza

(do 97,5%), przydatność hemodializy w leczeniu przedawkowania wydaje się być raczej wątpliwa. W ciągu

4 godzin od spożycia produktu leczniczego z wystąpieniem objawów lub po przyjęciu dużych dawek

produktu leczniczego zalecane jest wywołanie wymiotów i (lub) podanie węgla aktywowanego (60 g do l00

g pacjentom dorosłym) i (lub) stosowanie osmotycznych środków przeczyszczających. Wymuszona diureza,

alkalizacja moczu, hemodializa lub hemoperfuzja mogą okazać się nieskuteczne ze względu na duży stopień

wiązania produktu leczniczego z białkami. Należy monitorować czynność wątroby i nerek.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne

kod ATC: M 01 AX 17

Nimesulid jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym o działaniu przeciwbólowym i

przeciwgorączkowym działającym jako inhibitor cyklooksygenazy - enzymu biorącego udział w syntezie

prostaglandyn.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Nimesulid dobrze wchłania się po podaniu doustnym. Po podaniu pojedynczej dawki 100 mg nimesulidu

maksymalne stężenie w osoczu wynoszące 3 do 4 mg/l osiągane jest po upływie 2 do 3 godzin u osób

7

dorosłych. AUC wynosi 20 do 35 mg/godz./1. Nie obserwowano istotnych statystycznie różnic pomiędzy

tymi wartościami, a uzyskanymi w przypadku podawania produktu leczniczego w dawce 100 mg dwa razy

na dobę przez 7 kolejnych dni.

Do 97,5% produktu leczniczego wiąże się z białkami osocza.

Nimesulid jest głównie metabolizowany w wątrobie, z wykorzystaniem licznych szlaków metabolicznych, w

tym izoenzymy cytochromu P450 (CYP) 2C9. Z tego względu istnieje potencjalna możliwość interakcji

podczas jednoczesnego stosowania z lekami metabolizowanymi z udziałem CYP2C9 (patrz punkt 4.5).

Głównym metabolitem jest pochodna parahydroksylowa, która jest czynna farmakologicznie. Opóźnienie

pojawienia się tego metabolitu w krążeniu jest niewielkie (około 0,8 godziny), ale jego stała tworzenia nie

jest duża i jest wyraźnie mniejsza niż stała wchłaniania nimesulidu. Hydroksynimesulid jest jedynym

metabolitem wykrywanym w osoczu i jest on niemal w całości sprzężony. T

1/2 waha się między 3,2 a

6 godzin.

Nimesulid jest wydalany głównie w moczu (około 50% podanej dawki). Jedynie 1 do 3% nimesulidu

wydalane jest w postaci niezmienionej. Hydroksynimesulid, główny metabolit, występuje wyłącznie w

postaci glukuronianu. Około 29% dawki po uprzedniej przemianie jest wydalane z kałem.

Profil farmakokinetyczny nimesulidu u pacjentów w podeszłym wieku nie ulega zmianie po podaniu w

dawkach pojedynczych i wielokrotnych.

W badaniu eksperymentalnym dotyczącym pojedynczego podania produktu leczniczego, przeprowadzonym

u pacjentów z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością nerek (klirens kreatyniny 30 do 80 ml/min) w

porównaniu do zdrowych ochotników, stężenia maksymalne nimesulidu i jego głównego metabolitu nie były

większe niż u zdrowych ochotników. AUC i t

1/2 beta były o 50% większe, ale zawsze mieściły się w

granicach wartości obserwowanych w grupie zdrowych ochotników. Wielokrotne podawanie nie

powodowało kumulacji produktu leczniczego.

Nimesulid jest przeciwwskazany u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.3).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących

bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności i potencjalnego

działania rakotwórczego nie ujawniły szczególnych zagrożeń dla ludzi. W trakcie badań dotyczących

toksycznego działania po podaniu wielokrotnym nimesulidu stwierdzono, że może on uszkadzać nerki,

wątrobę i żołądek i jelita. W badaniach dotyczących toksycznego wpływu na reprodukcję,

przeprowadzonych na królikach, po podaniu samicom dawek nie mających działania toksycznego

zaobserwowano działanie embriotoksyczne i teratogenne (zaburzenia rozwojowe szkieletu i poszerzenie

komór mózgu). Takiego działania nie zaobserwowano u szczurów, u których stwierdzono natomiast

zwiększenie śmiertelności potomstwa we wczesnym okresie poporodowym oraz niekorzystny wpływ

nimesulidu na płodność.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza jednowodna

Celuloza mikrokrystaliczna

Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Hypromeloza

Sodu dokuzynian

8

Magnezu stearynian.

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3 Okres ważności

3 lata.

6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

10 i 30 tabletek - blister z folii (PVC/PVDC/Al), w tekturowym pudełku. 10 szt. tabletek w blistrze z

10 tabletkami. 30 szt. tabletek w 3 blistrach po 10 tabletek.

Wielkość opakowania: 10 i 30 tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU

Zentiva k.s., U Kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37 Prague 10, Republika Czeska.

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 12235.

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA

PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

09.05.2006

26.07.2007

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI

PRODUKTU LECZNICZEGO

17.05.2010

Document Outline

Nie ma żadnych ostrzeżeń co do bezpieczeństwa dotyczących tego produktu.

Nie ma żadnych newsów dotyczących tego produktu.

Advertisement