King 306 SE

Polska - polski - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Kup teraz

Składnik aktywny:
2,4-D; florasulam
Dostępny od:
HaGe Polska Sp. z o.o. ul. Dr Alberta Schmidta, 86-031 Osielsko
INN (International Nazwa):
2,4-D; florasulam
Skład:
2,4-D - 300 g, florasulam - 6,25 g
Dziedzina terapeutyczna:
Chwastobójczy
Podsumowanie produktu:
Klasyfikacja ochrony roślin pod względem ryzyka dla (zdrowia ludzi): szkodliwy, R22, R43; Klasyfikacja ochrony roślin pod względem ryzyka dla (środowiska): R51/53, niebezpieczny dla środowiska, N
Numer pozwolenia:
R-18/2013

Załącznik do pozwolenia MRiRW nr R - 18/2013h.r. z dnia 17.05.2013 r

Posiadacz pozwolenia na handel równoległy:

HaGe Polska Sp. z o.o., ul. dr. Alberta Schmidta 1, Żołędowo, 86-031 Osielsko k.

Bydgoszczy; tel. (0-52) 381 36 01, fax (0-52) 381 35 66, e-mail: sekretariat@hagepolska.pl

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i

środowiska

K I N G 306 SE

Zawartość substancji czynnych:

florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 6,25 g/1 (0,58%)

2,4-D( związek z grupy fenoksykwasów) – 300 g/l (42,32%)

Pozwolenie MRiRW nr R- 18/2013h.r. z dnia 17.05.2013 r.

Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska

Działa szkodliwie po połknięciu.

Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się

niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Uwaga!

1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.

2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć

aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez

rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

3. W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie

strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo

.

I OPIS DZIAŁANIA

Środek chwastobójczy w formie koncentratu stałych cząstek i małych kapsułek do

rozcieńczania wodą,

stosowany nalistnie,

przeznaczony do wiosennego zwalczania

jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, jęczmieniu

ozimym, życie, pszenżycie ozimym, jęczmieniu jarym, pszenicy jarej, pszenżycie jarym,

mieszankach zbożowych i w kukurydzy.

King 306 SE jest herbicydem zawierającym dwie substancjeaktywne: florasulam oraz 2,4-D

(tzn. w formie estru etyloheksylowego). King 306 SE jest herbicydem o działaniu

układowym, pobierany jest przez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczany w całej

roślinie powodując jej deformację i zahamowanie wzrostu, co w efekcie powoduje zamieranie

całego chwastu. Florasulam blokuje działanie enzymów podczas syntezy aminokwasów; 2,4-

D hamuje działanie hormonów roślinnych odpowiedzialnych za wzrost roślin oraz zakłóca

proces rozwoju komórek.

W warunkach optymalnych, to jest podczas ciepłej i wilgotnej pogody efekt działania środka

King 306 SE jest szybszy, w warunkach niskich temperatur (około 5

C) całkowite zniszczenie

chwastów następuje po około 3 tygodniach. Środek zwalcza chwasty, gdy minimalna

temperatura dobowa w ciągu 6 dni po wykonaniu zabiegu wynosi powyżej 5

C. Środek

najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści. Przytulię czepną zwalcza

skutecznie do wysokości 20 cm, a chwasty rumianowate do wysokości 25 cm. King 306 SE

skutecznie niszczy chwasty odporne na atrazynę np.: komosa biała, psianka czarna, szarłat

szorstki.

Chwasty wrażliwe : chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa,

komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna,

przytulia czepna (do fazy 7-8 okółków), psianka czarna, rdest

kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku,

stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne.

Chwasty średnio wrażliwe: bratek polny, dymnica pospolita, ostrożeń polny, przetacznik

bluszczykowy, przytulia czepna (od fazy 9 okółków).

Chwasty średnio odporne: jasnota purpurowa.

Chwasty odporne: czyściec błotny, krwawnik pospolity, chwasty jednoliścienne.

II ZAKRES STOSOWANIA

1. ZBOŻA OZIME

PSZENICA OZIMA, JĘCZMIEŃ OZIMY, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO

Termin zabiegu: wiosną od fazy 2-3 liści do fazy drugiego kolanka.

Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha.

2. ZBOŻA JARE

JĘCZMIEŃ

JARY,

PSZENICA

JARA,

PSZENŻYTO

JARE,

MIESZANKI

ZBOŻOWE (Z WYŁĄCZENIEM OWSA)

Termin zabiegu: wiosną od fazy 2-3 liści do fazy drugiego kolanka.

Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

3. KUKURYDZA

Termin zabiegu: w fazie 2-6 liści kukurydzy.

Zalecana dawka: 0,6 l/ha.

W celu jednoczesnego zwalczania chwastów prosowatych i innych jednoliściennych można

stosować:

King 306 SE 0,6 l/ha + Titus 25 WG 30 – 60 g/ha + adiuwant Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.

W celu jednoczesnego zwalczenia perzu, chwastów prosowatych i innych chwastów

jednoliściennych można stosować:

King 306 SE 0,6 l/ha + Maister 310 WG 100-150 g/ha + adiuwant Actirob 842 EC 1,5 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI:

1.W przypadku silnego zachwaszczenia oraz chwastów znajdujących się w fazie powyżej

6 liści (okółków) stosować dawkę 0,6 l/ha.

2.W przypadku występowania chwastów średnio wrażliwych stosować dawkę 0,6 l/ha.

3. Środek powoduje zahamowanie rozwoju roślin fiołka polnego i jasnot w danej fazie.

Zniszczenie ocenia się wówczas do 80 % skuteczności po zastosowaniu dawki 0,6 l/ha.

4. W niesprzyjających warunkach pogodowych (np. susza), po kilku dniach od zastosowania,

środek może spowodować na niektórych odmianach kukurydzy przemijające odbarwienia

liści, które nie mają negatywnego wpływu na jakość i wielkość plonu.

5. Przed użyciem herbicydu King 306 SE i jego mieszanin z herbicydem Titus 25 WG

i z herbicydem Maister 310 WG w kukurydzy należy skontaktować się z hodowcą odmiany

lub producentem środka King 306 SE aby upewnić się czy uprawiana odmiana kukurydzy nie

reaguje ujemnie na te herbicydy.

6. W przypadku stosowania mieszanin zbiornikowych należy stosować się do zaleceń

stosowania wszystkich środków mieszanych.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin

uprawianych następczo.

W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku

uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki), po wykonaniu uprawy

przedsiewnej na polu tym można uprawiać kukurydzę i zboża jare.

Przestrzegać zaleceń dotyczących następstwa roślin obowiązujących dla herbicydów

stosowanych w mieszaninach ze środkiem King 306 SE.

PRZECIWWSKAZANIA

Środka nie stosować:

- na rośliny mokre, chore i uszkodzone,

- w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych,

- gdy minimalna temperatura w dniu zabiegu oraz przez 6 kolejnych dni wynosi 5

- w temperaturze powietrza poniżej 5

C i powyżej 25

- w czasie nadmiernej suszy,

- po nocnych przymrozkach oraz przed spodziewanymi przymrozkami,

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych

nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

UWAGA!

Na tereny potraktowane środkiem nie wpuszczać zwierząt gospodarskich, a zwłaszcza bydła

mlecznego, przez 21 dni od zabiegu.

III OKRES KARENCJI

okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji

NIE DOTYCZY

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, PSZCZÓŁ

okres zapobiegający zatruciu

NIE DOTYCZY

V OKRES PREWENCJI DLA ZWIERZĄT

okres zapobiegający zatruciu

NIE DOTYCZY

VI SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ I TECHNIKA OPRYSKIWANIA

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą

(z włączonym

mieszadłem).

Opróżnione

opakowania

przepłukać

trzykrotnie

wodą,

a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza

uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne

ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

W przypadku stosowania środka w mieszaninie z innymi środkami przestrzegać ściśle zaleceń

dotyczących sporządzania cieczy użytkowej tych środków.

W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy należy

dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości

środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed

użyciem w innych roślinach niż zalecane.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VII PRZECHOWYWANIE

Chronić przed dziećmi.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0

i nie wyższej niż 30

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VIII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Unikać zanieczyszczenia skóry.

Nosić odpowiednie rękawice ochronne.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub

etykietę.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio

pryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio

opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został

zakupiony.

Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.

UWAGA!

ZABRANIA

SIĘ

WYKORZYSTYWANIA

OPRÓŻNIONYCH

OPAKOWAŃ

ŚRODKACH

OCHRONY

ROŚLIN

INNYCH

CELÓW,

TAKŻE

TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

IX ANTIDOTUM

BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to

możliwe, należy pokazać etykietę).

X POMOC MEDYCZNA

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż

ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem

toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682 04 04

Rzeszów – (17) 866 40 25

Kraków – (12) 411 99 99

Sosnowiec – (32) 266 11 45

Lublin – (81) 740 89 83

Tarnów – (14) 631 51 77

Łódź – (42) 657 99 00

Warszawa – (22) 619 66 54

Poznań – (61) 847 69 46

Wrocław – (71) 343 30 08

Okres ważności – 2 lata

Data produkcji - ........

Zawartość netto - ........

Nr partii - ........

Podobne produkty

Wyszukaj powiadomienia związane z tym produktem

Udostępnij tę informację