Inovor Uno

Polska - polski - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Kup teraz

Dostępny od:
BASF SE Carl-Bosch - Strasse, 67056 Ludwigshafen, Niemcy
Skład:
piraklostrobina - 200 g, fluksapyroksad - 30 g
Wyprodukowano przez:
BASF SE - Niemcy
Dziedzina terapeutyczna:
Fungicyd
Podsumowanie produktu:
Klasyfikacja ochrony roślin pod względem ryzyka dla (zdrowia ludzi): , H332, H315, H319, H335, H362, H400, H410
Numer pozwolenia:
R-229/2019

Podobne produkty

Wyszukaj powiadomienia związane z tym produktem

Udostępnij tę informację