Harvinta Flex

Polska - polski - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dostępny od:
BASF SE Carl-Bosch - Strasse, 67056 Ludwigshafen, Niemcy
Skład:
metrafenon - 300 g
Wyprodukowano przez:
BASF SE - Niemcy
Dziedzina terapeutyczna:
Fungicyd
Podsumowanie produktu:
Klasyfikacja ochrony roślin pod względem ryzyka dla (zdrowia ludzi): , H319, H400, H410
Numer pozwolenia:
R-141/2019

Podobne produkty

Wyszukaj powiadomienia związane z tym produktem

Udostępnij tę informację