Effipro 402 mg/pipetkę roztwór do nakrapiania

Polska - polski - URPL (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych)

Kup teraz

Składnik aktywny:
fipronil
Dostępny od:
Virbac S.A.
INN (International Nazwa):
Fipronilum
Dawkowanie:
402 mg/pipetkę
Forma farmaceutyczna:
roztwór do nakrapiania
Podsumowanie produktu:
4 pipetka termoformowalna, 3597133051858, OTC; 24 pipetka termoformowalna, 3597133052053, OTC
Numer pozwolenia:
1905

B. ULOTKA INFORMACYJNA

ULOTKA INFORMACYJNA

EFFIPRO 100 mg/ml roztwór do nakrapiania, dla małych, średnich, dużych, bardzo dużych

psów

1.

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY

ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Virbac S.A.

1 ère Avenue – 2065 m – L.I.D.

06516 Carros

Francja

+ 33 (0) 4 92 08 73 04

+ 33 (0) 4 92 08 73 48

2.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

EFFIPRO 100 mg/ ml roztwór do nakrapiania dla małych, średnich, dużych i bardzo dużych psów

Fipronil

3.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI

Substancja czynna :

Każdy ml zawiera 100 mg fipronilu.

Każda pipetka EFFIPRO zawiera następujące ilości:

dawka

Fipronil

dla małych psów (S)

0,67 ml

67 mg

dla średnich psów (M)

1,34 ml

134 mg

dla dużych psów (L)

2,68 ml

268 mg

dla bardzo dużych psów (XL)

4,02 ml

402 mg

Substancje pomocnicze:

Butylhydroksyanizol E 320

Butylhydroksytoluen E 321

dla małych psów (S)

0,134 mg/pipetka

0,067 mg/pipetka

dla średnich psów (M)

0,268 mg/pipetka

0,134 mg/pipetka

dla dużych psów (L)

0,536 mg/pipetka

0,268 mg/pipetka

dla bardzo dużych psów (XL)

0,804 mg/pipetka

0,402 mg/pipetka

4.

WSKAZANIA

Zwalczanie inwazji pcheł (

Ctenocephalides spp

.) i kleszczy (

Dermacentor reticulatus

Produkt zapewnia skuteczną ochronę przed nową inwazją dorosłymi postaciami pcheł przez okres do

8 tyg. Produkt zapewnia skuteczne działanie roztoczobójcze przez okres do 4 tygodni - w przypadku

kleszczy

Rhipicephalus

sanguineus

Ixodes

ricinus

Dermacentor

reticulatus

przypadku

obecności

kleszczy

niektórych

gatunków

Rhipicephalus

sanguineus

Ixodes

ricinus

podczas

stosowania produktu, nie wszystkie kleszcze mogą być zabite w ciągu pierwszych 48 godz, ale mogą

być zabite w ciągu tygodnia.

Produkt

może

być

stosowany

jako

element

strategii

zwalczania

APZS

(Alergicznego

Pchlego

Zapalenia Skóry), wcześniej zdiagnozowanego przez lekarza weterynarii.

5.

PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować u szczeniąt w wieku poniżej 2 miesięcy i/lub ważących mniej niż 2 kg w przypadku

braku danych.

Nie stosować u zwierząt chorych (np. choroby układowe, gorączka) lub ozdrowieńców.

Nie stosować u królików, ponieważ mogą pojawić się działania niepożądane, nawet śmierć.

Ten produkt przeznaczony jest dla psów. Nie stosować u kotów, ponieważ może dojść do

przedawkowania.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na inne składniki produktu.

6.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

W przypadku lizania się zwierzęcia, może dojść do wystąpienia krótkotrwałego nadmiernego

ślinienia, głównie zależnego od rodzaju składnika produktu.

Spośród wyjątkowo rzadko występujących działań niepożądanych po zastosowaniu produktu mogą

pojawić się przemijające reakcje skórne w miejscu zastosowania produktu (przebarwienie skóry,

miejscowe wyłysienie, świąd, rumień) i uogólniony świąd lub wyłysienia. Wyjątkowo mogą pojawić

się: nadmierne ślinienie, odwracalne objawy neurologiczne (przeczulica, depresja, objawy nerwowe),

wymioty lub objawy ze strony układu oddechowego.

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów

niewymienionych w ulotce informacyjnej, poinformuj o nich swojego lekarza weterynarii.

7.

DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

8.

DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA I SPOSÓB PODANIA

Droga podawania oraz dawkowanie:

Tylko do użytku zewnętrznego.

Podawać punktowo na skórę odpowiednio do masy ciała w następujący sposób:

1 pipetka 0,67 ml na psa o masie ciała od 2 do 10 kg

1 pipetka 1,34 ml na psa o masie ciała od 10 do 20 kg

1 pipetka 2,68 ml na psa o masie ciała od 20 do 40 kg

1 pipetka 4,02 ml na psa o masie ciała od 40 do 60 kg

Dla psów ważących powyżej 60 kg należy zastosować 2 pipetki 2,68 ml.

Sposób podania:

Pipetki termoformowalne:

Trzymać pipetkę czubkiem do góry. Uderzyć w wąską część pipetki tak, by mieć pewność, że cała

zawartość znajduje się w jej głównej części. Ułamać czubek pipetki wzdłuż wyznaczonej linii.

Odgarnąć sierść tak, by była widoczna skóra. Umieścić końcówkę pipetki na odkrytej skórze i

delikatnie nacisnąć ją kilka razy do czasu całkowitego opróżnienia. Powtórzyć tę czynność w 1 lub 2

różnych miejscach wzdłuż grzbietu zwierzęcia.

(Uwaga: kształt pipet wpływa na rodzaj obrazków umieszczonych na pudełku/ulotce informacyjnej.)

Pipetki polipropylenowe:

Wyjąć pipetę z opakowania. Trzymać pipetkę nakrętką do góry, odkręcić i ściągnąć zakrętkę.

Odwrócić zakrętkę i umieścić ją odwrotnym końcem na pipecie. Kręcić nakrętką aż do pokonania

blokady, po czym usunąć nakrętkę z pipetki.

Odgarnąć sierść tak, by była widoczna skóra. Umieścić końcówkę pipetki na odkrytej skórze i

delikatnie nacisnąć ją kilka razy do czasu całkowitego opróżnienia. Powtórzyć tę czynność w 1 lub 2

różnych miejscach wzdłuż grzbietu zwierzęcia.

Należy upewnić się, że pies nie będzie mógł polizać miejsca, gdzie zastosowano produkt, oraz że psy

nie będą mogły lizać się między sobą po jego zastosowaniu.

Należy unikać nadmiernego zmoczenia produktem sierści, ponieważ może to powodować sklejanie się

sierści w miejscu podania produktu. Jednakże, jeśli tak się stanie, po 24 godzinach od zastosowania

powinno to zniknąć.

(Uwaga:

będą

rodzaje

ulotek,

jednej

każdego

typu

pipety.

Jakkolwiek

powodów

praktycznych obie zostały umieszczone w 1 ulotce).

9.

ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

Schemat stosowania:

Dla skutecznego zwalczania inwazji pcheł i/lub kleszczy schemat stosowania powinien uwzględniać

miejscową sytuację epidemiologiczną.

W powodu braku odpowiednich badań bezpieczeństwa, minimalny okres między kolejnym

zastosowaniem produktu powinien wynosić 4 tygodnie.

10.

OKRES KARENCJI

Nie dotyczy.

11.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30˚ C.

Przechowywać w suchym miejscu.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie używać po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu tekturowym i pipetce.

Nie wyjmować z blistra do czasu zastosowania produktu.

12.

SPECJALNE OSTRZEŻENIA

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Kąpiel godzinę przed zastosowaniem produktu nie wpływa na jego skuteczność przeciwko pchłom.

Należy unikać kąpieli/zanurzenia w wodzie w okresie 2 dni po zastosowaniu produktu. Niewielkie

zanurzenie w wodzie trwające 1 minutę redukuje skuteczność produktu przeciwko pchłom o 1 tydzień

i dlatego też zaleca się unikanie częstych kąpieli.

Produkt nie zabezpiecza przed przyczepieniem się kleszcza do ciała zwierzęcia. Jeśli produkt został

zastosowany przed ekspozycją na kleszcze, kleszcze będą zabite w ciągu pierwszych 24 – 48 godzin

od momentu przyczepienia. Zabicie będzie zwykle wcześniejsze niż pełne wszczepienie kleszcza w

skórę, co zminimalizuje, choć nie wykluczy ryzyka przeniesienia choroby. Po zabiciu kleszcze zwykle

spadają z ciała zwierzęcia a te, które pozostaną mogą być łatwo usunięte przez delikatne strzepnięcie.

Pchły często zanieczyszczają kosze, legowiska zwierząt oraz inne miejsca odpoczynku zwierząt, jak

dywany, meble tapicerowane, które w przypadku intensywnej inwazji na początku procesu zwalczania

powinny być potraktowane odpowiednimi środkami owadobójczymi oraz powinny być regularnie

odkurzane.

Gdy produkt jest stosowany jako element strategii zwalczania Alergicznego Pchlego Zapalenia Skóry,

zaleca się stosowanie produktu raz na miesiąc u zwierząt wrażliwych oraz u innych psów i kotów

przebywających w domu.

Dla optymalnego zwalczania inwazji pcheł w domu, gdzie przebywa wiele zwierząt, u wszystkich

psów i kotów powinien być zastosowany odpowiedni środek owadobójczy.

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt

Zwierzęta powinny być zważone przed zastosowaniem produktu.

Unikać kontaktu produktu z oczami zwierzęcia. W przypadku dostania się produktu do oka,

natychmiast dokładnie przemyć oczy wodą.

Należy upewnić się, że pies nie będzie mógł polizać miejsca, gdzie zastosowano produkt, oraz że psy

nie będą mogły lizać się między sobą po jego zastosowaniu.

Nie stosować produktu na rany czy na uszkodzoną skórę.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom

Produkt może powodować podrażnienie błon śluzowych i spojówki oka. Zatem należy unikać

kontaktu produktu z jamą ustną i oczami.

W przypadku dostania się produktu do oka, natychmiast dokładnie przemyć oczy wodą. Jeśli

podrażnienie spojówki oka utrzymuje się, należy zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić

lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Unikać sytuacji mogących prowadzić do kontaktu produktu z dłońmi. W przypadku takiego kontaktu,

umyć dłonie mydłem i wodą.

Myć ręce po zastosowaniu produktu

Nie palić, nie pić i nie jeść podczas stosowania produktu.

Osoby o znanej nadwrażliwości na fipronil lub substancję pomocniczą powinny unikać kontaktu z

produktem leczniczym weterynaryjnym.

Leczone zwierzęta nie powinny być dotykane do czasu wyschnięcia sierści, do tego również czasu

dzieci nie powinny bawić się ze zwierzętami. Stąd zaleca się, by produktu nie stosować w ciągu dnia,

lecz wieczorem oraz by te zwierzęta nie szły spać z właścicielami, szczególnie z dziećmi.

Inne ostrzeżenia

Fipronil może powodować wystąpienie działań niepożądanych u organizmów wodnych. Psy nie

powinny pływać w zbiornikach wodnych przez 2 dni po zastosowaniu produktu.

Produkt może mieć negatywny wpływ na malowane, lakierowane lub inne powierzchnie w domu lub

na wyposażenie.

Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Badania laboratoryjne z użyciem fipronilu nie wykazały działania teratogennego czy

embriotoksycznego. Nie przeprowadzono badań u suk ciężarnych i w laktacji. Do stosowania w ciąży

i w laktacji jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ryzyka

wynikającego ze stosowania produktu.

13.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z

NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z

obowiązującymi przepisami.

Produkt nie powinien się przedostawać do cieków wodnych, ponieważ może być niebezpieczny dla

ryb i innych organizmów wodnych. Nie zanieczyszczać produktem czy pustymi opakowaniami

stawów, cieków wodnych lub rowów.

14.

DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI.

Rozmiary opakowań:

Pipetki termoformowalne:

pudełka zawierające 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 30, 60, 90 lub 150 pipetek.

Pipetki polipropylenowe:

blistry lub tekturowe pudełka zawierające 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 30, 60, 90

lub 150 pipetek.

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego należy

kontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Virbac w Polsce:

Virbac Sp. z o.o.

ul. Puławska 314

02-819 Warszawa

tel. (22) 855 40 46

fax (22) 855 07 34

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

EFFIPRO 402 mg roztwór do nakrapiania dla bardzo dużych psów

2.

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 pipetka (4,02 ml) zawiera:

Substancja czynna:

Fipronil 402 mg

Substancje pomocnicze:

Butylhydroksyanizol E 320 0,804 mg

Butylhydroksytoluen E 321 0,402 mg

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do nakrapiania

Roztwór przezroczysty, bezbarwny do żółtego

4.

SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1

Docelowe gatunki zwierząt

4.2

Wskazania do stosowania dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Zwalczanie inwazji pcheł (

Ctenocephalides spp

.) i kleszczy (

Dermacentor reticulatus

). Produkt

zapewnia skuteczną ochronę przed nową inwazją dorosłymi postaciami pcheł przez okres do 8 tyg.

Produkt zapewnia skuteczne działanie roztoczobójcze przez okres do 4 tygodni - w przypadku

kleszczy

Rhipicephalus

sanguineus

Ixodes

ricinus

Dermacentor

reticulatus

przypadku

obecności

kleszczy

niektórych

gatunków

Rhipicephalus

sanguineus

Ixodes

ricinus

podczas

stosowania produktu, nie wszystkie kleszcze mogą być zabite w ciągu pierwszych 48 godz, ale mogą

być zabite w ciągu tygodnia.

Produkt

może

być

stosowany

jako

element

strategii

zwalczania

APZS

(Alergicznego

pchlego

zapalenia skóry), wcześniej zdiagnozowanego przez lekarza weterynarii.

4.3

Przeciwwskazania

Nie stosować u szczeniąt w wieku poniżej 2 miesięcy i/lub ważących mniej niż 2 kg w przypadku

braku danych.

Nie stosować u zwierząt chorych (np. choroby układowe, gorączka) lub ozdrowieńców.

Nie stosować u królików, ponieważ mogą pojawić się działania niepożądane, nawet śmierć.

Ten produkt przeznaczony jest dla psów. Nie stosować u kotów, ponieważ może dojść do

przedawkowania.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na inne składniki produktu.

4.4

Specjalne ostrzeżenia dla każdego docelowego gatunku zwierząt

Kąpiel godzinę przed zastosowaniem produktu nie wpływa na jego skuteczność przeciwko pchłom.

Należy unikać kąpieli/zanurzenia w wodzie w okresie 2 dni po zastosowaniu produktu. Niewielkie

zanurzenie w wodzie trwające 1 minutę redukuje skuteczność produktu przeciwko pchłom o 1 tydzień

i dlatego też zaleca się unikanie częstych kąpieli.

Produkt nie zabezpiecza przed przyczepieniem się kleszcza do ciała zwierzęcia. Jeśli produkt został

zastosowany przed ekspozycją na kleszcze, kleszcze będą zabite w ciągu pierwszych 24 – 48 godzin

od momentu przyczepienia. To zabicie będzie zwykle wcześniejsze niż pełne wszczepienie kleszcza

w skórę, co zminimalizuje, choć nie wykluczy ryzyka przeniesienia choroby. Po zabiciu kleszcze,

zwykle spadają z ciała zwierzęcia, a te, które pozostaną mogą być łatwo usunięte przez delikatne

strzepnięcie.

Pchły często zanieczyszczają kosze, legowiska zwierząt oraz inne miejsca odpoczynku zwierząt, jak

dywany, tapicerowane meble, które w przypadku intensywnej inwazji na początku procesu zwalczania

powinny być potraktowane odpowiednimi środkami owadobójczymi oraz powinny być regularnie

odkurzane.

Gdy produkt jest stosowany jako element strategii zwalczania alergicznego pchlego zapalenia skory,

zaleca się stosowanie produktu raz na miesiąc u zwierząt wrażliwych oraz u innych psów i kotów

przebywających w domu.

Dla optymalnego zwalczania inwazji pcheł w domu, gdzie przebywa wiele zwierząt, u wszystkich

psów i kotów powinien być zastosowany odpowiedni środek owadobójczy.

4.5

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt

Zwierzęta powinny być zważone przed zastosowaniem produktu.

Unikać kontaktu produktu z oczami zwierzęcia. W przypadku dostania się produktu do oka,

natychmiast dokładnie przemyć oczy wodą.

Ważne jest by mieć pewność, że zwierzę nie będzie mogło polizać miejsca, gdzie zastosowano

produkt oraz że zwierzęta nie będą mogły lizać się między sobą po jego zastosowaniu.

Nie stosować produktu na rany czy na uszkodzoną skórę.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkty lecznicze weterynaryjne zwierzętom

Produkt może powodować podrażnienie błon śluzowych i spojówki oka. Zatem należy unikać

kontaktu produktu z jamą ustną i oczami.

W przypadku dostania się produktu do oka, natychmiast i dokładnie przemyć oczy wodą. Jeśli

podrażnienie spojówki oka utrzymuje się, należy zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić

lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Unikać sytuacji mogących prowadzić do kontaktu produktu z dłońmi. W przypadku takiego kontaktu,

umyć dłonie mydłem i wodą.

Myć ręce po zastosowaniu produktu.

Nie palić, nie pić i nie jeść podczas stosowania produktu.

Osoby o znanej nadwrażliwości na fipronil lub substancję pomocniczą powinny unikać kontaktu z

produktem leczniczym weterynaryjnym.

Leczone zwierzęta nie powinny być dotykane do czasu wyschnięcia sierści, do tego również czasu

dzieci nie powinny bawić się ze zwierzętami. Stąd zaleca się, by produktu nie stosować w ciągu dnia,

lecz wieczorem oraz by te zwierzęta nie szły spać z właścicielami, szczególnie z dziećmi.

Inne ostrzeżenia

Fipronil może powodować wystąpienie działań niepożądanych u organizmów wodnych. Psy nie

powinny pływać w zbiornikach wodnych przez 2 dni po zastosowaniu produktu.

Produkt może mieć negatywny wpływ na malowane, lakierowane lub inne powierzchnie w domu lub

na wyposażenie.

4.6

Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

W przypadku lizania się zwierzęcia, może dojść do wystąpienia krótkotrwałego nadmiernego ślinienia,

głównie zależnego od składnika produktu.

Spośród wyjątkowo rzadko występujących działań niepożądanych po zastosowaniu produktu mogą

pojawić się przemijające reakcje skórne w miejscu zastosowania produktu (przebarwienie skóry,

miejscowe wyłysienie, świąd, rumień) i uogólniony świąd lub wyłysienia. Wyjątkowo mogą pojawić

się: nadmierne ślinienie, odwracalne objawy neurologiczne (przeczulica, depresja, objawy nerwowe),

wymioty lub objawy ze strony układu oddechowego.

4.7.

Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Badania laboratoryjne z użyciem fipronilu nie wykazały działania teratogennego czy

embriotoksycznego. Nie przeprowadzono badań u suk ciężarnych i w laktacji. Do stosowania w ciąży

i w laktacji jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ryzyka

wynikającego ze stosowania produktu.

4.8

Interakcje z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi i inne rodzaje interakcji

Nieznane

4.9

Dawkowanie i droga(i) podawania

Droga podawania oraz dawkowanie:

Tylko do użytku zewnętrznego.

Podawać punktowo na skórę odpowiednio do masy ciała w następujący sposób:

1 pipetka (4,02 ml) na psa o masie ciała od 40 do 60 kg.

Dla psów ważących powyżej 60 kg należy zastosować 2 pipetki 2,68 ml.

Sposób podania:

Pipetki termoformowalne:

Trzymać pipetkę czubkiem do góry. Uderzyć w wąską część pipetki tak, by mieć pewność, że cała

zawartość znajduje się w jej głównej części. Ułamać czubek pipetki wzdłuż wyznaczonej linii.

Odgarnąć sierść tak, by była widoczna skóra. Umieścić końcówkę pipetki na odkrytej skórze i

delikatnie nacisnąć ją kilka razy do czasu całkowitego opróżnienia. Powtórzyć tę czynność w 1 lub 2

różnych miejscach wzdłuż grzbietu zwierzęcia.

(Uwaga: kształt pipet wpływa na rodzaj obrazków umieszczonych na pudełku/ulotce informacyjnej.)

Pipetki polipropylenowe:

Wyjąć pipetkę z opakowania. Trzymać pipetkę nakrętką do góry, odkręcić i ściągnąć zakrętkę.

Odwrócić zakrętkę i umieścić ją odwrotnym końcem na pipetce. Kręcić nakrętką aż do pokonania

blokady, po czym usunąć nakrętkę z pipetki.

Odgarnąć sierść tak, by była widoczna skóra. Umieścić końcówkę pipetki na odkrytej skórze i

delikatnie nacisnąć ją kilka razy do czasu całkowitego opróżnienia. Powtórzyć tę czynność w 1 lub 2

różnych miejscach wzdłuż grzbietu zwierzęcia.

Należy upewnić się, że pies nie będzie mógł polizać miejsca, gdzie zastosowano produkt oraz że psy

nie będą mogły lizać się między sobą po jego zastosowaniu.

Należy unikać nadmiernego zmoczenia produktem sierści, ponieważ może to powodować sklejanie się

sierści w miejscu podania produktu. Jednakże jeśli tak się stanie, po 24 godzinach od zastosowania

powinno to zniknąć.

Schemat stosowania:

Dla skutecznego zwalczania inwazji pcheł i/lub kleszczy schemat stosowania powinien uwzględniać

miejscową sytuację epidemiologiczną.

Z powodu braku odpowiednich badań bezpieczeństwa, minimalny okres między kolejnym

zastosowaniem produktu powinien wynosić 4 tygodnie.

4.10

Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy,

odtrutki), jeśli konieczne

Nie obserwowano żadnych działań niepożądanych w badaniach bezpieczeństwa u 2 miesięcznych

szczeniąt, psów rosnących i psów ważących około 2 kg – gdy produkt był stosowany w dawce

terapeutycznej przez 5 kolejnych dni. Ryzyko działań niepożądanych może wzrosnąć w przypadkach

przedawkowania (patrz pkt 4.6).

4.11

Okres (-y) karencji

Nie dotyczy

5.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna: do zwalczania pasożytów zewnętrznych, do stosowania miejscowego

kod ATCvet: QP53AX15

5.1

Właściwości farmakodynamiczne

Fipronil jest związkiem owadobójczym i roztoczobójczym należącym do grupy fenylopirazoli.

Mechanizm działania związany jest z blokowaniem kompleksu GABA, połączonego z kanałem

chlorowym i w ten sposób dochodzi do blokowania pre- i post synaptycznego przepływu jonów

chlorowych przez błonę komórkową. Prowadzi to do niekontrolowanej aktywności centralnego układu

nerwowego i śmierci owadów lub roztoczy.

Fipronil wykazuje u psów działanie owadobójcze i roztoczobójcze przeciwko pchłom

Ctenocephalides spp

), kleszczom (

Rhipicephalus spp, Dermacentor spp, Ixodes spp

including

Ixodes

ricinus

Pchły będą zabite w ciągu 24 godzin. Kleszcze będą zwykle zabite w ciągu 48 godzin od momentu

kontaktu z fipronilem, jakkolwiek jeśli kleszcze niektórych gatunków (

Rhipicephalus spp, Ixodes

ricinus

) są już obecne gdy produkt jest stosowany, nie wszystkie kleszcze mogą być zabite w ciągu

pierwszych 48 godzin.

5.2

Właściwości farmakokinetyczne

Fipronil jest w głównej mierze metabolizowany do pochodnej sulfonowej (RM1602), która również

posiada działanie owadobójcze i roztoczobójcze. Stężenie fipronilu na sierści obniża się z czasem.

6.

DANE FARMACEUTYCZNE:

6.1

Wykaz substancji pomocniczych

Butylhydroksyanizol E320

Butylhydroksytoluen E321

Alkohol benzylowy

Glikolu dietylenowego monoetylowy eter

6.2

Niezgodności farmaceutyczne

Nieznane

6.3

Okres ważności

Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży:

pipetki termoformowalne: 3 lata

pipetki polipropylenowe: 2 lata.

6.4

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 30˚ C.

Przechowywać w suchym miejscu.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie wyjmować z blistra do czasu zastosowania produktu.

6.5

Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego

Pipetki termoformowalne:

Białe lub przezroczyste, wielowarstwowe, plastikowe, jednodawkowe pipetki o objętości 4,02 ml.

Wewnętrzna warstwa pozostająca w kontakcie z produktem jest wyprodukowana z poliakrylonitrilo –

metakrylanu lub polietylenu-alkoholu etylowinylowego-polietylenu .

Biała lub przezroczysta zewnętrzna warstwa składa się z warstw: polipropylen / cykliczne kopolimery

olefinowe / polipropylen.

Pudełka zawierają pipetki w indywidulanym blistrze lub bez blistra. Pudełka zawierające 1, 2, 3, 4, 6,

8, 12, 24, 30, 60, 90 lub 150 pipetek.

Pipetki polipropylenowe

Białe, polipropylenowe, jednodawkowe pipetki o objętości 4,02 ml, zapakowane w bezbarwne

plastikowe blistry składające się z warstw: polipropylen / cykliczne kopolimery olefinowe /

polipropylen, zamknięte przez zgrzewanie termiczne termozgrzewalnej lakierowanej folii aluminiowej

i umieszczone w tekturowych pudełkach lub blistrach.

Blistry lub pudełka zawierające 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 30, 60, 90 lub 150 pipetek.

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

6.6

Specjaln środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego produktu leczniczego

weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z

obowiązującymi przepisami.

Produkt nie powinien się przedostawać do cieków wodnych, ponieważ może być niebezpieczny dla

ryb i innych organizmów wodnych. Nie zanieczyszczać produktem czy pustymi opakowaniami

stawów, cieków wodnych lub rowów.

7.

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

VIRBAC S.A.

ère

avenue 2065 m LID

06516 Carros

Francja

+ 33 (0) 4 92 08 73 04

+ 33 (0) 4 92 08 73 48

8.

NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

1905/09

9.

DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

28.04.2009

10.

DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Podobne produkty

Wyszukaj powiadomienia związane z tym produktem

Udostępnij tę informację