Cros 250 EC

Polska - polski - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Składnik aktywny:
difenokonazol
Dostępny od:
Sharda Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska, 00-203 Warszawa
INN (International Nazwa):
difenokonazol
Skład:
difenokonazol - 250 g
Wyprodukowano przez:
Sharda CropChem Limited - Republika Indii
Dziedzina terapeutyczna:
Fungicyd
Podsumowanie produktu:
Klasyfikacja ochrony roślin pod względem ryzyka dla (zdrowia ludzi): , H304, H319, H336, H400, H410
Numer pozwolenia:
R-57/2015

Załącznik nr 2 do decyzji MRiRW nr R-528/2016d z dnia 16.11.2016

Posiadacz pozwolenia na handel równoległy:

Crop Agro Sp. z o.o., ul. Koralowa 27, 86-031 Osielsko, tel.: 602 679 123,

e-mail:biuro@cropagro.pl

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie:

FPHU PAKMIX Dorota Urban, ul. Mokra 7; 32–005 Niepołomice,

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin

w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

A C E T A M I P R Y D 20 SP

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

acetamipryd - związek z grupy pochodnych neonikotynoidów - 20%.

Pozwolenie MRiRW Nr R- 57/2015 h.r. z dnia 28.12. 2015 r.

zmienione decyzją nr R-528/2016d z dnia 16.11.2016

UWAGA

H302

Działa szkodliwie po połknięciu.

H410

Działa

bardzo

toksycznie

organizmy

wodne,

powodując

długotrwałe zmiany.

EUH 401

W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy

postępować zgodnie z instrukcją użycia.

P102

Chronić przed dziećmi.

P270

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

P280

Stosować odzież ochronną.

P 301 + P 312

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia

skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

P330

Wypłukać usta.

P391

Zebrać rozsypany produkt.

OPIS DZIAŁANIA

Acetamipryd 20 SP jest środkiem owadobójczym w formie proszku rozpuszczalnego

wodzie,

działaniu

kontaktowym

żołądkowym,

przeznaczony

zwalczania

szkodników

ssących

gryzących

uprawie

ziemniaka,

roślinach

sadowniczych,

warzywnych, ozdobnych.

Środek Acetamipryd 20 SP stosowany jest przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.

Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie.

STOSOWANIA ŚRODKA

ROŚLINY ROLNICZE

1. Ziemniak

Larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 g/100 m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 g/100 m

Zabieg wykonać w momencie składania jaj i masowego wylęgu larw.

Zalecana ilość wody: 2-4 l/100 m

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

ROŚLINY SADOWNICZE

1. Jabłoń

Mszyce

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 g/100 m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 g/100 m

Liczba zabiegów: 1.

Opryskiwać od fazy zielonego pąka w momencie pojawienia się pierwszych kolonii

mszyc.

Toczyk gruszowiaczek

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 g/100 m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 g/100 m

Liczba zabiegów: 1.

Zabieg wykonać od fazy różowego pąka do końca opadania płatków kwiatowych.

Owocówka jabłkóweczka

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100 m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100 m

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-14 dni.

Środek stosować na początku lotu motyli i masowego składania jaj.

Owocnica jabłkowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 g/100 m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 g/100 m

Liczba zabiegów: 1.

Środek stosować na początku okresu wylęgania się larw, w fazie opadania płatków

kwiatowych.

Pryszczarek jabłoniak

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100 m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100 m

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.

Stosować w okresie od końca kwitnienia do początku opadania owoców (czerwcowe

opadanie) (BBCH 59-73).

Ogrodnica niszczylistka

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100 m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100 m

Liczba zabiegów: 1.

Stosować w okresie od końca kwitnienia do początku opadania owoców (czerwcowe

opadanie) (BBCH 59-73).

Bawełnica korówka

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100 m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100 m

Stosować łącznie z adiuwantem Slippa.

Zalecana dawka: Acetamipryd 20 SP 2,0 g/100 m

+ Slippa 2,0 ml/100 m

Liczba zabiegów: 1.

Opryskiwać od fazy zielonego pąka w momencie pojawienia się pierwszych kolonii

mszyc (powyżej BBCH 56).

Zalecana ilość wody: 5,0 - 9,0 l/100 m

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna

liczba

zabiegów

sezonie

wegetacyjnym

uwzględnieniem

zastosowań małoobszarowych wymienionych w dalszej części etykiety): 2.

2. Wiśnia i czereśnia

Nasionnica trześniówka

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 g/100 m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 g/100 m

Liczba zabiegów: 1.

Zabieg wykonywać w okresie licznego pojawiania się muchówek i masowego składania

jaj.

W przypadku rozciągniętego w czasie nalotu muchówek można dokonać 2-3 zabiegów

środkami należącymi do innych grup chemicznych.

Mszyce

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 g/100 m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 g/100 m

Liczba zabiegów: 1.

Zabieg przeprowadzić po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc.

W przypadku dużego nasilenia występowania szkodnika środek Acetamipryd 20 SP

można stosować łącznie z adiuwantem Slippa.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Acetamipryd 20 SP 1,25 g/100 m

+ adiuwanta Slippa 1 ml/100 m

Zalecana ilość wody: 5,0 - 9,0 l/100 m

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna

liczba

zabiegów

sezonie

wegetacyjnym

uwzględnieniem

zastosowań małoobszarowych wymienionych w dalszej części etykiety): 2.

3. Grusza

Owocówka jabłkóweczka

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100 m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100 m

Liczba zabiegów: 1.

Środek stosować na początku lotu motyli i masowego składania jaj lub w fazie rozwoju

jaj „czarna główka”.

Mszyce

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 g/100 m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 g/100 m

Liczba zabiegów: 1.

Zabieg przeprowadzić po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc.

Zalecana ilość wody: 5,0 - 9,0 l/100 m

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna

liczba

zabiegów

sezonie

wegetacyjnym

uwzględnieniem

zastosowań małoobszarowych wymienionych w dalszej części etykiety): 2.

4. Śliwa

Mszyce

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 g/100 m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 g/100 m

Liczba zabiegów: 1.

Zabieg przeprowadzić po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc.

W przypadku dużego nasilenia występowania szkodnika środek Acetamipryd 20 SP

można stosować łącznie z adiuwantem Slippa.

Zalecana dawka: Acetamipryd 20 SP 1,25 g/100 m

+ adiuwanta Slippa 1,0 ml/100 m

Owocnice śliwowe

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 g/100 m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 g/100 m

Liczba zabiegów: 1.

Środek stosować na początku okresu wylęgania się larw, jednak nie wcześniej, niż pod

koniec fazy opadania płatków kwiatowych.

Owocówka śliwkóweczka

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100 m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100 m

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 2-3 tygodnie.

Środek stosować w okresie intensywnego lotu motyli i masowego składania jaj na każde

pojawiające się pokolenie szkodnika.

Zalecana ilość wody: 5,0 - 9,0 l/100 m

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna

liczba

zabiegów

sezonie

wegetacyjnym

uwzględnieniem

zastosowań małoobszarowych wymienionych w dalszej części etykiety): 2.

5. Truskawka

Opuchlaki

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 g/100 m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 g/100 m

Liczba zabiegów: 1.

Zabieg wykonywać po zbiorze owoców opryskując rośliny i glebę pod nimi.

Zalecana ilość wody: 5,0 - 9,0 l/100 m

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna

liczba

zabiegów

sezonie

wegetacyjnym

uwzględnieniem

zastosowań małoobszarowych wymienionych w dalszej części etykiety): 2.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH

I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony

roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych

ponosi wyłącznie jego użytkownik.

ROŚLINY SADOWNICZE

1. Grusza.

Zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne

młode gąsienice zjadające liście

Środek Acetamipryd 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:

Acetamipryd 20 SP 2,0 g/100m

+ Slippa 2,0 ml/100 m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Acetamipryd 20 SP 2,0 g/100m

+ Slippa 2,0 ml/100 m

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.

Opryskiwać od momentu wylęgania młodych larw tj. od fazy pierwszego liścia do końca

dojrzewania owoców (BBCH 11-89) z zachowaniem okresu karencji.

Miodówka gruszowa plamista, miodówka gruszowa czerwona, miodówka gruszowa

żółta

Środek Acetamipryd 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:

Acetamipryd 20 SP 2,0 g/100m

+ Slippa 2,0 ml/100 m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Acetamipryd 20 SP 2,0 g/100m

+ Slippa 2,0 ml/100 m

Liczba zabiegów: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.

Zabieg wykonać od fazy rozwiniętego pierwszego liścia do początku fazy rozwoju

owoców (BBCH 11-71).

Środek ogranicza występowanie osobników dorosłych i larw pierwszego pokolenia.

Śluzownica ciemna

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Liczba zabiegów: 1.

Opryskiwać po stwierdzeniu obecności szkodnika, od początku fazy rozwoju owoców do

końca fazy dojrzewania owoców (BBCH 71-89).

Kwieciak gruszowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Liczba zabiegów: 1.

Środek stosować od fazy gdy pąki kwiatowe nabrzmiewają do końca fazy rozwoju

kwiatostanu (BBCH 51-59).

Pryszczarek gruszowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.

Środek stosować w fazie rozwoju owoców (BBCH 71-79).

Zalecana ilość wody w uprawach sadowniczych: 2,0 - 7,5 l/100 m

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

2. Śliwa.

Zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne

młode gąsienice zjadające liście

Środek Acetamipryd 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:

Acetamipryd 20 SP 2,0 g/100m

+ Slippa 2,0 ml/100 m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Acetamipryd 20 SP 2,0 g/100m

+ Slippa 2,0 ml/100 m

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.

Opryskiwać od momentu wylęgania młodych larw tj. od fazy pierwszego liścia do końca

dojrzewania owoców (BBCH 11-89) z zachowaniem okresu karencji.

Misecznik śliwowy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Liczba zabiegów: 1.

Środek stosować na początku żerowania szkodników od fazy zielonego pąka do fazy

białego pąka śliwy (BBCH 54-59).

Zalecana ilość wody w uprawach sadowniczych: 2,0 - 7,5 l/100 m

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

3. Wiśnia, czereśnia.

Zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne

młode gąsienice zjadające liście

Środek Acetamipryd 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:

Acetamipryd 20 SP 2,0 g/100m

+ Slippa 2,0 ml/100 m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Acetamipryd 20 SP 2,0 g/100m

+ Slippa 2,0 ml/100 m

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.

Opryskiwać od momentu wylęgania młodych larw tj. od fazy pierwszego liścia do końca

dojrzewania owoców (BBCH 11-89) z zachowaniem okresu karencji.

Śluzownica ciemna

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Liczba zabiegów: 1.

Opryskiwać po stwierdzeniu obecności szkodnika, od początku fazy rozwoju owoców do

końca fazy dojrzewania owoców (BBCH 71-89).

Licinek tarninaczek

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Liczba zabiegów: 1.

Środek stosować od fazy gdy pąki kwiatowe nabrzmiewają do końca fazy rozwoju

kwiatostanu (BBCH 51-59).

Kwieciak pestkowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Liczba zabiegów: 1.

Zabieg wykonywać w okresie występowania chrząszczy od fazy pąka białego do końca

fazy kwitnienia (BBCH 57-69).

Zalecana ilość wody w uprawach sadowniczych: 2,0 - 7,5 l/100 m

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

4. Morela, brzoskwinia.

Zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne

młode gąsienice zjadające liście

Środek Acetamipryd 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:

Acetamipryd 20 SP 2,0 g/100m

+ Slippa 2,0 ml/100 m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Acetamipryd 20 SP 2,0 g/100m

+ Slippa 2,0 ml/100 m

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.

Opryskiwać od momentu wylęgania młodych larw tj. od fazy pierwszego liścia do końca

dojrzewania owoców (BBCH 11-89) z zachowaniem okresu karencji.

Mszyce

Środek Acetamipryd 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:

Acetamipryd 20 SP 2,0 g/100m

+ Slippa 2,0 ml/100 m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Acetamipryd 20 SP 2,0 g/100m

+ Slippa 2,0 ml/100 m

Liczba zabiegów: 1.

Zabieg przeprowadzić po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc tj. od fazy pierwszego

liścia do końca dojrzewania owoców (BBCH 11-89).

Zalecana ilość wody w uprawach sadowniczych: 2,0 - 7,5 l/100 m

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

5. Winorośl.

Zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne

młode gąsienice zjadające liście

Środek Acetamipryd 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:

Acetamipryd 20 SP 2,0 g/100m

+ Slippa 2,0 ml/100 m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Acetamipryd 20 SP 2,0 g/100m

+ Slippa 2,0 ml/100 m

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.

Opryskiwać od momentu wylęgania młodych larw tj. od fazy pierwszego liścia do końca

dojrzewania owoców (BBCH 11-89) z zachowaniem okresu karencji.

Mszyce

Środek Acetamipryd 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:

Acetamipryd 20 SP 2,0 g/100m

+ Slippa 2,0 ml/100 m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Acetamipryd 20 SP 2,0 g/100m

+ Slippa 2,0 ml/100 m

Liczba zabiegów: 1.

Zabieg przeprowadzić po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc tj. od fazy pierwszego

liścia do końca dojrzewania owoców (BBCH 11-89).

Ogrodnica niszczylistka

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Liczba zabiegów: 1.

Środek stosować od fazy pełni kwitnienia do końca fazy dojrzewania owoców (BBCH

65-89).

Zalecana ilość wody w uprawach sadowniczych: 2,0 - 7,5 l/100 m

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

6. Borówka amerykańska.

Zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne

młode gąsienice zjadające liście

Środek Acetamipryd 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:

Acetamipryd 20 SP 2,0 g/100m

+ Slippa 2,0 ml/100 m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Acetamipryd 20 SP 2,0 g/100m

+ Slippa 2,0 ml/100 m

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.

Opryskiwać od momentu wylęgania młodych larw tj. od fazy pierwszego liścia do końca

dojrzewania owoców (BBCH 11-89) z zachowaniem okresu karencji.

Mszyce

Środek Acetamipryd 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:

Acetamipryd 20 SP 2,0 g/100m

+ Slippa 2,0 ml/100 m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Acetamipryd 20 SP 2,0 g/100m

+ Slippa 2,0 ml/100 m

Liczba zabiegów: 1.

Zabieg przeprowadzić po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc tj. od fazy pierwszego

liścia do końca dojrzewania owoców (BBCH 11-89).

Ogrodnica niszczylistka

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Liczba zabiegów: 1.

Środek stosować od fazy pełni kwitnienia do końca fazy dojrzewania owoców (BBCH

65-89).

Pryszczarek borówkowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 - 14 dni.

Zabieg wykonać po zauważeniu pierwszych uszkodzeń na liściach od końca fazy

kwitnienia do końca fazy dojrzewania owoców (BBCH 69-89).

Zalecana ilość wody w uprawach sadowniczych: 2,0-7,5 l/100 m

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

7. Leszczyna

Mszyce,

zwójka

siatkóweczka,

zwójka

różóweczka

inne

zwójki

oraz

inne

młode

gąsienice zjadające liście

Opryskiwać od momentu wylęgania młodych larw tj. od fazy pierwszego liścia do końca

fazy kwitnienia (BBCH 11-69).

Środek Acetamipryd 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:

Acetamipryd 20 SP 2,0 g/100m

+ Slippa 2,0 ml/100 m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Acetamipryd 20 SP 2,0 g/100m

+ Slippa 2,0 ml/100 m

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.

Zalecana ilość wody w uprawach sadowniczych: 2-7,5 l/100 m

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

8. Malina

Mszyce,

zwójka

siatkóweczka,

zwójka

różóweczka

inne

zwójki

oraz

inne

młode

gąsienice zjadające liście

Opryskiwać od momentu wylęgania młodych larw tj. od fazy pierwszego liścia do końca

fazy kwitnienia (BBCH 11-69).

Środek Acetamipryd 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:

Acetamipryd 20 SP 2,0 g/100m

+ Slippa 2,0 ml/100 m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Acetamipryd 20 SP 2,0 g/100m

+ Slippa 2,0 ml/100 m

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.

Zalecana ilość wody w uprawach sadowniczych: 2,0 - 7,5 l/100 m

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Krzywik maliniaczek

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Liczba zabiegów: 1.

Środek stosować w okresie pękania pąków (BBCH 56-59).

Kwieciak malinowiec, kistnik malinowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni.

Opryskiwać

momencie

pojawienia

się

chrząszczy,

przed

kwitnieniem,

pąki

kwiatowe rozluźniają się (BBCH 51-59).

Pryszczarek namalinek łodygowy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.

Opryskiwać w okresie lotu muchówek, od fazy gdy jest rozwinięty pierwszy liść do fazy

gdy pędy osiągają około 90 % typowej długości lub po zbiorze owoców (BBCH 11-39 lub

BBCH powyżej 89). Opryskiwać dokładnie dolne części pędów.

Przeziernik malinowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni.

Opryskiwać po zbiorze owoców (BBCH powyżej 89).

Zalecana ilość wody w uprawach sadowniczych: 2,0 - 7,5 l/100 m

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

9. Porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała

Mszyce,

zwójka

siatkóweczka,

zwójka

różóweczka

inne

zwójki

oraz

inne

młode

gąsienice zjadające liście

Środek Acetamipryd 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:

Acetamipryd 20 SP 2,0 g/100m

+ Slippa 2,0 ml/100 m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Acetamipryd 20 SP 2,0 g/100m

+ Slippa 2,0 ml/100 m

Opryskiwać od momentu wylęgania młodych larw tj. od fazy pierwszego liścia do końca

fazy kwitnienia (BBCH 11-69).

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.

Krzywik porzeczkowiaczek

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.

Stosować w fazie rozwoju kwiatostanu (BBCH 51-59)

Pryszczarek porzeczkowiak liściowy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni.

Stosować w fazie rozwoju kwiatostanu (BBCH 51-59).

Owocnica porzeczkowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni.

Zabieg wykonać od początku fazy kwitnienia gdy jest około 10% rozwiniętych kwiatów

do końca fazy kwitnienia tj. gdy wszystkie płatki opadną (BBCH 61-69).

Przeziernik porzeczkowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Liczba zabiegów: 1.

Zabieg wykonać w okresie intensywnego lotu motyli, od fazy zasychania kwiatów do

końca fazy kwitnienia tj. gdy wszystkie płatki opadną (BBCH 67-69).

Zalecana ilość wody w uprawach sadowniczych: 2,0 - 7,5 l/100 m

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

10. Agrest.

Mszyce,

zwójka

siatkóweczka,

zwójka

różóweczka

inne

zwójki

oraz

inne

młode

gąsienice zjadające liście

Środek Acetamipryd 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:

Acetamipryd 20 SP 2,0 g/100m

+ Slippa 2,0 ml/100 m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Acetamipryd 20 SP 2,0 g/100m

+ Slippa 2,0 ml/100 m

Opryskiwać od momentu wylęgania młodych larw tj. od fazy pierwszego liścia do końca

fazy kwitnienia (BBCH 11-69).

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.

Przeziernik porzeczkowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Liczba zabiegów: 1.

Zabieg wykonać w okresie intensywnego lotu motyli, od fazy zasychania kwiatów do

końca fazy kwitnienia tj. gdy wszystkie płatki opadną (BBCH 67-69).

Zalecana ilość wody w uprawach sadowniczych: 2,0 - 7,5 l/100 m

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

11. Truskawka

Kwieciak malinowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 - 14 dni.

Opryskiwać w okresie pojawienia się chrząszczy, w fazie rozwoju kwiatostanu kiedy pąki

kwiatowe rozluźniają się (BBCH 51-59).

Zmieniki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Liczba zabiegów: 1.

Opryskiwać w okresie pojawienia się szkodnika, w fazie rozwoju kwiatostanu kiedy pąki

kwiatowe rozluźniają się (BBCH 51-59).

Zalecana ilość wody w uprawach sadowniczych: 2,0 - 7,5 l/100 m

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

ROŚLINY WARZYWNE UPRAWIANE W GRUNCIE

1. Papryka.

Wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec

Środek Acetamipryd 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:

Acetamipryd 20 SP 2,0 g/100m

+ Slippa 2,0 ml/100 m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Acetamipryd 20 SP 2,0 g/100m

+ Slippa 2,0 ml/100 m

Liczba zabiegów: 3.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.

Stosować od fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do fazy pełni kwitnienia

(BBCH 11-69).

Mszyce

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Liczba zabiegów: 1.

Opryskiwać w momencie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc.

Środek stosować od fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do końca fazy gdy

50% owoców uzyskuje typową barwę(BBCH 11-85).

Śmietka kiełkówka, śmietka cebulanka, śmietka kapuściana, śmietka glebowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 dni.

Opryskiwać

w momencie pojawienia się

szkodnika od

fazy

wyraźnie

rozwiniętego

pierwszego liścia do momentu tworzenia się części jadalnych roślin (BBCH 11-39).

Zmieniki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Liczba zabiegów: 1.

Stosować

okresie

pojawienia

się

szkodnika,

fazy

wyraźnie

rozwiniętego

pierwszego liścia do fazy pełni kwitnienia (BBCH 11-69).

Zalecana ilość wody w uprawach warzywnych: 2- 5 l/100 m

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

2. Dynia, melon, kawon

Wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec

Środek Acetamipryd 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:

Acetamipryd 20 SP 2,0 g/100m

+ Slippa 2,0 ml/100 m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Acetamipryd 20 SP 2,0 g/100m

+ Slippa 2,0 ml/100 m

Liczba zabiegów: 3.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.

Stosować

okresie

pojawienia

się

szkodnika,

fazy

wyraźnie

rozwiniętego

pierwszego liścia do fazy pełni kwitnienia (BBCH 11-69).

Zmieniki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Liczba zabiegów: 1.

Stosować

okresie

pojawienia

się

szkodnika,

fazy

wyraźnie

rozwiniętego

pierwszego liścia do fazy pełni kwitnienia (BBCH 11-69).

Zalecana ilość wody w uprawach warzywnych: 2 – 5 l/100 m

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

3. Ogórek

Wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec

Środek Acetamipryd 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:

Acetamipryd 20 SP 2,0 g/100m

+ Slippa 2,0 ml/100 m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Acetamipryd 20 SP 2,0 g/100m

+ Slippa 2,0 ml/100 m

Liczba zabiegów: 3.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.

Stosować

okresie

pojawienia

się

szkodnika,

fazy

wyraźnie

rozwiniętego

pierwszego liścia do fazy pełni kwitnienia (BBCH 11-69).

Śmietka kiełkówka, śmietka cebulanka, śmietka kapuściana, śmietka glebowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 dni.

Opryskiwać

w momencie pojawienia się

szkodnika od

fazy

wyraźnie

rozwiniętego

pierwszego liścia do momentu tworzenia się części jadalnych roślin (BBCH 11-39).

Zmieniki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Stosować

okresie

pojawienia

się

szkodnika,

fazy

wyraźnie

rozwiniętego

pierwszego liścia do fazy pełni kwitnienia (BBCH 11-69).

Zalecana ilość wody w uprawach warzywnych: 2– 5 l/100 m

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

4. Czosnek

Mszyce

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Liczba zabiegów: 1.

Opryskiwać w momencie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc.

Środek stosować od fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do fazy gdy pierwsze

torebki pękają (BBCH 11-85).

Śmietka kiełkówka, śmietka cebulanka, śmietka kapuściana, śmietka glebowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 dni.

Opryskiwać

w momencie pojawienia się

szkodnika od

fazy

wyraźnie

rozwiniętego

pierwszego liścia do momentu tworzenia się części jadalnych roślin (BBCH 11-39).

Zalecana ilość wody w uprawach warzywnych: 2– 5 l/100 m

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

5. Sałata

Mszyce

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Opryskiwać w momencie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc.

Środek stosować od fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do końca fazy gdy

50% owoców lub 50% nasion dojrzało (BBCH 11-85).

Zalecana ilość wody w uprawach warzywnych: 2 – 5 l/100 m

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

6. Szpinak

Mszyce

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Liczba zabiegów: 1.

Opryskiwać w momencie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc.

Środek stosować od fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do końca fazy gdy

50% owoców lub 50% nasion dojrzało (BBCH 11-85).

Śmietka kiełkówka, śmietka cebulanka, śmietka kapuściana, śmietka glebowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 dni.

Opryskiwać

w momencie pojawienia się

szkodnika od

fazy

wyraźnie

rozwiniętego

pierwszego liścia do momentu tworzenia się części jadalnych roślin (BBCH 11-39).

Zalecana ilość wody w uprawach warzywnych: 2 – 5 l/100 m

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

7. Bób

Strąkowiec bobowy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 dni.

Opryskiwać od fazy 3 liści do końca fazy kwitnienia (BBCH 13-70).

Śmietka kiełkówka, śmietka cebulanka, śmietka kapuściana, śmietka glebowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 dni.

Opryskiwać

w momencie pojawienia się

szkodnika od

fazy

wyraźnie

rozwiniętego

pierwszego liścia do momentu tworzenia się części jadalnych roślin (BBCH 11-39).

Zalecana ilość wody w uprawach warzywnych: 2 – 5 l/100 m

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

8. Groch, fasola

Strąkowiec grochowy, strąkowiec fasolowy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 dni.

Opryskiwać od fazy 3 liści do końca fazy kwitnienia (BBCH 13-70).

Śmietka kiełkówka, śmietka cebulanka, śmietka kapuściana, śmietka glebowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Liczba zabiegów: 2.

Ostęp pomiędzy zabiegami: 10 dni.

Opryskiwać

w momencie pojawienia się

szkodnika od

fazy

wyraźnie

rozwiniętego

pierwszego liścia do momentu tworzenia się części jadalnych roślin (BBCH 11-39).

Wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec

Środek Acetamipryd 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:

Acetamipryd 20 SP 2,0 g/100m

+ Slippa 2,0 ml/100 m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Acetamipryd 20 SP 2,0 g/100m

+ Slippa 2,0 ml/100 m

Liczba zabiegów: 3.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.

Stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy pierwszego dobrze rozwiniętego

liścia do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69).

Zalecana ilość wody w uprawach warzywnych: 2 – 5 l/100 m

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

9. Burak ćwikłowy

Pchełka burakowa, drobnica burakowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Opryskiwać w momencie pojawienia się pierwszych szkodników od fazy gdy widoczna

jest pierwsza para jeszcze nie rozwiniętych liści do fazy 9-ciu liści właściwych (BBCH

11-19).

Zalecana ilość wody w uprawach warzywnych: 2 – 5 l/100 m

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

10. Por

Chowacz szczypiorak, młode gąsiennice wgryzki szczypiórki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Liczba zabiegów: 3.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni.

Opryskiwać w momencie pojawienia się szkodnika od fazy 1 liścia właściwego, nie

później niż do momentu osiągnięcia połowy docelowej masy warzyw (BBCH 11-48).

Wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec

Środek Acetamipryd 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:

Acetamipryd 20 SP 2,0 g/100m

+ Slippa 2,0 ml/100 m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Acetamipryd 20 SP 2,0 g/100m

+ Slippa 2,0 ml/100 m

Liczba zabiegów: 3.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.

Stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy pierwszego dobrze rozwiniętego

liścia do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69).

Śmietka kiełkówka, śmietka cebulanka, śmietka kapuściana, śmietka glebowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 dni.

Opryskiwać

w momencie pojawienia się

szkodnika od

fazy

wyraźnie

rozwiniętego

pierwszego liścia do momentu tworzenia się części jadalnych roślin (BBCH 11-39).

Zalecana ilość wody w uprawach warzywnych: 2 – 5 l/100 m

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

11. Cebula.

Chowacz szczypiorak, młode gąsiennice wgryzki szczypiórki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Liczba zabiegów: 3.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni.

Opryskiwać w momencie pojawienia się szkodnika od fazy 1 liścia właściwego, nie

później niż do momentu osiągnięcia połowy docelowej masy warzyw (BBCH 11-48).

Wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec

Środek Acetamipryd 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:

Acetamipryd 20 SP 2,0 g/100m

+ Slippa 2,0 ml/100 m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Acetamipryd 20 SP 2,0 g/100m

+ Slippa 2,0 ml/100 m

Liczba zabiegów: 3.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.

Stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy pierwszego dobrze rozwiniętego

liścia do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69).

Śmietka kiełkówka, śmietka cebulanka, śmietka kapuściana, śmietka glebowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 dni.

Opryskiwać

w momencie pojawienia się

szkodnika od

fazy

wyraźnie

rozwiniętego

pierwszego liścia do momentu tworzenia się części jadalnych roślin (BBCH 11-39).

Mszyce

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Liczba zabiegów: 1.

Opryskiwać w momencie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc.

Środek stosować od fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do końca fazy gdy

50% owoców lub 50% nasion dojrzało (BBCH 11-85).

Zalecana ilość wody w uprawach warzywnych: 2 – 5 l/100 m

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

12. Kapusta głowiasta.

Pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek, gnatarz rzepakowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.

Opryskiwać w momencie pojawienia się szkodnika lub po zaobserwowaniu uszkodzeń,

od fazy 3 liści do fazy osiągnięcia 80% docelowej masy główki (BBCH 13-48).

Wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec

Środek Acetamipryd 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:

Acetamipryd 20 SP 2,0 g/100m

+ Slippa 2,0 ml/100 m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Acetamipryd 20 SP 2,0 g/100m

+ Slippa 2,0 ml/100 m

Liczba zabiegów: 3.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.

Stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy pierwszego dobrze rozwiniętego

liścia do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69).

Zalecana ilość wody w uprawach warzywnych: 2 - 5 l/100 m

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

13. Kapusta brukselska, kapusta pekińska.

Wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec

Środek Acetamipryd 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:

Acetamipryd 20 SP 2,0 g/100m

+ Slippa 2,0 ml/100 m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Acetamipryd 20 SP 2,0 g/100m

+ Slippa 2,0 ml/100 m

Liczba zabiegów: 3.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.

Stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy pierwszego dobrze rozwiniętego

liścia do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69).

Pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek, gnatarz rzepakowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.

Opryskiwać w momencie pojawienia się szkodnika lub po zaobserwowaniu uszkodzeń,

od fazy 3 liści do fazy osiągnięcia 80% docelowej masy główki (kapusta pekińska) lub

do fazy osiągnięcia 80% rozgałęzień mocno zamkniętych (kapusta brukselska) (BBCH

13-48).

Śmietka kiełkówka, śmietka cebulanka, śmietka kapuściana, śmietka glebowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 dni.

Opryskiwać

w momencie pojawienia się

szkodnika od

fazy

wyraźnie

rozwiniętego

pierwszego liścia do momentu tworzenia się części jadalnych roślin (BBCH 11-39).

Mszyce

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Liczba zabiegów: 1.

Opryskiwać w momencie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc.

Środek stosować od fazy gdy pierwszy liść właściwy jest rozwinięty do fazy osiągnięcia

połowy docelowej masy główek i liści (BBCH 11-48).

Zalecana ilość wody w uprawach warzywnych: 2 - 5 l/100 m

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

14. Fasola.

Zmieniki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Stosować

momencie

pojawienia

się

szkodnika,

fazy

pierwszego

dobrze

rozwiniętego liścia do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69).

Zalecana ilość wody w uprawach warzywnych: 2,0 – 5,0 l/100 m

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

15. Pomidor.

Skoczogonki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Liczba zabiegów: 1.

Środek stosować od fazy pierwszego dobrze rozwiniętego liścia na pędzie głównym do

9-ciu rozwiniętych liści na pędzie głównym (BBCH 11-19).

Mszyce

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m

Liczba zabiegów: 1.

Opryskiwać w momencie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc.

Środek stosować od fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do końca fazy gdy

50% owoców uzyskuje typową barwę (BBCH 11-85).

Zalecana ilość wody w uprawach warzywnych: 2 – 5 l/100 m

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

ROŚLINY WARZYWNE UPRAWIANE POD OSŁONAMI

Ogórek, pomidor, papryka, oberżyna, sałata, .

Mączlik szklarniowy, wciornastek tytoniowiec, wciornastek zachodni, miniarki, mszyce,

zmieniki, pchełki

Maksymalne zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,04% tj. 4 g

środka w 10 litrach wody.

Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,04% tj. 4 g środka w 10

litrach wody.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.

Środek stosować po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny

uprawnej (BBCH 11-89).

Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.

Zalecana ilość wody w uprawie roślin warzywnych przy użyciu opryskiwaczy ręcznych:

3-20 l/100 m

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

ROŚLINY OZDOBNE UPRAWIANE W GRUNCIE I POD OSŁONAMI

Mączlik szklarniowy, wciornastek tytoniowiec, wciornastek zachodni, miniarki, mszyce,

czerwce, zmieniki

Maksymalne zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,04% tj. 4 g

środka w 10 litrach wody.

Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,04% tj. 4 g środka w 10

litrach wody.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.

Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej.

Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.

Zalecana ilość wody w uprawie roślin ozdobnych przy użyciu opryskiwaczy ręcznych: 3-

20 l/100 m

UWAGI

W celu

zminimalizowania

ryzyka

uodparniania

się

zwalczanych

szkodników

acetamipryd

przypadku

konieczności

powtórzenia

zabiegu

zamiast

środka

Acetamipryd 20 SP zaleca się stosować insektycyd zawierający substancję czynną z

innej grupy chemicznej.

Opryskiwanie

przeciwko

szkodnikom

(zwłaszcza

ssącym)

wykonać

dokładnie,

pokrywając wszystkie części roślin cieczą użytkową.

Przed

zastosowaniem

środka

rośliny

ozdobne

warzywne

każdej

uprawianej

pierwszy

odmianie

wykonać

próbny

zabieg

celu

sprawdzenia czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej

ilość.

Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo

wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,

a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza

uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie

wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć czystą wodą.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed

zastosowaniem

środka

należy

poinformować

fakcie

wszystkie

zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które

zwróciły się o taką informację.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub

etykietę.

Zgodnie z zaleceniami dobrej praktyki ochrony roślin, w przypadku stosowania środka w

trakcie

kwitnienia

następujących

upraw:

rzepak

ozimy,

rośliny

sadownicze,

rośliny

warzywne i ozdobne w celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek

zaleca się stosować poza okresem ich aktywności na plantacji.

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć

aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez

rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych niebędących celem działania środka konieczne

jest wyznaczenie:

zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych

w przypadku stosowania środka w uprawie jabłoni w dawce 1-2 x 0,2 kg/ha;

zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych

w przypadku stosowania środka w uprawie gruszy, śliwy, wiśni, czereśni, moreli,

brzoskwini, truskawki, bobu, fasoli, grochu, cebuli, czosnku, papryki, pora, sałaty,

szpinaku, kapusty głowiastej, kapusty pekińskiej, kapusty brukselki, dyni, melona,

kawona;

zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych

w przypadku stosowania środka w uprawie agrestu, borówki amerykańskiej, maliny,

porzeczki czarnej, porzeczki czerwonej, porzeczki białej, leszczyny, winorośli;

zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych

w przypadku stosowania środka w uprawianych pod osłonami (typu tunel foliowy)

oberżynie, papryce, ogórku, sałacie, w dawce do 0,2 kg/ha;.

W przypadku stosowania środka w uprawianych pod osłonami oberżynie, papryce,

ogórku, pomidorze, sałacie, oraz roślinach ozdobnych w dawce od 0,2 kg/ha do 0,8

kg/ha istnieje konieczność zastosowania izolacji od środowiska glebowego i wodnego.

celu

ochrony

stawonogów

niebędących

celem

działania

środka

konieczne

jest

wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:

terenów

nieużytkowanych

rolniczo

przypadku

stosowania

środka

w uprawie jabłoni w dawce 1-2 x 0,2 kg/ha;

terenów

nieużytkowanych

rolniczo

przypadku

stosowania

środka

w gruszy, śliwie, wiśni, czereśni, moreli, brzoskwini;

terenów

nieużytkowanych

rolniczo

przypadku

stosowania

środka

agreście,

borówce

amerykańskiej,

leszczynie,

malinie,

porzeczce

czarnej,

porzeczce czerwonej, porzeczce białej, winorośli, roślinach ozdobnych uprawianych

w gruncie.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio

opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio

opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Rozproszenie rozcieńczonej cieczy użytkowej i wody po myciu aparatury wykonywać

dopiero

obeschnięciu

opryskiwanych

roślin,

obniżając

ciśnienie

robocze

oraz

zwiększając prędkość roboczą opryskiwacza.

Okres

zastosowania

środka

dnia,

którym

obszar,

którym

zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta: nie

dotyczy.

Okres prewencji dla pszczół (okres zapobiegający zatruciu): nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres

karencji):

Ziemniak – 3 dni.

Rośliny sadownicze i warzywne - 14 dni.

Rośliny ozdobne – nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do

dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla

pasz): nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można

siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: nie dotyczy.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W przypadku awarii lub jeśli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o

ile to możliwe, pokaż etykietę).

WARUNKI

PRZECHOWYWANIA

BEZPIECZNEGO

USUWANIA

ŚRODKA

OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Środek ochrony roślin przechowywać:

miejscach

obiektach,

których

zastosowano

odpowiednie

rozwiązania

zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,

napojami lub paszą.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż

0°C i nie wyższej niż 30°C z dala od źródeł ciepła

Przechowywać pod zamknięciem.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów

niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin

będących środkami niebezpiecznymi.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do

innych celów.

Okres ważności - 4 lata

Data produkcji - ........

Zawartość netto - ........

Nr partii - .......

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies.

Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa

urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa

przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez

Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą

elektroniczną.

Nawigacja

Przejdź do zawartości

Przejdź do sekcji E-Usługi

Przejdź do sekcji Wydarzenia

Przejdź do sekcji Informacje publiczne

Przejdź do sekcji Kontakt

Przejdź do sekcji Stopka

gov.plPrzejdź do strony głównej

Otwórz menu Zamknij menu

Serwis polskiego rządu Serwis polskiego rządu Serwis polskiego rządu

youtube Link otworzy się w nowej karcie

twitter Link otworzy się w nowej karcie

facebook Link otworzy się w nowej karcie

Portal gov.pl

gov.plPrzejdź do strony głównej

Ministerstwa Wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Energii

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Ministerstwo Infrastruktury

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Obrony Narodowej

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Ministerstwo Sprawiedliwości

Ministerstwo Środowiska

Ministerstwo Zdrowia

Usługi Wstecz

Obywatel

Przedsiębiorca

Urzędnik

Exposé

Aktualności

Kontakt

ikona niepodległa

Section

Załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet - szybko,

bezpiecznie i wygodnie

Informacje i usługi dla obywateli, przedsiębiorców i urzędników w jednym miejscu

Informacje i usługi dla obywateli, przedsiębiorców i urzędników w jednym miejscu

Obywatel

Odwołanie od decyzji portalu społecznościowego

Uzyskaj EKUZ

Podpisz dokument elektronicznie

Sprawdź, czy twój paszport jest gotowy

Sprawdź swoje punkty karne

Zobacz więcej usług: Obywatel

Przedsiębiorca

Załóż działalność gospodarczą

Przygotuj się na RODO

Uzyskaj zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

Zmień wpis w CEIDG

Podpisz dokument elektronicznie

Zobacz więcej usług: Przedsiębiorca

Urzędnik

Nadanie loginu i hasła do BZP

Windykacja PFRON

Publikowanie wzorów w CRWDE

Mapa innowacji

Nadanie uprawnień Podmiotu Publicznego na ePUAP

Zobacz więcej usług: Urzędnik

Gov Promoted News

27 06.19

Zaczynamy wielkie odliczanie - 100 dni do CodeWeek 2019!

26 06.19

Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej PIT zero dla młodych

25 06.19

Rząd przyjął projekt ustawy Dostępność Plus

14 06.19

Sezon festiwalowy rozpoczęty! – sprawdź, na co uważać w sieci

14 06.19

Kultura inspirująca – ruszył nowy program MKiDN

Informacje publiczne gov.pl

Informacje publiczne gov.pl

Dla mediów :

Znajdź informacje i materiały dla mediów

Praca, wolontariat, praktyki i staże :

Zapoznaj się z naszymi ogłoszeniami

Decyzje Rządu :

Zapoznaj się z najnowszymi decyzjami

GOV Footer

Kontakt

z Kancelarią

z Kancelarią

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Al. Ujazdowskie 1/3

00-583 Warszawa

NIP 5261645000

Regon 012261725

ZobaczPełne dane

Infolinia dla Obywatela +48222500115

Czynna w dni robocze w godzinach 8:15-16:15

gov.pl

Jednostki podległe ministerstwom

Kontakt

Służba cywilna

Polityka prywatności

Prawa autorskie

Dostępność cyfrowa

Rządowe Centrum Legislacji

Geoportal

Strony w domenie www.gov.pl mogą zawierać adresy skrzynek mailowych.

Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na

przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w

wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.

Treści zamieszczone w serwisie udostępniane są bezpłatnie. Korzystanie przez

użytkowników z treści opublikowanych w serwisie www.gov.pl, niezależnie od celu i

sposobu korzystania, nie wymaga zgody. Przy czym oznaczone w serwisie treści

jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone

inaczej, są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0

Polska. Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.

Podobne produkty

Wyszukaj powiadomienia związane z tym produktem

Udostępnij tę informację