Atorvastatin Bluefish AB 20 mg tabletki powlekane

Polska - polski - URPL (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych)

Kup teraz

Składnik aktywny:
Atorvastatinum
Dostępny od:
Bluefish Pharmaceuticals AB
Kod ATC:
C10AA05
INN (International Nazwa):
Atorvastatinum
Dawkowanie:
20 mg
Forma farmaceutyczna:
tabletki powlekane
Podsumowanie produktu:
30 tabl., 5909991382902, Rp
Numer pozwolenia:
24904

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Atorvastatin Bluefish AB, 10 mg, tabletki powlekane

Atorvastatin Bluefish AB, 20 mg, tabletki powlekane

Atorvastatin Bluefish AB, 30 mg, tabletki powlekane

Atorvastatin Bluefish AB, 40 mg, tabletki powlekane

Atorvastatin Bluefish AB, 60 mg, tabletki powlekane

Atorvastatin Bluefish AB, 80 mg, tabletki powlekane

Atorvastatinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub

pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Atorvastatin Bluefish AB i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Atorvastatin Bluefish AB

Jak stosować lek Atorvastatin Bluefish AB

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Atorvastatin Bluefish AB

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Atorvastatin Bluefish AB i w jakim celu się go stosuje

Atorvastatin Bluefish AB należy do grupy leków nazywanych statynami, które regulują przemiany

lipidów (tłuszczów) w organizmie.

Lek Atorvastatin Bluefish AB jest stosowany do zmniejszenia stężenia lipidów, określanych jako

cholesterol i triglicerydy we krwi, gdy sama dieta ubogotłuszczowa i zmiany trybu życia nie są

skuteczne. Lek Atorvastatin Bluefish AB może także być stosowany w celu zredukowania ryzyka

chorób serca, nawet wówczas, gdy stężenie cholesterolu jest prawidłowe. Podczas leczenia należy

kontynuować standardową dietę o zmniejszonej zawartości cholesterolu.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Atorvastatin Bluefish AB

Kiedy nie stosować leku Atorvastatin Bluefish AB

jeśli pacjent ma nadwrażliwość (uczulenie) na atorwastatynę lub na jakikolwiek inny podobny

lek stosowany do zmniejszenia stężenia lipidów we krwi lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

jeśli u pacjenta występują lub w przeszłości występowały choroby wątroby,

jeśli pacjent jednocześnie stosuje glekaprewir z pibrentaswirem w leczeniu wirusowego

zapalenia wątroby typu C,

jeśli u pacjenta stwierdzono niewyjaśnione, nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych

wątroby,

u kobiet w wieku rozrodczym, które nie stosują skutecznych metod zapobiegania ciąży,

u kobiet w ciąży lub zamierzających zajść w ciążę,

u kobiet karmiących piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Atorvastatin Bluefish AB należy omówić to z lekarzem,

farmaceutą lub pielęgniarką.

jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność oddechowa,

jeśli pacjent przyjmuje lub przyjmował w ciągu ostatnich 7 dni kwas fusydowy (lek stosowany

w leczeniu zakażeń bakteryjnych) doustnie lub we wstrzyknięciu. Jednoczesne stosowanie

kwasu fusydowego z lekiem Atorvastatin Bluefish AB może prowadzić do poważnych

problemów z mięśniami (rabdomiolizy),

w przypadku wystąpienia udaru z krwawieniem do mózgu, lub gdy w mózgu znajduje się

niewielka ilość płynu z poprzedniego udaru,

w przypadku problemów z nerkami,

w przypadku niedoczynności tarczycy,

w przypadku powtarzających się lub niewyjaśnionych bólów mięśni, bądź problemów z

mięśniami w przeszłości, lub podobnych problemów u osób spokrewnionych,

w przypadku problemów z mięśniami podczas stosowanego w przeszłości leczenia innymi

lekami obniżającymi stężenie lipidów (np. innymi statynami lub fibratami),

w przypadku regularnego spożywania alkoholu w dużych ilościach,

w przypadku występowania chorób wątroby w przeszłości,

u pacjentów w wieku powyżej 70 lat.

U pacjentów, których dotyczą którekolwiek z powyższych sytuacji, lekarz zleci wykonanie badania

krwi przed rozpoczęciem leczenia lekiem Atorvastatin Bluefish AB oraz w miarę możliwości podczas

leczenia, w celu monitorowania ryzyka działań niepożądanych dotyczących mięśni. Wiadomo, że

ryzyko wystąpienia działań niepożądanych dotyczących mięśni np. rabdomiolizy jest większe, gdy

jednocześnie stosowane są pewne leki (patrz punkt 2 „Atorvastatin Bluefish AB a inne leki”).

Lekarza lub farmaceutę należy powiadomić także wtedy, gdy osłabienie mięśni utrzymuje się. W celu

rozpoznania i leczenia tej dolegliwości konieczne może być wykonanie dodatkowych badań i

przyjmowanie dodatkowych leków.

W trakcie stosowania leku lekarz będzie dokładnie obserwował pacjenta pod kątem wystąpienia

cukrzycy lub ryzyka wystąpienia cukrzycy. Pacjenci z wysokim stężeniem cukrów i tłuszczów we

krwi, pacjenci z nadwagą oraz wysokim ciśnieniem tętniczym mogą być podatni na ryzyko

wystąpienia cukrzycy.

Lek Atorvastatin Bluefish AB a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, również tych, które

wydawane są bez recepty.

Niektóre leki mogą zmieniać działanie leku Atorvastatin Bluefish AB lub wpływ tych leków na

organizm może być zmieniony przez lek Atorvastatin Bluefish AB. Ten typ interakcji może

powodować mniejszą skuteczność jednego lub obu leków. Jednocześnie może on zwiększać ryzyko

wystąpienia ciężkich działań niepożądanych, w tym poważne uszkodzenia mięśni znane jako

rabdomioliza, opisane w punkcie 4:

leki modyfikujące działanie układu odpornościowego, np. cyklosporyna,

niektóre antybiotyki lub leki przeciwgrzybicze, np. erytromycyna, klarytromycyna,

telitromycyna, ketokonazol, itrakonazol, worykonazol, flukonazol, pozakonazol, ryfampicyna,

kwas fusydowy,

inne leki regulujące stężenie lipidów, np. gemfibrozyl, inne fibraty, kolestypol,

niektóre blokery kanału wapniowego stosowane w dławicy piersiowej lub nadciśnieniu

tętniczym, np. amlodypina, diltiazem; a także leki regulujące rytm serca, np. digoksyna,

werapamil, amiodaron,

niektóre leki stosowane w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C, np. telaprewir,

boceprewir oraz lek złożony zawierający elbaswir z grazoprewirem.

leki stosowane w leczeniu zakażenia wirusem HIV, np. rytonawir, lopinawir, atazanawir,

indynawir, darunawir, typranawir w skojarzeniu z rytonawirem itd.,

do innych leków, o których wiadomo, że wykazują interakcje z lekiem Atorvastatin Bluefish

AB, należy ezetymib (który obniża stężenie cholesterolu), warfaryna (która zmniejsza

krzepliwość krwi), doustne środki antykoncepcyjne, styrypentol (lek przeciwdrgawkowy

stosowany w leczeniu padaczki), cymetydyna (stosowana w leczeniu zgagi i wrzodów żołądka),

fenazon (środek przeciwbólowy), kolchicyna (lek stosowany w leczeniu dny moczanowej) oraz

leki zobojętniające kwas żołądkowy (leki stosowane w niestrawności, zawierające glin lub

magnez),

leki dostępne bez recepty: ziele dziurawca,

jeśli w leczeniu infekcji bakteryjnej pacjent musi stosować kwas fusydowy w postaci doustnej

w celu leczenia zakażenia bakteryjnego, należy tymczasowo wstrzymać stosowanie niniejszego

leku. Lekarz poinformuje pacjenta, kiedy można bezpiecznie ponownie rozpocząć leczenie

lekiem Atorvastatin Bluefish AB. Przyjmowanie leku Atorvastatin Bluefish AB w połączeniu z

kwasem fusydowym może w rzadkich przypadkach prowadzić do osłabienia, tkliwości lub bólu

mięśni (rabdomiolizy). Więcej informacji na temat rabdomiolizy znajduje się w punkcie 4.

Atorvastatin Bluefish AB z jedzeniem, piciem i alkoholem

Informacja na temat stosowania leku Atorvastatin Bluefish AB znajduje się w punkcie 3. Należy

jednak zwrócić uwagę na poniższe informacje:

Sok grejpfrutowy

Nie należy spożywać więcej niż jedną lub dwie małe szklanki soku grejpfrutowego dziennie, gdyż

większe ilości soku grejpfrutowego mogą zmieniać działanie leku Atorvastatin Bluefish AB.

Alkohol

Podczas przyjmowania opisywanego leku należy unikać spożywania nadmiernej ilości alkoholu.

Szczegółowe informacje na ten temat przedstawiono w punkcie 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”.

Ciąża i karmienie piersią

Stosowanie leku Atorvastatin Bluefish AB przez kobiety, które są w ciąży lub zamierzają zajść w

ciążę, jest przeciwwskazane.

Stosowanie leku Atorvastatin Bluefish AB przez kobiety w wieku rozrodczym jest przeciwwskazane,

jeśli nie stosują one skutecznych metod zapobiegania ciąży.

Stosowanie leku Atorvastatin Bluefish AB podczas karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Bezpieczeństwo stosowania leku Atorvastatin Bluefish AB w czasie ciąży i w okresie karmienia

piersią nie zostało udowodnione. Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub

farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Zwykle lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak pacjent nie

powinien prowadzić pojazdów, jeśli lek wpływa na jego zdolność ich prowadzenia. Nie należy używać

żadnych narzędzi oraz maszyn, jeżeli stosowanie leku wpływa na zdolność ich obsługiwania.

Atorvastatin Bluefish AB zawiera laktozę

Pacjenci, których lekarz poinformował o nietolerancji niektórych cukrów, powinni skontaktować się z

lekarzem przed przyjęciem opisywanego leku.

3.

Jak stosować lek Atorvastatin Bluefish AB

Przed rozpoczęciem leczenia lekarz zaleci stosowanie diety o niskiej zawartości cholesterolu; dietę tę

należy kontynuować podczas leczenia lekiem Atorvastatin Bluefish AB.

Zazwyczaj stosowana początkowa dawka leku Atorvastatin Bluefish AB u dorosłych i dzieci w wieku

10 lat lub starszych to 10 mg na dobę. Dawka ta w razie potrzeby może być zwiększana przez lekarza,

aż do dawki odpowiedniej dla pacjenta. Lekarz dostosowuje dawkę leku w odstępach co najmniej

4-tygodniowych. Maksymalna dawka leku Atorvastatin Bluefish AB to 80 mg raz na dobę.

Tabletki leku Atorvastatin Bluefish AB należy połykać w całości, popijając je wodą; mogą one być

przyjmowane o dowolnej porze dnia, podczas posiłków lub niezależnie od posiłków. Należy jednak

starać się przyjmować tabletkę o tej samej porze każdego dnia.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości

należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Czas trwania leczenia lekiem Atorvastatin Bluefish AB jest określany przez lekarza.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Atorvastatin Bluefish AB jest za mocne lub za słabe, należy

zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Atorvastatin Bluefish AB

W razie przypadkowego przyjęcia zbyt wielu tabletek leku Atorvastatin Bluefish AB (więcej niż

typowa dawka dobowa), należy skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem w celu

uzyskania porady.

Pominięcie zastosowania leku Atorvastatin Bluefish AB

W przypadku zapomnienia o przyjęciu leku, należy po prostu przyjąć kolejną dawkę w przewidzianym

czasie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Atorvastatin Bluefish AB

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta wystąpi którekolwiek z ciężkich działań niepożądanych, powinien on przerwać

stosowanie leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do oddziału

ratunkowego w najbliższym szpitalu.

Rzadko: mogą wystąpić u nie więcej, niż u 1 na 1 000 osób:

Ciężka reakcja alergiczna powodująca obrzęk twarzy, języka i gardła, który może powodować

duże trudności z oddychaniem.

Ciężka choroba objawiająca się łuszczeniem i obrzękiem skóry, pęcherzami skóry, ust, oczu,

genitaliów oraz gorączką. Wysypka skórna z różowo-czerwonymi plamami szczególnie na

dłoniach lub stopach z możliwymi pęcherzami.

Osłabienie, tkliwość, ból mięśni lub zerwanie mięśnia. Jeśli jednocześnie występuje złe

samopoczucie lub wysoka gorączka, może to być spowodowane przez rozpad mięśni

prążkowanych (rabdomiolizę). Rozpad mięśni prążkowanych nie zawsze ustępuje, nawet jeśli

pacjent zaprzestanie stosowania atorwastatyny, może on również zagrażać życiu i powodować

problemy z nerkami.

Bardzo rzadko: mogą wystąpić u nie więcej, niż u 1 na 10 000 osób:

Jeśli u pacjenta wystąpi niespodziewane lub nietypowe krwawienie lub zasinienie, może to

wskazywać na nieprawidłowości ze strony wątroby. Należy jak najszybciej skonsultować się z

lekarzem.

Zespół toczniopodobny (w tym wysypka, zaburzenia stawów i wpływ na komórki krwi).

Inne możliwe działania niepożądane leku Atorvastatin Bluefish AB:

Często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić do 1 na 10 osób) to:

zapalenie przewodów nosowych, ból gardła, krwawienie z nosa

reakcje alergiczne

zwiększenie stężenia glukozy we krwi (u pacjentów z cukrzycą należy nadal uważnie

monitorować stężenie glukozy we krwi), zwiększenie stężenia kinazy kreatynowej we krwi

bóle głowy

nudności, zaparcia, wzdęcia, niestrawność, biegunka

bóle stawów, bóle mięśni i ból pleców

wyniki badań krwi wskazujące na nieprawidłową czynność wątroby

Niezbyt często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić do 1 na 100 osób) to:

anoreksja (utrata apetytu), przyrost masy ciała, zmniejszenie stężenia glukozy we krwi (u

pacjentów z cukrzycą należy nadal uważnie monitorować stężenie glukozy we krwi)

koszmary senne, bezsenność

zawroty głowy, drętwienie lub mrowienie palców rąk i stóp, zmniejszenie wrażliwości na ból i

dotyk, zmiana smaku, utrata pamięci

nieostre widzenie

dzwonienie w uszach i (lub) w głowie

wymioty, odbijanie się, ból w górnej i dolnej części brzucha, zapalenie trzustki (powodujące ból

brzucha)

zapalenie wątroby

wysypka, wysypka skórna i swędzenie, pokrzywka, wypadanie włosów

ból szyi, zmęczenie mięśni

zmęczenie, złe samopoczucie, osłabienie, ból w klatce piersiowej, obrzęk zwłaszcza kostek,

podwyższona temperatura

obecność białych krwinek w badaniu moczu

Rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić do 1 na 1000 osób) to:

zaburzenia widzenia

nieoczekiwane krwawienie lub zasinienia (siniaki)

cholestaza (zażółcenie skóry i białek oczu)

zerwanie ścięgna

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić do 1 na 10 000 osób)

reakcje alergiczne - objawy mogą obejmować nagłe sapanie i ból w klatce piersiowej lub ucisk,

obrzęk powiek, twarzy, ust, jamy ustnej, języka lub gardła, trudności w oddychaniu, zapaść

utrata słuchu

ginekomastia (nadmierny rozrost tkanki gruczołowej piersi u mężczyzn)

Działania niepożądane o nieznanej częstości występowania: częstość nie może być określona na

podstawie dostępnych danych

utrzymujące się osłabienie mięśni

Inne możliwe działania niepożądane zgłaszane w trakcie leczenia niektórymi statynami (leki tego

samego typu):

zaburzenia seksualne

depresja

problemy z oddychaniem, w tym uporczywy kaszel i (lub) spłycenie oddechu lub gorączka

cukrzyca; prawdopodobieństwo wystąpienia tej choroby jest większe u pacjentów z wysokim

stężeniem cukrów i tłuszczów we krwi, pacjentów z nadwagą oraz wysokim ciśnieniem

tętniczym. Podczas stosowania tego leku lekarz wykona odpowiednie badania u pacjenta.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa

Tel.: +48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu lub przedstawicielowi

podmiotu odpowiedzialnego.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek

Atorvastatin Bluefish AB

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku

po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze lub podełku po:

”Termin ważności” lub „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Atorvastatin Bluefish AB

Substancją czynną leku jest atorwastatyna.

Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg atorwastatyny (w postaci trójwodnej soli wapniowej).

Każda tabletka powlekana zawiera 20 mg atorwastatyny (w postaci trójwodnej soli wapniowej).

Każda tabletka powlekana zawiera 30 mg atorwastatyny (w postaci trójwodnej soli wapniowej).

Każda tabletka powlekana zawiera 40 mg atorwastatyny (w postaci trójwodnej soli wapniowej).

Każda tabletka powlekana zawiera 60 mg atorwastatyny (w postaci trójwodnej soli wapniowej).

Każda tabletka powlekana zawiera 80 mg atorwastatyny (w postaci trójwodnej soli wapniowej).

Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki:

celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, wapnia węglan,

hydroksypropyloceluloza, kroskarmeloza sodowa (typ A), krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu

stearynian

Otoczka tabletki (Opadry YS 1-7040):

hypromeloza (E 464), makrogol 8000, tytanu dwutlenek

(E 171), talk

Jak wygląda lek Atorvastatin Bluefish AB i co zawiera opakowanie

Atorvastatin Bluefish AB, 10 mg: Białe, okrągłe tabletki powlekane z wytłoczeniem „10” po jednej

stronie i „ATV” po drugiej stronie, o długości 8,3 mm i szerokości 4,2 mm.

Atorvastatin Bluefish AB, 20 mg: Białe, okrągłe tabletki powlekane z wytłoczeniem „20” po jednej

stronie i „ATV” po drugiej stronie, o długości 10,6 mm i szerokości 5,3 mm.

Atorvastatin Bluefish AB, 30 mg: Białe, okrągłe tabletki powlekane z wytłoczeniem „30” po jednej

stronie i „ATV” po drugiej stronie, o długości 12,2 mm i szerokości 6,1 mm.

Atorvastatin Bluefish AB, 40 mg: Białe, okrągłe tabletki powlekane z wytłoczeniem „40” po jednej

stronie i „ATV” po drugiej stronie, o długości 13,3 mm i szerokości 6,7 mm.

Atorvastatin Bluefish AB, 60 mg: Białe, okrągłe tabletki powlekane z wytłoczeniem „60” po jednej

stronie i „ATV” po drugiej stronie, o długości 15,3 mm i szerokości 7,6 mm.

Atorvastatin Bluefish AB, 80 mg: Białe, okrągłe tabletki powlekane z wytłoczeniem „80” po jednej

stronie i „ATV” po drugiej stronie, o długości 16,8 mm i szerokości 8,3 mm.

Blister z folii PA/Aluminium/PVC/Aluminium zawierający 30 tabletek powlekanych, w tekturowym

pudełku.

Blister z folii PVC/PVDC/Aluminium zawierający 30 lub 60 tabletek powlekanych, w tekturowym

pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Bluefish Pharmaceuticals AB

P.O. Box 49013

100 28 Sztokholm

Szwecja

Wytwórca

Haupt Pharma Latina S.R.L

Borgo San Michele S.S 156 KM. 47600

04100 Latina

Włochy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego

Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria: Atorvastatin Bluefish AB 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg, Filmtabletten

Holandia: Atorvastatine Bluefish 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg filmomhulde tabletten

Irlandia: Atorvastatin Bluefish 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg Film-coated tablets

Polska: Atorvastatin Bluefish AB

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

10.07.2019

CHARAKTERYSTKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Atorvastatin Bluefish AB, 10 mg, tabletki powlekane

Atorvastatin Bluefish AB, 20 mg, tabletki powlekane

Atorvastatin Bluefish AB, 30 mg, tabletki powlekane

Atorvastatin Bluefish AB, 40 mg, tabletki powlekane

Atorvastatin Bluefish AB, 60 mg, tabletki powlekane

Atorvastatin Bluefish AB, 80 mg, tabletki powlekane

2.

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Atorvastatin Bluefish AB, 10 mg

Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg atorwastatyny (w postaci trójwodnej soli wapniowej).

Atorvastatin Bluefish AB, 20 mg

Każda tabletka powlekana zawiera 20 mg atorwastatyny (w postaci trójwodnej soli wapniowej).

Atorvastatin Bluefish AB, 30 mg

Każda tabletka powlekana zawiera 30 mg atorwastatyny (w postaci trójwodnej soli wapniowej).

Atorvastatin Bluefish AB, 40 mg

Każda tabletka powlekana zawiera 40 mg atorwastatyny (w postaci trójwodnej soli wapniowej).

Atorvastatin Bluefish AB, 60 mg

Każda tabletka powlekana zawiera 60 mg atorwastatyny (w postaci trójwodnej soli wapniowej).

Atorvastatin Bluefish AB, 80 mg

Każda tabletka powlekana zawiera 80 mg atorwastatyny (w postaci trójwodnej soli wapniowej).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu

Każda tabletka powlekana produktu Atorvastatin Bluefish AB, 10 mg zawiera 53,80 mg laktozy

jednowodnej.

Każda tabletka powlekana produktu Atorvastatin Bluefish AB, 20 mg zawiera 107,60 mg laktozy

jednowodnej.

Każda tabletka powlekana produktu Atorvastatin Bluefish AB, 30 mg zawiera 161,40 mg laktozy

jednowodnej.

Każda tabletka powlekana produktu Atorvastatin Bluefish AB, 40 mg zawiera 215,20 mg laktozy

jednowodnej.

Każda tabletka powlekana produktu Atorvastatin Bluefish AB, 60 mg zawiera 322,80 mg laktozy

jednowodnej.

Każda tabletka powlekana produktu Atorvastatin Bluefish AB, 80 mg zawiera 430,40 mg laktozy

jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Atorvastatin Bluefish AB, 10 mg: Białe, okrągłe tabletki powlekane o średnicy, z wytłoczeniem „10”

po jednej stronie i „ATV” po drugiej stronie, dlugość 8,3 mm; szerokość 4,2 mm.

Atorvastatin Bluefish AB, 20 mg: Białe, okrągłe tabletki powlekane o średnicy 7,1 mm, z

wytłoczeniem „20” po jednej stronie i „ATV” po drugiej stronie, dlugość 10,6 mm; szerokość 5,3 mm.

Atorvastatin Bluefish AB, 30 mg: Białe, okrągłe tabletki powlekane o średnicy 7,1 mm, z

wytłoczeniem „30” po jednej stronie i „ATV” po drugiej stronie, dlugość 12,2 mm; szerokość 6,1 mm.

Atorvastatin Bluefish AB, 40 mg: Białe, okrągłe tabletki powlekane o średnicy 9,5 mm, z

wytłoczeniem „40” po jednej stronie i „ATV” po drugiej stronie, dlugość 13,3 mm; szerokość 6,7 mm.

Atorvastatin Bluefish AB, 60 mg: Białe, okrągłe tabletki powlekane o średnicy 7,1 mm, z

wytłoczeniem „60” po jednej stronie i „ATV” po drugiej stronie, dlugość 15,3 mm; szerokość 7,6 mm.

Atorvastatin Bluefish AB, 80 mg: Białe, okrągłe tabletki powlekane o średnicy 11,9 mm, z

wytłoczeniem „80” po jednej stronie i „ATV” po drugiej stronie, dlugość 16,8 mm; szerokość 8,3 mm.

4.

SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1

Wskazania do stosowania

Hipercholesterolemia

Produkt leczniczy Atorvastatin Bluefish AB jest stosowany jako uzupełnienie leczenia dietetycznego

w celu obniżenia podwyższonego stężenia całkowitego cholesterolu, cholesterolu LDL,

apolipoproteiny B i triglicerydów u dorosłych, młodzieży oraz dzieci w wieku 10 lat lub starszych z

hipercholesterolemią pierwotną, w tym heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną, lub z

hiperlipidemią złożoną (mieszaną) (odpowiadającą hiperlipidemii typu IIa i IIb wg klasyfikacji

Fredrickson’a) w przypadku niewystarczającej odpowiedzi na stosowanie diety i innych

niefarmakologicznych metod leczenia.

Produkt leczniczy Atorvastatin Bluefish AB jest również stosowany w celu obniżenia stężenia

cholesterolu całkowitego i cholesterolu-LDL u dorosłych z homozygotyczną postacią rodzinnej

hipercholesterolemii jako terapia dodana do innych sposobów terapii hipolipemizującej (np. afereza

cholesterolu-LDL) lub wtedy, gdy taka terapia jest niedostępna.

Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym

Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym u dorosłych, u których ryzyko pierwszego zdarzenia

sercowo-naczyniowego oceniane jest jako duże, wraz z działaniami mającymi na celu redukcję innych

czynników ryzyka (patrz punkt 5.1).

4.2

Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Przed rozpoczęciem leczenia produktem leczniczym Atorvastatin Bluefish AB pacjent powinien

standardową dietę ubogocholesterolową, którą należy utrzymywać podczas leczenia produktem

leczniczym Atorvastatin Bluefish AB.

Dawkę należy ustalać indywidualnie w zależności od stężenia cholesterolu-LDL (LDL-C), przed

rozpoczęciem leczenia oraz założonego celu terapeutycznego i reakcji pacjenta na leczenie.

Zwykle stosowana dawka początkowa to 10 mg raz na dobę. Modyfikacji dawek należy dokonywać,

co 4 tygodnie lub rzadziej. Dawka maksymalna wynosi 80 mg raz na dobę.

Pierwotna hipercholesterolemia i mieszana hiperlipidemia

U większości pacjentów wystarcza dawka 10 mg produktu leczniczego Atorvastatin Bluefish AB raz

na dobę. Skuteczność terapeutyczną obserwuje się w ciągu 2 tygodni, a maksymalną odpowiedź

osiąga się zazwyczaj w ciągu 4 tygodni. Utrzymuje się ona podczas długotrwałego leczenia.

Heterozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna

Zalecana początkowa dawka produktu leczniczego Atorvastatin Bluefish AB wynosi 10 mg na dobę.

Dawki należy ustalać indywidualnie, a zmiany dawki należy dokonywać co 4 tygodnie, do osiągnięcia

dawki 40 mg na dobę. Następnie można albo zwiększyć dawkę do maksymalnej dawki 80 mg na dobę

albo podawać atorwastatynę w dawce 40 mg na dobę w skojarzeniu z lekami wiążącymi kwasy

żółciowe.

Homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna

Dostępne są tylko ograniczone dane (patrz punkt 5.1).

Dawka atorwastatyny u pacjentów z homozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną wynosi od 10 mg

do 80 mg na dobę (patrz punkt 5.1). Atorwastatynę należy stosować u tych pacjentów jako leczenie

wspomagające inne sposoby terapii hipolipemizującej (np. aferezę LDL-C) lub wtedy, gdy takie

sposoby leczenia są niedostępne.

Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym

W badaniach nad prewencją pierwotną dawka podawanej atorwastatyny wynosiła 10 mg/dobę. Aby

uzyskać stężenie LDL-C, odpowiadające aktualnym wytycznym konieczne może być stosowanie

większych dawek produktu leczniczego.

Jednoczesne stosowanie z innymi lekami

U pacjentów przyjmujących w skojarzeniu z atorwastatyną leki przeciwwirusowe stosowane w

leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C, zawierające elbaswir z grazoprewirem, nie należy

podawać dawki atorwastatyny większej niż 20 mg/dobę (patrz punkty 4.4 i 4.5).

Zaburzenia czynności nerek

Nie ma konieczności dostosowywania dawki (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia czynności wątroby

Produkt leczniczy Atorvastatin Bluefish AB należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniem

czynności wątroby (patrz punkty 4.4 i 5.2). Stosowanie produktu leczniczego Atorvastatin Bluefish

AB jest przeciwwskazane u pacjentów z czynną chorobą wątroby (patrz punkt 4.3).

Osoby w podeszłym wieku

Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność zalecanych dawek u pacjentów powyżej 70 lat są podobne

do występujących w populacji ogólnej.

Dzieci i młodzież

Hipercholesterolemia

Stosowanie produktu u dzieci powinno odbywać się pod kontrolą lekarzy specjalistów

doświadczonych w leczeniu hiperlipidemii u dzieci. Należy regularnie dokonywać oceny stanu

zdrowia pacjentów pod kątem skuteczności leczenia.

W populacji pacjentów z heterozygotyczną postacią hipercholesterolemii rodzinnej w wieku 10 lat lub

starszych, zalecana dawka początkowa atorwastatyny wynosi 10 mg na dobę (patrz punkt 5.1). Dawka

może być zwiększona do 80 mg na dobę w zależności od reakcji na leczenie i tolerancji leku. Dawki

należy dostosowywać indywidualnie w zależności od zalecanego celu leczenia w odstępach 4 tygodni

lub dłuższych. Zwiększenie dawki do 80 mg na dobę zostało poparte danymi pochodzącymi z badań

klinicznych z udziałem dorosłych pacjentów oraz ograniczoną ilością danych pochodzących z badań

klinicznych z udziałem dzieci z heterozygotyczną postacią hipercholesterolemii rodzinnej (patrz

punkty 4.8 i 5.1). Dane pochodzące z otwartych badań dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności

stosowania u dzieci z heterozygotyczną postacią hipercholesterolemii rodzinnej w wieku od 6 do 10

lat są dość ograniczone. Atorwastatyna nie jest wskazana w leczeniu pacjentów w wieku poniżej 10

lat. Aktualnie dostępne dane przedstawiono w punktach 4.8, 5.1 i 5.2, jednak na ich podstawie nie

można wydać zaleceń dotyczących dawkowania.

Stosowanie innych postaci farmaceutycznych/mocy tego produktu leczniczego może być bardziej

odpowiednie w tej grupie pacjentów.

Sposób podawania

Produkt leczniczy Atorvastatin Bluefish AB podawany jest doustnie. Każdą dawkę dobową

atorwastatyny podaje się w całości jednorazowo. Tabletki produktu leczniczego Atorvastatin Bluefish

AB można przyjmować o każdej porze dnia, niezależnie od posiłków.

4.3.

Przeciwwskazania

Produkt leczniczy Atorvastatin Bluefish AB jest przeciwwskazany u pacjentów:

z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą

wymienioną w punkcie 6.1;

z czynną chorobą wątroby lub niewyjaśnioną, trwale zwiększoną aktywnością aminotransferaz

w surowicy, przekraczającą 3-krotnie górną granicę normy;

otrzymujących leki przeciwwirusowe, stosowane w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby

typu C, zawierające glekaprewir z pibrentaswirem;

w ciąży, podczas karmienia piersią oraz u kobiet w wieku rozrodczym, niestosujących

skutecznych metod zapobiegania ciąży (patrz punkt 4.6).

4.4

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Wpływ na wątrobę

Przed rozpoczęciem leczenia, jak również okresowo podczas podawania produktu leczniczego, należy

wykonać okresowe badanie kontrolne czynności wątroby. Pacjenci, u których wystąpią objawy

przedmiotowe i podmiotowe sugerujące uszkodzenia wątroby powinni być poddani badaniom

czynności wątroby. Pacjenci, u których stwierdzono zwiększenie aktywności aminotransferaz powinni

być monitorowani, aż do ustąpienia zaburzeń. W przypadku utrzymującego się zwiększenia

aktywności aminotransferaz, większego niż trzykrotna wartość GGN, zalecane jest zmniejszenie

dawki lub odstawienie produktu leczniczego Atorvastatin Bluefish AB (patrz punkt 4.8).

Należy zachować ostrożność podczas podawania produktu leczniczego Atorvastatin Bluefish AB

pacjentom spożywającym znaczne ilości alkoholu i (lub) z chorobami wątroby w wywiadzie.

Zapobieganie Udarom Poprzez Agresywne Obniżenie Stężenia Cholesterolu (Stroke Prevention by

Agressive Reduction in Cholesterol Levels - SPARCL)

W dokonanej analizie post-hoc typów udarów u pacjentów bez choroby niedokrwiennej serca w

wywiadzie, którzy w ostatnim czasie przebyli udar mózgowy lub epizod TIA (przejściowy atak

niedokrwienny), stwierdzono częstsze występowanie udarów krwotocznych w grupie pacjentów

leczonych atorwastatyną w dawce 80 mg w porównaniu z grupą otrzymującą placebo. Wzrost ryzyka

był szczególnie zauważalny u pacjentów, którzy w momencie rozpoczęcia badania mieli w wywiadzie

wcześniejszy udar krwotoczny bądź zawał lakunarny. W przypadku pacjentów z wcześniejszym

udarem niedokrwiennym lub zawałem lakunarnym w wywiadzie stosunek ryzyka i korzyści dla

stosowania atorwastatyny w dawce 80 mg nie jest jednoznaczny; w takich przypadkach przed

rozpoczęciem leczenia należy wnikliwie rozważyć potencjalne ryzyko wystąpienia udaru

krwotocznego (patrz punkt 5.1).

Wpływ na mięśnie szkieletowe

Atorwastatyna, podobnie jak inne inhibitory reduktazy HMG-CoA, może w rzadkich przypadkach

wpływać na mięśnie szkieletowe i powodować bóle mięśniowe, zapalenie mięśni i miopatię, która

może prowadzić do rabdomiolizy, stanu potencjalnie zagrażającego życiu. Charakteryzuje się on

znacznym zwiększeniem aktywności kinazy kreatynowej (> 10 razy GGN), mioglobinemią i

mioglobinurią, które mogą prowadzić do niewydolności nerek.

Bardzo rzadkie przypadki wystąpienia immunozależnej miopatii martwiczej (ang.

immune-mediated

necrotizing myopathy

, IMNM) zgłaszano w trakcie leczenia niektórymi statynami lub po jego

zakończeniu. Cechy kliniczne IMNM to utrzymujące się osłabienie mięśni proksymalnych oraz

zwiększona aktywność kinazy kreatynowej w surowicy utrzymująca się pomimo przerwania leczenia

statynami.

Przed leczeniem

Atorwastatyna powinna być przepisywana z ostrożnością pacjentom, u których występują czynniki

predysponujące do rabdomiolizy. Przed włączeniem leczenia statynami należy zbadać aktywność

kinazy kreatynowej (CK) w następujących przypadkach:

zaburzenia czynności nerek

niedoczynność tarczycy

choroby mięśni lub występowanie dziedzicznych chorób mięśni w wywiadzie rodzinnym

wcześniejsze wystąpienie działania uszkadzającego mięśnie po stosowaniu statyn lub fibratów

choroby wątroby w wywiadzie i (lub) spożywanie dużych ilości alkoholu

u osób w podeszłym wieku (powyżej 70 lat) konieczność wykonania takich badań powinna być

rozpatrywana w kontekście innych czynników ryzyka predysponujących do wystąpienia

rabdomiolizy

w sytuacjach, w których stężenie w osoczu może być zwiększone, np. interakcje (patrz punkt

4.5) oraz specjalne grupy pacjentów, w tym podgrupy genetyczne (patrz punkt 5.2).

W takich sytuacjach należy rozważyć ryzyko rozpoczęcia leczenia względem możliwych korzyści,

zaleca się także kontrolowanie objawów klinicznych.

Jeśli aktywność CK jest w oznaczeniu początkowym istotnie podwyższona (> 5 razy GGN) nie należy

rozpoczynać leczenia.

Pomiar aktywności kinazy kreatynowej

Aktywności kinazy kreatynowej (CK) nie należy oznaczać po ciężkim wysiłku fizycznym oraz w

przypadku występowania innych przyczyn zwiększających jej aktywność, ponieważ wówczas

właściwa interpretacja wyników jest bardzo trudna. Jeśli podczas pierwszego oznaczania aktywność

CK jest istotnie podwyższona (> 5 razy GGN), pomiaru należy dokonać ponownie po 5-7 dniach w

celu potwierdzenia wyników.

Podczas leczenia

Należy nakazać pacjentowi niezwłoczne zgłaszanie wystąpienia bólów mięśniowych, kurczów

lub osłabienia mięśni zwłaszcza, jeśli towarzyszy temu ogólne złe samopoczucie lub gorączka.

Jeśli objawy te wystąpią u pacjenta przyjmującego atorwastatynę, należy oznaczyć aktywność

CK. Jeśli jest ona istotnie podwyższona (> 5 razy GGN), produkt należy odstawić.

Jeśli objawy ze strony mięśni są znacznie nasilone i na co dzień wywołują dyskomfort u

pacjenta, to wówczas nawet gdy aktywność CK jest ≤ 5 razy GGN, należy rozważyć przerwanie

terapii.

Jeśli objawy kliniczne ustąpią, a aktywność CK powróci do normy, można rozważyć ponowne

włączenie atorwastatyny lub innej statyny w najmniejszej dawce i przy ścisłej kontroli

klinicznej.

Leczenie atorwastatyną musi być przerwane, jeśli wystąpi istotne podwyższenie aktywności CK

(> 10 razy GGN) lub gdy wystąpi, bądź podejrzewa się wystąpienie rabdomiolizy.

Jednoczesne leczenie innymi produktami leczniczymi

Ryzyko wystąpienia rabdomiolizy wzrasta podczas stosowania atorwastatyny jednocześnie z

produktami leczniczymi, które mogą zwiększać stężenie atorwastatyny w osoczu, takimi jak silne

inhibitory CYP3A4 lub inhibitory transportera (np. cyklosporyna, telitromycyna, klarytromycyna,

delawirdyna, styrypentol, ketokonazol, worykonazol, itrakonazol, pozakonazol oraz inhibitory

proteazy HIV, w tym rytonawir, lopinawir, atazanawir, indynawir, darunawir, typranawir z

rytonawirem, itd.). Ryzyko miopatii może być również zwiększone podczas jednoczesnego

stosowania gemfibrozylu i innych pochodnych kwasu fibrynowego, leków przeciwwirusowych

stosowanych w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C (HCV) (boceprewir, telaprewir,

elbaswir z grazoprewirem), erytromycyny, niacyny lub ezetymibu. W miarę możliwości należy

rozważyć zastosowanie alternatywnych leków (niewchodzących w interakcje) zamiast wymienionych

powyżej.

W przypadkach konieczności jednoczesnego stosowania wymienionych leków z atorwastatyną należy

starannie rozważyć korzyści i ryzyko związane z jednoczesnym leczeniem. Jeśli pacjent otrzymuje

leki zwiększające stężenie atorwastatyny w osoczu, zaleca się zastosowanie mniejszej dawki

maksymalnej atorwastatyny. W przypadku silnych inhibitorów CYP3A4 należy rozważyć

zastosowanie mniejszej dawki początkowej atorwastatyny i zaleca się odpowiednią obserwację

kliniczną pacjenta (patrz punkt 4.5).

Atorwastatyny nie wolno podawać jednocześnie z produktami leczniczymi zawierającymi kwas

fusydowy działającymi ogólnoustrojowo ani w okresie 7 dni od zakończenia leczenia kwasem

fusydowym. U pacjentów, u których podawanie ogólnoustrojowo kwasu fusydowego uważa się za

konieczne, leczenie statynami należy przerwać na okres terapii kwasem fusydowym. Istnieją

doniesienia o przypadkach rabdomiolizy (w tym niektórych zakończonych zgonem) wśród pacjentów

leczonych kwasem fusydowym w skojarzeniu ze statynami (patrz punkt 4.5). Pacjentowi należy

zalecić, aby w razie wystąpienia jakichkolwiek objawów w postaci osłabienia, bólu lub tkliwości

mięśni niezwłocznie zgłosił się do lekarza.

Leczenie statynami można wznowić po upływie siedmiu dni, licząc od daty podania ostatniej dawki

kwasu fusydowego.

W wyjątkowych okolicznościach, gdy konieczne jest długotrwałe podawanie ogólnoustrojowe kwasu

fusydowego, np. w ramach leczenia ciężkich zakażeń, potrzebę jednoczesnego stosowania produktu

leczniczego Atorvastatin Bluefish AB i kwasu fusydowego można rozważać wyłącznie po

szczegółowej analizie indywidualnego przypadku i pod ścisłym nadzorem lekarza.

Dzieci i młodzież

Nie stwierdzono istotnego klinicznie wpływu na wzrost i dojrzewanie płciowe w badaniu klinicznym,

trwającym przez okres trzech lat, opartym na ogólnej ocenie dojrzewania i rozwoju, ocenie na

podstawie skali Tannera oraz pomiarze wzrostu i wagi (patrz punkt 4.8).

Śródmiąższowa choroba płuc

Zgłaszano pojedyncze przypadki śródmiąższowej choroby płuc w trakcie leczenia niektórymi

statynami, szczególnie w terapii długoterminowej (patrz punkt 4.8). Objawy mogą obejmować

duszność, nieproduktywny kaszel i ogólne pogorszenie stanu zdrowia (zmęczenie, utratę masy ciała i

gorączkę). W razie podejrzenia śródmiąższowej choroby płuc u pacjenta należy przerwać leczenie

statynami.

Cukrzyca

Niektóre dane wskazują, że wszystkie leki z grupy statyn zwiększają stężenie glukozy we krwi i u

niektórych pacjentów z wysokim ryzykiem wystąpienia cukrzycy w przyszłości, mogą powodować

hiperglikemię o nasileniu wymagającym odpowiedniej opieki diabetologicznej. Nad tym ryzykiem

przeważa jednak korzyść w postaci zmniejszenia ryzyka rozwoju chorób naczyniowych, a zatem nie

powinno się z tego powodu przerywać leczenia statynami. Pacjentów z grupy ryzyka (pacjentów, u

których stężenie glukozy na czczo wynosi od 5,6 do 6,9 mmol/l, BMI > 30 kg/m

, ze zwiększonym

stężeniem trójglicerydów, z nadciśnieniem tętniczym) należy poddać kontroli klinicznej i

biochemicznej zgodnie z wytycznymi.

Substancja pomocnicza

Produkt leczniczy Atorvastatin Bluefish AB zawiera laktozę. Pacjenci z rzadko występującą

dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-

galaktozy nie powinni przyjmować tego leku.

4.5

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Wpływ jednocześnie stosowanych produktów leczniczych na atorwastatynę

Atorwastatyna jest metabolizowana przez cytochrom P450 3A4 (CYP3A4) i jest substratem nośników

wątrobowych – polipeptydów 1B1 (OATP1B1) i 1B3 (OATP1B3) transportujących aniony

organiczne. Metabolity atorwastatyny są substratami OATP1B1. Atorwastatyna jest również

zidentyfikowanym substratem białka oporności wielolekowej 1 (MDR1) i białka oporności raka piersi

(BCRP), co może ograniczać wchłanianie jelitowe i klirens żółciowy atorwastatyny (patrz punkt 5.2).

Jednoczesne stosowanie produktów leczniczych, które są inhibitorami CYP3A4 lub transporterami

białek może prowadzić do zwiększenia stężenia atorwastatyny w osoczu i zwiększyć ryzyko

wystąpienia miopatii. Ryzyko to może być również zwiększone podczas jednoczesnego stosowania z

innymi produktami leczniczymi, które mogą powodować miopatię, np. pochodne kwasu fibrynowego i

ezetymib (patrz punkt 4.4).

Inhibitory CYP3A4

Wykazano, że stosowanie silnych inhibitorów CYP3A4 prowadzi do znacznego podwyższenia

stężenia atorwastatyny (patrz Tabela 1 i szczegółowe informacje poniżej). O ile to możliwe, powinno

się unikać równoczesnego podawania silnych inhibitorów CYP3A4 (np. cyklosporyny, telitromycyny,

klarytromycyny, delawirdyny, styrypentolu, ketokonazolu, worykonazolu, itrakonazolu,

pozakonazolu, niektórych leków przeciwwirusowych stosowanych w leczeniu HCV (np.elbaswir z

grazoprewirerem) i inhibitorów proteazy HIV, w tym rytonawiru, lopinawiru, atazanawiru,

indynawiru, darunawiru, itd.). W przypadku, gdy nie można uniknąć jednoczesnego podawania

powyższych produktów leczniczych z atorwastatyną, powinno się rozważyć użycie mniejszej dawki

początkowej i maksymalnej atorwastatyny, oraz zaleca się odpowiednie monitorowanie kliniczne

pacjenta (patrz Tabela 1).

Umiarkowane inhibitory CYP3A4 (np. erytromycyna, diltiazem, werapamil i flukonazol) mogą

podwyższać stężenie atorwastatyny w osoczu (patrz Tabela 1). Zwiększone ryzyko miopatii

zaobserwowano w przypadku równoczesnego stosowania erytromycyny i statyn. Nie zostały

przeprowadzone badania interakcji lekowych oceniające wpływ amiodaronu lub werapamilu na

atorwastatynę. Zarówno amiodaron, jak i werapamil są znanymi inhibitorami aktywności CYP3A4 i

ich równoczesne podawanie z atorwastatyną może doprowadzać do zwiększonej ekspozycji na

atorwastatynę. Dlatego też powinno się rozważyć stosowanie niższej maksymalnej dawki

atorwastatyny i zaleca się odpowiednie kliniczne monitorowanie pacjenta w przypadku jednoczesnego

stosowania umiarkowanych inhibitorów CYP3A4. Odpowiednie monitorowanie kliniczne jest

zalecane po rozpoczęciu leczenia lub po dostosowaniu dawki inhibitora.

Induktory CYP3A4

Jednoczesne stosowanie atorwastatyny i induktorów cytochromu P450 3A (np. efawirenz,

ryfampicyna, ziele dziurawca) może prowadzić w zmiennym stopniu do zmniejszenia stężenia

atorwastatyny w osoczu. Ze względu na podwójny mechanizm interakcji wykazywany przez

ryfampicynę (indukcja cytochromu P450 3A i zahamowanie aktywności transportera OATP1B1 w

hepatocytach) zaleca się jednoczesne podawanie atorwastatyny z ryfampicyną, ponieważ opóźnione

podawanie atorwastatyny po podaniu ryfampicyny wiązało się z istotnym zmniejszeniem stężenia

atorwastatyny w osoczu. Wpływ ryfampicyny na stężenie atorwastatyny w hepatocytach jest jednak

nieznany i w przypadku, gdy jednoczesne stosowanie jest konieczne, należy uważnie kontrolować

skuteczność działania tych produktów u pacjenta.

Inhibitory transportera

Inhibitory transportera białek (np. cyklosporyna) mogą zwiększać wpływ atorwastatyny na organizm

(patrz Tabela 1). Wpływ hamowania transporterów wychwytu wątroby na stężenie atorwastatyny w

hepatocytach nie jest znany. W przypadku, gdy nie można uniknąć jednoczesnego stosowania, zaleca

się zmniejszenie dawki i właściwe monitorowanie pod względem skuteczności (patrz Tabela 1).

Gemfibrozyl/pochodne kwasu fibrynowego

Stosowanie fibratów w monoterapii może być związane w wystąpieniem działań niepożądanych ze

strony mięśni, w tym rabdomiolizy. Ryzyko to może być zwiększone podczas jednoczesnego

stosowania pochodnych kwasu fibrynowego i atorwastatyny. W przypadku, gdy jednoczesne

stosowanie jest konieczne, należy stosować najniższe dawki atorwastatyny w celu osiągnięcia efektu

terapeutycznego oraz kontrolować stan pacjenta (patrz punkt 4.4).

Ezetymib

Stosowanie ezetymibu w monoterapii wiąże się z ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych ze

strony mięśni, w tym z rabdomiolizą. Ryzyko to może być zwiększone podczas jednoczesnego

stosowania ezetymibu i atorwastatyny. Pacjenci przyjmujący ezetymib i atorwastatynę powinni być

właściwie monitorowani.

Kolestypol

Stężenie atorwastatyny i jej aktywnych metabolitów w osoczu było mniejsze (proporcja stężenia

atorwastatyny: 0,74), gdy kolestypol był podawany jednocześnie z produktem leczniczym Atorvastatin

Bluefish AB. Jednakże wpływ na lipidy był większy, kiedy produkt leczniczy Atorvastatin Bluefish

AB i kolestypol podawane były w skojarzeniu, niż kiedy stosowano tylko jeden lek.

Kwas fusydowy

Ryzyko miopatii, w tym rabdomiolizy, może być zwiększone podczas jednoczesnego podawania

ogólnoustrojowego kwasu fusydowego ze statynami. Mechanizm leżący u podłoża tej interakcji

(niezależnie od tego, czy ma ona charakter farmakodynamiczny, farmakokinetyczny, czy zarówno

farmakodynamiczny jak i farmakokinetyczny) jest jeszcze nieznany. Istnieją doniesienia o

przypadkach rabdomiolizy (także śmiertelnych) wśród pacjentów leczonych takim skojarzeniem.

U pacjentów, u których podawanie kwasu fusydowego ogólnoustrojowo uważa się za konieczne,

leczenie atorwastatyną należy przerwać na czas kuracji kwasem fusydowym (patrz punkt 4.4).

Kolchicyna

Pomimo, iż nie przeprowadzono badań interakcji między atorwastatyną i kolchicyną, podczas

jednoczesnego stosowania tych dwóch produktów odnotowano przypadki wystąpienia miopatii. Z tego

względu podczas stosowania atorwastatyny w skojarzeniu z kolchicyną należy zachować ostrożność.

Wpływ atorwastatyny na inne produkty lecznicze stosowane jednocześnie

Digoksyna

Podczas jednoczesnego podawania wielokrotnych dawek digoksyny i 10 mg atorwastatyny, stężenie

digoksyny w osoczu w stanie stacjonarnym nieznacznie zwiększyło się. Pacjenci przyjmujący

digoksynę powinni być właściwie monitorowani.

Doustne środki antykoncepcyjne

Jednoczesne podawanie produktu leczniczego Atorvastatin Bluefish AB i doustnych środków

antykoncepcyjnych zwiększa stężenie noretysteronu i etynyloestradiolu w osoczu.

Warfaryna

W badaniach klinicznych z udziałem pacjentów otrzymujących przewlekłą terapię warfaryną

jednoczesne podawanie atorwastatyny w dawce 80 mg na dobę i warfaryny, powodowało niewielkie

skrócenie czasu protrombinowego o około 1,7 sekund podczas pierwszych 4 dni przyjmowania obu

tych leków. Czas ten powrócił do wartości wyjściowej w ciągu 15 dni stosowania atorwastatyny.

Chociaż odnotowano tylko bardzo rzadkie przypadki klinicznie znaczących interakcji z lekami

przeciwzakrzepowymi, czas protrombinowy należy oznaczyć przed zastosowaniem atorwastatyny u

pacjentów stosujących kumarynę i odpowiednio często podczas leczenia początkowego, aby upewnić

się, że czas protrombinowy nie ulegnie znaczącej zmianie. Kiedy czas protrombinowy zostanie

ustabilizowany, może on być kontrolowany w odstępach czasowych zazwyczaj zalecanych pacjentom

stosującym kumarynę. Jeśli dawkowanie atorwastatyny zostanie zmienione lub całkowicie przerwane,

należy zastosować taką samą procedurę. Stosowanie atorwastatyny u pacjentów nieprzyjmujących

leków przeciwzakrzepowych nie jest związane z wystąpieniem krwotoków lub ze zmianą czasu

protrombinowego.

Dzieci i młodzież

Badania interakcji lekowych zostały przeprowadzone tylko u pacjentów dorosłych. Zakres interakcji u

dzieci jest nieznany. W przypadku stosowania produktu u dzieci należy uwzględnić powyższe

interakcje występujące u pacjentów dorosłych oraz ostrzeżenia podane w punkcie 4.4.

Interakcje leków

Tabela 1: Wpływ równoczesnego stosowania produktów leczniczych na farmakokinetykę

atorwastatyny

Równocześnie stosowany

produkt leczniczy i sposób

dawkowania

Atorwastatyna

Dawka (mg)

Stosunek

&

Zalecenia kliniczne

Typranawir 500 mg BID/

Rytonawir 200 mg BID, 8

dni (od 14. do 21. dnia)

40 mg w dniu 1,

10 mg w dniu 20

W przypadku, gdy

równoczesne stosowanie

atorwastatyny jest

niezbędne, nie należy

przekraczać 10 mg

atorwastatyny na dobę.

Zaleca się kliniczne

monitorowanie takich

pacjentów.

Teleprewir 750 mg co 8 h,

przez 10 dni

20 mg, SD

Cyklosporyna

5,2 mg/kg/dzień,

stabilna dawka

10 mg OD przez 28

Lopinavir 400 mg BID/

Rytonavir 100 mg BID, 14

20 mg OD przez 4

W przypadku, gdy

równoczesne stosowanie

atorwastatyny jest

niezbędne, zaleca się

stosowanie jej

mniejszych dawek

podtrzymujących. W

przypadku dawek

atorwastatyny

przekraczających

20 mg, zaleca się

monitorowanie

kliniczne pacjentów

.

Klarytromycyna 500 mg

BID, 9 dni

80 mg OD przez 8

Sakwinawir 400 mg BID/

Rytonawir (300 mg BID od

5.-7. dnia, zwiększone do

400 mg BID 8. dnia), w

dniach 5.-18., 30 min po

podaniu atorwastatyny

40 mg OD przez 4

W przypadku, gdy

równoczesne stosowanie

atorwastatyny jest

niezbędne, zaleca się

stosowanie jej

mniejszych dawek

podtrzymujących. W

przypadku dawek

atorwastatyny

przekraczających

40 mg, zaleca się

monitorowanie

kliniczne pacjentów

.

Darunawir 300 mg BID/

Rytonawir 100 mg BID, 9

10 mg OD przez 4

Itrakonazol 200 mg OD, 4

40 mg, SD

Fosamprenawir 700 mg

BID/Rytonawir 100 mg

BID, 14 dni

10 mg OD przez

4 dni

Fosamprenawir 1400 mg

BID, 14 dni

10 mg OD przez 4

Glekaprewir 400 mg raz na

dobę + pibrentaswir 120 mg

10 mg OD przez 7 dni

Przeciwwskazane jest

jednoczesne stosowanie

raz na dobę, 7 dni

z produktami

leczniczymi

zawierającymi

glekaprewir lub

pibrentaswir (patrz

punkt 4.3).

Elbaswir 50 mg raz na dobę +

grazoprewir 200 mg raz na

dobę, 13 dni

10 mg SD

1,95

Podczas jednoczesnego

stosowania z

produktami

zawierającymi elbaswir

lub grazoprewir nie

należy podawać dawki

atorwastatyny większej

niż 20 mg na dobę.

Nelfinawir 1250 mg BID,

14 dni

10 mg OD przez

28 dni

1,74

Brak specjalnych

zaleceń.

Sok grejpfrutowy, 240 ml

40 mg, SD

1,37

Jednoczesne

spożywanie dużych

ilości soku

grejpfrutowego i

przyjmowanie

atorwastatyny nie jest

zalecane.

Diltiazem 240 mg OD, 28

40 mg, SD

1,51

Po włączeniu leczenia

diltiazemem lub

dostosowaniu jego

dawki zalecane jest

odpowiednie

monitorowanie

kliniczne pacjenta.

Erytromycyna 500 mg

QID, 7 dni

10 mg, SD

1,33

Zalecana jest mniejsza

dawka maksymalna i

monitorowanie

kliniczne pacjentów

Amlodypina 10 mg,

pojedyncza dawka

80 mg, SD

1,18

Brak specjalnych

zaleceń.

Cymetydyna 300 mg QID, 2

tygodnie

10 mg OD przez 2

tygodnie

1,00

Brak specjalnych

zaleceń.

Kolestypol 10 g BID przez 28

tygodni

40 mg OD przez 8

tygodni

0,74**

Brak specjalnych

zaleceń

Zobojętniająca kwas

zawiesina wodorotlenków

magnezu i glinu, 30 ml

QID, 2 tygodnie

10 mg OD przez 15

0,66

Brak specjalnych

zaleceń.

Efawirenz 600 mg OD, 14

10 mg przez 3 dni

0,59

Brak specjalnych

zaleceń.

Ryfampicyna 600 mg OD,

7 dni (równoczesne

podawanie)

40 mg, SD

1,12

W przypadku, gdy nie

można uniknąć

skojarzonego

stosowania

atorwastatyny i

ryfampicyny, zaleca się

podawanie tych leków z

jednoczesnym

Ryfampicyna 600 mg OD,

5 dni (rozdzielone dawki)

40 mg, SD

0,20

monitorowaniem

klinicznym.

Gemfibrozyl 600 mg BID,

7 dni

40 mg, SD

1,35

Zalecana jest mniejsza

początkowa dawka i

monitorowanie

kliniczne pacjentów.

Fenofibrat 160 mg OD, 7

40 mg, SD

1,03

Zalecana jest mniejsza

początkowa dawka i

monitorowanie

kliniczne pacjentów.

Boceprewir 800 mg TID, 7

40 mg, SD

Zalecana jest mniejsza

początkowa dawka i

monitorowanie

kliniczne pacjentów.

Podczas jednoczesnego

stosowania z

boceprewirem, dawka

atorwastatyny nie

powinna przekraczać

20 mg na dobę.

&

Oznacza stosunek leków (jednoczesnego podawania danego leku i atorwastatyny w stosunku do atorwastatyny

podawanej w monoterapii).

Znaczenie kliniczne – patrz punkty 4.4 i 4.5.

*Zawiera jeden lub więcej składników, które hamują CYP3A4 i mogą zwiększać osoczowe stężenia produktów

leczniczych metabolizowanych przez CYP3A4. Spożywanie jednej 240 ml szklanki soku grejpfrutowego także

powodowało obniżenie AUC aktywnego ortohydroksylowego metabolitu o 20,4%. Duże ilości soku

grejpfrutowego (ponad 1,2 l dziennie przez 5 dni) zwiększały 2,5-krotnie AUC dla atorwastatyny oraz

1,3-krotnie AUC dla aktywnych inhibitorów reduktazy HMG-CoA (atorwastatyny i metabolitów).

** Stosunek określony na podstawie pojedynczej próbki pobranej 8–16 godz. po podaniu dawki.

OD = raz na dobę; SD = dawka jednorazowa; BID = dwa razy na dobę; TID = trzy razy na dobę; QID = cztery

razy na dobę

Tabela 2: Wpływ atorwastatyny na farmakokinetykę produktów leczniczych podawanych

jednocześnie

Atorwastatyna i sposób

dawkowania

Produkt leczniczy podawany równocześnie

Produkt leczniczy/

Dawka (mg)

Stosunek

&

Zalecenia kliniczne

80 mg OD przez 10 dni

Digoksyna 0,25 mg

OD, 20 dni

1,15

Pacjenci otrzymujący

digoksynę powinni być

odpowiednio

monitorowani

40 mg OD przez 22 dni

Doustna antykoncepcja

OD, 2 miesiące

noretyndron 1 mg

etynyloestradiol 35 μg

1,28

1,19

Brak specjalnych

zaleceń.

80 mg OD przez 15 dni

*Fenazon, 600 mg SD

1,03

Brak specjalnych

zaleceń.

10 mg, SD

Typranawir 500 mg

BID/rytonawir 200 mg

BID, 7 dni

1,08

Brak specjalnych

zaleceń

10 mg, OD przez 4 dni

Fosamprenawir 1400

mg BID, 14 dni

0,73

Brak specjalnych

zaleceń

10 mg OD przez 4 dni

Fosamprenawir 700 mg

BID/rytonawir 100 mg

BID, 14 dni

0,99

Brak specjalnych

zaleceń

&

Oznacza stosunek leków (jednoczesnego podawania danego leku i atorwastatyny w stosunku do atorwastatyny

podawanej w monoterapii).

* Jednoczesne podawanie wielokrotnych dawek atorwastatyny i fenazonu wpływało w stopniu niewielkim lub

żadnym na klirens fenazonu.

OD = raz na dobę; SD = dawka jednorazowa; BID = dwa razy na dobę

4.6

Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Kobiety w wieku rozrodczym

Kobiety w wieku rozrodczym powinny podczas leczenia stosować skuteczne metody zapobiegania

ciąży (patrz punkt 4.3).

Ciąża

Produkt leczniczy Atorvastatin Bluefish AB jest przeciwwskazany w trakcie ciąży (patrz punkt 4.3).

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania u kobiet w ciąży. Nie przeprowadzono kontrolowanych

badań klinicznych nad atorwastatyną z udziałem kobiet w ciąży. Odnotowano rzadkie przypadki wad

wrodzonych po wewnątrzmacicznym narażeniu na kontakt z inhibitorami reduktazy HMG-CoA.

Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3).

Leczenie kobiet ciężarnych atorwastatyną może zredukować u płodu poziom mewalonianu, który jest

prekursorem biosyntezy cholesterolu. Miażdżyca jest procesem przewlekłym i zwykłe zaprzestanie

stosowania w trakcie ciąży produktów leczniczych obniżających stężenie lipidów powinno mieć

niewielki wpływ na długoterminowe ryzyko związane z pierwotną hipercholesterolemią.

Dlatego też produkt leczniczy Atorvastatin Bluefish AB nie powinien być stosowany u kobiet w ciąży

i kobiet, które próbują zajść w ciążę lub podejrzewają, że są w ciąży. Leczenie produktem leczniczym

Atorvastatin Bluefish AB powinno zostać przerwane na czas trwania ciąży lub do momentu ustalenia,

że pacjentka nie jest w ciąży (patrz punkt 4.3).

Karmienie piersią

Nie wiadomo czy atorwastatyna lub jej metabolity przenikają do mleka ludzkiego. U szczurów,

stężenia atorwastatyny i jej aktywnych metabolitów w osoczu są podobne do tych w mleku (patrz

punkt 5.3). Ze względu na możliwość wystąpienia ciężkich działań niepożądanych, kobiety stosujące

produkt leczniczy Atorvastatin Bluefish AB nie powinny karmić niemowląt piersią (patrz punkt 4.3).

Atorwastatyna jest przeciwwskazana podczas karmienia piersią (patrz punkt 4.3).

Płodność

W badaniach na zwierzętach nie wykazano wpływu atorwastatyny na płodność mężczyzn i kobiet

(patrz punkt 5.3).

4.7

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy Atorvastatin Bluefish AB nie wywiera istotnego wpływu na zdolność prowadzenia

pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8

Działania niepożądane

W bazie danych kontrolowanych placebo badań klinicznych dotyczących atorwastatyny spośród 16

066 pacjentów leczonych przez średnio 53 tygodnie (8755 atorwastatyna vs. 7311 placebo), 5,2%

pacjentów w grupie leczonej atorwastatyną w porównaniu do 4,0% w grupie otrzymującej placebo

przerwało leczenie z powodu działań niepożądanych.

W oparciu o dane z badań klinicznych i licznych doświadczeń po wprowadzeniu produktu leczniczego

na rynek poniżej przedstawiono profil działań niepożądanych produktu leczniczego Atorvastatin

Bluefish AB.

Częstość występowania działań niepożądanych ustalono zgodnie z następującą zasadą:

często (≥1/100, <1/10); niezbyt często (≥1/1000, <1/100); rzadko (≥1/10000, <1/1000); bardzo rzadko

(<1/10000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Często: zapalenie błony śluzowej nosa i gardła.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko: małopłytkowość.

Zaburzenia układu immunologicznego

Często: reakcje alergiczne.

Bardzo rzadko: anafilaksja.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często: hiperglikemia.

Niezbyt często: hipoglikemia, zwiększenie masy ciała, anoreksja.

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często: koszmary senne, bezsenność.

Zaburzenia układu nerwowego

Często: ból głowy.

Niezbyt często: zawroty głowy, parestezje, niedoczulica, zaburzenia smaku, amnezja.

Rzadko: neuropatia obwodowa.

Zaburzenia oka

Niezbyt często: nieostre widzenie.

Rzadko: zaburzenia widzenia.

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często: szumy uszne.

Bardzo rzadko: utrata słuchu.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często: bóle gardła i krtani, krwawienie z nosa.

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: zaparcia, wzdęcia, niestrawność, nudności, biegunka.

Niezbyt często: wymioty, ból w górnej i dolnej części brzucha, odbijanie się ze zwracaniem treści

żołądkowej, zapalenie trzustki.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często: zapalenie wątroby.

Rzadko: cholestaza.

Bardzo rzadko: niewydolność wątroby.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: pokrzywka, wysypka, świąd, łysienie.

Rzadko: obrzęk naczynioruchowy, wysypka pęcherzowa, w tym rumień wielopostaciowy, zespół

Stevensa-Johnsona i martwica toksyczno-rozpływna naskórka.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często: bóle mięśni, bóle stawów, bóle kończyn, skurcze mięśni, obrzęk stawów, ból pleców.

Niezbyt często: ból szyi, zmęczenie mięśni.

Rzadko: miopatia, zapalenie mięśni, rabdomioliza, zerwanie mięśnia, problemy dotyczące ścięgien

czasami powikłane zerwaniem ścięgna.

Bardzo rzadko: zespół toczniopodobny.

Częstość nieznana: immunozależna miopatia martwicza (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Bardzo rzadko: ginekomastia.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często: złe samopoczucie, osłabienie, bóle w klatce piersiowej, obrzęki obwodowe,

zmęczenie, gorączka.

Badania diagnostyczne

Często: nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby, zwiększenie stężenia kinazy kreatynowej we

krwi.

Niezbyt często: obecność białych krwinek w moczu.

Tak jak w przypadku innych inhibitorów reduktazy HMG-CoA w trakcie stosowania obserwowano

podwyższenie aktywności aminotransferaz w surowicy. Zmiany te były przeważnie miernie nasilone,

przemijające i niewymagające przerwania terapii. Istotne klinicznie (> 3 razy GGN) zwiększenie

aktywności aminotransferaz w surowicy wystąpiło u 0,8% pacjentów przyjmujących atorwastatynę.

Było ono zależne od wielkości dawki produktu i odwracalne u wszystkich pacjentów.

Zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej (CK) w surowicy (> 3 razy GGN) zanotowano u 2,5%

pacjentów przyjmujących atorwastatynę. Wyniki te są podobne do otrzymanych w badaniach

klinicznych dla innych inhibitorów reduktazy HMG-CoA. Zwiększenie aktywności CK (> 10 razy

GGN) wystąpiło u 0,4% pacjentów otrzymujących atorwastatynę (patrz punkt 4.4).

Dzieci i młodzież

Profil działań niepożądanych u dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 17 lat leczonych atorwastatyną

był na ogół podobny do profilu pacjentów, którzy otrzymywali placebo. Najczęściej występującymi

działaniami niepożądanymi odnotowanymi w obydwu grupach, niezależnie od oceny związku

przyczynowego, były zakażenia. Nie stwierdzono istotnego klinicznie wpływu na wzrost i dojrzewanie

płciowe w badaniu klinicznym, trwającym przez okres trzech lat, opartym na ogólnej ocenie

dojrzewania i rozwoju, ocenie na podstawie skali Tannera oraz pomiarze wzrostu i wagi. Profil

bezpieczeństwa i tolerancji u dzieci i młodzieży był podobny do znanego profilu bezpieczeństwa

stosowania atorwastatyny u pacjentów dorosłych.

Baza danych bezpieczeństwa klinicznego zawiera dane dotyczące 520 dzieci leczonych atorwastatyną,

spośród których 7 pacjentów było w wieku < 6 lat, 121 pacjentów w wieku 6–9 lat, a 392 pacjentów w

wieku 10–17 lat. Na podstawie dostępnych danych częstość, rodzaj i nasilenie działań niepożądanych

u dzieci są podobne jak u pacjentów dorosłych.

W trakcie leczenia niektórymi statynami zgłaszano następujące działania niepożądane:

Zaburzenia seksualne.

Depresja.

Pojedyncze przypadki śródmiąższowej choroby płuc, szczególnie w trakcie długotrwałego

leczenia (patrz punkt 4.4).

Cukrzyca: Częstość zależna od obecności lub braku czynników ryzyka (stężenie glukozy na

czczo ≥ 5,6 mmol/l, BMI>30 kg/m², zwiększone stężenie triglicerydów, nadciśnienie tętnicze w

wywiadzie).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa

Tel.: +48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu lub przedstawicielowi

podmiotu odpowiedzialnego.

4.9

Przedawkowanie

Nie jest określone specyficzne leczenie w przypadku przedawkowania produktu leczniczego

Atorvastatin Bluefish AB. W przypadku przedawkowania należy zastosować leczenie objawowe, i

jeśli zachodzi konieczność, zastosować środki podtrzymujące czynności życiowe. Należy

monitorować czynność wątroby i aktywność kinazy kreatynowej (CK). Hemodializa nie zwiększy w

znaczącym stopniu klirensu atorwastatyny, gdyż lek wiąże się w dużym stopniu z białkami osocza.

5.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1

Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki modyfikujące stężenie lipidów, inhibitory reduktazy HMG-CoA;

kod ATC: C 10 AA 05

Atorwastatyna jest selektywnym, kompetycyjnym inhibitorem reduktazy HMG-CoA – enzymu

ograniczającego szybkość syntezy cholesterolu, katalizującego przemianę 3-hydroksy-3-

metyloglutarylokoenzymu A do mewalonianu będącego prekursorem steroli, w tym cholesterolu. W

wątrobie triglicerydy i cholesterol są wbudowywane w lipoproteiny bardzo niskiej gęstości (VLDL) i

przenoszone w osoczu do tkanek obwodowych. Powstające z VLDL lipoproteiny niskiej gęstości

(LDL), są katabolizowane głównie za pośrednictwem receptorów o wysokim powinowactwie do LDL

(receptorów LDL).

Atorwastatyna zmniejsza stężenie cholesterolu w osoczu i lipoprotein w surowicy poprzez hamowanie

reduktazy HMG-CoA, co w efekcie hamuje biosyntezę cholesterolu w wątrobie i prowadzi do

zwiększenia liczby receptorów LDL na powierzchni błony komórkowej hepatocytów, nasilając w ten

sposób wychwyt i katabolizm LDL.

Atorwastatyna zmniejsza wytwarzanie LDL oraz ilość cząsteczek LDL. Atorwastatyna prowadzi do

nasilonego i utrzymującego się wzrostu aktywności receptora LDL i jednocześnie do korzystnych

zmian jakościowych krążących cząsteczek LDL. Atorwastatyna skutecznie zmniejsza LDL-C u

pacjentów z homozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną, którzy zazwyczaj nie reagują na leczenie

zmniejszające stężenie lipidów we krwi.

W badaniu nad zależnością odpowiedzi od wielkości dawki wykazano, że atorwastatyna zmniejsza

stężenie całkowitego cholesterolu (30-46%), LDL-C (41-61%), apolipoproteiny B (34-50%) i

triglicerydów (14-33%). Powoduje też różnie nasilone zwiększenie stężenia HDL-C i apolipoproteiny

A1. Wyniki te potwierdzają się w przypadku pacjentów z heterozygotyczną hipercholesterolemią

rodzinną, postaciami hipercholesterolemii innymi niż rodzinna oraz hiperlipidemiami mieszanymi, w

tym u pacjentów z cukrzycą insulinoniezależną.

Udowodniono, że obniżenie stężenia całkowitego cholesterolu, LDL-C i apolipoproteiny B zmniejsza

ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych i śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych.

Rodzinna homozygotyczna hipercholesterolemia

Do wieloośrodkowego, 8-tygodniowego otwartego badania prowadzonego z wykorzystaniem

procedury „compassionate use”, z opcjonalną fazą dodatkową o zmiennej długości, włączono 335

pacjentów, z których 89 zidentyfikowano jako osoby z homozygotyczną hipercholesterolemią

rodzinną. U tych 89 pacjentów średnia procentowa redukcja poziomu LDL-C wyniosła około 20%.

Atorwastatynę podawano w dawkach do 80 mg/dobę.

Miażdżyca

W badaniu REVERSAL

(

ang.

Reversing Atherosclerosis with Aggressive Lipid-Lowering Study

wpływ intensywnego leczenia hipolipemizującego atorwastatyną w dawce 80 mg w porównaniu ze

standardowym leczeniem hipolipemizującym prawastatyną w dawce 40 mg na miażdżycę tętnic

wieńcowych oceniano za pomocą ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS), u pacjentów

z chorobą wieńcową podczas angiografii. W tym randomizowanym, wieloośrodkowym badaniu

kontrolowanym z zastosowaniem podwójnie ślepej próby, IVUS wykonywano podczas pierwszej

wizyty oraz po 18 miesiącach leczenia u 502 pacjentów. W grupie leczonej atorwastatyną (n=253) nie

stwierdzono progresji miażdżycy.

Mediana procentowej zmiany całkowitej objętości blaszek miażdżycowych w stosunku do wartości

wyjściowych (główny punkt końcowy badania) wynosiła 0,4% (p=0,98) w grupie leczonej

atorwastatyną i 2,7% (p=0,001) w grupie leczonej prawastatyną (n=249). Kiedy skuteczność

atorwastatyny porównano do skuteczności prawastatyny, różnica okazała się statystycznie znamienna

(p=0,02). W tym badaniu nie analizowano wpływu intensywnego leczenia hipolipemizującego na

krążeniowe punkty końcowe (takie jak konieczność przeprowadzenia rewaskularyzacji, zawał mięśnia

sercowego niezakończony zgonem, zgon wieńcowy).

W grupie leczonej atorwastatyną stężenie LDL-C uległo zmniejszeniu z wartości wyjściowej

wynoszącej średnio 3,89 ± 0,7 mmol/1 (150 ± 28 mg/dl) do wartości wynoszącej średnio

2,04 ± 0,8 mmol/1 (78,9 ± 30 mg/dl), a w grupie leczonej prawastatyną - z wartości wyjściowej

wynoszącej średnio 3,89 ± 0,7 mmol/1 (150 ± 26 mg/dl) do wartości wynoszącej średnio

2,85 ± 0,7 mmol/1 (110 ± 26 mg/dl) (p<0,0001). Atorwastatyna powodowała też znamienne

zmniejszenie średniego stężenia całkowitego cholesterolu o 34,1% (prawastatyna o 18,4%, p<0,0001),

średniego stężenia TG o 20% (prawastatyna o 6,8%, p<0,0009) i średniego stężenia apolipoproteiny B

o 39,1% (prawastatyna o 22,0%, p<0,0001). Stosowanie atorwastatyny prowadziło do zwiększenia

średniego stężenia HDL-C o 2,9% (po prawastatynie o 5,6%, wartość p nieznamienna statystycznie).

W grupie leczonej atorwastatyną stwierdzono ponadto zmniejszenie stężenia CRP średnio o 36,4%,

podczas gdy w grupie leczonej prawastatyną zmniejszenie to wynosiło średnio 5,2% (p<0,0001).

Ponieważ opisane wyniki uzyskano po dawce 80 mg, nie można ich ekstrapolować na mniejsze dawki.

Profile bezpieczeństwa i tolerancji obu leków były porównywalne.

W tym badaniu nie oceniano działania intensywnego zmniejszania stężenia lipidów na główne,

sercowo-naczyniowe punkty końcowe. W związku z tym, znaczenie kliniczne wyników tego badania

w odniesieniu do pierwotnej i wtórnej prewencji występowania zdarzeń sercowo-naczynionych jest

nieznane.

Ostry zespół wieńcowy

W badaniu MIRACL poddano ocenie stosowanie atorwastatyny w dawce 80 mg u 3086 pacjentów

(atorwastatyna: n=1538; placebo: n=1548) z ostrym zespołem wieńcowym (zawał mięśnia sercowego

bez załamka Q, niestabilna dławica piersiowa). Leczenie rozpoczynano w fazie ostrej po przyjęciu do

szpitala i prowadzono przez okres 16 tygodni. Podawanie atorwastatyny w dawce 80 mg/dobę

wydłużało czas do osiągnięcia złożonego głównego punktu końcowego, na który składały się: zgon

bez względu na przyczynę, zawał mięśnia sercowego niezakończony zgonem, zatrzymanie akcji serca

zakończone udaną resuscytacją lub dławica piersiowa z towarzyszącymi cechami niedokrwienia

mięśnia sercowego wymagająca hospitalizacji, co wskazywało na redukcję ryzyka rzędu 16%

(p=0,048). Do tego działania najbardziej przyczyniło się zmniejszenie o 26% częstości ponownych

hospitalizacji z powodu dławicy piersiowej z cechami niedokrwienia mięśnia sercowego (p=0,018).

W przypadku żadnego z pozostałych drugorzędowych punktów końcowych nie osiągnięto progu

znamienności statystycznej (łącznie - placebo: 22,2%, atorwastatyna: 22,4%).

Profil bezpieczeństwa stosowania atorwastatyny w badaniu MIRACL pokrywał się z profilem

opisanym w punkcie 4.8.

Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym

Wpływ atorwastatyny na zakończoną zgonem i niezakończoną zgonem chorobę wieńcową oceniano w

randomizowanym, kontrolowanym placebo badaniu z zastosowaniem podwójnie ślepej próby

ASCOT-LLA (ang.

Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial Lipid Lowering Arm

). W badaniu

uczestniczyli pacjenci z nadciśnieniem tętniczym, w wieku 40 - 79 lat, z ujemnym wywiadem w

kierunku zawału mięśnia sercowego oraz leczenia dławicy piersiowej, oraz ze stężeniem cholesterolu

całkowitego wynoszącym ≤ 6,5 mmol/l (251 mg/dl). U wszystkich pacjentów stwierdzono

przynajmniej 3 spośród wcześniej ustalonych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego: płeć męską,

wiek ≥ 55 lat, palenie tytoniu, cukrzycę, dodatni wywiad w kierunku występowania choroby

wieńcowej u krewnego pierwszego stopnia, TC: HDL-C > 6, chorobę naczyń obwodowych, przerost

lewej komory, przebyty incydent mózgowo-naczyniowy, swoiste zmiany w EKG, białkomocz lub

albuminurię. Nie u wszystkich pacjentów włączonych do badania ryzyko pierwszego zdarzenia

sercowo-naczyniowego oceniano jako wysokie.

Pacjenci otrzymywali leki przeciwnadciśnieniowe (w schemacie opartym albo na amlodypinie, albo na

atenololu) i atorwastatynę w dawce 10 mg na dobę (n=5168) lub placebo (n=5137).

Stopień redukcji ryzyka bezwzględnego i względnego w wyniku stosowania atorwastatyny

przedstawiał się następująco:

Zdarzenie

Redukcja

względnego

ryzyka (%)

Liczba zdarzeń

(atorwastatyna

vs. placebo)

Redukcja

bezwzględnego

ryzyka

Wartość p

Zakończona

zgonem choroba

wieńcowa i zawał

mięśnia sercowego

niezakończony

zgonem

36 %

100 vs. 154

1,1 %

0,0005

Zdarzenia

sercowo-

naczyniowe

i zabiegi

rewaskularyzacji

łącznie

20 %

389 vs. 483

1,9 %

0,0008

Zdarzenia

wieńcowe łącznie

29 %

178 vs. 247

1,4 %

0,0006

W oparciu o różnicę w zakresie częstości poszczególnych zdarzeń mających miejsce w okresie

obserwacyjnym, którego mediana czasu trwania wynosiła 3,3 roku.

Śmiertelność całkowita oraz śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych uległy znamiennemu

zmniejszeniu (śmiertelność całkowita: 185 zgonów w grupie leczonej atorwastatyną i 212 w grupie

placebo, p=0,17; śmiertelność z przyczyn krążeniowych: 74 zgony w grupie leczonej atorwastatyną

i 82 w grupie placebo, p=0,51). W analizie w podgrupach wydzielonych ze względu na płeć (81%

mężczyzn, 19% kobiet) stwierdzono korzystne działanie atorwastatyny u mężczyzn, lecz nie u kobiet –

prawdopodobnie ze względu na małą częstość incydentów w podgrupie kobiet. Choć śmiertelność

całkowita i śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych były liczbowo wyższe u kobiet

(śmiertelność całkowita: 38 zgonów w grupie leczonej atorwastatyną i 30 w grupie placebo;

śmiertelność z przyczyn krążeniowych: 17 zgonów w grupie leczonej atorwastatyną i 12 w grupie

placebo), ale różnice nie były statystycznie znamienne. Stwierdzono natomiast znamienną zależność

skuteczności leczenia od stosowanego leku przeciwnadciśnieniowego. Ryzyko wystąpienia głównego

punktu końcowego (zakończona zgonem choroba wieńcowa i zawał mięśnia sercowego

niezakończony zgonem) zmniejszyło się w wyniku stosowania atorwastatyny u pacjentów leczonych

amlodypiną [HR 0,47 (0,32-0,69), p=0,00008], ale nie u pacjentów leczonych atenololem [HR 0,83

(0,59-1,17), p=0,287].

Wpływ atorwastatyny na zakończoną zgonem i niezakończoną zgonem chorobę układu sercowo-

naczyniowego oceniano też w badaniu CARDS (ang.

Collaborative Atorvastatin Diabetes Study

które było randomizowanym, wieloośrodkowym, kontrolowanym placebo badaniem prowadzonym w

warunkach podwójnie ślepej próby u pacjentów z cukrzycą typu 2, w wieku od 40 do 75 lat, z

ujemnym wywiadem w kierunku chorób układu krążenia oraz stężeniem LDL-C wynoszącym

≤ 4,14 mmol/l (≤ 160 mg/dl) i stężeniem TG wynoszącym ≤ 6,78 mmol/l (≤ 600 mg/dl). U wszystkich

pacjentów stwierdzano przynajmniej jeden z następujących czynników ryzyka: nadciśnienie tętnicze,

aktualne palenie tytoniu, retinopatię, mikroalbuminurię lub makroalbuminurię.

Pacjenci otrzymywali atorwastatynę w dawce 10 mg na dobę (n=1428), albo placebo (n=1410) przez

okres obserwacji, którego mediana czasu trwania wynosiła 3,9 lat.

Stopień redukcji ryzyka bezwzględnego i względnego w wyniku stosowania atorwastatyny

przedstawiał się następująco:

Zdarzenie

Redukcja

względnego

ryzyka (%)

Liczba zdarzeń

(atorwastatyna

vs. placebo)

Redukcja

bezwzględnego

ryzyka

Wartość p

Duże zdarzenia

sercowo-

naczyniowe

(zakończony lub

niezakończony

zgonem ostry

zawał mięśnia

sercowego, niemy

zawał mięśnia

sercowego, zgon

83 vs. 127

3,2%

0,001

z powodu ostrej

postaci choroby

wieńcowej,

niestabilna

dławica

piersiowa,

CABG, PTCA,

rewaskularyzacja,

udar mózgu)

Zawał mięśnia

sercowego

(zakończony lub

niezakończony

zgonem ostry

zawał mięśnia

sercowego, niemy

zawał mięśnia

sercowego)

38 vs. 64

1,9%

0,007

Udary mózgu

(zakończone i

niezakończone

zgonem)

21 vs. 39

1,3%

0,0163

W oparciu o różnicę w zakresie częstości poszczególnych zdarzeń mających miejsce w okresie

obserwacyjnym, którego mediana czasu trwania wynosiła 3,9 lat.

CABG = pomostowanie aortalno-wieńcowe, PTCA = przezskórna angioplastyka wieńcowa.

Nie występowały różnice w skuteczności leczenia ze względu na płeć pacjentów, wiek lub

początkową wartość stężenia cholesterolu LDL. Korzystny trend obserwowano w odniesieniu do

wskaźnika umieralności (82 zgony w grupie placebo wobec 61 zgonów w grupie atorwastatyny,

p=0,0592).

Ponowny udar mózgu

W badaniu Stroke Prevention by Aggressive Reduction in Cholesterol Levels (SPARCL) oceniano

wpływ podawania atorwastatyny w dawce 80 mg na dobę lub placebo na występowanie udarów

mózgu u 4731 pacjentów z udarem mózgu lub przemijającym napadem niedokrwiennym (TIA)

przebytymi w ciągu ostatnich 6 miesięcy, bez choroby niedokrwiennej serca (CHD) w wywiadzie.

Pacjenci byli w 60% płci męskiej, w wieku 21-92 lata (średni wiek: 63 lata). Średnie wyjściowe

stężenie LDL wynosiło u nich 133 mg/dl (3,4 mmol/l). Średnie stężenie LDL-C wynosiło 73 mg/dl

(1,9 mmol/l) w trakcie leczenia atorwastatyną i 129 mg/dl (3,3 mmol/l) w trakcie stosowania placebo.

Mediana okresu obserwacji wynosiła 4,9 roku.

Podawanie atorwastatyny w dawce 80 mg prowadziło do zmniejszenia ryzyka wystąpienia

pierwszorzędowego punktu końcowego w postaci udaru mózgu prowadzącego lub nieprowadzącego

do zgonu o 15% (HR 0,85; 95% CI, 0,72-1,00; p=0,05 lub 0,84; 95% CI, 0,71-0,99; p=0,03 po

korekcie uwzględniającej czynniki wyjściowe) w porównaniu do placebo. Umieralność ogólna

wyniosła 9,1% (216/2365) w grupie leczonej atorwastatyną w porównaniu do 8,9% (211/2366) w

grupie otrzymującej placebo.

Analiza

post hoc

wykazała, że stosowanie atorwastatyny w dawce 80 mg prowadziło do zmniejszenia

częstości występowania udarów niedokrwiennych (218/2365, 9,2% wobec 274/2366, 11,6%, p=0,01) i

do zwiększenia częstości występowania udarów krwotocznych (55/2365, 2,3% wobec 33/2366, 1,4%,

p=0,02) w porównaniu do placebo.

Stwierdzono zwiększenie ryzyka udaru krwotocznego wśród pacjentów z przebytym udarem

tego typu w momencie włączenia do badania (7/45 w grupie leczonej atorwastatyną wobec 2/48

w grupie otrzymującej placebo; HR 4,06; 95% CI, 0,84-19,57), przy czym w obu grupach

obserwowano podobne ryzyko udaru niedokrwiennego (3/45 w grupie leczonej atorwastatyną

wobec 2/48 w grupie otrzymującej placebo; HR 1,64; 95% CI, 0,27-9,82).

Stwierdzono zwiększenie ryzyka udaru krwotocznego wśród pacjentów z przebytym udarem

lakunarnym w momencie włączenia do badania (20/708 w grupie leczonej atorwastatyną wobec

4/701 w grupie otrzymującej placebo; HR 4,99; 95% CI, 1,71-14,61), jednak

równocześnie u

osób tych obserwowano obniżenie ryzyka udaru niedokrwiennego (79/708 w grupie leczonej

atorwastatyną wobec 102/701 w grupie otrzymującej placebo; HR 0,76; 95% CI, 0,57-1,02).

Możliwe, że u pacjentów z przebytym udarem lakunarnym, którzy otrzymują atorwastatynę w

dawce 80 mg/dobę, stwierdza się zwiększenie ryzyka udaru „netto”.

W podgrupie pacjentów z przebytym udarem krwotocznym umieralność ogólna wynosiła 15,6%

(7/45) w populacji leczonej atorwastatyną wobec 10,4% (5/48) w populacji placebo. W podgrupie

pacjentów z przebytym udarem lakunarnym umieralność ogólna wynosiła 10,9% (77/708) po leczeniu

atorwastatyną wobec 9,1% (64/701) po zastosowaniu placebo.

Dzieci i młodzież

Heterozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna u dzieci w wieku 6-17 lat

W 8-tygodniowym, otwartym badaniu dokonano oceny właściwości farmakokinetycznych,

farmakodynamicznych oraz profilu bezpieczeństwa i tolerancji atorwastatyny u dzieci i młodzieży, z

genetycznie potwierdzoną heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną, i początkowym stężeniem

LDL-C ≥4 mmol/l. Do badania włączono w sumie 39 dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat.

Kohorta A liczyła 15 dzieci w wieku 6–12 lat w stadium 1 w skali Tannera. Kohorta B liczyła 24

dzieci w wieku 10 –17 lat w stadium ≥2 w skali Tannera.

Początkowa dawka atorwastatyny w Kohorcie A wynosiła 5 mg na dobę w postaci tabletki do

rozgryzania i żucia, a w Kohorcie B 10 mg na dobę w postaci tabletki. Dawka atorwastatyny była

podwajana, jeśli u pacjenta nie osiągnięto docelowego stężenia LDL-C <3,35 mmol/l w tygodniu 4.

oraz jeśli produkt był dobrze tolerowany.

W tygodniu 2. u wszystkich pacjentów zaobserwowano zmniejszenie średnich wartości LDL-C, TC,

VLDL-C i Apo B. U pacjentów, którym podawano dawkę podwójną, obserwowano dodatkowe

zmniejszenie już po 2 tygodniach, podczas pierwszej oceny po zwiększeniu dawki. Średnie

procentowe zmniejszenie wartości parametrów lipidów było podobne w obu kohortach, niezależnie od

tego czy pacjenci przyjmowali dawkę początkową czy dawkę podwójną. W tygodniu 8. średnia

procentowa zmiana w stosunku do początkowego stężenia LDL-C i TC wynosiła odpowiednio około

40% i 30% w całym zakresie dawkowania.

W drugim otwartym badaniu klinicznym prowadzonym u jednej grupy pacjentów wzięło udział 271

dzieci i młodzieży, zarówno płci męskiej, jak i żeńskiej w wieku od 6 do 15 lat z heterozygotyczną

hipercholesterolemią rodzinną. Uczestnicy badania byli leczeni atorwastatyną przez okres do trzech

lat. Warunkiem włączenia do badania było występowanie potwierdzonej heterozygotycznej

hipercholesterolemii rodzinnej i początkowe stężenie LDL-C ≥ 4 mmol/l (około 152 mg/dl). W

badaniu wzięło udział 139 dzieci w stadium rozwojowym 1 w skali Tannera (w wieku od 6 do 10 lat).

Początkowa dawka atorwastatyny u dzieci poniżej 10 lat wynosiła 5 mg (raz na dobę w postaci

tabletki do rozgryzania i żucia). Początkowa dawka atorwastatyny u dzieci w wieku 10 lat i starszych

wynosiła 10 mg (raz na dobę). U wszystkich dzieci istniała możliwość zwiększenia dawki do

osiągnięcia docelowego stężenia LDL-C < 3,35 mmol/l. Średnia ważona dawka u dzieci w wieku od 6

do 9 lat wynosiła 19,6 mg, natomiast średnia ważona dawka u dzieci w wieku 10 lat i starszych

wynosiła 23,9 mg.

Średnia (+/- SD) wyjściowa wartość LDL-C wynosiła 6,12 (1,26) mmol/l, co w przybliżeniu równe

było 233 (48) mg/dl. Ostateczne wyniki przedstawia tabela 3.

Uzyskane dane potwierdziły brak wpływu produktu leczniczego na którykolwiek z parametrów

wzrostu i rozwoju (tj. wzrost, wagę, wskaźnik BMI, stadium rozwoju według skali Tannera, ocenę

ogólnego rozwoju i dojrzewania) u dzieci i młodzieży z heterozygotyczną hipercholesterolemią

rodzinną leczonych atorwastatyną przez okres trwania badania obejmujący 3 lata. Nie odnotowano

wpływu produktu leczniczego na wzrost, wagę ani BMI u pacjentów podzielonych według wieku, płci

i wizyt.

TABELA 3 Działanie atorwastatyny obniżające stężenie lipidów u dorastających chłopców i

dziewcząt z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną (mmol/l)

Punkt

czasowy

TC (SD)

LDL-C

(SD)

HDL-C (SD)

TG (SD)

Apo B (SD)#

Początek

badania

7,86 (1,30)

6,12 (1,26)

1,314 0,2663)

0,93 (0,47)

1,42 (0,28)**

Miesiąc 30

4,95 (0,77)*

3,25 (0,67)

1,327 0,2796)

0,79 (0,38)*

0,90 (0,17)*

Miesiąc

36/ET

5,12 (0,86)

3,45 (0,81)

1,308 0,2739)

0,78 (0,41)

0,93 0,20)***

TC = cholesterol całkowity; LDL-C = lipoproteina o niskiej gęstości C; HDL-C = lipoproteina o

wysokiej gęstości C; TG = trójglicerydy; Apo B = apolipoproteina B; „Miesiąc 36/ET” obejmował

dane z ostatniej wizyty w przypadku pacjentów, którzy zakończyli swój udział w badaniu przed

ustalonym punktem czasowym 36 miesięcy, jak również pełne dane z 36 miesięcy w przypadku

pacjentów, którzy uczestniczyli w badaniu przez 36 miesięcy; „*”= Miesiąc 30 N dla tego parametru

wyniosła 207; „**”= Początek badania N dla tego parametru wyniosła 270; „***” = Miesiąc 36/ET

N dla tego parametru wyniosła 243; „#” = g/l dla Apo B.

Heterozygotyczna rodzinna hipercholesterolemia u pacjentów pediatrycznych w wieku 10-17 lat

W podwójnie ślepym badaniu kontrolowanym placebo, po którym nastąpiła otwarta faza obserwacji,

wzięło udział 187 chłopców i miesiączkujących dziewcząt w wieku 10–17 lat (średni wiek 14,1 lat) z

heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną (FH) lub ciężką hipercholesterolemią. Uczestników

przydzielono losowo do grupy przyjmującej atorwastatynę (n=140) lub placebo (n=47) przez okres 26

tygodni. Przez kolejne 26 tygodni wszyscy uczestnicy przyjmowali atorwastatynę. Przez pierwsze 4

tygodnie podawano dawkę 10 mg atorwastatyny raz na dobę. Jeśli stężenie LDL-C wynosiło

>3,36 mmol/l, dawkę zwiększano do 20 mg. Podczas trwającej 26 tygodni podwójnie ślepej fazy

badania atorwastatyna znacząco zmniejszyła całkowite stężenie cholesterolu, cholesterolu LDL,

triglicerydów i apolipoproteiny B w osoczu. Średnia uzyskana wartość cholesterolu LDL wynosiła

3,38 mmol/l (zakres: 1,81 – 6,26 mmol/l) w grupie przyjmującej atorwastatynę, w porównaniu do

5,91 mmol/l (zakres: 3,93-9,96 mmol/l) w grupie placebo podczas 26-tygodniowej podwójnie ślepej

fazy badania.

W dodatkowym badaniu atorwastatyny i kolestypolu u pacjentów w wieku 10–18 lat z

hipercholesterolemią wykazano, że atorwastatyna (N=25) powodowała znaczne zmniejszenie stężenia

LDL-C w 26. tygodniu (p<0,05) w porównaniu do kolestypolu (N=31).

W badaniu dotyczącym stosowania produktu leczniczego w wyjątkowych przypadkach (ang.

compassionate use) u pacjentów z ciężką hipercholesterolemią (w tym hipercholesterolemią

homozygotyczną) wzięło udział 46 dzieci leczonych atorwastatyną w dawce zależnej od reakcji na

produkt leczniczy (niektórzy pacjenci otrzymywali 80 mg atorwastatyny na dobę). Badanie było

prowadzone przez 3 lata: stężenie cholesterolu LDL zmniejszyło się o 36%.

Nie ustalono długoterminowej skuteczności leczenia atorwastatyną w okresie dziecięcym, skutkującej

zmniejszeniem zachorowalności i śmiertelności u dorosłych.

Europejska Agencja Leków zniosła obowiązek zgłaszania wyników badań nad atorwastatyną u dzieci

w wieku od 0 do poniżej 6 lat w leczeniu heterozygotycznej hipercholesterolemii i u dzieci w wieku

od 0 do poniżej 18 lat w leczeniu homozygotycznej hipercholesterolemii rodzinnej,

hipercholesterolemii mieszanej, hipercholesterolemii pierwotnej oraz prewencji zdarzeń sercowo-

naczyniowych (patrz punkt 4.2 Dzieci i młodzież).

5.2

Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Atorwastatyna po podaniu doustnym wchłania się szybko, osiągając największe stężenie w osoczu

) w czasie od 1 do 2 godzin. Stopień wchłaniania zwiększa się proporcjonalnie do wielkości

dawki atorwastatyny. Biodostępność atorwastatyny w postaci podawanych doustnie tabletek

powlekanych wynosi 95% do 99% biodostępności atorwastatyny podanej w postaci roztworu do

podawania doustnego. Całkowita biodostępność atorwastatyny wynosi około 12%, a ogólnoustrojowa

aktywność hamująca reduktazę HMG-CoA wynosi około 30%. Mała ogólnoustrojowa dostępność jest

przypisywana usuwaniu produktu leczniczego przez komórki błony śluzowej żołądka i jelit, zanim

dostanie się on do krążenia i (lub) szybkiemu metabolizmowi w wątrobie (efekt pierwszego przejścia).

Dystrybucja

Średnia objętość dystrybucji atorwastatyny wynosi około 381 l. Atorwastatyna wiąże się z białkami

osocza ≥ 98%.

Metabolizm

Atorwastatyna jest metabolizowana przez cytochrom P-450 3A4 do orto- i para hydroksylowych

pochodnych i różnych produktów beta-oksydacji. Niezależnie od istnienia innych szlaków

metabolicznych produkty te są dalej metabolizowane na drodze glukuronidacji. W badaniach

in vitro

hamowanie reduktazy HMG-CoA przez orto- i parahydroksylowe metabolity jest równoważne z tym

obserwowanym w przypadku atorwastatyny. W przybliżeniu 70% stwierdzanej w krwi krążącej

aktywności hamującej reduktazę HMG-CoA przypisuje się aktywnym metabolitom.

Eliminacja

Atorwastatyna jest metabolizowana w wątrobie i (lub) poza nią, natomiast wydalana jest głównie z

żółcią. Produkt leczniczy nie podlega w sposób istotny wątrobowo-jelitowej recyrkulacji. Średni okres

półtrwania atorwastatyny u ludzi wynosi około 14 godzin. Okres półtrwania działania hamującego

reduktazę HMG-CoA wynosi około 20 do 30 godzin ze względu na wpływ aktywnych metabolitów.

Atorwastatyna jest substratem transporterów wątrobowych – polipeptydów transportujących aniony

organiczne 1B1 (OATP1B1) i 1B3 (OATP1B3). Metabolity atorwastatyny są substratami OATP1B1.

Atorwastatyna jest także zidentyfikowanym substratem pomp efluksowych – białka oporności

wielolekowej 1 (MDR1) i białka oporności raka piersi (BCRP) – co może ograniczać wchłanianie

jelitowe i klirens żółciowy atorwastatyny.

Szczególne grupy pacjentów

Osoby w podeszłym wieku

Stężenie atorwastatyny i jej aktywnych metabolitów w osoczu jest większe u zdrowych osób w

podeszłym wieku niż u młodych dorosłych, zaś działanie zmniejszające stężenie lipidów było

porównywalne w obu grupach.

Dzieci i młodzież

W otwartym, 8-tygodniowym badaniu z udziałem dzieci (w wieku 6–17 lat) w stadium 1 w skali

Tannera (N=15) i stadium ≥2 w skali Tannera (N=24) z heterozygotyczną hipercholesterolemią

rodzinną i początkowym stężeniem LDL-C ≥4 mmol/l, podawano odpowiednio 5 lub 10 mg

atorwastatyny w tabletkach do rozgryzania i żucia albo 10 lub 20 mg atorwastatyny w tabletkach

powlekanych raz na dobę. Jedyną istotną współzmienną w populacyjnej analizie farmakokinetycznej

atorwastatyny była masa ciała. Klirens atorwastatyny podawanej doustnie u dzieci był podobny do

obserwowanego u pacjentów dorosłych po wykonaniu skalowania allometrycznego z uwzględnieniem

masy ciała. Obserwowano spójne spadki stężenia LDL-C i TC w całym zakresie dawek atorwastatyny

i o-hydroksyatorwastatyny.

Płeć

Stężenia atorwastatyny i jej czynnych metabolitów różnią się u kobiet i u mężczyzn (u kobiet C

jest

około 20% większe niż u mężczyzn, natomiast AUC jest o 10% mniejsze niż u mężczyzn). Różnice te

nie miały istotnego znaczenia klinicznego, nie wystąpiły znaczące klinicznie różnice we wpływie na

stężenie lipidów u kobiet i mężczyzn.

Zaburzenia czynności nerek

Niewydolność nerek nie wpływa na stężenie atorwastatyny i jej aktywnych metabolitów w osoczu ani

na jej skuteczność działania na gospodarkę lipidową.

Zaburzenia czynności wątroby

Stężenie atorwastatyny i jej aktywnych metabolitów w osoczu jest znacznie zwiększone (C

około

16 razy i AUC około 11 razy) u pacjentów z przewlekłym poalkoholowym uszkodzeniem wątroby

(Child-Pugh B).

Polimorfizm SLOC1B1

W wychwytywaniu przez wątrobę wszystkich inhibitorów reduktazy HMG-CoA, w tym

atorwastatyny, bierze udział transporter OATP1B1. U pacjentów z polimorfizmem SLCO1B1

występuje ryzyko zwiększonej ekspozycji na atorwastatynę, co może prowadzić do podwyższonego

ryzyka rabdomiolizy (patrz punkt 4.4). Polimorfizm w genie kodującym OATP1B1 (SLCO1B1

c.521CC) jest związany z 2,4-krotnie wyższą ekspozycją na atorwastatynę (AUC) niż u osób

niebędących nosicielami tego wariantu genotypu (c.521TT). U takich pacjentów możliwe jest także

wystąpienie genetycznie upośledzonego wychwytu atorwastatyny przez wątrobę. Możliwy wpływ na

skuteczność produktu leczniczego jest nieznany.

5.3

Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie wykazano potencjału mutagennego ani klastogennego atorwastatyny w serii 4 testów

in vitro

badaniu

in vivo

. Nie stwierdzono działania karcinogennego atorwastatyny u szczurów, jednakże w

przypadku stosowania wyższych dawek u myszy (uzyskano AUC 0-24h 6-11 razy wyższe niż u ludzi

przy zastosowaniu najwyższej zalecanej dawki) stwierdzono występowanie gruczolaków wątrobowo-

komórkowych u samców i raków wątrobowo-komórkowych u samic.

Dowody uzyskane z badań na zwierzętach wskazują, że inhibitory reduktazy HMG-CoA mogą

wpływać na rozwój zarodków i płodu. U szczurów, królików i psów atorwastatyna nie wpływała na

płodność i nie była teratogenna, jednak w przypadku stosowania toksycznych dawek u samic

ciężarnych, u szczurów i królików zaobserwowano toksyczność dla płodu. W przypadku zastosowania

u ciężarnych samic wysokich dawek atorwastatyny odnotowano opóźniony rozwój potomstwa

szczurów oraz obniżoną przeżywalność poporodową. U szczurów istnieją dowody na przenikanie

produktu leczniczego przez łożysko. Osoczowe stężenia atorwastatyny u szczurów są zbliżone do tych

w mleku. Nie wiadomo jednak, czy atorwastatyna lub jej metabolity są wydzielane do mleka

ludzkiego.

6.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.1

Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki

Celuloza mikrokrystaliczna

Laktoza jednowodna

Wapnia węglan

Hydroksypropyloceluloza

Kroskarmeloza sodowa (typ A)

Krzemionka koloidalna bezwodna

Magnezu stearynian

Otoczka tabletki (Opadry YS 1-7040)

Hypromeloza (E 464)

Makrogol 8000

Tytanu dwutlenek (E 171)

Talk

6.2

Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3

Okres ważności

2 lata

6.4

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5

Rodzaj i zawartość opakowania

Blister z folii PA/Aluminium/PVC/Aluminium: 4, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98, 100, 200

(10x20) lub 500 tabletek powlekanych w tekturowym pudełku.

Blister z folii PVC/PVDC/Aluminium: 4, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 200

(10x20) lub 500 tabletek powlekanych w tekturowym pudełku.

7.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Bluefish Pharmaceuticals AB

P.O. Box 49013

100 28 Sztokholm

Szwecja

8.

NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Atorvastatin Bluefish AB 10 mg, tabletki powlekane: 24903

Atorvastatin Bluefish AB 20 mg, tabletki powlekane: 24904

Atorvastatin Bluefish AB 30 mg, tabletki powlekane: 24905

Atorvastatin Bluefish AB 40 mg, tabletki powlekane: 24906

Atorvastatin Bluefish AB 60 mg, tabletki powlekane: 24907

Atorvastatin Bluefish AB 80 mg, tabletki powlekane: 24908

9.

DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 10.09.2018

10.

DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

10.07.2019

Podobne produkty

Wyszukaj powiadomienia związane z tym produktem

Udostępnij tę informację