Amon 450 EC

Polska - polski - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dostępny od:
Pestila II Sp. z o.o. s.k. ul. Studzianki, 97-320 Wolbórz
Skład:
prochloraz - 450 g
Wyprodukowano przez:
Pestila II Sp. z o.o. s.k. - Wolbórz
Dziedzina terapeutyczna:
Fungicyd
Podsumowanie produktu:
Klasyfikacja ochrony roślin pod względem ryzyka dla (zdrowia ludzi): , H226, H319, H332, H336, H373, H400, H410
Numer pozwolenia:
R-128/2019

Podobne produkty

Wyszukaj powiadomienia związane z tym produktem

Udostępnij tę informację