Dulcolax 5 mg Norge - norsk - Statens legemiddelverk

dulcolax 5 mg

opella healthcare france sas - bisakodyl - enterotablett - 5 mg

Toilax 10 mg/5 ml Norge - norsk - Statens legemiddelverk

toilax 10 mg/5 ml

orion corporation orion pharma - bisakodyl - rektalvæske, suspensjon - 10 mg/5 ml

Toilax Kombinasjonspakning 10 mg/ dose / 5 mg Norge - norsk - Statens legemiddelverk

toilax kombinasjonspakning 10 mg/ dose / 5 mg

orion corporation orion pharma, espoo - bisakodyl - enterotablett, rektalvæske, suspensjon - 10 mg/ dose / 5 mg

Dulcolax 10 mg Norge - norsk - Statens legemiddelverk

dulcolax 10 mg

opella healthcare france sas - bisakodyl - stikkpille - 10 mg

Toilax 5 mg Norge - norsk - Statens legemiddelverk

toilax 5 mg

orion corporation orion pharma - bisakodyl - enterotablett - 5 mg

Panodil 500 mg Norge - norsk - Statens legemiddelverk

panodil 500 mg

haleon denmark aps - paracetamol - tablett, filmdrasjert - 500 mg

Panodil 1 g Norge - norsk - Statens legemiddelverk

panodil 1 g

haleon denmark aps - paracetamol - tablett, filmdrasjert - 1 g

Panodil Zapp 500 mg Norge - norsk - Statens legemiddelverk

panodil zapp 500 mg

haleon denmark aps - paracetamol - tablett, filmdrasjert - 500 mg

Precosa 250 mg Norge - norsk - Statens legemiddelverk

precosa 250 mg

biocodex - saccharomyces boulardii - kapsel, hard - 250 mg

Diacomit Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

diacomit

biocodex - stiripentol - myoclonic epilepsy, juvenile - antiepileptics, - diacomit er angitt for bruk i forbindelse med clobazam og valproate som tilleggsbehandling behandling av ildfaste generalisert tonisk-kloniske anfall hos pasienter med alvorlig myoclonic epilepsi i barndom (smei, dravets syndrom) hvis beslag ikke er tilstrekkelig kontrollert med clobazam og valproate.