Taxespira (previously Docetaxel Hospira UK Limited ) Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

taxespira (previously docetaxel hospira uk limited )

hospira uk limited - docetaxeltrihydrat - stomach neoplasms; prostatic neoplasms; breast neoplasms; head and neck neoplasms; carcinoma, non-small-cell lung - antineoplastiske midler - bryst cancertaxespira i kombinasjon med doxorubicin og cyclophosphamide er indikert for adjuvant behandling av pasienter med:operable node-positiv brystkreft;operable node-negativ brystkreft. for pasienter med tilgjengelig node-negativ brystkreft adjuvant behandling bør begrenses til pasienter berettiget til å motta kjemoterapi i henhold til internasjonalt etablert kriterier for primære behandling av tidlig brystkreft. taxespira i kombinasjon med doxorubicin er indisert for behandling av pasienter med lokalt avansert eller metastatisk brystkreft som ikke tidligere har mottatt cytotoksisk behandling for denne tilstanden. taxespira monoterapi er indisert for behandling av pasienter med lokalt avansert eller metastatisk brystkreft etter svikt av cytotoksisk terapi. tidligere kjemoterapi burde ha inkludert et antracyklin eller et alkyleringsmiddel. taxespira kombinasjon med trastuzumab er indisert for behandling av pasienter med metastatisk brystkreft med svulster over express her2 og som tidligere ikke har fått

Dicural Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

dicural

pfizer limited - difloksacin - antibakterielle midler for systemisk bruk antiinfectives for systemic use - turkeys; dogs; cattle; chicken - høns:for behandling av kroniske luftveisinfeksjoner forårsaket av følsomme stammer av escherichia coli og mycoplasma gallisepticum. kalkuner: for behandling av kroniske respiratoriske infeksjoner forårsaket av sensitive stammer av escherichia coli og mycoplasma gallisepticum. også for behandling av infeksjoner forårsaket av pasteurella multocida. hunder: for behandling av akutte ukompliserte urinveisinfeksjoner forårsaket av escherichia coli eller staphylococcus spp. og overfladisk pyoderma forårsaket av staphylococcus intermedius. storfe:for behandling av bovint respiratorisk sykdom (frakt feber, kalv lungebetennelse) forårsaket av én eller blandet infeksjoner med pasteurella haemolytica, pasteurella multocida og / eller mycoplasma spp.

Rasagiline Mylan Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

rasagiline mylan

mylan pharmaceuticals limited - rasagilintartrat - parkinsonsykdom - anti-parkinson medisiner - rasagilin mylan er indisert for behandling av idiopatisk parkinsons sykdom (pd) som monoterapi (uten levodopa) eller som tilleggsbehandling (med levodopa) hos pasienter med endt dosefluktuasjoner.

Piqray Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

piqray

novartis europharm limited  - alpelisib - bryst neoplasms - antineoplastiske midler - piqray er indisert i kombinasjon med fulvestrant for behandling av postmenopausale kvinner, og menn, med hormon-reseptor (hr)-positiv, human epidermal vekstfaktor reseptor 2 (her2)-negative, lokalt avansert eller metastatisk brystkreft med en pik3ca mutasjon etter progresjon av sykdommen etter endokrin terapi som monoterapi (se punkt 5..

Bronchitol Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

bronchitol

pharmaxis europe limited - mannitol - cystisk fibrose - hoste og kalde preparater - bronchitol er indisert for behandling av cystisk fibrose (cf) hos voksne i alderen 18 år og over som en tilleggsbehandling til den beste pasientstandarden.

Mysimba Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

mysimba

orexigen therapeutics ireland limited - bupropionhydroklorid, naltrexon hydroklorid - obesity; overweight - antiobesity preparater, ekskl. diettprodukter - mysimba is indicated, as an adjunct to a reduced-calorie diet and increased physical activity, for the management of weight in adult patients (≥18 years) with an initial body mass index (bmi) of , ≥ 30 kg/m2 (obese), or, ≥ 27 kg/m2 to < 30 kg/m2 (overweight) in the presence of one or more weight-related co morbidities (e. , type 2 diabetes, dyslipidaemia, or controlled hypertension) , treatment with mysimba should be discontinued after 16 weeks if patients have not lost at least 5% of their initial body weight.

Poulvac Flufend H5N3 RG Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

poulvac flufend h5n3 rg

pfizer limited - rekombinant inaktivert aviær influensavirus - immunologicals - chicken; ducks - for aktiv immunisering av høner og ender mot aviær influensavirus type a, subtype h5. kyllinger: reduksjon av dødelighet og virusutskillelse etter utfordring. immunitetens begynnelse: 3 uker etter den andre injeksjonen. varigheten av immunitet hos kyllinger er ikke etablert ennå. ender: reduksjon av kliniske tegn og virus utskillelse etter utfordring. immunitetens begynnelse: 3 uker etter den andre injeksjonen. varigheten av immunitet i ender: 14 uker etter den andre injeksjonen.

Zykadia Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

zykadia

novartis europharm limited - ceritinib - karsinom, ikke-småcellet lunge - cytostatika, - zykadia er indisert for behandling av voksne pasienter med anaplastisk lymfomkinase (alk) positiv avansert ikke-småcellet lungekreft (nsclc) som tidligere ble behandlet med crizotinib.

Talmanco (previously Tadalafil Generics) Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

talmanco (previously tadalafil generics)

viatris limited - tadalafil - hypertensjon, pulmonal - urologika - talmanco er indisert hos voksne til behandling av pulmonal arteriell hypertensjon (pah) klassifisert som who-funksjonsklasse ii og iii, for å forbedre treningskapasiteten. effekt har blitt vist i idiopatisk pah (ipah) og i pah relatert til kollagenvaskulær sykdom.