Dorbene vet 1 mg/ ml Norge - norsk - Statens legemiddelverk

dorbene vet 1 mg/ ml

laboratorios syva s.a.u. - medetomidinhydroklorid - injeksjonsvæske, oppløsning - 1 mg/ ml

Amsparity Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

amsparity

pfizer europe ma eeig  - adalimumab - arthritis, rheumatoid; arthritis, psoriatic; psoriasis; spondylitis, ankylosing; uveitis; hidradenitis suppurativa; colitis, ulcerative; crohn disease; arthritis, juvenile rheumatoid - immunsuppressive - revmatoid arthritisamsparity i kombinasjon med metotreksat, er indikert for:behandling av moderat til alvorlig, aktiv revmatoid artritt hos voksne pasienter når responsen på sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler, inkludert metotreksat har vært mangelfull. behandling av alvorlig, aktiv og progressiv revmatoid artritt hos voksne som ikke tidligere er behandlet med metotreksat. amsparity kan gis som monoterapi i tilfelle av intoleranse overfor metotreksat eller når fortsatt behandling med metotreksat er upassende. adalimumab har vist seg å redusere hastigheten på utviklingen av leddskade, målt ved røntgen-og å forbedre fysisk funksjon, når gitt i kombinasjon med metotreksat. juvenil idiopatisk arthritispolyarticular juvenil idiopatisk artritt amsparity i kombinasjon med metotreksat er angitt for behandling av aktiv polyartikulær juvenil idiopatisk artritt, i pasienter fra en alder av 2 år som har hatt utilstrekkelig respons på ett eller flere sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler (dmards). amsp

Pradaxa Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

pradaxa

boehringer ingelheim international gmbh - dabigatran etexilate mesilate - arthroplasty, replacement; venous thromboembolism - antithrombotic agents - pradaxa 75 mgprimary forebygging av venøse tromboemboliske hendelser hos voksne pasienter som har gjennomgått elektiv total hofteprotesekirurgi eller total kneet erstatning kirurgi. pradaxa 110 mgprimary forebygging av venøse tromboemboliske hendelser hos voksne pasienter som har gjennomgått elektiv total hofteprotesekirurgi eller total kneet erstatning kirurgi. forebygging av slag og systemisk emboli hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (nvaf), med én eller flere risikofaktorer, slik som tidligere hjerneslag eller forbigående iskemisk anfall (tia); alder ≥ 75 år, hjertesvikt (nyha klasse ≥ ii); diabetes mellitus; hypertensjon. behandling av dyp venetrombose (dvt) og lungeemboli (pe), og forebygging av tilbakevendende dvt og pe i voksne. pradaxa 150 mgprevention av slag og systemisk emboli hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (nvaf), med én eller flere risikofaktorer, slik som tidligere hjerneslag eller forbigående iskemisk anfall (tia); alder ≥ 75 år, hjertesvikt (nyha klasse ≥

Cepetor vet 1 mg/ ml Norge - norsk - Statens legemiddelverk

cepetor vet 1 mg/ ml

cp-pharma handelsgesellschaft mbh - medetomidinhydroklorid - injeksjonsvæske, oppløsning - 1 mg/ ml

Dacarbazine Lipomed 200 mg Norge - norsk - Statens legemiddelverk

dacarbazine lipomed 200 mg

lipomed gmbh - dakarbazin - pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning - 200 mg

Viread 245 mg Norge - norsk - Statens legemiddelverk

viread 245 mg

2care4 - tenofovirdisoproksilfumarat - tablett, filmdrasjert - 245 mg

Keppra 250 mg Norge - norsk - Statens legemiddelverk

keppra 250 mg

farmagon - levetiracetam - tablett, filmdrasjert - 250 mg

Zavicefta Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

zavicefta

pfizer ireland pharmaceuticals - avibactam sodium, ceftazidime pentahydrate - pneumonia, bacterial; soft tissue infections; pneumonia; urinary tract infections; gram-negative bacterial infections - antibakterielle midler for systemisk bruk, - zavicefta is indicated in adults and paediatric patients aged 3 months and older for the treatment of the following infections:complicated intra-abdominal infection (ciai)complicated urinary tract infection (cuti), including pyelonephritishospital-acquired pneumonia (hap), including ventilator associated pneumonia (vap)treatment of patients with bacteraemia that occurs in association with, or is suspected to be associated with, any of the infections listed above. zavicefta is also indicated for the treatment of infections due to aerobic gram-negative organisms in adults and paediatric patients aged 3 months and older with limited treatment options. det bør vurderes å offisielle retningslinjer for riktig bruk av antibakterielle midler.

Cymevene 500 mg Norge - norsk - Statens legemiddelverk

cymevene 500 mg

cheplapharm arzneimittel gmbh - ganciklovirnatrium - pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning - 500 mg

Valganciclovir Accord 450 mg Norge - norsk - Statens legemiddelverk

valganciclovir accord 450 mg

accord healthcare b.v. - valganciklovirhydroklorid - tablett, filmdrasjert - 450 mg